В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції.

Попри всю відірваність значної частнини української економіки від глобальних ринків та автаркічність економічної поведінки уряду й національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати відповіді на виклики глобалізації (вступ до СОТ, доступ до міжнародних ринків капіталів), вирішувати дилему про те, кому врешті-решт „делегувати” частину економічного суверенітету - Росії з її проектом ЄЕП чи об`єднаній Європі, що розширюється, напрацьовувати національну модель співпраці та взаємодії з транснаціональним капіталом.

І уряд, і корпоративний сектор в Україні лише починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, вміння „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти визначає не лише конкурентоздатність економіки країни, але і створює умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Зазначені питання є актуальними сьогодні для України як ніколи. Адже ні держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до того, щоб продемонструвати сеанс „одночасної гри” на майданчиках, на яких діють принципово різні правила: на традиційних театрах геополітичної гри, у багатовимірному простірі геоекономіки, у світі геокультури. Врешті, застарілі уявлення про національно-державну іділію в умовах кризи „міжнародного порядку” стають просто небезпечними, оскільки можуть призвести Україну до „шоку глобалізації”.

У той же час, навряд чи можна серйозно говорити про осмислену участь України в інтеграційних проектах (ЕС чи ЄЕП). Ні серед політичної еліти, ні в суспільстві в цілому досі немає відповіді на питання – а навіщо Україні взагалі входити в те чи інше інтеграційне об`єднання. Замість реального визначення у багатовимірному світі нових загроз та можливостей, Україна і далі блукає „у трьох соснах”:

  • І влада, і опозиція намагаються залучити зовнішньополітичних гравців на поле внутрішньополітичної конкуренції, нехтуючи при цьому національними інтересами і звужуючи „коридор можливостей” для країни в майбутньому;
  • Продовжується самовиснаження у боротьбі за східний та західний вектор економічної інтеграції, в той час коли обидва вектори є лише похідними від включення країни в процеси інтернаціоналізації та глобалізації;
  • Перехід від економічної автаркії, що була обумовлена специфікою первинного накопичення капіталу, до фронтальної інтернаціоналізації всіх сторін життєдіяльності держави, економіки, соціуму, наполегливо підмінюється вибором між „Сходом” та „Заходом”.

Нарешті, на 12 році незалежності, ні у держави, ні у політичних сил, що представлені у парламенті немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії яка б не тільки декларувала, але й пропонувала технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Нажаль, з цих питань навіть відсутня змістовна та побудована на аргументах, а не на передвиборчих ідеологемах загальнонаціональна дискусія.

Ми переконані у тому, що тільки розгортання широкого громадського обговорення цих питань дозволить зробити крок до подолання морально застарілих підходів та уявлень про Світ та Україну, про Україну у Світі.

Запрошуючи наших читачів, авторів та експертів до нового діалогу, ми сподіваємося спільно знайти відповіді на питання, які пов’язані з перспективами участі України в процесах інтернаціоналізації, глобалізації та макрорегіональної інтеграції. Ми розраховуємо на діалог, в якому замість відтворення стереотипів, що пов`язані з ідеологією „фортеці, що в облозі”, розпочнеться обговорення глобальних проблем, які стоять сьогодні перед Україною, і визначатимуть наше майбутнє на найближчі десятиліття.

Свернуть

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. І від того, наскільки Україна зможе синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, навчиться „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти залежатиме не лише конкурентоздатність економіки країни, але і умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Борьба за статус

Борьба за статус: Борьба за статус

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития.

Конкретные сроки вхождения в ЕС не так уж важны. Для нас больше значит достижение определенных стандартов экономической системы. Если мы будем богатой страной, то нас будут просить об интеграции.

Александр Иосифович, как Вы оцениваете включенность Украины в международные экономические рынки?

Украина из закрытой самодостаточной советской экономики перешла в экономику открытую, зависимую от мирового экономического сообщества. А это имеет многочисленные и самые разнообразные последствия для каждого гражданина Украины. Одно из самых очевидных заключается в том, что мы больше зависимы от всяких перипетий мировой экономики. С другой стороны, и она открыта для нас: мы можем ездить, мы можем покупать товары всех стран – то есть, мы интернационализировались с точки зрения условий нашей жизни. Но нельзя сказать точно, каков баланс позитивных и негативных последствий этого процесса – это просто неизбежность, которую мы на себе испытываем.

Существует мнение, что вплоть до последнего времени наша экономика оставалась закрытой и не только в годы советской власти, но и в период независимости Украины. Согласитесь ли Вы с утверждением, что украинское государство придерживалось некоего экономического изоляционизма в своей политике?

