В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції.

Попри всю відірваність значної частнини української економіки від глобальних ринків та автаркічність економічної поведінки уряду й національного капіталу, Україна змушена більш активно шукати відповіді на виклики глобалізації (вступ до СОТ, доступ до міжнародних ринків капіталів), вирішувати дилему про те, кому врешті-решт „делегувати” частину економічного суверенітету - Росії з її проектом ЄЕП чи об`єднаній Європі, що розширюється, напрацьовувати національну модель співпраці та взаємодії з транснаціональним капіталом.

І уряд, і корпоративний сектор в Україні лише починають розуміти, що здатність синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, вміння „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти визначає не лише конкурентоздатність економіки країни, але і створює умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Зазначені питання є актуальними сьогодні для України як ніколи. Адже ні держава, ні бізнес, ні українське суспільство ще не готові до того, щоб продемонструвати сеанс „одночасної гри” на майданчиках, на яких діють принципово різні правила: на традиційних театрах геополітичної гри, у багатовимірному простірі геоекономіки, у світі геокультури. Врешті, застарілі уявлення про національно-державну іділію в умовах кризи „міжнародного порядку” стають просто небезпечними, оскільки можуть призвести Україну до „шоку глобалізації”.

У той же час, навряд чи можна серйозно говорити про осмислену участь України в інтеграційних проектах (ЕС чи ЄЕП). Ні серед політичної еліти, ні в суспільстві в цілому досі немає відповіді на питання – а навіщо Україні взагалі входити в те чи інше інтеграційне об`єднання. Замість реального визначення у багатовимірному світі нових загроз та можливостей, Україна і далі блукає „у трьох соснах”:

  • І влада, і опозиція намагаються залучити зовнішньополітичних гравців на поле внутрішньополітичної конкуренції, нехтуючи при цьому національними інтересами і звужуючи „коридор можливостей” для країни в майбутньому;
  • Продовжується самовиснаження у боротьбі за східний та західний вектор економічної інтеграції, в той час коли обидва вектори є лише похідними від включення країни в процеси інтернаціоналізації та глобалізації;
  • Перехід від економічної автаркії, що була обумовлена специфікою первинного накопичення капіталу, до фронтальної інтернаціоналізації всіх сторін життєдіяльності держави, економіки, соціуму, наполегливо підмінюється вибором між „Сходом” та „Заходом”.

Нарешті, на 12 році незалежності, ні у держави, ні у політичних сил, що представлені у парламенті немає цілісної стратегії розвитку України у світі, стратегії яка б не тільки декларувала, але й пропонувала технології ухвалення та проведення послідовної та прогнозованої зовнішньої політики. Нажаль, з цих питань навіть відсутня змістовна та побудована на аргументах, а не на передвиборчих ідеологемах загальнонаціональна дискусія.

Ми переконані у тому, що тільки розгортання широкого громадського обговорення цих питань дозволить зробити крок до подолання морально застарілих підходів та уявлень про Світ та Україну, про Україну у Світі.

Запрошуючи наших читачів, авторів та експертів до нового діалогу, ми сподіваємося спільно знайти відповіді на питання, які пов’язані з перспективами участі України в процесах інтернаціоналізації, глобалізації та макрорегіональної інтеграції. Ми розраховуємо на діалог, в якому замість відтворення стереотипів, що пов`язані з ідеологією „фортеці, що в облозі”, розпочнеться обговорення глобальних проблем, які стоять сьогодні перед Україною, і визначатимуть наше майбутнє на найближчі десятиліття.

Свернуть

Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. І від того, наскільки Україна зможе синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, навчиться „вбудовувати” свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти залежатиме не лише конкурентоздатність економіки країни, але і умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Экспансия культуры – средство сохранения монополии в интегрированном мировом хозяйстве

Малочисленные доминирующие государства заинтересованы в сохранении статус-кво, когда за каждым из них закреплен определенный сектор или сектора влияния. Остальные же должны жить постоянно нуждаясь. Современная тенденция – паразитизм сильных, и предугадать будущее интеграции в этих условиях и легко, и сложно одновременно.

Какова причина постоянного стремления Украины интегрироваться в прямо противоположные структуры (ЕС и ЕЭП)? И готова ли наша страна к интеграции куда бы то ни было?

