В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Україна шукає свою ідентичність

Прочитати вступ росiйскою мовою

Наскільки важлива проблема ідентичності? Наша повсякденна практика ніби-то свідчить про те, що для виживання потрібно не так вже й багато. Суржик дозволяє позбавитися зайвого мовного напруження, а нові ідоли масової свідомості – Вірка Сердючка і російськомовні боксери брати Клички – демонструють гнучкість і пристосовницький характер сучасного українця, який вміє викрутитися з будь-якої ситуації у себе вдома і який вдало продає себе за кордоном. При всьому цьому – це ідентифікати “виживання”.

Якщо ж говорити не про виживання, а про життя, а тим більше про проекції цього життя, то тут все розпадається на фрагменти, уривки, припущення.

***

В епоху Радянського Союзу на офіційному рівні декларувалася нова історична спільнота – “радянський народ”, який не знав національних конфліктів, а також забезпечував “можливість всім народам, національностям проявляти свої національні особливості у повному обсязі” (це стверджувалось в підручниках з історії СРСР, як і в будь-якій з газет того часу). Тому абсолютно природно, що після здобуття незалежності, національна тематика була домінуючою, як та пружина, яка випрямилася після довгого затягування. Але саме питання національного відродження виявилося підвішеним у повітрі, оскільки не було підкріплено ні образом майбутнього, ні образом політичного і соціально-економічного устрою країни. Крім того, утворились смислові “розриви” у сприйнятті соціальної реальності, які виявилися руйнівними для стереотипів епохи відродження української національної держави.

Столітні драми українського народу і не до кінця вистраждана українська мрія (національна держава, демократичні свободи та братство слов’янських держав) не давали відповіді на питання про те, яке суспільство заснувало у 1991 році українська держава.

Компроміс, який був відображений в ідеї про молоду українську політичну націю – тобто націю державницьку – парадоксальним чином співпадає з тезою про прискорення євроінтеграційних процесів і входження в єдине європейське співтовариство. Але чим для нас є Європейський Союз – сукупністю етносів, народів, регіональних спільнот, чи ще більш умовною системою абстрактних для нас цінностей? З іншого боку, теза про повернення до “колиски братніх народів” виглядає не менш суперечливо, оскільки ми тільки отримали шанс для побудови власної держави. Загальною ж тенденцією сучасного націотворення є те, що етно-національні процеси XV-XIXстоліть вже залишились далеко позаду, і тепер параметри побудови держав задає демократичний “тоталітаризм” прав і свобод людини.

***

Національна ідея не спрацювала – це формула, якавлаштовує багатьох. Її синонімом стала ще й формула геополітична – розкол України на Схід і Захід. За суперечками про мову, релігію і історію ми забули про спільну справу, яка могла б мобілізувати всю країну. Єдина точка порозуміння – наявність стратегічного ресурсу у вигляді чорноземів (за стан яких, до речі, українці ще будуть відповідати перед людством).

Геополітичний “розкол” всередині самої України не тільки не залатаний, але й продовжує поширюватися. Нинішня економічна і соціокультурна регіоналізація породжує нові для України ідентичності – донеччан, львів’ян, харьківчан стає все більше. З такими темпами до політичної регіоналізації – півкроку. Не важко передбачити, що вся ця мозаїка “уявних спільнот” при необхідності легко розчиниться хоч у Європі, хоч у Євразії. Як наслідок, розкол став предметом внутрішньополітичної експлуатації, джерелом політичного кар’єрного зростання і самоствердження, інструментом зовнішньополітичних ігор.

За минулі 12 років не було створено жодної спільної ідеї, навколо якої могли б об’єднатися громадяни України. Наші політики не створюють можливостей для виходу на позитивні характеристики ідентифікації громадян з успіхами, досягненнями власної держави. Натомість вони спекулюють на трагедіях, формуючи відчуття спільності в біді.

***

Проблема ідентичності, на наш погляд, пов’язана не з критерієм “подібності”, а насамперед, зі змістом спільної національної справи і з загальновизнаною проекцією цієї справи. Не минуле пояснює майбутнє, а навпаки – проекція спільного майбутнього дозволяє прочитати і зрозуміти цю історію. “Все наступне проливає світло на попереднє”.

Саме боротьба за майбутнє стала стрижнем нинішньої політичної і економічної боротьби в Україні. Гуманітарії виявилися “розібраними” по студіям-кухням, або ж з головою пішли в політичний сервіс. Як наслідок, про проблеми “буття українського народу” пишуть книжки не нові Костомарови і Куліші, а політики.

