В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Внутрішня геополітика” України.

З часів проголошення незалежності в Україні ведуться нескінченні і не надто результативні дискусії щодо оптимізації стосунків між центром та регіонами, між столицею та провінцією, між містом та областю і т.ін. Однак в цілому змістовна та публічна дискусія з цієї теми в Україні ще навіть не починалася.

Звісна річ, що окремі розробки безумовно велися, їх навіть намагалися реалізувати на загальнодержавному рівні. Достатньо згадати про проект адміністративно-територіальної реформи, про проекти, які пов’язані з удосконаленням системи управління за рахунок укрупнення районів, про розробки, що стосуються нового економічного районування. Нарешті, намагалися привернути до себе увагу і українські міста мільйонники, які безумовно вимагають особливого ставлення до себе.

Нині увага політиків та громадськості знову прикута до розкладу політичних сил в регіонах, до регіональних особливостей електоральної поведінки. Центр згадує про існування регіональних відмінностей, а політики демонструють територіальний патріотизм та апелюють до локальних ідентичностей.

Не мовчать і окремі регіони, які час від часу примушують звернути на себе увагу. Принаймні, Крим, Доцецька, Харківська, Одеська області постійно натякають центру, про те, що вони не перші, але і не останні. Все це свідчить, що для Києва безперспективно приміряти на себе модель політичного централізму та адміністративно-територіальної реорганізації, яку так активно заходилася впроваджувати останнім часом політична Москва.

Щоб там не було у минулому, але сьогодні знову є нагода ще раз повернутися до постановки змістовних питань в сфері внутрішньої політики, спробувати проаналізувати та переглянути традиційні підходи щодо можливої стратегії розвитку регіонів.

Зокрема, доцільно не лише розібратися у загальних питаннях, що стосуються концепцій розвитку територій. Важливо також торкнутися ідей та проектів, що пов’язані з „переосвоєнням” простору України. Сподіваємось, що участники, які долучаться до обговорення перспектив формування „внутрішньої геополітики” України, так чи інакше торкнуться і багатьох інших актуальних питань, що стосуються проблем управління територіями.

Перш за все, в Україні ні на експертному, ні на політичному рівні так і не розібралися з тим на якій території ми проживаємо, наскільки органічними, або штучними є принципи, що лежать в основі адміністративного, економічного, соціо-культурного та суто соціального „розчленування” українського простору сучасної України.

Дивно, але нікого чомусь не бентежить сам факт невизначеності змісту та статусу поняття „регіон”. „Регіон” та „регіони” у всіх „на вустах”, не дивлячись на те, що базовою адміністративно-територіальною одиницею, згідно з Конституцією, у нас залишається „область”.

З іншого боку, навряд чи хто може пояснити, як і чому в Україні, разом із переіменуванням вулиць, такі титули як „голова облдержадміністрації” та „губернатор” отримали статус синонімів. Про що свідчать та на що натякають вказані приклади символічної маніпуляції статусами та геосоціальними образами? Рано чи пізно хтось повинен буде дати відповідь на це непросте питання.

По-друге, Україна не може продовжувати користуватися застарілою картографією. Адже коли політики і публіцисти беруться розмірковувати про історико-культурні особливості окремих сегментів української території, вони навіть не відчувають, що мова йде не про органічні землі, а про штучні та успадковані із минулого політико-управлінські конструкти. Наприклад, такі широко вживані назви, як Галичина, Буковина і т.ін. є, насправді, не стільки історико-культурними характеристиками, скільки продуктами внутрішньої геополітики країн та імперій, до складу яких входили окремі українські території.

По-третє, трансформаційна криза, що призвела до перепрофілювання та зміни спеціалізації міст та великих індустріальних анклавів робить безперспективною політику відтворення старих регіональних пропорцій та традиційного економічного районування в Україні. На часі переглянути або навіть відмовитися від затратних та морально застарілих моделей регіональної політики епохи індустріалізму. Фактично Україна стоїть напередодні вибору нового формату системної інтеграції власної території, інфраструктури та соціо-культурного простору.

По-четверте, частина експертів та політиків починають усвідомлювати, що для успішного розвитку України, яка знаходится на цивілізаційному, геополітичному та геокультурному перехресті, традиційної регіоналістики недостатньо. Принаймні, опрацювання випереджаючих стратегій розвитку територій, впровадження нових стандартів організації життєвого простору можливо лише на базі використання міждисциплінарних підходів.

Не можна виключати, що саме міждисциплінарний підхід дозволить: віднайти нові критерії при визначенні типології регіонів; опанувати достатньо складні стратегії капіталізації та підвищення цінності території країни та її окремих земель; ліквідувати штучні бар’єри та пришвидшити обмін між територіальними одиницями, на яких розгортається реальна політико-господарська активність, а не лише адміністративна.

