В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Серед численних обіцянок та намірів, які були задекларовані новою владою в Україні, одне з ключових місць належить адміністративно-територіальній реформі. Про особливий статус адміністративно-територіальної реформи свідчить і поява спеціальної посади в українському уряді – віце-прем'єр міністра з питань проведення адміністративно-територіальної реформи. Нарешті, вважається, що реформа самоврядування, як одна з складових частин адміністративно-територіальної реформи, була чи не найбільш підготовленим проектом на момент приходу до влади нового уряду. А відтак, її реалізація так чи інакше буде сприйматися як тест на ефективність нової політичної команди.

Одне із перших запитань - чи взагалі на часі проведення реформ, поки не завершиться перехідний період, який виник у зв'язку із зміною політичного режиму в Україні?

Друге питання - чи готова, влада, регіональні еліти та населення міст, районів та сіл до проведення реформи самоврядування й адміністративно-територіальної реформи, перш за все фінансово, і чи є для цього належні кадри?

Чи існують теоретично обґрунтовані концепції та проекти адміністративно-територіальної реформи? Наскільки вони легітимні в очах населення та апарату управління, який буде безпосередньо задіяний у їхній реалізації? Чи знову ж таки – вибору немає?

Досі не проведений сценарний аналіз майбутніх змін – не обрано оптимального сценарію як по суті, так і по термінам реалізації реформи (радикального, поетапного, розтягнутого).

Немає також відповіді на питання, наскільки міжнародний досвід може бути прийнятний в умовах української специфіки, – в ситуації незавершених перехідних процесів в політиці та економіці, за значних соціокультурних відмінностей між регіонами України.

Крім того, не завадило б і політикам і розробникам реформ провести інвентаризацію власних уявлень про такі поняття, як сучасні стратегії просторового розвитку, нові концепції та моделі планування та управління територіями, вплив процесів змін у підпорядкуванні територій на традиційну політику розміщення продуктивних сил і т.і.

І головне – чи прораховані економічні, політичні та соціальні наслідки адміністративно-територіальної реформи, яку хочуть запровадити до кінця 2005 року?

Складається враження, що на момент публічно-політичного старту адміністративно-територіальної реформи цілі, зміст та стратегія проведення цієї реформи до кінця не усвідомлюють ні її ініціатори, ні ті, хто буде мати справу з її наслідками. І останні публічні обговорення проблем та перспектив реформи території та місцевого самоврядування продемонстрували, що існує більше запитань ніж відповідей. Започатковуючи новий діалог, присвячений адміністративно-територіальній реформі та реформі самоврядування в Україні, ми сподіваємося, що цей баланс зміниться на користь більш конкретного та поміркованого уявлення про майбутні трансформації усіх зацікавлених сторін – ініціаторів, виконавців та громадян нашого суспільства, – усіх, кого торкнеться втілення у життя цієї реформи.

Свернуть

Серед численних обіцянок та намірів, які були задекларовані новою владою в Україні, одне з ключових місць належить адміністративно-територіальній реформі. Про особливий статус адміністративно-територіальної реформи свідчить і поява спеціальної посади в українському уряді – віце-прем'єр міністра з питань проведення адміністративно-територіальної реформи. Нарешті, вважається, що реформа самоврядування, як одна з складових частин адміністративно-територіальної реформи, була чи не найбільш підготовленим проектом на момент приходу до влади нового уряду. А відтак, її реалізація так чи інакше буде сприйматися як тест на ефективність нової політичної команди.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Реформа может дать результаты уже через 2-3 года

Проведение административно-территориальной реформы необходимо, чтобы открыть местные ресурсы и инициативу местных громад. Она позволит перейти на демократические механизмы и построить рыночную экономику, подорвет монополию, которая есть сейчас во всех органах власти, и позволит ввести туда механизм конкуренции

В чем, по вашему мнению, должна состоять суть административно-территориальной реформы?

Суть реформы, я думаю, в том, чтобы совершить переход от искусственного областного деления, доставшегося нам от коммуно-советского строя на краевое деление, сформированное на основе традиций и экономической самодостаточности этих краев. К сожалению, это не удалось сделать ни в 1992-1993 годах, ни в 1996-1998 годах. Сейчас мы фактически переходим к третьей попытке.

