ТОП-100: опубліковано рейтинг найпопулярніших вишів України

За даними інформаційної системи «Вступ.ОСВІТА.UA», що публікує рейтингові списки абітурієнтів, до навчальних закладів подано більше 1 млн 700 тисяч заяв від вступників.

У тому числі 1 млн 200 тисяч заяв подано абітурієнтами на основі повної загальної середньої освіти (11 клас) на навчання для здобуття кваліфікаційних рівнів бакалавра та медичного магістра на базі повної загальної середньої освіти за всіма формами навчання.

Прийом заяв від абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, завершено.

Як і минулого року, лідерами за кількістю заяв від абітурієнтів, що вступають на основі повної загальної середньої освіти, є Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Львівський національний університет імені Івана Франка. Третю сходинку посідає Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

Четверту та п’яту сходинку посідають Національний авіаційний університет та Національний університет «Львівська політехніка».

100 найпопулярніших закладів вищої освіти за кількістю заяв від абітурієнтів:

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 54008 заяв.
 2. Львівський національний університет імені Івана Франка – 47301.
 3. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – 46215.
 4. Національний авіаційний університет – 38975.
 5. Національний університет «Львівська політехніка» – 37331.
 6. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна – 32421.
 7. Київський національний торговельно-економічний університет – 29797.
 8. Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» – 26106.
 9. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова – 20811.
 10. Київський університет імені Бориса Грінченка – 18361.
 11. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» – 18067.
 12. Національний університет біоресурсів і природокористування України – 17658.
 13. Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» – 16654.
 14. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 15232.
 15. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – 14905.
 16. Національний університет «Києво-Могилянська академія» – 12869.
 17. Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця – 12432.
 18. Харківський національний університет радіоелектроніки – 12378.
 19. Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» – 11600.
 20. Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» – 11387.
 21. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова – 11137.
 22. Київський національний лінгвістичний університет – 10560.
 23. Волинський національний університет імені Лесі Українки – 10271.
 24. Запорізький національний університет – 10134.
 25. Національний транспортний університет – 9642.
 26. Національний університет харчових технологій – 9009.
 27. Державний університет «Одеська політехніка» – 8949.
 28. Київський національний університет будівництва і архітектури – 8479.
 29. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого – 8397.
 30. Вінницький національний технічний університет – 8214.
 31. Київський національний університет технологій та дизайну – 8042.
 32. Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 7803.
 33. Національний університет «Одеська юридична академія» – 7776.
 34. Державний університет телекомунікацій – 7711.
 35. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди – 7660.
 36. Київський національний університет культури і мистецтв – 7539.
 37. Житомирський державний університет імені Івана Франка – 7515.
 38. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» – 7358.
 39. Університет митної справи та фінансів – 7327.
 40. Державний університет «Житомирська політехніка» – 7258.
 41. Західноукраїнський національний університет – 7125.
 42. Хмельницький національний університет – 7117.
 43. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова – 7066.
 44. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано – 7031.
 45. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка – 6631.
 46. Луцький національний технічний університет – 6378.
 47. Національний університет «Запорізька політехніка» – 6340.
 48. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького – 6157.
 49. Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського – 5877.
 50. Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка – 5861.
 51. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського – 5701.
 52. Сумський державний університет – 5700.
 53. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя – 5441.
 54. Одеський національний морський університет – 5420.
 55. Національний університет «Чернігівська політехніка» – 5334.
 56. Донецький національний університет імені Василя Стуса – 5143.
 57. Львівський торговельно-економічний університет – 5056.
 58. Вінницький національний аграрний університет – 5033.
 59. Національний університет водного господарства та природокористування – 5031.
 60. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького – 4848.
 61. Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» – 4816.
 62. Рівненський державний гуманітарний університет – 4710.
 63. Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» – 4523.
 64. Державний університет інфраструктури та технологій – 4467.
 65. Міжнародний гуманітарний університет – 4467.
 66. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова – 4419.
 67. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» – 4194.
 68. Одеська національна академія харчових технологій – 4169.
 69. Львівський державний університет внутрішніх справ – 4078.
 70. Одеський національний економічний університет – 4051.
 71. Харківський національний автомобільно-дорожній університет – 3912.
 72. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» – 3818.
 73. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – 3808.
 74. Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» – 3755.
 75. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького – 3681.
 76. Чорноморський національний університет імені Петра Могили – 3613.
 77. Харківський національний медичний університет – 3596.
 78. Херсонський державний університет – 3516.
 79. Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» – 3493.
 80. Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка – 3454.
 81. Університет державної фіскальної служби України – 3397.
 82. Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет» – 3298.
 83. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка – 3282.
 84. Заклад вищої освіти “Український католицький університет” – 3272.
 85. Національна академія внутрішніх справ – 3226.
 86. Львівський національний аграрний університет – 3172.
 87. Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – 3127.
 88. Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 3081.
 89. Державний вищий навчальний заклад «Національний лісотехнічний університет України» – 3055.
 90. Національний університет «Острозька академія» – 3028.
 91. Поліський національний університет – 3011.
 92. Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров`я України – 2952.
 93. Приватний заклад вищої освіти «Київський міжнародний університет» – 2939.
 94. Українська академія друкарства – 2888.
 95. Івано-Франківський національний медичний університет – 2880.
 96. Черкаський державний технологічний університет – 2793.
 97. Національний університет фізичного виховання і спорту України – 2765.
 98. Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна – 2648.
 99. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова – 2616.
 100. Полтавська державна аграрна академія – 2595.
загрузка...
НЕ ПРОПУСТИІНШІ НОВИНИ