По-п`яте, розв’язання більшості проблем неможливе на базі виключно технократичних підходів, без переходу до більш синтетичних, які б окреслювали напрямки та вектори „внутрішньої геополітики України”. Нам здається, що тільки осмислена „внутрішня геополітика” дозволить Україні стати на шлях консолідації та вироблення механізмів взаємодії між субєктами, які визначають:

  • розвиток територій (органи місцевого самоврядування),
  • регіональний розвиток (облдержадміністрації),
  • розміщення та розвиток інфраструктури (Кабінет Міністрів),
  • імідж та інвестиційну привабливість територій (бізнес та органи, що формують регуляторну політику),
  • координацію та синхронизацію різних моделей включення регіонів у світову конкуренцію (МЗС, регіональна влада).

По-шосте, є підстави сподіватись, що використання інструментарію „внутрішньої геополітики” дозволить підвищити антикризовий потенціал держави. Зокрема, попередити регіональну локалізацію нових дезінтегруючих факторів, які, нажаль, продовжують відтворюватись як з об’єктивних, так і з суб’єктивних причин.

Нарешті, лише після того, як нам вдасться розібратись з цілями та завданнями внутрішньої геополітики, виявити нову ієрархію та конфігурацію суб’єктів, що відповідають за проектування, просування та реалізацію нової моделі управління розвитком територій можна буде перейти до інституціонального дизайну та перегляду національного законодавства, що регламентує регіональний розвиток.

Зі свого боку, ми сподіваємося, що обговорення запропонованої теми, яку ми позначили метафорою „внутрішня геополітика”, дозволить більш глибоко розібратися з проблемами та перспетивами регіональної політики в Україні, більш рельєфно прокреслити ландшафт та геометрію нової, ще невідомої України регіональної.

Свернуть

З часів проголошення незалежності в Україні ведуться нескінченні і не надто результативні дискусії щодо оптимізації стосунків між центром та регіонами, між столицею та провінцією, між містом та областю і т.ін. Однак в цілому змістовна та публічна дискусія з цієї теми в Україні ще навіть не починалася. Звісна річ, що окремі розробки безумовно велися, їх навіть намагалися реалізувати на загальнодержавному рівні. Достатньо згадати про проект адміністративно-територіальної реформи, про проекти, які пов’язані з удосконаленням системи управління за рахунок укрупнення районів, про розробки, що стосуються нового економічного районування. Нарешті, намагалися привернути до себе увагу і українські міста мільйонники, які безумовно вимагають особливого ставлення до себе.

Развернуть

Мнения экспертов
Другие диалоги:

"Без участі громадян все залишиться в зародковому стані"

Степан Клебан, заступник виконавчого директора Асоціації міст України.

В Україні сільський голова в першу чергу повинен доповідати нагору, а не звітувати перед громадою. А сьогодні виходить, що відзвітував, галочку поставили, а дороги не поліпшились, бо грошей на це нема. Але “крайнім”, тобто відповідальним за це, все одно буде сільський голова. Не місцева громада вирішує, куди й на що пустити гроші, а державна влада вирішує, це цільове чи не цільове використання грошей! Вже влада керує громадою! Роль місцевої влади зводиться до бухгалтерії.

Читать далее

В Україні відсутня влада, яка могла б проводити політику в інтересах регіонів, незалежну від центру

В Україні відсутня влада, яка могла б проводити політику в інтересах регіонів, незалежну від центру : В Україні відсутня влада, яка могла б проводити політику в інтересах регіонів, незалежну від центру

Вячеслав Негода, голова секретариату Української асоціації місцевих та регіональних влад

Вважається, що місцеве самоврядування для України неприйнятне. Тому що ним важко керувати із центру, бо воно самостійне. Громада сама обирає мера, який може не подобатись Центру – ось тут починаються проблеми! А ще якщо будуть вибори на рівні області, якщо там будуть виборні посади? Адміністративна система ще живе, вона нікуди не зникла. Чиновники не розуміють, що на місцях люди краще знають, що і як робити, і якщо вони, чиновники, скинуть с себе зайві повноваження, то і їм самим буде легше.

Читать далее

„Україна вже втратила час, щоб створити ефективну місцеву владу”

„Україна вже втратила час, щоб створити ефективну місцеву владу”: „Україна вже втратила час, щоб створити ефективну місцеву владу”

Костянтин Матвієнко, корпорація стратегічного консалтингу „Гардарика”

Місцева влада, вирішуючи питання свого виживання, переважно користується принципом „Після нас хоч потоп”. Тому сучасний, системний, високотехнологічний бізнес просто зобов’язаний втрутитися у її дії через вибори, і пропонувати територіальній громаді своє бачення розвитку населеного пункту

Читать далее

„Адміністративно -територіальний устрій України безнадійно застарів”

„Адміністративно -територіальний устрій України безнадійно застарів”: „Адміністративно -територіальний устрій України безнадійно застарів”

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Я впевнений, що навіть у дуже далекому майбутньому, Україна залишиться унітарною державою. Однак децентралізація функцій управління відбудеться обов’язково, і процес цей треба розпочати якнайшвидше

Читать далее

„Місцеве самоврядування є інститутом середнього класу”