Конечно, не соглашусь. Во-первых, наше государство только сейчас получило возможность вести последовательную политику на внешних рынках. В момент создания наше государство было настолько слабым и формальным, что не могло ее вести.

Да и каким образом государство могло закрывать нашу экономику? Если говорить о потоках товаров, то вспомните первые годы независимости, когда к нам хлынули низкокачественные потребительские товары из Польши, Турции, Китая. У нас нет закрытости и в отношении перемещения рабочей силы. У нас очень высокие показатели экспорта по отношению к ВВП страны.

Конечно, можно говорить, что у нас не поселились портфельные инвесторы. Но это произошло вовсе не потому, что мы их не пускали, а потому, что инвестиционный климат у нас дискомфортный.

Под закрытостью я понимаю недопущение иностранных капиталов в страну для того, чтобы национальный капитал имел возможность поделить то, что осталось после Советского Союза. Как быть с этим процессом?

Этот процесс имел место, но не как результат сознательной политики, а скорее как следствие обстоятельств. Мало кто хотел раньше – да и сейчас – идти в Украину, потому что условия предпринимательства были крайне экстремальными.

С другой стороны, в этих условиях на протяжении 6-7 лет возникли крупные собственные капиталы. Владельцы этих капиталов не хотели бы неконтролируемого прихода чужих капиталов без их посредничества. Но силы наших олигархов не так уж и велики. Они в состоянии создавать преграды иностранному рисковому капиталу, так сказать, отважным «первопроходцам». Крупные игроки с нами не играют.

Так почему же крупный капитал не хочет преломить эту тенденцию? Ведь экономика Украины достаточно привлекательна...

Иностранный капитал не заинтересован ломать тенденцию, ибо вся атмосфера в Украине – это атмосфера не-законопослушания, при которой очень трудно что либо предугадать. А там, где все течение жизни непредсказуемо, крупному капиталу делать нечего.

И все-таки, в случае прихода крупного капитала в виде ТНК, какую роль они могли бы сыграть для экономики Украины и для государства в целом?

Нельзя сказать, что какое-то экономическое явление только либо благоприятствует развитию, либо нет. С одной стороны, ТНК принесли бы крупные капиталы, что резко бы оживило жизнь. С другой стороны, они преследуют интересы далеко не всегда совпадающие с интересами рождающейся нации, каковой является Украина. Это обоюдоострое оружие, с которым надо обращаться осторожно. Поэтому, в нашем плохом инвестиционном климате есть и позитивное зерно. Оно позволяет созреть местному национальному капиталу, оно позволяет государству осмотреться и научиться более тонким механизмам поведения в международном сообществе. В ином случае, возможно, мы бы быстрее «оцивилизовались», но нашему капиталу принадлежала бы меньшая доля рынка, а у национального правительства было бы меньше возможностей для контроля за внутренней ситуацией.

Насколько возможно развитие собственных ТНК в Украине?

Я наблюдаю (даже с изумлением) насколько быстро формируется крупный национальный капитал в Украине. Честно говоря, я не ожидал, что у нас так быстро возникнут собственные миллиардеры. Крупный национальный капитал – это странообразующий фактор. Если вы имеете своих миллиардеров, то вам не приходится кормить чужих. Это фактор, играющий на руку стране в целом.

Вместе с тем, собственные миллиардеры – явление весьма противоречивое. Население обращает внимание на негативные стороны самого процесса формирования крупного частного капитала. Но этот капитал такой же, как и мы сами, такой же как и наше общество. Неконтролируемая власть, в том числе экономическая всегда ужасна. Если общество не умеет контролировать социальные процессы, они неизбежно протекают в эгоистически уродливых формах.

Кстати, знаковые процессы происходят сейчас в Польше – скандал вокруг отказа в приватизации металлургического предприятия украинской корпорацией ИСД. Для Украины это было бы очень полезное приобретение на территории ЕС, поскольку наша компания пытается купить производительный капитал, а не футбольную команду.

Из этого скандала можно сделать три важных вывода. Во-первых, очень хорошо, что наше государство защищает интересы крупной компании на международных рынках. Государство должно это делать последовательно и достойно.

Второй вывод заключается в том, что отказ продать предприятие – это отказ в доверии. Это сигнал для нашего местного капитала, что уровень доверия как к нашему капиталу, так и к стране в целом низок. Исходя из этого, мы должны научиться не только возмущаться, но и думать о том, как повысить этот уровень доверия. А его нельзя выпросить или вытребовать. Доверие можно только сформировать.

