В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Формування ефективної моделі влади – це проблема, яка не минає жодну державу, і яку час від часу змушені вирішувати усі країни світу. Україна також не стала винятком у цьому питанні – з моменту проголошення державної незалежності процес державотворення перебуває у епіцентрі політичної уваги і політиків, і всього українського суспільства. Але низка ідеологічних протиріч, політичних колізій та тугий клубок протилежних економічних інтересів правлячої еліти й досі не дозволяють політичній доцільності та здоровому глузду стати домінуючими складовими у вирішенні цієї непростої задачі.

Конституція 1996 року, яка стала результатом поточного політичного компромісу, на жаль, не поставила крапку в оформленні державного устрою країни. Більшість питань щодо розподілу владних повноважень між вищими органами державної влади (Президент, Уряд, Верховна Рада), – подальшого розвитку місцевого самоврядування, розподілу повноважень між центральними та місцевими рівнями, – перетворились на хронічну проблему української політики.

Невдалі спроби покращити Конституцію 1996 року за відсутності визначальних законів, які б фіксували повноваження й обов`язки Президента і Кабінету Міністрів, та провал процесу імплементації результатів референдуму щодо надання більших повноважень інституту президентства – стали переломним моментом у внутрішньополітичній боротьбі довкола моделі державного устрою. Політичний маятник хитнувся у протилежний бік. Новий порядок денний української політики стали визначати ідея проведення політичної реформи та переходу (повернення) до парламентсько-президентської республіки.

Насправді ж, складається враження, що країна продовжує рухатись у руслі пострадянської політичної традиції. І підготовка, і запровадження парламентсько-президентської моделі відбувається у відповідності до відомого гасла – „крок вперед, два кроки назад”. Знову і знову різні гілки влади намагаються перетягнути „владну ковдру” на себе, та ще й максимально приховати від широкого загалу суть процесів, які під нею відбуваються.

Відтак, у поточному випуску Діалог.UA, ми маємо намір дослідити та розібратися з низкою проблем, що постають в процесі політичного прищеплення парламентської моделі на владне дерево України.

Перш за все, хотілося б розібратися із змістом пакету політичної модернізації. Який формат, яку програму-максимум та програму-мінімум може обрати Україна на шляху до політичної модернізації? Наскільки в проекті політичної реформи вдалося поєднати різнопланові цілі забезпечення народовладдя і демократії, реалізацію принципу політичної відповідальності та досягнення ефективності виконавчої влади.

Не менш болюча проблема політичної адекватності. Наскільки характер та зміст поправок до Конституції відповідають сучасному поняттю парламентаризму? Чи дозволить реалізація запропонованого варіанту політичної реформи забезпечити формування ефективної виконавчої влади в Україні? Що принесе Україні перехід до парламентсько-президентської моделі – розширення участі громадян в управлінні державою, чи навпаки, під прикриттям парламентської моделі, відбудеться легітимація олігополістичної системи влади?

Особливу стурбованість викликають проблеми, що постають перед Україною в процесі імплементації нової системи політичних координат, зокрема неприкриті діри в законодавчому забезпеченні процедур та механізмів реалізації політичної реформи. Як уникнути „політичного вакууму” та некерованості, що може виникнути на перехідному етапі?

Нарешті, не можна залишити поза увагою ризики, які виникають при проведенні політичної реформи. Як уникнути загрози формування партократичного режиму в Україні? Чи будуть створені запобіжники щодо перманентних урядових криз, дострокових парламентських виборів та зростаючої політичної конфронтації? Відповіді на ці запитання сьогодні годі шукати в офіційних документах та виступах вищих посадових осіб держави. Але тим актуальнішим і цікавішим може стати обговорення існуючих проблем на сторінках „Діалог.UA”. Залишайтеся з нами, панове!

Свернуть

Підготовка і запровадження парламентсько-президентської моделі відбувається у відповідності до відомого гасла – „крок вперед, два кроки назад”. Знову і знову різні гілки влади намагаються перетягнути „владну ковдру” на себе, та ще й максимально приховати від широкого загалу суть процесів, які під цією ковдрою відбуваються. У поточному випуску Діалог.UA, ми пропонуємо розглянути переваги, а також обговорити низку проблем, що постають в процесі політичного прищеплення парламентської моделі на владне дерево України.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Эту Конституцию придется менять еще не раз

Эту Конституцию придется менять еще не раз: Эту Конституцию придется менять еще не раз

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского института интеграции и развития

С каждым днем о политреформе говорят все чаще и чаще. Одни ее хвалят, другие ругают, третьи говорят, что это не реформа, а «симулякр», то есть одна видимость. Так что же это на самом деле?