Интеграция это объективный процесс. Следовательно, он не может быть зависимым от желания кого бы то ни было. Степень готовности к интеграции, таким образом, определяет лишь место игрока на рынке. В нынешних условиях перспективы Украины не впечатляют. Сама постановка вопроса свидетельствует о том, что государства Украина, как единой системы, не существует. Длительное противостояние нескольких примерно равнозначных политических сил только усугубит социально-экономическое положение страны. В нынешних условиях не столь важен сам выбор направления интеграции, сколько ее сроки. Двух интеграций быть не может, и балансирование между несколькими направлениями лишь свидетельствует о незрелости Украины как государства.

Почему Украина не может добиться от России принятия зоны свободной торговли ни в рамках СНГ, ни в рамках ЕЭП, а соглашается только на политическую составляющую этих интеграционных объединений?

Надо перестать лицемерить и признать главенство России при принятии решений подобного рода. Россия экономически и политически более значимое государство. И если чьи-то амбиции мешают это понять и признать то надо задуматься о том, что от этого выигрывает, а точнее проигрывает Украина. И стоят ли частные амбиции (даже не интересы) покоя украинских граждан.

Насколько жизнеспособными являются интеграционные образования, в основу которых положены политические, а не экономические предпосылки? И выживет ли Украина, если она не интегрируется в какое-то образование (ЕС или ЕЭП)?

Политические интеграционные образования жизнеспособны ровно настолько, насколько жизнеспособны их инициаторы. А так как ни в России, ни тем более в Украине не наблюдается политической фигуры масштаба Черчилля, Де Голля, Тэтчер, то подобные образования в советское время назвали бы волюнтаризмом. Что касается Украины, то она выживет при любых условиях, при любых политиках. Важно во сколько это обойдется народу.

Какова роль регионов в интеграционных процессах?

Слово регион в современной Украине превратилось в термин, употребляемый в достаточно узком понимании. И это лишь свидетельствует о том, что в отдельно взятых географических точках концентрация инициативных индивидов в эпоху становления основ рынка оказалась выше, чем в других. Что будет с нынешним раскладом сил в перспективе, никто не знает. Все зависит теперь от их интеллектуальной составляющей. Но то, что стартовые условия отдельных регионов были и остаются лучше, чем у большинства остальных – бесспорно. Но современная тенденция налицо – паразитизм сильных. Предугадать будущее интеграции в этих условиях и легко, и сложно одновременно.

Какую роль могло бы сыграть для экономического развития Украины увеличение количества ТНК, работающих в нашей стране?

В условиях состоявшегося государства, при серьезном госконтроле, присутствие ТНК можно и нужно было бы приветствовать. В наших же условиях, когда иностранцы претендуют на наиболее лакомые участки экономики (табачная промышленность, автомобилестроение и т.д.), результаты их деятельности вряд ли можно назвать положительными для Украины в целом. Кроме того, ТНК не очень-то и рвутся к нам из-за пресловутой политической нестабильности, беспощадного налогового пресса, низкого платежеспособного уровня населения, слабо развитой инфраструктуры. В связи с этим, что здесь делать офисам или даже представительствам ТНК, гипотетически способным окультурить ареал своего существования.

Как вы оцениваете включенность Украины в международное разделение труда, мировые денежные потоки и интернационализацию производства?

Здесь необходимо рассматривать разделение труда международное и мировое. В первом случае в рамках, например, СНГ Украина может считаться полноценным игроком на рынке. В рамках же мирового хозяйства, Украине, перед тем как претендовать хоть на какое-то место на рынке, нужно решить массу внутренних проблем и затем только приступать к обоснованию собственной состоятельности. Это же касается и интернационализации производства и мировых денежных потоков. Хотя с точки зрения направления движения значительных денежных сумм, Украина, с попустительства власти, добилась в отдельных случаях заметных успехов.

Граждане Украины все больше включаются в глобальные социо-культурные проекты, такие как литературные проекты Куэльо, Гарри Поттер, Толкейн; видео-проекты Санта-Барбара, Звездные войны, Властелин колец; индустрия шоу-бизнеса и развлечени;, игр; религиозные проекты - рост протестантских международных организаций. Как это сказывается на жизни нашей страны?

