В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Україна шукає свою ідентичність

Прочитати вступ росiйскою мовою

Наскільки важлива проблема ідентичності? Наша повсякденна практика ніби-то свідчить про те, що для виживання потрібно не так вже й багато. Суржик дозволяє позбавитися зайвого мовного напруження, а нові ідоли масової свідомості – Вірка Сердючка і російськомовні боксери брати Клички – демонструють гнучкість і пристосовницький характер сучасного українця, який вміє викрутитися з будь-якої ситуації у себе вдома і який вдало продає себе за кордоном. При всьому цьому – це ідентифікати “виживання”.

Якщо ж говорити не про виживання, а про життя, а тим більше про проекції цього життя, то тут все розпадається на фрагменти, уривки, припущення.

***

В епоху Радянського Союзу на офіційному рівні декларувалася нова історична спільнота – “радянський народ”, який не знав національних конфліктів, а також забезпечував “можливість всім народам, національностям проявляти свої національні особливості у повному обсязі” (це стверджувалось в підручниках з історії СРСР, як і в будь-якій з газет того часу). Тому абсолютно природно, що після здобуття незалежності, національна тематика була домінуючою, як та пружина, яка випрямилася після довгого затягування. Але саме питання національного відродження виявилося підвішеним у повітрі, оскільки не було підкріплено ні образом майбутнього, ні образом політичного і соціально-економічного устрою країни. Крім того, утворились смислові “розриви” у сприйнятті соціальної реальності, які виявилися руйнівними для стереотипів епохи відродження української національної держави.

Столітні драми українського народу і не до кінця вистраждана українська мрія (національна держава, демократичні свободи та братство слов’янських держав) не давали відповіді на питання про те, яке суспільство заснувало у 1991 році українська держава.

Компроміс, який був відображений в ідеї про молоду українську політичну націю – тобто націю державницьку – парадоксальним чином співпадає з тезою про прискорення євроінтеграційних процесів і входження в єдине європейське співтовариство. Але чим для нас є Європейський Союз – сукупністю етносів, народів, регіональних спільнот, чи ще більш умовною системою абстрактних для нас цінностей? З іншого боку, теза про повернення до “колиски братніх народів” виглядає не менш суперечливо, оскільки ми тільки отримали шанс для побудови власної держави. Загальною ж тенденцією сучасного націотворення є те, що етно-національні процеси XV-XIXстоліть вже залишились далеко позаду, і тепер параметри побудови держав задає демократичний “тоталітаризм” прав і свобод людини.

***

Національна ідея не спрацювала – це формула, якавлаштовує багатьох. Її синонімом стала ще й формула геополітична – розкол України на Схід і Захід. За суперечками про мову, релігію і історію ми забули про спільну справу, яка могла б мобілізувати всю країну. Єдина точка порозуміння – наявність стратегічного ресурсу у вигляді чорноземів (за стан яких, до речі, українці ще будуть відповідати перед людством).

Геополітичний “розкол” всередині самої України не тільки не залатаний, але й продовжує поширюватися. Нинішня економічна і соціокультурна регіоналізація породжує нові для України ідентичності – донеччан, львів’ян, харьківчан стає все більше. З такими темпами до політичної регіоналізації – півкроку. Не важко передбачити, що вся ця мозаїка “уявних спільнот” при необхідності легко розчиниться хоч у Європі, хоч у Євразії. Як наслідок, розкол став предметом внутрішньополітичної експлуатації, джерелом політичного кар’єрного зростання і самоствердження, інструментом зовнішньополітичних ігор.

За минулі 12 років не було створено жодної спільної ідеї, навколо якої могли б об’єднатися громадяни України. Наші політики не створюють можливостей для виходу на позитивні характеристики ідентифікації громадян з успіхами, досягненнями власної держави. Натомість вони спекулюють на трагедіях, формуючи відчуття спільності в біді.

***

Проблема ідентичності, на наш погляд, пов’язана не з критерієм “подібності”, а насамперед, зі змістом спільної національної справи і з загальновизнаною проекцією цієї справи. Не минуле пояснює майбутнє, а навпаки – проекція спільного майбутнього дозволяє прочитати і зрозуміти цю історію. “Все наступне проливає світло на попереднє”.