Так президент Леонід Кучма написав книгу, де намагається переконати читача, що Україна – не Росія. В різний час відповіді на це питання у письмовій формі пропонувалися майже усіма політиками, які претендують на загальнодержавний масштаб – В. Литвин, В. Медведчук, В. Ющенко, А. Деркач та інші виступають основними учасниками цієї “публічної дискусії”. Перед  тим як отримати позитивну відповідь на те, чим ми все жтаки є, нас ще очікує багато “писанини” про те, що “Україна – не Європейський Союз”, “Україна – не Туреччина” і багато тому подібних “відмінностей”.

***

Заради справедливості варто зазначити, що питання ідентичності не є актуальними лише для України. Росія, останнім часом, такожнамагається осмислити нові реалії і вибирає при цьому між європейським та євразійським майбутнім. Новий імпульс отримало це питання і в сусідніх з нами країнах – Польщі, Угорщині, Словаччині, Чехії, Румунії та Болгарії. Та і світові лідери – США, ЄС – нікуди не подінуться від викликів новостворюваного світу, який потребує нового прочитання національних історій і утвердження нових соціальних проекцій.

***

Пошук ідентичності – відповідь на нарощування глобалізації, розмивання мовних і релігійних спільнот, національних відмінностей. У сучасному світі постмодерну домінуючим стає прагматичний підхід економічної ефективності, яка останнім часом стає основним критерієм успішності нації на світових ринках. Разом з тим, хвиля уніфікації і пріоритет “права сильного” стали причиною народження нових амбіцій і претензій.

Глобалізація і новий сепаратизм породили ефект “геополітичної мушлі”, коли країни і цілі регіони, механічно відгороджують свої території, щоб уникнути деструктивного впливу ззовні. “Антитерористична коаліція” – це теж ідентифікат постмодерного світу, поруч зі “світовим тероризмом”, “ісламським фундаменталізмом” і тому подібними речами.

Разом з тим, глобалізм для сучасних націй означає і спів-життя в єдиному світі, де кожен має право на своє “я” і готовий його захищати до кінця, навіть ціною власного життя. Тому цілком закономірно, що в таких умовах культурна самобутність переживає справжній ренесанс. Не випадково нове “прочитання”  традиційних способів економічної і соціальної самоорганізації, духовних практик, народної творчості користуються величезною популярністю у світі. Розгорнулися справжні “бої за історію”, де російське месіанство зіткнулося з європейською екзистенцією і американським утопічним прагматизмом.

***

Як наслідок, Україна опинилася перед вибором – стати “зручною територією” чи “демографічним ресурсом”, які  поглинуть або Росія, або Європа; чи утверджувати власну спільноту-державу, здатнуосмислити власну історію і самостійно створювати образ свого майбутнього. У першому випадку питання ідентичності залишаться невикористаними, оскільки розчиняться у вже сформованих концептах. У другому випадку ми зможемо на рівні з іншими суб’єктами глобальних проекцій розпоряджатися своїм соціокультурним капіталом, відтак,  залишитися самими собою.

***

Питання про ідентичність українців залишається відкритим. Проте, від нього залежить майбутнє – держави, нації, громадян, співвітчизників. Часу на відповідь не так вже й багато...

Свернуть

Питання про ідентичність українців залишається відкритим. Проте, від нього залежить майбутнє – держави, нації, громадян, співвітчизників. Часу на відповідь не так вже й багато...

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Украина может вызывать гордость

 

Анатолий Ручка, доктор философских наук, профессор, зав. кафедры социологии культуры Института социологии НАН Украины

     На чем основана идентичность современных украинцев? История, культура, этнос? Был ли у Украины «Золотой век», которому принадлежит часть эталонов и нынешней эпохи?
    