„Місцеве самоврядування є інститутом середнього класу”: „Місцеве самоврядування є інститутом середнього класу”

Володимир Пархоменко, старший радник з питань місцевого самоврядування українсько-американської Програми партнерства громад

Раніше мери змушені були просто падати на коліна перед губернатором і просити, аби він дав те, що й так належить місту (тобто ту частку податків, яка дозволить більш-менш підтримати місцеве життя). Сьогодні ситуація у цьому питанні змінилася, проте останнім часом помітні спроби впливати на мерів іншими засобами

Читать далее

Регіональна політика, це те, чого в нас ще просто не було

Анатолій Ткачук: Регіональна політика, це те, чого в нас ще просто не було

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Створення умов, за якими громада зрозуміє, що тільки спільними зусиллями можна чогось досягти – це одна з можливостей для потужного ривка.

Читать далее

“Фінансування за залишковим принципом нам не потрібне”

 

Іван Попко, голова Городоцької районної ради (Львівська обл.)

Наші політики повинні поставити собі за мету зробити місцеві ради самодостатніми. Такими, які б не сиділи на шиї у держави, а навпаки відраховували до держави зайві кошти.

Читать далее

„Закарпаття традиційно конкурує з Львівською областю”

„Закарпаття традиційно конкурує з Львівською областю”: „Закарпаття традиційно конкурує з Львівською областю”

Олександр Солонтай, голова Фундації Регіональних Ініціатив (Закарпаття)

Закарпатська еліта не визнає свій край частиною Західної України і претендує на окрему роль регіону на кордоні України з Євросоюзом, а тому не хоче визнавати зверхності Львова як центру всього великого регіону

Читать далее

Административно-территориальная реформа – вопрос политический

Административно-территориальная реформа – вопрос политический: Административно-территориальная реформа – вопрос политический

Андрей Даниленко, городской глава г. Евпатории

Административно-территориальная реформа это тема, лежащая в политической плоскости, и Украине в данный период она вряд ли принесет улучшение состояния местных бюджетов – основы местного самоуправления любого региона

Читать далее

Децентралізація України ще попереду

Децентралізація України ще попереду: Децентралізація України ще попереду

Віктор Пароконний, міський голова м. Южноукраїнська (Миколаївська обл.)

Використання власних інноваційних розробок дозволяє нам запроваджувати нові технології і, таким чином, розвивати територію. При цьому, ми стаємо більш самодостатніми і водночас усвідомлюємо, що своїми винаходами можемо ділитися з іншими регіонами та з центром

Читать далее

„Наші урядовці й досі сприймають місцеве самоврядування як якогось пасинка”

„Наші урядовці й досі сприймають місцеве самоврядування як якогось пасинка”: „Наші урядовці й досі сприймають місцеве самоврядування як якогось пасинка”

Володимир Удовиченко, мер м. Славутич

На законодавчому рівні мусить бути встановлено, що всі законодавчі акти, які стосуються самоврядування, повинні проходити експертизу в громадських організаціях та об’єднаннях органів місцевого самоврядування.

Читать далее

Формульний розподіл

Формульний розподіл: Формульний розподіл

Катерина Фоменко, народний депутат, голова підкомітету з питань місцевих бюджетів Верховної Ради України

Щоб забезпечувати місцевий бюджет потрібно працювати. Там, де чекають, що держава виділить якісь спеціальні гроші на розвиток місцевого самоврядування, а самі нічого не роблять, не буде ні добробуту, ні перспективи

Читать далее

Територіальні громади іще не еволюціонували до рівня самоврядування

 

Володимир Погорілий, директор Інституту прямої демократії

Спочатку потрібно навчитися дбати про свій будинок, двір, вулицю, мікрорайон, а вже потім – підніматися до рівня цілої громади. Повинні вирости цілі покоління, які б не мали комплексу маленької людини, у якої хата завжди з краю!

Читать далее

„Часто місцева влада є лише виконавцем вказівок зверху”

„Часто місцева влада є лише виконавцем вказівок зверху”: „Часто місцева влада є лише виконавцем вказівок зверху”

Оксана Реміга, експерт Міжнародного центру перспективних досліджень

Зі зниженням регіонального рівня територій розрив у їхньому розвитку поглиблюється. І навіть якщо ми візьмемо, на перший погляд успішні області, як то Донецьку чи Дніпропетровську, то помітимо, що при економічно розвинених обласних центрах існує безліч депресивних, ледь жевріючих міст.

Читать далее

„Новий регіональний поділ не можна нав’язувати зверху”

„Новий регіональний поділ не можна нав’язувати зверху”: „Новий регіональний поділ не можна нав’язувати зверху”

Олександр Гриневич, експерт Центру антикризових досліджень, економічний консультант агентства “Радник”.

Регіональна структура України була штучно створена за Радянського Союзу – території різали по живому, не зважаючи на культурні чи навіть економічні обставини. Тому перегляд регіональної структури є можливим. Але новий регіональний поділ повинен йти знизу, від людей

Читать далее

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,040