Саме боротьба за майбутнє стала стрижнем нинішньої політичної і економічної боротьби в Україні. Гуманітарії виявилися “розібраними” по студіям-кухням, або ж з головою пішли в політичний сервіс. Як наслідок, про проблеми “буття українського народу” пишуть книжки не нові Костомарови і Куліші, а політики.

Так президент Леонід Кучма написав книгу, де намагається переконати читача, що Україна – не Росія. В різний час відповіді на це питання у письмовій формі пропонувалися майже усіма політиками, які претендують на загальнодержавний масштаб – В. Литвин, В. Медведчук, В. Ющенко, А. Деркач та інші виступають основними учасниками цієї “публічної дискусії”. Перед  тим як отримати позитивну відповідь на те, чим ми все жтаки є, нас ще очікує багато “писанини” про те, що “Україна – не Європейський Союз”, “Україна – не Туреччина” і багато тому подібних “відмінностей”.

***

Заради справедливості варто зазначити, що питання ідентичності не є актуальними лише для України. Росія, останнім часом, такожнамагається осмислити нові реалії і вибирає при цьому між європейським та євразійським майбутнім. Новий імпульс отримало це питання і в сусідніх з нами країнах – Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Румунії та Болгарії. Та і світові лідери – США, ЄС – нікуди не подінуться від викликів новостворюваного світу, який потребує нового прочитання національних історій і утвердження нових соціальних проекцій.

***

Пошук ідентичності – відповідь на нарощування глобалізації, розмивання мовних і релігійних спільнот, національних відмінностей. У сучасному світі постмодерну домінуючим стає прагматичний підхід економічної ефективності, яка останнім часом стає основним критерієм успішності нації на світових ринках. Разом з тим, хвиля уніфікації і пріоритет “права сильного” стали причиною народження нових амбіцій і претензій.

Глобалізація і новий сепаратизм породили ефект “геополітичної мушлі”, коли країни і цілі регіони, механічно відгороджують свої території, щоб уникнути деструктивного впливу ззовні. “Антитерористична коаліція” – це теж ідентифікат постмодерного світу, поруч зі “світовим тероризмом”, “ісламським фундаменталізмом” і тому подібними речами.

Разом з тим, глобалізм для сучасних націй означає і спів-життя в єдиному світі, де кожен має право на своє “я” і готовий його захищати до кінця, навіть ціною власного життя. Тому цілком закономірно, що в таких умовах культурна самобутність переживає справжній ренесанс. Не випадково нове “прочитання”  традиційних способів економічної і соціальної самоорганізації, духовних практик, народної творчості користуються величезною популярністю у світі. Розгорнулися справжні “бої за історію”, де російське месіанство зіткнулося з європейською екзистенцією і американським утопічним прагматизмом.

***

Як наслідок, Україна опинилася перед вибором – стати “зручною територією” чи “демографічним ресурсом”, які  поглинуть або Росія, або Європа; чи утверджувати власну спільноту-державу, здатнуосмислити власну історію і самостійно створювати образ свого майбутнього. У першому випадку питання ідентичності залишаться невикористаними, оскільки розчиняться у вже сформованих концептах. У другому випадку ми зможемо на рівні з іншими суб’єктами глобальних проекцій розпоряджатися своїм соціокультурним капіталом, відтак,  залишитися самими собою.

***

Питання про ідентичність українців залишається відкритим. Проте, від нього залежить майбутнє – держави, нації, громадян, співвітчизників. Часу на відповідь не так вже й багато...

Свернуть

Питання про ідентичність українців залишається відкритим. Проте, від нього залежить майбутнє – держави, нації, громадян, співвітчизників. Часу на відповідь не так вже й багато...

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Государственной церкви в Украине быть не должно

Государственной церкви в Украине быть не должно: Государственной церкви в Украине быть не должно

Владимир Крупский, президент Украинской Унионной Конференции церкви адвентистов седьмого дня.

     Я не спрашиваю о догматике вашей церкви, каждый может ознакомиться с ней сам, благо вся информация изложена ясно и четко на вашем сайте. Интересует другое – ваши отношения с другими конфессиями, поскольку в адрес адвентистов критика со стороны православных идет наиболее яростная, даже по сравнению с остальными протестантами.
    
