В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції.

Попри всю відірваність значної частнини української економіки від глобальних ринків та автаркічність економічної поведінки уряду й національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати відповіді на виклики глобалізації (вступ до СОТ, доступ до міжнародних ринків капіталів), вирішувати дилему про те, кому врешті-решт „делегувати” частину економічного суверенітету - Росії з її проектом ЄЕП чи об`єднаній Європі, що розширюється, напрацьовувати національну модель співпраці та взаємодії з транснаціональним капіталом.

І уряд, і корпоративний сектор в Україні лише починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, вміння „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти визначає не лише конкурентоздатність економіки країни, але і створює умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Зазначені питання є актуальними сьогодні для України як ніколи. Адже ні держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до того, щоб продемонструвати сеанс „одночасної гри” на майданчиках, на яких діють принципово різні правила: на традиційних театрах геополітичної гри, у багатовимірному простірі геоекономіки, у світі геокультури. Врешті, застарілі уявлення про національно-державну іділію в умовах кризи „міжнародного порядку” стають просто небезпечними, оскільки можуть призвести Україну до „шоку глобалізації”.

У той же час, навряд чи можна серйозно говорити про осмислену участь України в інтеграційних проектах (ЕС чи ЄЕП). Ні серед політичної еліти, ні в суспільстві в цілому досі немає відповіді на питання – а навіщо Україні взагалі входити в те чи інше інтеграційне об`єднання. Замість реального визначення у багатовимірному світі нових загроз та можливостей, Україна і далі блукає „у трьох соснах”:

  • І влада, і опозиція намагаються залучити зовнішньополітичних гравців на поле внутрішньополітичної конкуренції, нехтуючи при цьому національними інтересами і звужуючи „коридор можливостей” для країни в майбутньому;
  • Продовжується самовиснаження у боротьбі за східний та західний вектор економічної інтеграції, в той час коли обидва вектори є лише похідними від включення країни в процеси інтернаціоналізації та глобалізації;
  • Перехід від економічної автаркії, що була обумовлена специфікою первинного накопичення капіталу, до фронтальної інтернаціоналізації всіх сторін життєдіяльності держави, економіки, соціуму, наполегливо підмінюється вибором між „Сходом” та „Заходом”.

Нарешті, на 12 році незалежності, ні у держави, ні у політичних сил, що представлені у парламенті немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії яка б не тільки декларувала, але й пропонувала технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Нажаль, з цих питань навіть відсутня змістовна та побудована на аргументах, а не на передвиборчих ідеологемах загальнонаціональна дискусія.

Ми переконані у тому, що тільки розгортання широкого громадського обговорення цих питань дозволить зробити крок до подолання морально застарілих підходів та уявлень про Світ та Україну, про Україну у Світі.

Запрошуючи наших читачів, авторів та експертів до нового діалогу, ми сподіваємося спільно знайти відповіді на питання, які пов’язані з перспективами участі України в процесах інтернаціоналізації, глобалізації та макрорегіональної інтеграції. Ми розраховуємо на діалог, в якому замість відтворення стереотипів, що пов`язані з ідеологією „фортеці, що в облозі”, розпочнеться обговорення глобальних проблем, які стоять сьогодні перед Україною, і визначатимуть наше майбутнє на найближчі десятиліття.

Свернуть

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. І від того, наскільки Україна зможе синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, навчиться „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти залежатиме не лише конкурентоздатність економіки країни, але і умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

С процессами интеграции нельзя торопиться

С процессами интеграции нельзя торопиться: С процессами интеграции нельзя торопиться

Евгений Минченко, генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» (Москва)

Глобализация сегодня, – это реально свершившийся факт. Однако и для России, и для Украины было бы большим ударом вступление в ЕС. Страны, которые сегодня туда вступили – реально пострадали. Цены там подскочили, а доходы населения остались на прежнем уровне.

Давайте сначала о приятном. Вы написали книгу о том, как стать губернатором в России и им остаться, то есть знаете жизнь в регионах. А вот признаки присутствия украинского капитала в России повидать удалось ли?

Практически нет. Есть продукция пищевых предприятий, и есть кое-какие промышленные товары, продающиеся дешевле аналогичных российских. Хочу обратить внимание на одну из последних пресс-конференций Черномырдина, на которой он сказал, что он вообще не понимает, что это за химера «защита отечественного производителя», если аналогичные продукты украинцы производят лучше и дешевле, значит надо брать продукцию украинских предприятий. Есть глобальная конкурентная среда. В этом отношении я позицию Виктора Степановича полностью поддерживаю.