Переход от одной модели государственного устройства к другой это, как правило, явления принудительного порядка - войны, оккупация, революции. Чтобы это происходило добровольно – таких случаев на моей памяти нет.

Для Украины политическая реформа это своего рода закономерный этап развития политической системы. А то, что это должно было произойти именно сейчас, а не раньше или позже, конечно, так говорить нельзя. То, что мы делаем попытку перехода от авторитарного государства, от президентской республики к республике парламентской – это действительно значимое событие в нашей истории. Во многом оно было подготовлено самой логикой развития страны за последние 15 лет.

Насколько обоснованны опасения, что переход к парламентской республике не приведет к партократии, особенно учитывая закрытость и недемократичность украинских политических партий?

На мой взгляд, такие опасения совершенно обоснованны. Тот характер, который сейчас имеют все основные политические партии, которые сейчас больше напоминают некие «ЛТД», корпорации с ограниченной ответственностью, чем публичные и открытые организации, дает все основания для таких опасений.

Вопрос в другом – будет ли это хуже, чем та невыразительная, неясная и странная система выдвижения политических фигур, которая существовала до этого и привела к созданию какого-то «парламента» совершенно в средневековом смысле. Не как общественного института, а как собрания амбициозных и неорганизованных баронов-мажоритарщиков, которые принимали решения, исключительно исходя из своих личных интересов и состояния своих связей с центральной властью.

Партии, даже бюрократические, в этом отношении гораздо более самостоятельны и независимы от государства и исполнительной ветви власти, чем депутаты прошлых созывов.

Как будет меняться характер новой Верховной Рады, по сравнению с тем, каким он был последние 15 лет?

Мне кажется, что пусть не сразу, постепенно, характер Верховной Рады серьезно изменится. Во многом потому, что на ней будет лежать гораздо больше ответственности, и экономической, и политической, и социальной. Постепенно она станет центром политической жизни и центром власти, отодвигая на второй план президента. Это приведет к значительным изменениям в характере Верховной Рады и в характере политической жизни. Предполагать, какие именно это будут изменения, пока что преждевременно. На мой взгляд, пока что никто четко себе не представляет, как будет работать Верховная Рада в новых условиях, как она будет взаимодействовать с другими органами власти, и каким будет характер взаимоотношений внутри нее самой, между разными фракциями.

Есть распространенное мнение, что коалиционные правительства работают медленнее и менее эффективны, чем однопартийные. Нет ли опасности, что уже в следующем году в стране может наступить полный паралич власти?

Дело в том, что старая система назначения и увольнения министров и премьера, вообще формирования кабинета показала свою полную неэффективность. Посмотрите, какое огромное число премьеров сменилось у нас за какие-то 10 лет. Такой чехарды ни одна экономика не выдержит. Так что опасаться чего-то худшего от новой системы нам пока рано – все равно это будут сугубо теоретические рассуждения. В любом случае, баланс между ветвями власти будет уже иным, фактически все основные рычаги управления начинают сосредотачиваться в руководстве Верховной Рады. И эффективность этой новой системы власти будет зависеть во многом от того, насколько согласованно будут работать депутаты с новым кабинетом министров. Если этот тандем сработается, то он сможет отодвинуть на второй план администрацию президента. Я бы не сказал – «эффективно работать на благо страны», но что они смогут эффективно реализовывать свои интересы – это да. А пока что три ветви власти в Украине тянут в разные стороны как лебедь, рак и щука. Никто ни за что не отвечает, и никто не в состоянии реализовать ни один план.

Ожидается, что 3% барьер преодолеет как минимум шесть партий, и в любом случае, НСНУ иметь большинства не будет и будет вынуждена вступить в коалицию, возможно, и со своими недавними противниками. Насколько вероятен «сине-оранжевый» альянс?