В концепции социального служения адвентистской церкви сказано, что церковь абсолютно терпима к выбору, который сделал человек, и даже к атеистическому выбору. Это право каждого человека, а конечный итог сделанного выбора – он разный. Мы никогда не утверждаем, что только адвентисты есть спасенные. Бог спасает людей не по названиям церквей, и это есть часть нашего доктринального понимания Библии. Но мы имеем убежденность, что Писание целостно, неделимо, не является ни старым, ни новым. Спасется человек или нет, зависит от его отношения к тем ценностям, которые изложены в Библии, от ценности его христианского опыта, от того, что он сам из себя представляет. В связи с этим, мы всегда были толерантны ко всем конфессиям. Конечно, с одними проще строить отношения, с другими сложнее, но ко всем мы одинаково открыты.
     Что касается отношений с государством, то они также задекларированы и прописаны нашей церковью. Мы исповедуем принцип отделения церкви от государства. Мы считаем, что не должно быть государственной церкви. Государство имеет свои права и полномочия для того, чтобы поддерживать порядок, и это нужно признавать. Церковь имеет другие права, данные ей Богом, и мы за то, чтобы эти права и обязанности не смешивать. Мы против цезаре-папизма, потому что это путь тупиковый. Церковь имеет свою природу, свое призвание – сохранять духовность и мораль. Она касается вещей не поверхностных, но корней, откуда все растет, она должна развивать духовную почву, откуда все растет на базе государственных законов.
     Принцип разделения государства и церкви мы поддерживаем, и будем поддерживать, даже если предложение стать государственной религией будет касаться адвентистской церкви. Объединять эти две вещи невозможно.
     Как строятся ваши отношения с государством?
    
Они строятся нормально. У нас нормальные отношения с Госкомрелигии. Есть взаимопонимание, есть поддержка, нет вопросов, которые были бы для нас тупиковыми. Адвентистская церковь построена на Евангелии, а оно неконфликтно. Оно уходит от конфликтов, оно не создает противостояний. Наша церковь миролюбива, и если кто-то что-то в отношении нас не понимает, то значит надо говорить с человеком, пытаться убедить его. Поэтому и отношения с державой у нас практические и деловые. В прошлом наши общины в отдельных местностях не регистрировали, но наша церковь никогда не была запрещенной церковью, ведь в ней нет ничего антигуманного, ничего антисоциального. К нам относились, как и ко всем остальным. Наши священники сидели в тюрьмах, так и священники  других конфессий сидели в тюрьмах в то время.
     Что касается уставов и регистрации общин, то у нас сейчас нет таких проблем. Может быть, у нас даже есть преимущество, потому что наша церковь имеет статус не национальной, а всемирной организации. Это расширяет наши возможности, нам не нужно утверждаться именно здесь. Мы являемся организацией интернациональной, открытой и отстаиваем ту точку зрения, что если религиозная организация не является вредной для общества, то она имеет право на существование. Религиозная свобода, которой мы пользуемся в Украине вот уже более десяти лет – это для нас серьезная ценность, особенно для тех людей, которые пережили советское прошлое.
     Проблемой большинства церквей в Украине является низкая обеспеченность помещениями. Как обеспечена ваша церковь?
    
Плохо.
     Недавно Госкомрелигии подготовил проект закона, предлагающий некоторые изменения в законе «О свободе совести и религиозных организаций», который вызвал определенное недовольство Всеукраинского Совета церквей. В чем причина этого недовольства?
    
