В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Формування ефективної моделі влади – це проблема, яка не минає жодну державу, і яку час від часу змушені вирішувати усі країни світу. Україна також не стала винятком у цьому питанні – з моменту проголошення державної незалежності процес державотворення перебуває у епіцентрі політичної уваги і політиків, і всього українського суспільства. Але низка ідеологічних протиріч, політичних колізій та тугий клубок протилежних економічних інтересів правлячої еліти й досі не дозволяють політичній доцільності та здоровому глузду стати домінуючими складовими у вирішенні цієї непростої задачі.

Конституція 1996 року, яка стала результатом поточного політичного компромісу, на жаль, не поставила крапку в оформленні державного устрою країни. Більшість питань щодо розподілу владних повноважень між вищими органами державної влади (Президент, Уряд, Верховна Рада), – подальшого розвитку місцевого самоврядування, розподілу повноважень між центральними та місцевими рівнями, – перетворились на хронічну проблему української політики.

Невдалі спроби покращити Конституцію 1996 року за відсутності визначальних законів, які б фіксували повноваження й обов`язки Президента і Кабінету Міністрів, та провал процесу імплементації результатів референдуму щодо надання більших повноважень інституту президентства – стали переломним моментом у внутрішньополітичній боротьбі довкола моделі державного устрою. Політичний маятник хитнувся у протилежний бік. Новий порядок денний української політики стали визначати ідея проведення політичної реформи та переходу (повернення) до парламентсько-президентської республіки.

Насправді ж, складається враження, що країна продовжує рухатись у руслі пострадянської політичної традиції. І підготовка, і запровадження парламентсько-президентської моделі відбувається у відповідності до відомого гасла – „крок вперед, два кроки назад”. Знову і знову різні гілки влади намагаються перетягнути „владну ковдру” на себе, та ще й максимально приховати від широкого загалу суть процесів, які під нею відбуваються.

Відтак, у поточному випуску Діалог.UA, ми маємо намір дослідити та розібратися з низкою проблем, що постають в процесі політичного прищеплення парламентської моделі на владне дерево України.

Перш за все, хотілося б розібратися із змістом пакету політичної модернізації. Який формат, яку програму-максимум та програму-мінімум може обрати Україна на шляху до політичної модернізації? Наскільки в проекті політичної реформи вдалося поєднати різнопланові цілі забезпечення народовладдя і демократії, реалізацію принципу політичної відповідальності та досягнення ефективності виконавчої влади.

Не менш болюча проблема політичної адекватності. Наскільки характер та зміст поправок до Конституції відповідають сучасному поняттю парламентаризму? Чи дозволить реалізація запропонованого варіанту політичної реформи забезпечити формування ефективної виконавчої влади в Україні? Що принесе Україні перехід до парламентсько-президентської моделі – розширення участі громадян в управлінні державою, чи навпаки, під прикриттям парламентської моделі, відбудеться легітимація олігополістичної системи влади?

Особливу стурбованість викликають проблеми, що постають перед Україною в процесі імплементації нової системи політичних координат, зокрема неприкриті діри в законодавчому забезпеченні процедур та механізмів реалізації політичної реформи. Як уникнути „політичного вакууму” та некерованості, що може виникнути на перехідному етапі?

Нарешті, не можна залишити поза увагою ризики, які виникають при проведенні політичної реформи. Як уникнути загрози формування партократичного режиму в Україні? Чи будуть створені запобіжники щодо перманентних урядових криз, дострокових парламентських виборів та зростаючої політичної конфронтації? Відповіді на ці запитання сьогодні годі шукати в офіційних документах та виступах вищих посадових осіб держави. Але тим актуальнішим і цікавішим може стати обговорення існуючих проблем на сторінках „Діалог.UA”. Залишайтеся з нами, панове!

Свернуть

Підготовка і запровадження парламентсько-президентської моделі відбувається у відповідності до відомого гасла – „крок вперед, два кроки назад”. Знову і знову різні гілки влади намагаються перетягнути „владну ковдру” на себе, та ще й максимально приховати від широкого загалу суть процесів, які під цією ковдрою відбуваються. У поточному випуску Діалог.UA, ми пропонуємо розглянути переваги, а також обговорити низку проблем, що постають в процесі політичного прищеплення парламентської моделі на владне дерево України.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Парламент 2006 года может быть неэффективным

Парламент 2006 года может быть неэффективным: Парламент 2006 года может быть неэффективным

Владимир Малинкович, политолог

С 1 января 2006 года во шли в действие конституционные изменения, которые существенно изменяют правила формирования исполнительной власти, в частности. Насколько серьезными были недостатки предыдущей политической системы, чтобы требовать изменений в Конституцию и систему правления в стране?

