В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Формування ефективної моделі влади – це проблема, яка не минає жодну державу, і яку час від часу змушені вирішувати усі країни світу. Україна також не стала винятком у цьому питанні – з моменту проголошення державної незалежності процес державотворення перебуває у епіцентрі політичної уваги і політиків, і всього українського суспільства. Але низка ідеологічних протиріч, політичних колізій та тугий клубок протилежних економічних інтересів правлячої еліти й досі не дозволяють політичній доцільності та здоровому глузду стати домінуючими складовими у вирішенні цієї непростої задачі.

Конституція 1996 року, яка стала результатом поточного політичного компромісу, на жаль, не поставила крапку в оформленні державного устрою країни. Більшість питань щодо розподілу владних повноважень між вищими органами державної влади (Президент, Уряд, Верховна Рада), – подальшого розвитку місцевого самоврядування, розподілу повноважень між центральними та місцевими рівнями, – перетворились на хронічну проблему української політики.

Невдалі спроби покращити Конституцію 1996 року за відсутності визначальних законів, які б фіксували повноваження й обов`язки Президента і Кабінету Міністрів, та провал процесу імплементації результатів референдуму щодо надання більших повноважень інституту президентства – стали переломним моментом у внутрішньополітичній боротьбі довкола моделі державного устрою. Політичний маятник хитнувся у протилежний бік. Новий порядок денний української політики стали визначати ідея проведення політичної реформи та переходу (повернення) до парламентсько-президентської республіки.

Насправді ж, складається враження, що країна продовжує рухатись у руслі пострадянської політичної традиції. І підготовка, і запровадження парламентсько-президентської моделі відбувається у відповідності до відомого гасла – „крок вперед, два кроки назад”. Знову і знову різні гілки влади намагаються перетягнути „владну ковдру” на себе, та ще й максимально приховати від широкого загалу суть процесів, які під нею відбуваються.

Відтак, у поточному випуску Діалог.UA, ми маємо намір дослідити та розібратися з низкою проблем, що постають в процесі політичного прищеплення парламентської моделі на владне дерево України.

Перш за все, хотілося б розібратися із змістом пакету політичної модернізації. Який формат, яку програму-максимум та програму-мінімум може обрати Україна на шляху до політичної модернізації? Наскільки в проекті політичної реформи вдалося поєднати різнопланові цілі забезпечення народовладдя і демократії, реалізацію принципу політичної відповідальності та досягнення ефективності виконавчої влади.

Не менш болюча проблема політичної адекватності. Наскільки характер та зміст поправок до Конституції відповідають сучасному поняттю парламентаризму? Чи дозволить реалізація запропонованого варіанту політичної реформи забезпечити формування ефективної виконавчої влади в Україні? Що принесе Україні перехід до парламентсько-президентської моделі – розширення участі громадян в управлінні державою, чи навпаки, під прикриттям парламентської моделі, відбудеться легітимація олігополістичної системи влади?

Особливу стурбованість викликають проблеми, що постають перед Україною в процесі імплементації нової системи політичних координат, зокрема неприкриті діри в законодавчому забезпеченні процедур та механізмів реалізації політичної реформи. Як уникнути „політичного вакууму” та некерованості, що може виникнути на перехідному етапі?

Нарешті, не можна залишити поза увагою ризики, які виникають при проведенні політичної реформи. Як уникнути загрози формування партократичного режиму в Україні? Чи будуть створені запобіжники щодо перманентних урядових криз, дострокових парламентських виборів та зростаючої політичної конфронтації? Відповіді на ці запитання сьогодні годі шукати в офіційних документах та виступах вищих посадових осіб держави. Але тим актуальнішим і цікавішим може стати обговорення існуючих проблем на сторінках „Діалог.UA”. Залишайтеся з нами, панове!

Свернуть

Підготовка і запровадження парламентсько-президентської моделі відбувається у відповідності до відомого гасла – „крок вперед, два кроки назад”. Знову і знову різні гілки влади намагаються перетягнути „владну ковдру” на себе, та ще й максимально приховати від широкого загалу суть процесів, які під цією ковдрою відбуваються. У поточному випуску Діалог.UA, ми пропонуємо розглянути переваги, а також обговорити низку проблем, що постають в процесі політичного прищеплення парламентської моделі на владне дерево України.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Партийная олигархия в перспективе, будет вершить судьбу страны»

Насколько приемлема для Украины парламентско-президентская форма правления, к которой мы должны перейти?