Выросло поколение, не знавшее пионерского галстука. Оно не желает тратить ни время, ни тем более жизнь на обустройство Родины, где ему не посчастливилось родиться. Псевдопатриотизмом политиков их не купишь, они в большинстве своем напрочь прагматики.

Отсутствие полноценной государственной идеологии привело к торжеству в головах людей идеологии чужой, внешне более привлекательной. Участие в чужих социокультурнных проектах наших сограждан – результат многолетней целенаправленной деятельности экономически доминирующих государств по насаждению собственных культурных ценностей среди менее развитых стран с целью сохранения идеологической, а через нее и экономической монополии в мировом хозяйстве. Малочисленные доминирующие государства заинтересованы в сохранении статус-кво, когда за каждым из них закреплен определенный сектор или сектора влияния. Остальные же должны жить постоянно нуждаясь, но не настолько, чтобы отсутствие надежды толкало их граждан на поиски светлого будущего за рубежом создавая проблемы для авторов подобных проектов. Политика и есть искусство создания таких вот условий проживания для соседей, как близких, так и дальних. А поскольку человеческая природа нуждается в вере, часто слепой и тем, у кого кроме веры ничего не было и нет, то им ничего больше и не остается, как верить увещеваниям политиков. Десятилетия тотального лицемерия породили миллионы иждивенцев, стремящихся лишь к развлечениям для которых игровая форма насаждения специальной идеологии наиболее эффективна.

В свое время самым массовым развлечением было кино. Сегодня Украина почти не снимает своих фильмов, что несет нам западный кинематограф?

В том, что кино, действительно, важнейшее из искусств, убеждаешься особенно сейчас в начале третьего тысячелетия. Технологии достигли такого уровня, что визуальный ряд практически не имеющий ограничений ошеломляет и завораживает людей особенно с не оформившимся мировоззрением. В итоге кино вместо книг, созерцание вместо размышлений. Особенно показателен пример известной трилогии Толкиена. Не скажу, что книга заставила меня стать фанатом данного автора, но она стоила некоторой части свободного времени. Но много ли людей прочли ее? Врядли. А после фильма и не прочтут вовсе и не только из-за отсутствия времени, нежелания или отсутствия потребности в чтении. Над книгой надо трудиться-думать, кинематограф же облегчил задачу испытывающим потребность лишь в развлечениях. Он расскажет и еще как покажет интересную картинку, но уже по-своему, с подтекстом.

Немного о собственных впечатлениях от фильма Властелин колец . Чуть более 3-часов, 3/4 которых занимают батальные сцены, выполненные на достаточно высоком техническом уровне. Обратите внимание, что все эти столь любимые младым поколением спецэффекты уже не демонстрируют величие общечеловеческого разума, они подчеркивают непреодолимое превосходство лишь горстки избранных, элиты уровня которых никогда не достичь простому смертному. Собственно, спецэффекты и вытягивают фильм т.к. сюжет обывательско-американский. Но главное в другом - молодежь воспитанная на таких фильмах (а по реакции зала заметно, что таких немало) будет послушным орудием в руках власть предержащих. Мрачно-подавляющие тона, жутковатый архитектурный стиль заставляет чувствовать себя даже не винтиком, а подножным кормом. Лица "пушечного мяса" настолько примитивны и лишены мысли, что на протяжении трех часов просмотра начинают вызывать раздражение. Их задача, смысл жизни – беспрекословное выполнение приказов, даже невзирая на инстинктивно ощущаемую никчемность отдельных руководителей. Исполинские размеры якобы положительных героев, общий фон событий создают представление о рядовом человеке (при лицемерном культивировании понятия индивидуальности, личности) как песчинке, от которой не только ничего не зависит, но которая вершиной своего существования должна считать поклонение элите, власти. Об анализе речь не идет только слепое бездумное подчинение. Вербальный ряд тоже не отстает – положительного героя, например, зовут Сэм (читай UNCLE SAM – USA). Призывы вроде: Люди Запада, отстоим свою честь и пр. тоже чего-то значат. Не исключено, что имеют место и скрытые формы воздействия на зрителя. А, по сути – примитив, но, к сожалению, не для большинства.