Поэтому надо сказать, что проведение административно-территориальной реформы это назревшая и даже перезревшая реформа, в которой очень нуждается Украина. Это необходимо, чтобы открыть местные ресурсы и инициативу местных громад. И, конечно же, эта реформа, если брать ее административный аспект, институциональные, научные принципы, позволит уничтожить прежнюю директивную, командную систему управления. Она позволит перейти на демократические механизмы и построить рыночную экономику, подорвет монополию, которая есть сейчас во всех органах власти, и позволит ввести туда механизм конкуренции.

Кто может стать движущей силой в проведении реформы?

Движущей силой проведения реформы могут стать маленькие и средние города во главе с городскими головами. Если выделить в АТР аспект реформы местного самоуправления, то здесь руководители местного самоуправления особенно заинтересованы в проведении реформы.

Есть мнение, что население к реформе не готово, есть опыт стран, где пытались провести нечто подобное, но ничего хорошего из этого не вышло, как, например, в Японии. А вот в Канаде все получилось хорошо. Что вы об этом думаете?

В Польше все вышло прекрасно. Реформы были проведены в Чехии, Словакии, Венгрии, и там накоплен очень успешный опыт. В Польше случай вообще классический – там было 49 воеводств, стало 16. Там фактически была создана система местного самоуправления, подведена под нее финансовая база. Именно эта реформа позволила Польше вполне органично войти в Европейский Союз. Я думаю, что этот опыт надо использовать, фактически именно он адаптируется в Украине, если не полностью, то процентов на восемьдесят. Для этого нужна политическая воля. А ссылки на то, что народ не готов, это пустопорожняя демагогия, которая используется для людей, занимающих государственные посты с целью прикрытия своей некомпетентности или корыстных интересов, для того, чтобы и дальше грабить города и села, как пылесосом, высасывая из них ресурсы в Киев.

Не войдя в воду, никогда не научишься плавать. Другое дело, что нужны нормальные инструкторы, но есть и в нашей стране люди, компетентные в этих вопросах, есть опыт стран бывшего советского блока, которые готовы нам помогать. Канадский опыт тоже очень интересен, но там реформа делалась от богатства к еще большему богатству, а у нас реформу предстоит делать в бедной стране, поэтому нам ближе польский опыт, чешский, словацкий. Богатство страны надо формировать именно на уровне местных громад.

Вы сказали, что Польша получила большие выгоды от проведения АТР. Можно ли их оценить экономически?

Достаточно поехать в Польшу, чтобы убедиться, что польские города превратились в быстрорастущие самоорганизованные организмы. Быстро растет уровень жизни. Доходная часть бюджета выросла раз в десять. Сегодня даже в небольшом городе, до ста тысяч населения, доходная часть бюджета составляет 60-100 миллионов долларов. В наших городах бюджеты на порядок меньшие. Можно привести много примеров, когда города, ранее депрессивные, теперь становятся процветающими. Я своими глазами видел, как расцвел Вроцлав и многие небольшие города в западной Польше, которые в советские времена были депрессивными. Это результат проведения административно-территориальной реформы, которая прошла там всего каких-то пять-семь лет назад.

Если у нас проводить такую реформу, пусть не в полном объеме, а частями, то результат станет ощутимым уже в течение двух-трех лет.

Почему новая власть инициировала проведение реформы именно сейчас, перед выборами? Нет ли тут умысла чисто пропагандистского?

Реформа была одной из программных целей новой власти. Они ее уже затянули, они уже отстают. Реформу надо было начинать даже раньше, и неважно, перед выборами или после. Ей надо заниматься постоянно, и теперь даже не имеет значения, выборы впереди, или нет. Хотя конечно, есть какая-то конъюнктура, политические мотивы, но в целом надо исходить из того, что административно-территориальная реформа, реформа местного самоуправления это назревшие и перезревшие проблемы, которые ждут своего безотлагательного решения. Без проведения реформы невозможно развитие Украины как целостного, самодостаточного европейского государства.

Какие моменты в готовящемся законопроекте об АТР вам показались наиболее интересными?