Я считаю, что эффективность осуществления политики в той или иной стране не зависит от ее формы правления. Мировой опыт показывает, что и президентская, и парламентская, и смешанные типы могут быть эффективны, если есть демократическое качество политики. К сожалению, постсоветские страны нередко демонстрируют, что формальные признаки политической системы не всегда свидетельствуют о наличии реальной демократии. Проблема институциональной модели в той или иной стране, безусловно, влияет на многие политические процессы, но не всегда обуславливает их качество. Если не наполнить каркас политической системы реальными институтами, четкими правилами игры – равных возможностей и политического плюрализма, то политика в стране не будет демократической.

Современная политология утверждает, что институты нельзя рассматривать только как определенный набор и дизайн органов власти. Их следует также воспринимать и как наличие определенных правил игры, а также способности политических игроков играть по этим правилам. С принятием изменений в Конституцию в Украине идет процесс не только перераспределения полномочий между разными центрами власти, но и изменение системы отношений между игроками на разных уровнях. Именно сейчас можно говорить об окончании этапа формального существования президентско-парламентской республики, который был связан с формированием авторитарного политического режима, свергнутого в ходе «оранжевой революции» в 2004 году. Потому теперь главный вопрос не в том, что мы переходим к парламентско-президентской республике, а в том - какой будет, по сути, новая форма правления – демократической или нет. Это главный вопрос.

На мой взгляд, политическая реформа, принятая 8 декабря 2004 года - есть результат политического компромисса между элитами и часть институционального пакта перехода власти от одного режима к другому. Как следствие этого, очевидно, что политическая реформа была выведена за рамки общественного согласия, была принята вне воли Майдана и потому есть очень слабые основания полагать, что итогом введения в силу изменений в Конституцию и перехода к парламентско-президентской модели Украина реально получит эффективную и демократическую систему власти.

На самом деле, у меня лично, существует очень много вопросов к этой реформе. Неслучайно и многие политики, и эксперты, и общественность дискутируют, как же будет работать эта новая форма политической системы и как она скажется на реальных политических и социальных процессах. Я думаю, что недостаточно просто внести изменения в Конституцию, их следует наполнить реальным содержанием, приняв много законов, которые могли бы наполнить принятые изменения в Основной Закон реальным содержанием. К сожалению, пока этого не произошло, в связи с чем, мы вступаем в эпоху политической неопределенности и нестабильности.

Чего же недостает этой политреформе?

Когда Европейский Союз и страны западной демократии выдвигали требования реформирования политической системы Украины, то они имели в виду задачи, совершенно отличные от тех, которые предлагала команда Кучмы-Медведчука в проекте конституционных изменений. Последние видели в политической реформе - путь решения своих личных проблем, возможности сохранения власти и главное - каркаса режима, который был сконструирован и построен президентом Л.Кучмой за прошедшие десять лет. На данный момент совершенно очевидно, что им удалось достигнуть нужного результата, приведя к ситуации, когда, в принципе, они могут вернуть себе утраченные позиции.

Запад же всегда стремился объяснить Украине, что задача построения демократии состоит в том, чтобы обеспечить стабильность правил игры, не для ключевых игроков, а для всего общества. Демократия всегда подразумевает стабильность условий, ответственность политиков перед своим народом и определенную позитивную динамику для общества.

Повысится ли на ваш взгляд ответственность политиков перед своими избирателями после принятия политреформы?

Уверена, что нет. Наоборот, она катастрофически уменьшится, о чем свидетельствует несколько индикаторов. Во-первых, кроме того, что мы имеем проект конституционных изменений, в Украине уже действует пропорциональная избирательная формула, которая, как хорошо известно политологам, приводит к ряду серьезных негативных последствий. Учитывая то, что это пропорциональная формула с закрытым списком , общество лишается последней возможности контролировать тех людей, которые будут проходить через список в парламент. Ведь большинство граждан не будет знать весь список. В своих бюллетенях они увидят только пять первых фамилий из списка, остальные же «списочники», фактически, могут совершенно не вести кампанию, но автоматически попадут в парламент в случае успеха партии или блока.

Хуже то, что пропорциональная формула будет действовать и на выборах в местные советы, что приведет к тому, что люди не получат возможности напрямую общаться со своими кандидатами в депутаты, и, следовательно, это уменьшит степень ответственности политиков перед своими избирателями. В этом случае ситуация просто абсурдная – местные депутаты должны заниматься не политикой партии на местах, а заботиться прежде всего о защите обыденных проблем граждан.