Таким образом, неизвестные кукловоды предлагают нам и многим другим собственный продукт систематическое употребление которого порождает зависимость от него, а следовательно, упрощает руководство. Тупицами проще повелевать. Вспомните сколько их гибнет в фильме. Что их жалеть, их много, да и неполноценные какие-то. И экспериментируй сколько хочешь никто не упрекнет, даже можно прикрыться тем что делаешь полезное дело в поисках новых, более соответствующих времени форм существования человечества.

А каковы перспективы новых религиозных течений, появляющихся в Украине?

Нельзя не заметить роста в Украине числа религиозных сект, паразитирующих на человеческих слабостях и являющегося следствием экономической и политической нестабильности страны. Но нельзя согласиться и с тем, что достигнуты какие-либо заметные успехи в активном распространении протестантизма, хотя казалось бы, и более подходящем в условиях становления рынка для христианской страны. И это в свою очередь тоже определенным образом характеризует затянувшийся процесс становления Украины как государства.

Однако, как ни странно на первый взгляд, но у массового кино и процесса засилья сект в нашей стране есть очень важное сходство. И то и другое базируется на потребности людей в вере во что бы, то ни было. И то и другое используется для подчинения людей. Они лишь рассчитаны на различные аудитории. Псевдопроповедники активизировались в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века, что соответствует периоду фактического распада СССР и отрицания коммунистической идеологии. И это не случайно, т.к. данная историческая коллизия стала шоком для определенной части психически неуравновешенных людей, за влияние на которых боролись и борются различные секты. Кино, в отличие от религии, рассчитано на новое поколение, для которого современные условия существования являются нормой и не способны нанести психической травмы. Кроме того, кино более технологично, и демонстрация его в домашних условиях не столь эффективна как посредством сети кинотеатров, которая только сейчас достигает коммерческого уровня в нашей стране. Если угодно, это форма проявления научно-технического прогресса в способах влияния на сознание.

Но несмотря на то, что секты значительно опережают кинематограф по продолжительности влияния на людские умы степень их влияния на человека в настоящее время вполне сопоставима, и возможно в перспективе кино и телевидение станут для кого-то новой религией.

Интервью взяла Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Ернст Заграва, економіст-аналітик, автор книги "Глобалізація і нації"

Україні потрібно знайти новий, виключно свій шлях

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна”

„Невизначеність з вибором напрямку інтеграції є вкрай загрозливою”

Ростислав Павленко, директор програм Школи політичної аналітики при НаУКМА

“Пропорційність інвестицій – одна з умов рівноправної інтеграції”

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„Україна може стати ристалищем”

Антон Бутейко, екс-посол України у Сполучених Штатах, заступник голови Української народної партії

Новий ізоляціонізм

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Мы должны пробиваться на внешние рынки

Инна Богословская, президент фонда «Вече Украины», президент консалтинговой фирмы «Пруденс»

Глобализация для Украины: проникающий нейтралитет и смена элит

Олег Зарубінський, народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань Європейської інтеграції

„Європейський Союз потрібен Україні значно більше, ніж Україна ЄС”

Илья Пономарев, директор Центра новых технологий ИПРОГ (Россия).

За глобализацию равных возможностей

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

На тлі фінансової кризи національні ринки будуть закриватися

Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

Вплив глобалізації на Україну швидше негативний

Евгений Минченко, генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» (Москва)

С процессами интеграции нельзя торопиться

Володимир Сіденко, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

Україна задіяна в глобалізації асиметрично

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

„Діяльність транснаціональних компаній може реально пожвавити роботу нашої економіки”

Кагарлицкий Борис Юльевич, Директор Института проблем глобализации (Москва)

Нынешнему рыночному порядку будет положен конец

Валерій Новицький, заввідділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин

„Україні було б корисніше бути автаркічною країною, ніж настільки безглуздо відкритою, як зараз”

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

„Рівень залученості України до глобальних процесів не відповідає її об’єктивному потенціалу”

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

Переваги потрібно реалізовувати в реальній конкурентній боротьбі

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

Суть глобализации в глобальном мышлении

Александр Литвиненко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Нас уже интегрируют, а куда - не спрашивают

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

Кто получит глобализационный дивиденд?

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития.

Борьба за статус

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,117