Не то чтобы изменения не понравились, но можно было бы больше проговаривать все эти вещи. В общем-то, закон, принятый в 1990-м году, определенную работу сделал. Прошло время, и созрела, или говорят, что созрела – необходимость принятия нового закона или поправок к нему.  На рабочем заседании Совета церквей были обсуждены и согласованы определенные поправки к закону, например, увеличение с 10 до 25 человек количества верующих, которое необходимо для регистрации религиозной организации. Однако в конечном виде проект закона изменился, и никто не знает, почему эти изменения произошли. Больше сказать об этом мне сложно, потому что Всеукраинский Совет церквей права законодательной инициативы не имеет. Если нас спрашивают – это тоже неплохо, и говорит о том, что к нам проявляют уважение. Наш голос не решающий, а совещательный. Решения на Совете принимаются через консенсус, что говорит о том, что у нас нет какой-то строгой концепции и больших прав.
     Строго говоря, нет никакой гарантии, что в том виде, в каком проект закона вышел из Кабмина, он и будет принят Верховной Радой – ему еще предстоит пройти три чтения, могут быть поправки, которые в корне изменят положение вещей.
     Возможно, недовольство проявилось в том, что у нас с самого начала не было консенсуса. Кардинал Любомир Гузар предложил, чтобы сначала приняли концепцию развития духовности, и потом уже закон. Мы думаем иначе – это не закон, а поправки к нему, а старый закон нас  в принципе устраивает, и над новым законом и концепцией можно работать параллельно. Может быть, потому возникли спекуляции вокруг закона, что нет сейчас чистоты христианства, оно местами смешалось с государственной властью. Это есть проблема, о которой громко никто не говорит, но она существует. Мы пока не чувствуем, чтобы государство стремилось ограничить права адвентистской церкви, помешать нам, но, наверное, какие-то другие круги все же существуют и стремятся к этому. Не секрет, что некоторые хотели бы, чтобы в Украине была всего одна церковь, самая «традиционная». Это звучит на каждой встрече – «мы традиционные», «а мы самые традиционные, за нами право инициативы». У меня много вопросов по этому поводу. Первые не те, кто традиционные, а те, кто имеет наиболее сильное влияние на общество.
     Известно, что адвентисты не отказываются от службы в армии, но против ношения оружия. Наша армия пока еще далека от стандартов НАТО, каково им в ней?
    
В Украине принят закон об альтернативной службе, и это на 99% решает все вопросы. Остается всего 1% тех, кто не присоединились к церкви в действительности, а просто решают в ней свои вопросы. Ведь служить в армии нужно 1,5 года, а альтернативная служба длится 3 года, и они в нерешительности – идти или не идти?
     И многие ли воспользовались этим новым законом?
    
Из наших ребят практически все. Кроме ношения оружия, есть и другие проблемы в армии, например, питание. Адвентисты не едят свинину, конину, медвежатину и мясо некоторых других животных. Вегетарианство человек может выбрать, но что касается нечистой пищи, то Библия об этом говорит, «вам сие да будет пища», а остальное то не пища, а мерзость. Второй серьезный вопрос – субботний. По субботам мы не занимаемся обычными делами, и у нас нет размытости в этом вопросе. Впрочем, каждый волен, поступать как свободный человек, мы никого не заставляем. Но если человек принял осознанное решение идти на альтернативную службу, то местная община даст ему свою характеристику.
     Участвуете ли вы в военно-христианском обществе?
    
Мы начинали с ними, но сейчас несколько в стороне. Православные нам говорили, «а что вам беспокоиться по поводу капелланов, вы же в армии не служите». Но мы не остаемся в стороне, когда дело касается священников в исправительно-трудовых колониях, в учебных заведениях, госпиталях и так далее. Пока что та практика капелланской службы, которая складывается в Украине, сильно отличается от нашего представления. Получается что-то вроде политруков, и мы против этого. Религиозный фанатизм, когда он начинает преобладать – страшен. И если людей начнут делить по их религиозным взглядам, то появится такая вражда, которую мы ничем не погасим. Нужно помнить, что капелланство это удовлетворение духовных запросов личности, без разницы кто к капеллану придет – православный или протестант. Но если мы превращаем капелланов в инстанцию, которая должна влиять на патриотическое воспитание, то это неправильно. Церковь не должна этим заниматься, для этого есть другие структуры.
     В православной и католической церкви невозможно, чтобы священником была женщина. Возможно ли это у адвентистов?
    