Да не нравится мне этот законопроект. Я не согласен с тем, что у нас должна быть система регионов. У нас уже есть Партия Регионов, и что с того? Само слово «регион» - не украинское, и оно уже несет в себе негативный контекст, и потому вводить регионы, я считаю, неправильно. Непонятна мне и система городов-регионов. Очень это скользкое понятие, неотработанное. Вообще над терминологией надо хорошо подумать, она должна быть украинской, понятной людям.

Государственное самоуправление должно сохраняться только на уровне краев, а уже ниже должно быть местное самоуправление. Должны быть города-районы. Должны быть ликвидированы райгосадминистрации. Это первая задача, и ее уже давно можно было бы выполнить, честно говоря.

Надо идти по пути создания мощных агломераций, о которых в законопроекте вообще ничего не говорится. В крупных городах можно было бы сохранить местное самоуправление, создав «раду агломерации». Этот вопрос тоже не проработан.

Вообще очень удивляет эта келейность в разработке законопроекта. Удивляет эта попытка новой власти протаскивать свои идеи, не советуясь с общественными организациями, у которых уже есть свои наработки в данной сфере. Такая модель отношений была при Кучме, потому все и закончилось полным провалом. Старый подход сохраняется, потому очень велик риск провала реформы.

Кроме того, сам по себе Роман Бессмертный не является авторитетом в данном круге вопросов. Вместо него стоило бы сформировать орган, в котором бы работало максимальное число людей, наиболее компетентных в вопросах АТР и местного самоуправления. Поэтому я думаю, что его усилия уже фактически близки к провалу.

Есть ли шанс довести реформу до конца и реально децентрализовать систему управления?

Шанс есть, но есть опасение, что он будет опять утрачен, что реформу просто заболтают. Пока что идет та же болтология, которая не дала возможности провести реформу раньше, ни во времена президентства Кравчука, ни во времена Кучмы. Но шанс пока не утрачен.

Записал Андрей Маклаков

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Микола Пухтинський, керівник Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України при Президентові України, академік Української муніципальної академії, кандидат юридичних наук, доцент

„Теперішня реформа ставить у центр інтереси людини”

Наталя Шиманська, депутат Київської міської ради, президент Фундації місцевої демократії та європейської інтеграції ім. Ю.Панейка

„Починати реформу треба із організуючої ролі місцевих влад”

Олександр Дем’янчук, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри політології Національного університету „Києво-Могилянська академія”

„Помаранчева революція” створила дуже сприятливі умови для радикальних перетворень у системі й характері державного управління”

Віра Нанівська, директор Міжнародного центру перспективних досліджень

„Я впевнена, що цю реформу реалізують, так само, як і впевнена, що її ще істотно перероблятимуть”

Владимир Балабанович, председатель профсоюза работников сферы предпринимательства

Реформу нужно проводить не сверху, а снизу

Микола Яковина, провідний експерт Центру політико-правових реформ

„Без самоврядування громад громадянське суспільство не відбудеться”

Олександр Синьоокий, заступник голови Ради Лабораторії законодавчих ініціатив

В Україні ще немає передумов для ефективного запровадження АТР

Андрій Дуда, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології Національного університету «Києво-Могилянська академія»

„Я би радше ліквідував державні адміністрації на рівні областей, але ні в якому разі не на рівні районів”

Павло Качур, президент Асоціації агентств регіонального розвитку України, народний депутат України, член фракції „Наша Україна”

„Влада виявила готовність децентралізувати повноваження”

Володимир Кампо, завідувач кафедри Академії муніципального управління, професор

„Помаранчева революція-2004 нарешті відкрила шанс для реформи територіального устрою”

Костянтин Матвієнко, експерт Корпорації стратегічного консалтингу “Гардаріка”

Адміністративно- територіальна реформа не буде прийнята цим складом парламенту

Юрій Ключковський, народний депутат України

Головна мета АТР – створити дієздатне місцеве самоврядування

Юрій Ганущак, експерт Асоціації міст України

„Здебільшого життєвої сили у реформаторів вистачає лише на перший рік”

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Мільярди, витрачені на АТР, підуть на розвиток всієї України

В’ячеслав Негода, голова секретариату Спілки лідерів місцевих та регіональних влад України

Нова реформа відкриє перед нами нові можливості

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,059