Я бы начал с определения идентичности. Когда говорят об идентичности, то подразумевают какое-то устойчивое качество  - индивидума, группы или нации, - которое по времени не изменяется или изменяется очень постепенно.   С другой стороны, идентичность включает в себя и  отличие этого устойчивого качества от других соответствующих субъектов.
      Если говорить о национальной идентичности украинцев, то нужно иметь в виду, что любая нация базируется на стремлении сохранить свое ядро. Какое это ядро? Это – национальные особенности, которые идут еще от наших предков, от территории национального образования, от коллективной памяти и культуры. Эти характеристики или качества в чем-то продолжаются, сохраняют свою устойчивость и проявляются и сейчас, часто на подсознательном уровне. Это именно та сторона идентичности, которая характеризуется устойчивостью. Сюда мы относим историю, культуру и именно территорию, потому что территория обязательно связана с устойчивыми мифами, которые передаются из поколения в поколения и которые дошли до нас.
     Сейчас исследователи считают, что в условиях глобализационных процессов актуализируется вторая сторона идентичности – то, что отличает нас от других. Что нас может отличать? То идентификационное ядро, о котором я говорю. Например, что характерно национальной украинской культуре? Для нее характерны какие-то канонические тексты, связанные с поэзией Шевченко, которые изучаются в школе, передаются из поколения в поколения. Это ядро связано с нашей национальной музыкой, танцами, песнями. Для нас Шевченко – это национальный пророк и национальное достояние. Это, собственно говоря, элемент нашей идентичности. Но для поляков Шевченко – просто украинский поэт, естественно, имеющий большое значение для украинцев. Но не больше. Так же, как для украинцев Адам Мицкевич – просто хороший поэт, но для поляков он – национальный герой, поэт-романтик, который участвовал в  создании польской литературы.
     Но ведь история и культура несколько различна в зависимости от региона…
    
На территории современной Украины продолжается формирование нации. Современное понимание «нация» в большей степени подразумевает понятие «политическая нация» - это когда независимо от различных региональных и этнических различий, выкристаллизовывается общее понятие гражданства. Каждый член общества на территории Украины, вне зависимости от регионального или этнического происхождения, считается гражданином Украины. Это в нормативе. Но фактически, социологические исследования показывают, что украинцы в выражении своей идентичности частично привязаны к локальным или региональным местностям на территории Украины. Например, в нашем мониторинговом исследовании примерно 35% опрошенных украинцев отмечают, что они больше привязаны к той местности, в которой они родились и проживают. Гораздо меньший процент привязан к региону проживания в более широком понимании. Ввиду того, что нация только формируется, для нас важно, какая же часть украинцев, ли точнее граждан Украины, субъективно отождествляет себя со страной Украиной (в литературе это называется национально-государственная идентичность). Таких примерно 40%. Интересно, что в Украине есть процент граждан, которые ощущают себя гражданами бывшего Советского Союза.  Есть 2-3%, которые считают себя гражданами Европы, также присутствует процент людей, которые считают себя гражданами всего мира. Получается, что в Украине идентичность многослойная, неодномерная.
     В Украине присутствует около 130 этнических групп. В частности, в Украине много россиян, которые живут в основном в городах.  При этом почти что каждый россиянин имеет свою индивидуальную идентичность, которая замешана на российском национальном ядре. Это и национальная российская музыка, литература, искусство. И каждый россиянин будет ориентироваться на свою национальную культуру. Украинская часть населения же наоборот - ориентируется на свою национальную культуру. Исторический результат сосуществования двух этносов – смешение языков и появление так называемого «суржика». Это - результат смешения высокого литературного речевого стиля и просторечья - как российского, так и украинского. И в результате этого, когда россияне говорят на своем языке, а украинцы на своем, они понимают друг друга. На мой взгляд, это как раз тот «меланж эффект», который показывает, как дальше пойдет развитие культуры. Очевидно, стоит ожидать появления таких смешанных образований, которые будут соединять и российскую идентичность, и украинскую. Собственно говоря, это уже и происходит, если вспомнить о смешанных семьях.
     В то же время мы должны учитывать, что в известной степени происходит украинизация общественных сфер. Так или иначе, украинство как таковое будет расширять свои возможности, но это не означает, что оно поглотит российскую идентичность тех граждан, которые проживают в Украине. Можно привести пример наших эмигрантов в Америке. Третье поколение наших эмигрантов, которые уже считают себя гражданами Америки и Канады, начали осознавать себя наследниками отцовской и материнской культуры, которая существует за океаном. Следовательно, и здесь мы имеем дело с неким «меланж эффектом», когда потомки эмигрантов называют себя американскими украинцами. В этом направлении, на мой взгляд, и пойдет развитие идентификационных процессов.
     Есть точка зрения, что в эпоху глобализации, когда идет формирование космополитических идентичностей, вопрос о формировании наций-государств является устаревшим.
    