У нас пока нет необходимости привлекать для этого женщин. В принципе, в небольших замкнутых группах священником может быть женщина, и такие прецеденты есть. Например, в лепрозориях, куда мужчина не допускается. Как иначе отслужить там вечерю Господню? В колониях проще – туда мужчину можно привести под охраной. В некоторых странах бывают и культурные отличия, когда женщины не имеют права общаться с посторонними мужчинами. Но это касается не высшего служения, не пасторства, а просто помощи священнику в проведении службы. У нас есть женщины – руководители отделов, это сильные личности, но это не пасторское служение. Мы придерживаемся того, что у мужчин и женщин все же разная направленность в жизни. Женщины не могут быть пастырями, а мы, мужчины, не  можем рожать детей. А в остальном - мы имеем равные права.

Беседовал Андрей МАКЛАКОВ

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Сергей Крымский, профессор, доктор философских наук

Цель нашего существования – вернуться в цивилизованный мир

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

Украинцы – это терпеливый народ

Лесь Танюк, народний депутат України, режисер драми і кіно, голова Комітету з питань культури і духовності

Нам треба написати нормальну позитивну історію

Юрий Макаров, ведущий канала «Студия «1+1»

Не должно быть диктатуры бездарности

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

Суспільство ще не дійшло згоди стосовно того визнавати чи не визнавати українську культуру

Вадим Скуратовский, доктор искусствознания, Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого

В Украине умирают страхи: тоталитарных фобий у нас уже нет

Дмитро Корчинський, ведучий телеканалу “Студія “1+1”

Треба собі зізнатися раз і назавжди – виходу немає. Наше місце уже визначено

Ирина Рожкова, начальник департамента политической социологии Европейского института интеграции и развития

Свидетели эксперимента

Анатолий Ручка, доктор философских наук, профессор, зав. кафедры социологии культуры Института социологии НАН Украины

Украина может вызывать гордость

Александр Майборода, доктор исторических наук, профессор

Орієнтація на егоїзм

Виктор Танчер, доктор философских наук (Институт социологии НАН Украины)

Откуда в Украине взяться рафинированным интеллектуалам?

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Суспільство міксантів

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Принадлежность к паспорту

Андрей Мишин, заведующий отделом региональной безопасности, Национальный институт проблем международной безопасности при СНБОУ

Взвешенный имидж

Євген Головаха, Заступник директора Інституту соціології, Завідуючий відділу історії, теорії та методології соціології, професор

Конфлікт на рівні підсвідомості

Олег Бахтияров, генеральный директор Университета эффективного развития

Сверхидея для сверхчеловека

Виктор Цыганов, профессор, политолог, телевизионный ведущий (УТ-1)

Ритуальный характер

Александр Кислый, руководитель Института гражданского общества (Крым)

Уметь смеяться

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Мираж в движении

Александр Ивашина, культуролог

Нам не хватает умения создавать правила игры, и выполнять их

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Велич еліти творить націю

Мирослав Попович, директор Інституту філософії ім. Г.Сковороди

Культурне ядро

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Воспитай в себе гражданина

Василь Махно, український поет

Ми – втомлена нація

Артем Біденко, виконавчий директор Асоціації підприємств зовнішньої реклами України

Національну ідею треба визначати не через порівняння, а через мету

Володимир Євтух, чл.-кор. НАНУ, професор, доктор історичних наук

Україну потрібно об’єднувати на основі сучасності

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

Перспектива української ідентичності в сучасному світі

Андрей Зельницкий, директор Института управления эффективностью процессов «Гарант квали»

Формировать себя

Архієпископ Любомир Гузар, голова УГКЦ

Коли відроджується „Третій Рим”

Протоиерей Георгий Коваленко,редактор официального сайта УПЦ "Православие в Украине"

Мы не против национальной идеи, но хотели бы вернуть наше имущество

Сергей Лысенко, председатель Всеукраинского межконфессионального христианского военного братства

Церковь в армии – не прихоть, а норма НАТО

Фарук Ашур, глава Межобластной ассоциации общественных организаций «Арраид»

Нет никаких оснований для того, чтобы опасаться крымо-украинского конфликта

о.Микола (Пауков), УПЦ (КП)

Церква може впорядкувати державу. Якщо держава не буде заважати впорядкуватися самій церкві

Ігор Ісіченко, архієпископ Харківський і Полтавський (УАПЦ)

Церква повинна допомогти людині подолати плинність часу

Віктор Бондаренко, голова Держкомрелігії

Поліконфесійна країна

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,120