Но раз он призывает, значит на практике-то все как раз наоборот?

Я бы не сказал, что все наоборот. Есть проблемы, связанные с косностью руководителей предприятий, есть проблема идеологическая. Поскольку в России те или иные финансово-промышленные группы играют в политику, взаимодействуют с местной региональной властью, то зачастую для них та экономическая выгода, которую они могут получить от дешевых зарубежных товаров, перекрывается тем политическим ущербом, который они понесут. Традиционная цепочка «поставщик-потребитель», которая присутствует в регионах, приводит к тому, что местные губернаторы выступают по телевидению, и говорят, что, мол, у нас нет местных патриотов. Мол, берут украинскую продукцию, в то время как у нас под боком есть замечательное предприятие, которое производит то же самое. И пошло: «надо поддерживать наших, а рабочие места?», и так далее. Соответственно, многие предприятия поддаются такому давлению.

Насколько украинская экономика открыта для российского капитала?

В достаточной степени. Если сравнивать, к примеру, украинскую экономику и американскую, то открытость для нас украинской на порядок больше.

Если в «достаточной» то достаточно ли развито у нас трансграничное сотрудничество?

Скажу так: процентов на сорок оно меньше, чем должно было быть.

Не очень весело получается. Что же, так и будем потихоньку воевать между собой, на радость дяде Сэму?

Вопрос очень сложный. Пока что идет экстенсивная политика, направленная на поддержку всех и вся. Общий рецепт известен – нужно находить конкурентоспособные кластеры и их выделять. Однако сказать, что конкретно нужно делать в масштабах всей России и всей Украины я не могу. Могу сказать лишь по отдельным регионам, с которыми мы сотрудничали. Ясно, что нынешние ресурсы не бесконечны, цены на нефть могут упасть, соответственно, стоит вопрос о создании таких кластеров в экономике, которые б ее поддерживали и обеспечивали поступления в бюджет. Поэтому в отдельных регионах идет активное дорожное строительство, что позволит зарабатывать на транзите грузов, идет активная работа по строительству перерабатывающих предприятий, разведка месторождений полезных ископаемых. Это я могу сказать по трем-четырем регионам, но в масштабах всей России я недостаточно компетентен.

Что принесли в Россию транснациональные корпорации?

Как положительный пример назову «Бритиш петролеум». Во-первых, пришли инвестиции в основные фонды, которые на данный момент изношены были на 70 %. Проблема их обновления в нефтяной промышленности стоит достаточно остро. Во-вторых, новые технологии нефтедобычи. Раньше «Самотлор» извлекал примерно половину того, что можно было извлечь, а потом начинались проблемы с обводнением месторождений и так далее. Теперь начинают использовать современные методы добычи нефти. Третий большой плюс, это западная форма организации предприятий, когда эта непомерная социальная сфера, которую вынуждены были тянуть на себе добывающие предприятия, выводится за рамки. Несмотря на то, что есть временные негативные социальные последствия, в связи с тем, что сокращаются рабочие места, нужно понимать, что это вообще требования глобальной экономики. Если ту же работу вместо десяти человек могут выполнять четверо, значит, ее и должны выполнять четверо.

Совсем неплохо, конечно, если зарплата у этих четырех, как у тех десяти, вместе взятых. Но на практике, кажется, все немного иначе?

Да, она не за десятерых. Видите ли, это проблема российской экономики. К примеру, в городе Норильске жить очень тяжело, но зато там добывается никель. Так вот, была там такая профессия, как «подавальщицы в столовых». Там были рабочие, которые занимались добычей и переработкой никеля, и были их жены, которых занять было совершенно нечем. Вот и придумали работу для жен рабочих, чтобы они получали хоть какую-то зарплату, хотя они абсолютно не нужны. В тех регионах крайнего Севера зачем-то выращивали огурцы, которые там обходились чуть не на вес золота, держали коров, хотя привезти те огурцы и молоко было гораздо дешевле.

Так что в общей сложности зарплата вырастет, естественно, не за десять человек. Но ведь весь мир идет к тому, что должно быть эффективное использование ресурсов, и абсолютно нет никакого смысла растрачиваться на непрофильные бизнесы.