Справедливости ради нужно сказать, что мононациональных государств немного – в мире их насчитывается всего лишь 12 из почти 200-т государств, входящих в Организацию Объединенных наций. Остальные же многонациональны и это как раз говорит о том, что проблематика национальной идентичности очень сложная. И идентификационные процессы в однонациональном государстве происходят совершенно по-другому, нежели в многонациональном. Поскольку в последних всегда стоит вопрос, на какой основе интегрировать народности в многонациональном  государстве. И вот этих основ две: первая, о которой мы уже упоминали, - это политическое развитие нации, когда, вне зависимости от развития этнических групп и национальностей гражданин идентифицирует себя с государством на политической основе. Но возникает вопрос: куда девать этнические группы. Есть некоторые политики, которые считают, что они даже мешают политическому развитию народа, и в качестве решения проблемы предлагают их ассимилировать. Но в условиях глобализационного процесса каждая этническая группа и малая народность стремятся себя артикулировать, отделяя себя от других. Таким образом, стратегия ассимиляции не подходит. И продвинутые страны используют стратегию признания права на существование каждой этнической группы в качестве автономной культурной общности, которая стремится не только заявить о себе, но и укрепить собственное этническое ядро. С самого начала глобализационные процессы трактовались как каток, который проходит по всем национальным различиям. И при более глубоком изучении этих вопросов оказалось, что глобализация порождает противодействие. Мы желаем использовать те возможности, которые открывает нам глобализация в экономическом и культурном отношении, но мы не хотим, чтобы наша самобытность исчезла в ходе глобализации. В связи с этим возникли конфликты глобализации – к примеру, крайнее выражение противодействие глобализационого процесса: радикальный ислам против вестернизации или американизации посредством глобализационного процесса. Но есть и веяния в странах второго и третьего мира, которые пытаются привлечь на свою сторону глобализационные возможности, при этом, сохранив собственную идентичность. В литературе этот процесс опысывается как возникновение сплава глобального и локального. И образования в результате этого получили название глокализации. Я думаю, что такой гибрид имеет большое будущее, в том смысле, что формируется глобальная культура, в том числе информационная, которая не будет состоять исключительно из доминирующих или подчиненных культурных образцов. Она, очевидно, будет перемешиваться, в результате чего возникнут такие локализованные ее варианты.
     Можно ли говорить о наличии общих характеристик, которыми обладают украинцы в отличие от зарубежных граждан?
    
Эпоха современных информационных и образовательных технологий позволяет расширить индивидуальные возможности изменять свои культурные черты. Но самое любопытное, что в этих условиях существует возможность вмешиваться и в естественные черты человека.  Вспомним о пластических операциях, замене органов, трансплантации. Есть такие качества украинцев, которые желательно было бы исправить в процессе постепенного исторического развития, а не путем искусственного хирургического вмешательства.
    
Так вот, характерные особенности народа можно подразделить на естественные, врожденные, и культурные. И когда мы говорим об особенностях украинцев, то мы должны иметь в виду и то, и другое. Безусловно, украинец -  хлебосол, трудолюбив, певуч. Безусловно, еще можно расширить эти позитивные качества, как и упомянуть об отрицательных, исходя из известных пословиц. Например, „моя хата з краю”, „два украинца – три гетьмана”. Я исследовал массив пословиц и поговорок на предмет того, насколько эти поговорки ориентируют индивида на риск. Риск, как известно, характерен для занятия предпринимательской деятельностью. Так вот, только 20% украинских пословиц и поговорок ориентируют рисковать. Есть такая пословица: „Якщо не ризикувати – то нічого не мати”. Так вот, в России этот показатель достигает 28%, у поляков еще больше, но в целом массив поговорок этих трех славянских наций не рекомендует рисковать. Таким образом, украинец больше ориентирован на то, чтобы действовать наверняка. Возьмем такую культурную черту как язык. В наше время сложилось так, что большинство украинцев считает своим родным языком украинский, а дома на украинском языке разговаривает примерно 40-45%. Получается, что эта культурная черта является неустойчивой.  Возьмем такую черту как образованность, которая считается стержнем культурности человека. К сожалению, сейчас, несмотря на появление большого количество новых ВУЗов, наша система высшего образования начинает воспроизводить людей с «приписанным» статусом. Приписанный статус – это статус, который дается от рождения, например, национальность, пол, наследство. Так вот в систему высшего образования попадают дети богатых людей. То есть, унаследованное имущество позволяет им получить высшее образование. Что касается детей сельских семей, то эти люди, как правило, остаются за бортом высшего образования. Таким образом, наша система образования начинает воспроизводить общество с приписанным статусом, как это было на заре капитализма, при  переходе от феодального общества к капиталистическому.
     А есть ли у украинцев ощущение «общего дела»?
    
В нашем мониторинге было несколько вопросов, которые с разных сторон касались этой проблемы. Например, задавался вопрос: гордитесь ли Вы тем, что являетесь украинцем. То есть, тут как раз снимается вопрос об индивидуальном и коллективном успехе, вере в будущее. Примерно 55% гордятся своей страной. Получается, что Украина не только как государство, но как страна, социум, может вызывать гордость. Больше всего таких граждан встречается среди этнических украинцев. Но 19% людей вообще не видят основания для такой гордости.
    