Указанный негативный эффект будет усилен новой формулой парламентско-президентской системы – с одной стороны в новой системе власти - многократно увеличивается роль парламента, с другой стороны - качество этого парламента, вследствие введения новой избирательной формулы, будет низким. Главный эффект – усиление роли партий, мы, конечно, получим, но что это даст в смысле эффективности политики – вопрос. Как следует из зарубежного опыта при пропорциональной формуле - правительства всегда теряют в эффективности и устойчивости. Хотя относительно роли партий – это тоже проблемная точка. Скорее всего, усилятся не партии, а только их верхушка. В действительности нас ожидает смена главных игроков в парламенте – с просто олигархов на партийных олигархов. В итоге - цена депутатского мандата уменьшится, ведь чем больше ответственность депутата перед гражданами, тем сильнее и влиятельнее депутатский мандат, и наоборот. Зато повысится цена лидера фракции и руководства парламента. Таким образом, именно партийная олигархия в перспективе, будет вершить судьбу страны.

И здесь, в Украине есть еще один риск, которого не было не в одной стране Восточной Европы, ведь там парламентско-президентская модель работает довольно эффективно на укрепление демократии. У нас же, существует опасность реализации проекта господина Медведчука, состоящего в том, что страной будут править не сбалансированные представительства разных общественных групп, а только олигархические кланы. Есть серьезные опасения, что именно они будут задавать (через финансируемые ими партии и фракции) тон в политике. Они будут конкурировать друг с другом, полностью игнорируя интересы граждан. Если уже сейчас посмотреть на состав списков ключевых политических партий, или блоков, то заметно, что скрытые, но главные игроки в них именно олигархи. Естественно, что после победы этих партий именно олигархи и будут все решать во фракциях. Таким образом, мы, если еще не вступаем в эпоху олигархии, то, по крайней мере, имеем такой очень серьезный «шанс».

Но ведь президент в итоге политреформы тоже получает некоторые полномочия. Сможет ли он противостоять олигархам и олигархической системе?

Конечно же, президент будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы противостоять узурпации власти со стороны олигархических кланов. Однако прошедший год показал, что президенту в силу объективных (здоровье) и субъективных причин (довольно мягкий характер Виктора Ющенко) не удалось усмирить олигархов, которые в последнее время вновь почувствовали свободу действий. Тот же список Народного союза «Наша Украина» свидетельствует о том, что позиция президента была по-сути проигнорирована и олигархи (пусть и «оранжевые») отстояли свои позиции. Кто это – известно всем. Так они показали Виктору Андреевичу, что именно они управляют процессом и будут им управлять еще больше после выборов. Что они готовы списать его со счетов.

Несмотря на то, что за президентом сохранится право вето и возможность роспуска парламента, у новых партийных олигархов будет достаточно времени, чтобы определиться с коалицией большинства. Любой ценой. Однако, нельзя исключать и вариант роспуска парламента, поскольку электоральные предпочтения граждан у нас не склонились в какую-либо одну сторону, ни «Партия регионов» ни политические силы «оранжевых» не имеют достаточной поддержки, чтобы создать устойчивое большинство. Поэтому, я думаю, что нас ожидает эпоха переговоров, 30-60 дней, за которые парламент должен будет создать большинство и сформировать Кабинет Министров. Если Верховной Раде этого не удастся сделать, то президент может ее распустить, и, в таком случае, мы вступим в период достаточно серьезной неопределенности, которой будут сопутствовать перевыборы в Раду и дальнейший процесс обновления политических партий.

Однако, думаю, что депутаты все-таки смогут договориться, создать большинство, проголосовать за премьера, и я очень боюсь, что им станет если не Янукович, то кто-нибудь из фракции Регионов. И тогда у нас может возникнуть еще худшая система, чем та, что существовала в эпоху Кучмы.

Возможны ли у нас частые смены правительства и как это может отразиться на эффективности госуправления?