Я думаю, что реформа была крайне необходима. Ведь наше общество очень быстро меняется, что уже сейчас привело к тому, что политическая система не соответствует тому этапу развития страны, к которому мы подошли.

Хотя в последнее время говорят о застое, на самом деле, за эти 10 лет страна побывала на глубине экономического кризиса в 1998-1999 годах и начала из него выбираться уже к 2000 году. В 1998 году наш ВВП составлял меньше 40 % от ВВП в конце советского периода. А в 2004 году ВВП уже вырос на 60 % по сравнению с 1998 годом. За это же время изменилось благосостояние украинцев – в 1998 году 76 % населения считали свои доходы либо нищенскими, либо ниже черты бедности; в 2004 году эта часть населения уже составляла 40 %. В целом выросло количество людей, которые оценивают свои доходы как средние – с 22 % в 1998 до 55 % в 2004.

Это значит, что у нас начинает формироваться средний класс – собственно этот класс и вышел на Майдан. Эти люди были недовольны тем, что страной управляют с помощью жесткой вертикали власти в тесной связке с олигархами. Но проблема в том, что Майдан менял людей, а не систему – с недостатками последней должна была справиться конституционная реформа. В результате, реформа происходит в неблагоприятной обстановке – мы к ней попросту не готовы из-за Оранжевой революции и последующих за ней кризисов.

В чем смысл тех изменений, которые якобы решают проблему несоответствия политической системы существующим условиям?

В рамках реформы у нас должна была исчезнуть единая вертикаль исполнительной власти. Экономическая конкуренция, в таком случае, должна была бы совмещаться с политической конкуренцией – то есть, олигархи должны были быть отодвинуты от президентской вертикали. То есть, чтобы экономические силы перестали получать свои подачки от президента, нужно было ликвидировать саму президентскую ось.

А убирается эта ось по методу европейской демократии: новая парламентская модель создает конкурирующие партии и дает возможность партиям формировать правительства. Некоторые говорят, что у нас нет партий – это действительно так. Но у нас и не может быть партий, потому что они создаются в борьбе за власть. А политические партии в Украине до сегодняшнего дня власть получить не могли. Исполнительная власть осуществлялась премьер-министром, который отвечал не перед партиями и их избирателями, а только перед президентом. То есть, в стране не было ответственного перед обществом правительства. Для того чтобы такая ответственность появилась, нужно было лишить президента возможности увольнять премьер-министра в любой момент.

Можно ли говорить о том, что главным злом в уже предыдущей модели является институт президента?

Не совсем так. Я допускаю, что на первом этапе становления украинского общества, президентская власть выполняла свою позитивную роль и достигла в этом определенных успехов. Но в условиях рыночной экономики этот режим уже не соответствует задачам, которые стоят перед обществом.

Вы указывали на то, что в предыдущей модели существовала жесткая исполнительная вертикаль. Вы не опасаетесь, что в новых условиях эту жесткую вертикаль будет возглавлять премьер?

Дело в том, что политическая реформа только начинается. И законопроект 2222 – это только первый этап конституционной реформы. Поэтому не стоит отождествлять целиком конституционную реформу с реформой верхних эшелонов власти – пока мы только отделили Кабинет министров от президента. Действительно, сейчас еще целый ряд решений относительно управления страной не совсем согласован. Например, президент будет назначать глав государственных администраций, но только с подачи премьер-министра. То есть, президент вынужден будет согласовывать свою позицию с позицией премьера. То же самое касается оборонной и внешней политики – премьеру и президенту придется согласовывать свои позиции, поскольку глав этих ведомств назначает президент, а утверждает парламент. Сама процедура согласования позиций будет играть важную роль в демократизации всей системы, а парламент, в конце концов, будет играть более важную роль.

Кто же все-таки будет играть первую скрипку в новых условиях?

В целом, главную роль будут играть Кабмин и партии победившего большинства. Но ведь победившее большинство будет только большинством, а не всем парламентом. Остается еще оппозиция, которая всегда сможет создавать «теневые кабинеты», резко критиковать властные структуры для того, чтобы перехватить инициативу на следующих выборах. Сейчас оппозиция может снять только премьера, а президента снять не может – а ведь это он отвечает за исполнительную вертикаль; премьер-министр вообще находится в ужасных условиях, потому что ему постоянно нужно балансировать между различными политическими силами и различными ветвями власти.

Еще один момент в конституционных изменениях, который пока не реализован – важно, чтобы у нас развилась система местного самоуправления, для чего нужна административно-территориальная реформа. Пока мы не построим развитого местного самоуправления, у нас сохранятся условия для жесткой вертикали. Если же мы расширим права местного самоуправления и региональные права, то это расширит демократическую составляющую управления и создаст противовесы.