Что касется общего дела, то таковым может быть государство. Исторически, социум Украины заслужил это право. Правда, не то государство, в котором процветает коррупция и всевластие бюрократии, а устойчивое государство с процветающим социумом, гражданин которого, по крайней мере, не попорошайничал бы у бюрократии и ощущал свои права и свободы защищенными  – вот это, наверное, то общее дело, на которое ориентирован сознательный украинец.
    
К сожалению, у нас есть достаточное количество людей, которые не против создания такого государства, но они заняты решением своих ближайших задач – как прокормиться и обеспечить минимум условий для жизнедеятельности.

Интервью взял Герасимов Александр

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Сергей Крымский, профессор, доктор философских наук

Цель нашего существования – вернуться в цивилизованный мир

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

Украинцы – это терпеливый народ

Лесь Танюк, народний депутат України, режисер драми і кіно, голова Комітету з питань культури і духовності

Нам треба написати нормальну позитивну історію

Юрий Макаров, ведущий канала «Студия «1+1»

Не должно быть диктатуры бездарности

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

Суспільство ще не дійшло згоди стосовно того визнавати чи не визнавати українську культуру

Вадим Скуратовский, доктор искусствознания, Киевский государственный институт театрального искусства им. Карпенко-Карого

В Украине умирают страхи: тоталитарных фобий у нас уже нет

Дмитро Корчинський, ведучий телеканалу “Студія “1+1”

Треба собі зізнатися раз і назавжди – виходу немає. Наше місце уже визначено

Ирина Рожкова, начальник департамента политической социологии Европейского института интеграции и развития

Свидетели эксперимента

Александр Майборода, доктор исторических наук, профессор

Орієнтація на егоїзм

Виктор Танчер, доктор философских наук (Институт социологии НАН Украины)

Откуда в Украине взяться рафинированным интеллектуалам?

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Суспільство міксантів

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Принадлежность к паспорту

Андрей Мишин, заведующий отделом региональной безопасности, Национальный институт проблем международной безопасности при СНБОУ

Взвешенный имидж

Євген Головаха, Заступник директора Інституту соціології, Завідуючий відділу історії, теорії та методології соціології, професор

Конфлікт на рівні підсвідомості

Олег Бахтияров, генеральный директор Университета эффективного развития

Сверхидея для сверхчеловека

Виктор Цыганов, профессор, политолог, телевизионный ведущий (УТ-1)

Ритуальный характер

Александр Кислый, руководитель Института гражданского общества (Крым)

Уметь смеяться

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Мираж в движении

Александр Ивашина, культуролог

Нам не хватает умения создавать правила игры, и выполнять их

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Велич еліти творить націю

Мирослав Попович, директор Інституту філософії ім. Г.Сковороди

Культурне ядро

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Воспитай в себе гражданина

Василь Махно, український поет

Ми – втомлена нація

Артем Біденко, виконавчий директор Асоціації підприємств зовнішньої реклами України

Національну ідею треба визначати не через порівняння, а через мету

Володимир Євтух, чл.-кор. НАНУ, професор, доктор історичних наук

Україну потрібно об’єднувати на основі сучасності

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

Перспектива української ідентичності в сучасному світі

Андрей Зельницкий, директор Института управления эффективностью процессов «Гарант квали»

Формировать себя

Архієпископ Любомир Гузар, голова УГКЦ

Коли відроджується „Третій Рим”

Протоиерей Георгий Коваленко,редактор официального сайта УПЦ "Православие в Украине"

Мы не против национальной идеи, но хотели бы вернуть наше имущество

Сергей Лысенко, председатель Всеукраинского межконфессионального христианского военного братства

Церковь в армии – не прихоть, а норма НАТО

Владимир Крупский, президент Украинской Унионной Конференции церкви адвентистов седьмого дня.

Государственной церкви в Украине быть не должно

Фарук Ашур, глава Межобластной ассоциации общественных организаций «Арраид»

Нет никаких оснований для того, чтобы опасаться крымо-украинского конфликта

о.Микола (Пауков), УПЦ (КП)

Церква може впорядкувати державу. Якщо держава не буде заважати впорядкуватися самій церкві

Ігор Ісіченко, архієпископ Харківський і Полтавський (УАПЦ)

Церква повинна допомогти людині подолати плинність часу

Віктор Бондаренко, голова Держкомрелігії

Поліконфесійна країна

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,215