Думаю, что система госуправления на первом этапе качественно не изменится, это будет поступательный процесс. Ведь государственная система всегда более инерционна, чем политика. В нашей стране существует плохая практика, идущая еще из советских времен, которая состоит в слиянии госаппарата и большого бизнеса, и если раньше чиновники работали в интересах президентского центра власти, то теперь они окажутся в более конкурентной ситуации и смогут выбирать, на какую фракцию им ставить. Однако, если «Регионам», или же «помаранчевым» силам удастся создать устойчивое большинство, то госаппарат и дальше будет работать в интересах именно этого большинства. В любом случае, ведь наши чиновники и дальше будут работать не в интересах граждан, а в пользу какой-либо политической силы. И это большая проблема для страны.

Если же говорить об устойчивости коалиционного правительства, то это будет зависеть от устойчивости большинства, хотя даже в рамках одной парламентской коалиции не исключены отставки премьера и Кабинета Министров. В любом случае, ключевым игроком в новой эпохе будет парламент. Президент тоже сможет влиять на процесс, однако ему предстоит научиться использовать новые, гораздо менее влиятельные инструменты, чем были у него до 1 января 2006 года. Я не знаю, как быстро наш президент сможет это делать.

В то же время, существуют варианты определенной демократической корректировки политической реформы. Пока не приняты конституционные законы, показывающие, как работают основные институты власти в новой системе, у президента и политических сил, выступающих за демократическое обновление страны, есть диапазон возможностей наполнить нынешний институциональный каркас демократическим содержанием. Но, это вопрос политической воли и наличия демократических сил в парламенте. Пока же говорить о перевесе демократически настроенных парламентариев в Раде не приходится.

Вы говорили о конституционных законах, которые нам следует принять. Что это за законы? Когда, на Ваш взгляд, они могут быть приняты?

Думаю, что быстро эти законы приниматься не будут, поскольку люди, которых мы называем олигархами, не заинтересованы в демократической корректировке политической реформы – принятии конституционных законов. Им выгодна неопределенность в политической системе, поэтому они будут всячески тормозить процесс принятия таких законов, сохраняя для себя определенные люфты для маневров. Ясно, что чем более четко будут прописаны законы (Закон о Президенте, Закон о Кабинете Министров, регламент Верховной Рады, Закон об императивном мандате и т.д.), то есть законы, касающиеся урегулирования функционирования ключевых институтов власти и балансов взаимоотношений между ними, тем хуже для олигархов. Которые всегда играют «свою игру» и по своим «законам».

Хочу заметить, что существует еще один механизм корректировки конституционных изменений, путь который показал Конституционный суд. Я была одним из авторов «подання» по разъяснению ст.5 Конституции по поводу воли народа как источника власти, которое мы с коллегами подали во времена «помаранчевой революции». Цель нашего обращения заключалась в том, чтобы Конституционный Суд дал разъяснения ключевого постулата демократии – о воле народа и его праве на осуществление власти. Это было необходимо в контексте событий на Майдане – ведь тогда сторонники Януковича бросали лозунги о том, что Майдан и протестные действия народа – есть антиконституционный переворот. Мы же хотели получить однозначный ответ о том, кто есть главным источником власти в Украине. И вот в октябре этого года мы получили решение Конституционного суда, который подтвердил, что народ не только является единственным источником власти, но и все изменения в конституцию, кроме реформы 2006 года, нужно будет проводить только с учетом воли народа, то есть посредством референдума. Следовательно, все последующие изменения в Основной закон нельзя будет проводить исключительно через Верховную Раду.

Вы озвучили очень много рисков, связанных с политической реформой. А открывает ли она для Украины хоть какие-нибудь позитивы?

Да. Если рассматривать опыт Восточной Европы, то там парламентско-президентская форма правления позволила провести очень быстрые политические и экономические реформы, стимулировала обновление элит, рост политических партий и превращение их в основные источники продвижения в политику новых кадров, новых идей, новых альтернатив. Естественно, парламентско-президентская система гораздо более демократична, поскольку она не привязана к воле одного человека, или одного центра власти, она более плюралистична.

Однако для Украины на данный момент эта система является достаточно рискованной, особенно в связи с появлением пропорциональной формулы с закрытым списком. Так как, с введением новой избирательной системы политический раскол между Востоком и Западом Украины может углубиться (президентская система его скорее сшивала), расширяются возможности для действий различных сепаратистских и радикальных групп. Опять таки, повторюсь, эта система и сопутствующий ей политический плюрализм может привести в существующих условиях к «плюрализму» между партийно-олигархическими группами.