Насколько гладко будут складываться отношения между правительством и парламентом в новых условиях?

Очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что сами условия реализации конституционной реформы очень неблагоприятны. Мы подходим к выборам с теми же партиями, которые были и раньше.

Вряд ли можно было ожидать существенных изменений в этой сфере…

Да, на первом этапе нельзя было ожидать. Но если бы не было конфликтов, связанных с революционными проблемами, то отсутствовало бы деление на «наших» и «не наших», оранжевых и бело-голубых. А это разделение имеет место и сегодня: сейчас важна не сама партия, а то, за кого ты выступаешь – за Ющенко или за Януковича. Поэтому избирательный конфликт отвлек внимание от задач партийного строительства.

Собственно поэтому я и предполагаю, что первый парламент в новой системе будет далек от идеала. Но если сейчас удастся избежать противостояния, если удастся создать двухцветное коалиционное правительство, то у нас будет запас времени для формирования настоящей партийной системы. Тем более что у партий появляется реальная возможность влиять на власть, соответственно, интерес к формированию партийных структур резко возрастет.

Возможно, что из-за названых проблем Верховная Рада 2006 года будет не очень эффективной. Но уже в 2011 году у нас будет нормальный парламент – сейчас же нужно вживаться в новую систему.

Вы сами высказываете опасения по поводу того, что новая система, по крайней мере, некоторое время будет не очень эффективной. Насколько опасными будут те кризисы, которые возникнут из-за неразберихи с тем, кто кому подчиняется, каким образом формируется правительство и так далее?

Я думаю, что проблема будет связана не столько с этим, сколько с противостоянием «оранжевых» и «бело-голубых». Сами по себе, конституционные изменения вряд ли смогут нарушить баланс сил – я думаю, что с полномочиями разных ветвей власти разберутся достаточно быстро.

Проблема состоит в том, будет ли у нас коалиционное правительство двухцветным? Если после выборов ситуация будет такой, что заставит участников политического процесса заключить договоренности, то все будет нормально – по крайней мере, несколько лет мы продержимся. Если же в ходе выборов победит одна политическая сила, тогда могут появиться серьезные проблемы, например, «бело-голубое» правительство и «оранжевый» президент; либо полностью «оранжевое» правительство, которое не будет поддерживать промышленный Восток. Но эти проблемы порождены не конституционной реформой, а революцией и событиями, разделившими страну на два лагеря.

Беседовал Юрий Таран

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

«Земля. NET»

З 1 січня 2013 року в Україні відкриють для публічного доступу електронний Державний земельний кадастр. Старт віртуального кадастру вчора підтвердив під час презентації тестового режиму даної системи голова Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство) Сергій Тимченко.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Денис Ковриженко, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив

Конституційна реформа не досягла своїх цілей

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украинская политическая система предрасположена к парламентской модели

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

Сьогоднішній варіант напів- парламентської республіки мало підходить для України

Юрій Якименко, провідний експерт Українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова

„Існує небезпека зниження рівня дієздатності влади”

Юрій Римаренко, доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права

„Ми іще не доросли до чистого парламентаризму”

Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований "София"

Політична реформа „травмована при народженні”

Костянтин Матвієнко, корпорація “Гардарика”

Єдиний вихід – прийняти нову редакцію Конституції

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Майбутнім урядам загрожує серйозна нестабільність

Віктор Тимощук, Голова Центру політико-правових реформ

„Політична реформа безумовно необхідна, проте не потрібно підміняти понять”

Сергій Дацюк, философ

„Готуючи нову правову теорію для української Конституції, ми можемо зацікавити і Європу”

Микола Яковина, радник з питань місцевого самоврядування Програми партнерства громад Фундації „Україна -США”

Україна уже зіткнулася з проблемами імплементації конституційних змін

Микола Козюбра, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

„Процес внесення змін до Конституції іще не завершено”

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор Школи Політичної Аналітики

„Доречніше було би говорити про перехід до президентсько- прем`єрської моделі”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„З часом політичні партії змушені будуть набути більш-менш цивілізованих форм”

Володимир Полохало, директор Інституту посткомуністичного суспільства

Парламентська республіка – це лише шанс для демократії

Олександр Дергачов, політолог

„Україні доведеться експериментувати на самій собі”

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского института интеграции и развития

Эту Конституцию придется менять еще не раз

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Реальної політреформи в Україні поки що не відбулось

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Партийная олигархия в перспективе, будет вершить судьбу страны»

Дмитрий Выдрин, политолог

В будущем мы увидим в Украине чисто парламентскую республику

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„В результаті політичної реформи ефективність державного управління зменшиться втричі”

Віктор Погорілко, заступник директора Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

„Демократія більш гарантована за парламентської форми правління"

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,061