В-третьих, скандал в Польше возник потому, что у них не было институциональных законных механизмов для отказа по причине недоверия. Я считаю, что любое правительство может иметь право отказать иностранному инвестору вследствие плохой кредитной истории. Такие механизмы должны быть и в нашей стране, чтобы наше правительство могло открыто и ясно показать, что оно не доверяет предприятию из-за неблагонадежности его кредитной истории.

То есть, можно сказать, что отказ продать украинской компании польское предприятие для нас более значимый сигнал, чем, например, заседание ПАСЕ?

Я бы столь категорично не утверждал. Все сигналы надо тщательно обдумывать не только по факту самого события, но и в общем контексте. В любом случае, незаконность принятого решения следует обжаловать. Но нужно бороться и с низким уровнем доверия не только к компаниям, но и к стране в целом.

Какой из путей для Украины более приемлем – интернационализация экономики с помощью ТНК, либо же интеграция в различного рода структуры, вроде ЕС или ЕЭП?

А у нас-то и выбора особенного нет – мы не сильная и не самодостаточная страна. Наш путь должен лежать через включение в международные экономические системы. А что мы проиграем и что мы выиграем, будет зависеть от того, насколько разумно и предусмотрительно мы будем себя вести. В этом процессе в любом случае мы что-то проиграем – вопрос в балансе позитивных и негативных результатов взаимодействия с мировым сообществом.

Каковы перспективы Украины относительно интеграции в Европейский Союз?

Для нас вообще не принципиальны сроки вхождения в эту структуру. Для нас больше значит достижение определенных стандартов экономической системы. Если мы будем богатой страной, то нас будут просить об интеграции.

Наша главная задача состоит не столько в том, чтобы выпрашивать и выторговывать какие-то статусы, сколько в накоплении нашей мощи и богатства по тем стандартам, которые приняты во всем мире. Первое тоже важно, потому что это облегчает сам процесс нашего роста. Но если говорить о конечных результатах, то нам важнее высокий уровень благосостояния, нежели формальные достижения – статус партнерства, ассоциированного членства и так далее.

Это не отрицание важности бюрократических побед – это просто осознание, что есть некая иерархия результатов. Чем богаче мы станем, тем меньше у нас будет проблем с формальными статусами.

Беседовал Юрий Таран

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Ернст Заграва, економіст-аналітик, автор книги "Глобалізація і нації"

Україні потрібно знайти новий, виключно свій шлях

Владимир Бревнов, экономист

Экспансия культуры – средство сохранения монополии в интегрированном мировом хозяйстве

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна”

„Невизначеність з вибором напрямку інтеграції є вкрай загрозливою”

Ростислав Павленко, директор програм Школи політичної аналітики при НаУКМА

“Пропорційність інвестицій – одна з умов рівноправної інтеграції”

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„Україна може стати ристалищем”

Антон Бутейко, екс-посол України у Сполучених Штатах, заступник голови Української народної партії

Новий ізоляціонізм

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Мы должны пробиваться на внешние рынки

Инна Богословская, президент фонда «Вече Украины», президент консалтинговой фирмы «Пруденс»

Глобализация для Украины: проникающий нейтралитет и смена элит

Олег Зарубінський, народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань Європейської інтеграції

„Європейський Союз потрібен Україні значно більше, ніж Україна ЄС”

Илья Пономарев, директор Центра новых технологий ИПРОГ (Россия).

За глобализацию равных возможностей

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

На тлі фінансової кризи національні ринки будуть закриватися

Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Вплив глобалізації на Україну швидше негативний

Евгений Минченко, генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» (Москва)

С процессами интеграции нельзя торопиться

Володимир Сіденко, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

Україна задіяна в глобалізації асиметрично

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

„Діяльність транснаціональних компаній може реально пожвавити роботу нашої економіки”

Кагарлицкий Борис Юльевич, Директор Института проблем глобализации (Москва)

Нынешнему рыночному порядку будет положен конец

Валерій Новицький, заввідділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин

„Україні було б корисніше бути автаркічною країною, ніж настільки безглуздо відкритою, як зараз”

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

„Рівень залученості України до глобальних процесів не відповідає її об’єктивному потенціалу”

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Переваги потрібно реалізовувати в реальній конкурентній боротьбі

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

Суть глобализации в глобальном мышлении

Александр Литвиненко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Нас уже интегрируют, а куда - не спрашивают

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

Кто получит глобализационный дивиденд?

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,070