Я не считаю, что глобализация, это заговор каких-то коварных мудрецов. Приведу пример. Однажды в бутылку запустили пчел и мух. Со стороны донышка был источник света. «Умные» пчелы летели на свет, не находили выхода и все погибли. «Глупые» мухи, как известно, летают куда угодно. В итоге все мухи благополучно вылетели. Мне кажется, что процесс глобализации это, скорее, поведение мух. Люди стихийно находят более эффективные варианты.

С другой стороны, глобализация наиболее выгодна тому самому «золотому миллиарду». Соответственно, и для России, и для Украины было бы большим ударом вступление в ЕС. Те бедные страны, которые сегодня вступили в ЕС, реально пострадали. Цены там подскочили, а доходы населения остались на прежнем уровне. Для Греции, Чехии, Португалии, Польши, выгоды от перехода на евро минимальны. Если Россия войдет в это единое экономическое пространство, то весь российский автопром умрет. И если производителей легковых автомобилей мне абсолютно не жалко, то предприятия, которые производят очень достойные грузовики, такого удара не заслужили. Поэтому с процессами интеграции, естественно, нельзя торопиться. Однако глобализация сегодня, это реально свершившийся факт. Надо просто понимать, что она есть, и с ней надо как-то работать.

Однако глобализация происходит не только в экономической сфере, но и в культурной. Что мы, славянский мир, можем противопоставить «Гарри Поттеру»?

Думаю, что многое. Лично мне, в последнее время, абсолютно не стыдно за наш российский кинематограф. Хороших фильмов стало гораздо больше, чем их было в начале 90-х годов. Снова выходит на очень достойный уровень российское театральное искусство. И это касается не только актерских работ, но и менеджмента. Вполне достойные антрепризы. Горжусь и тем, что наши актеры играют за рубежом, в очень приличных театрах, являются востребованными. Мне не стыдно за нашу литературу. Все чаще появляются интересные и самобытные произведения. Недавно прочитал мощное произведение «Сердце Пармы», это литература на уровне Маркеса. Есть, правда, определенные силы, не очень мне симпатичные, которые инвестируют средства в монументальную пропаганду. Например, сериал «Бригада» финансировался силами не очень ясного происхождения. Идет целая волна фильмов, пропагандирующих идею жизни «по понятиям», бандитские идеалы. Никто и не скрывает, что фильм «Олигарх» был снят по заказу Березовского. Так что есть, о чем беспокоиться, однако вместо того, чтобы ставить заслон американским фильмам, лучше снимать больше хороших своих.

Беседовал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Ернст Заграва, економіст-аналітик, автор книги "Глобалізація і нації"

Україні потрібно знайти новий, виключно свій шлях

Владимир Бревнов, экономист

Экспансия культуры – средство сохранения монополии в интегрированном мировом хозяйстве

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна”

„Невизначеність з вибором напрямку інтеграції є вкрай загрозливою”

Ростислав Павленко, директор програм Школи політичної аналітики при НаУКМА

“Пропорційність інвестицій – одна з умов рівноправної інтеграції”

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„Україна може стати ристалищем”

Антон Бутейко, екс-посол України у Сполучених Штатах, заступник голови Української народної партії

Новий ізоляціонізм

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Мы должны пробиваться на внешние рынки

Инна Богословская, президент фонда «Вече Украины», президент консалтинговой фирмы «Пруденс»

Глобализация для Украины: проникающий нейтралитет и смена элит

Олег Зарубінський, народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань Європейської інтеграції

„Європейський Союз потрібен Україні значно більше, ніж Україна ЄС”

Илья Пономарев, директор Центра новых технологий ИПРОГ (Россия).

За глобализацию равных возможностей

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

На тлі фінансової кризи національні ринки будуть закриватися

Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Вплив глобалізації на Україну швидше негативний

Володимир Сіденко, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

Україна задіяна в глобалізації асиметрично

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

„Діяльність транснаціональних компаній може реально пожвавити роботу нашої економіки”

Кагарлицкий Борис Юльевич, Директор Института проблем глобализации (Москва)

Нынешнему рыночному порядку будет положен конец

Валерій Новицький, заввідділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин

„Україні було б корисніше бути автаркічною країною, ніж настільки безглуздо відкритою, як зараз”

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

„Рівень залученості України до глобальних процесів не відповідає її об’єктивному потенціалу”

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Переваги потрібно реалізовувати в реальній конкурентній боротьбі

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

Суть глобализации в глобальном мышлении

Александр Литвиненко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Нас уже интегрируют, а куда - не спрашивают

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

Кто получит глобализационный дивиденд?

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития.

Борьба за статус

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,047