Парламентско-президентская модель могла бы заработать у нас, но при наличии реальной коалиции демократического большинства, исповедующей подлинные демократические принципы и имеющей поддержку со стороны большинства граждан. К сожалению, мы не имеем такой силы на данный момент. Ей могла бы стать «помаранчевая» команда, но она не продемонстрировала, к сожалению, консолидированной воли к политическим реформам, и это главная ее проблема за прошедший год. Негативные последствия от отсутствия таких реформ мы ощутим уже в 2006 году.

Следует ли из сказанного Вами, что политическая реформа является поражением «оранжевой революции»?

С самого начала политреформа была уступкой старой власти, поскольку она была разработана и предложена Медведчуком-Кучмой. Отсутствие же серьезных шагов по корректировке изменений в Конституцию и эффекта от них может способствовать тому, что политреформа приведет к ослаблению возможностей для развития демократии, которые создала «помаранчевая революция». Я не верю в то, что это будет необратимый процесс, надеюсь, что наш народ довольно сильно изменился и олигархам придется считаться с его волей. При этом очень важно, чтобы в Украине появились партии, готовые взять на себя миссию вести страну к демократии.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Кибервойна это война, и мы должны быть к ней готовы

Далеко не всегда одна страна действует против другой открыто, и не всегда целенаправленно. Скорее наоборот, в нашу сложную эпоху, борьба идет, как правило, закулисно - дипломатически, и экономически. Гораздо удобнее избегать прямой конфронтации, добиваться своих целей тайно, и кибервойна для этого самое подходящее средство, если, конечно, считать войну средством политики, а не самоцелью.

Несмотря на все это, сегодня многие авторы все еще разделяют виртуальный мир и реальный, считая, что кибератаки не могут принести большого вреда. Однако в последнее время на Западе проблемы кибербезопасности обсуждаются совершенно серьезно. Когда большинство физических систем постоянно связаны с Интернетом, включая инфраструктуру, транспорт, промышленность, не говоря уже о системах вооружения, грань между атакой на реальную инфраструктуру или ее программное обеспечение становится все более размытой. Разница в том, что порт закрыт, потому что он заминирован или потому, что разрушено его программное обеспечение, в глазах большинства наблюдателей будет выглядеть не слишком существенной. В отличие от ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу или разрушения военной части кибервойна «убивает мягко», временно выводя из строя оборудование, и нанося относительно небольшой ущерб.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Денис Ковриженко, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив

Конституційна реформа не досягла своїх цілей

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украинская политическая система предрасположена к парламентской модели

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

Сьогоднішній варіант напів- парламентської республіки мало підходить для України

Юрій Якименко, провідний експерт Українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова

„Існує небезпека зниження рівня дієздатності влади”

Юрій Римаренко, доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права

„Ми іще не доросли до чистого парламентаризму”

Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований "София"

Політична реформа „травмована при народженні”

Костянтин Матвієнко, корпорація “Гардарика”

Єдиний вихід – прийняти нову редакцію Конституції

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Майбутнім урядам загрожує серйозна нестабільність

Віктор Тимощук, Голова Центру політико-правових реформ

„Політична реформа безумовно необхідна, проте не потрібно підміняти понять”

Сергій Дацюк, философ

„Готуючи нову правову теорію для української Конституції, ми можемо зацікавити і Європу”

Микола Яковина, радник з питань місцевого самоврядування Програми партнерства громад Фундації „Україна -США”

Україна уже зіткнулася з проблемами імплементації конституційних змін

Микола Козюбра, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

„Процес внесення змін до Конституції іще не завершено”

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор Школи Політичної Аналітики

„Доречніше було би говорити про перехід до президентсько- прем`єрської моделі”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„З часом політичні партії змушені будуть набути більш-менш цивілізованих форм”

Володимир Полохало, директор Інституту посткомуністичного суспільства

Парламентська республіка – це лише шанс для демократії

Олександр Дергачов, політолог

„Україні доведеться експериментувати на самій собі”

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского института интеграции и развития

Эту Конституцию придется менять еще не раз

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Реальної політреформи в Україні поки що не відбулось

Владимир Малинкович, политолог

Парламент 2006 года может быть неэффективным

Дмитрий Выдрин, политолог

В будущем мы увидим в Украине чисто парламентскую республику

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„В результаті політичної реформи ефективність державного управління зменшиться втричі”

Віктор Погорілко, заступник директора Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

„Демократія більш гарантована за парламентської форми правління"

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,330