Я думаю, пока что об этом говорить рано. Из того, что мы знаем на сегодняшний день, можно предполагать, что создать одноцветное большинство, скорее всего, не удастся. По всей видимости, будет изобретаться некий многоцветный и многослойный «коктейль». Вне зависимости, кто в нем будет сверху, а кто снизу, Ющенко, Тимошенко или Янукович, всем нужно будет пойти на некий компромисс. Потребуются некие компромиссные, причем закулисные решения партийной верхушки, которые вряд ли удовлетворят или будут понятны избирателям. Тут ситуация будет достаточно сложной. Элитам договориться, скорее всего, удастся. Но вот поймут и воспримут ли эти договоренности избиратели – тут у меня большие сомнения. Если же в ходе избирательной кампании и оранжевые, и синие начнут применять прошлогодние технологии, направленные на разжигание взаимной ненависти, то абсолютно непонятно, в каком социально-политическом климате мы окажемся в конце марта.

Какие выгоды несет политреформа простым избирателям – если они есть, конечно?

Очевидно, что в отношении политического будущего Украины, это будет еще один шаг на пути демократизации общества и его либерализации. Для меня это совершенно ясно. Так же как и то, что нас ожидает еще продолжение политреформы, и тот вариант политической системы, который мы получили 1-го января – это вариант промежуточный. Конституцию мы будем еще менять и менять.

Направления дальнейших изменений – это переход к европейскому принципу субсидиарности, то есть постепенная передача органам местного самоуправления все больших полномочий и расширение сферы их компетенции. Многое будет зависеть от того, насколько успешно местные органы власти будут отбирать полномочия от президентских администраций – районных и областных. Если в стране начнется повальное формирование при местных советах исполнительных органов, которые будут отбирать у администраций основные управленческие функции, то тогда роль местных советов значительно возрастет. Если же это не произойдет, ну что ж, тогда статус местных советов останется таким же, как и сейчас.

Записал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Кибервойна это война, и мы должны быть к ней готовы

Далеко не всегда одна страна действует против другой открыто, и не всегда целенаправленно. Скорее наоборот, в нашу сложную эпоху, борьба идет, как правило, закулисно - дипломатически, и экономически. Гораздо удобнее избегать прямой конфронтации, добиваться своих целей тайно, и кибервойна для этого самое подходящее средство, если, конечно, считать войну средством политики, а не самоцелью.

Несмотря на все это, сегодня многие авторы все еще разделяют виртуальный мир и реальный, считая, что кибератаки не могут принести большого вреда. Однако в последнее время на Западе проблемы кибербезопасности обсуждаются совершенно серьезно. Когда большинство физических систем постоянно связаны с Интернетом, включая инфраструктуру, транспорт, промышленность, не говоря уже о системах вооружения, грань между атакой на реальную инфраструктуру или ее программное обеспечение становится все более размытой. Разница в том, что порт закрыт, потому что он заминирован или потому, что разрушено его программное обеспечение, в глазах большинства наблюдателей будет выглядеть не слишком существенной. В отличие от ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу или разрушения военной части кибервойна «убивает мягко», временно выводя из строя оборудование, и нанося относительно небольшой ущерб.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Денис Ковриженко, експерт Лабораторії законодавчих ініціатив

Конституційна реформа не досягла своїх цілей

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украинская политическая система предрасположена к парламентской модели

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

Сьогоднішній варіант напів- парламентської республіки мало підходить для України

Юрій Якименко, провідний експерт Українського центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова

„Існує небезпека зниження рівня дієздатності влади”

Юрій Римаренко, доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права

„Ми іще не доросли до чистого парламентаризму”

Владимир Лупаций, исполнительный директор Центра социальных исследований "София"

Політична реформа „травмована при народженні”

Костянтин Матвієнко, корпорація “Гардарика”

Єдиний вихід – прийняти нову редакцію Конституції

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Майбутнім урядам загрожує серйозна нестабільність

Віктор Тимощук, Голова Центру політико-правових реформ

„Політична реформа безумовно необхідна, проте не потрібно підміняти понять”

Сергій Дацюк, философ

„Готуючи нову правову теорію для української Конституції, ми можемо зацікавити і Європу”

Микола Яковина, радник з питань місцевого самоврядування Програми партнерства громад Фундації „Україна -США”

Україна уже зіткнулася з проблемами імплементації конституційних змін

Микола Козюбра, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

„Процес внесення змін до Конституції іще не завершено”

Олексій Гарань, доктор історичних наук, професор Києво-Могилянської Академії, науковий директор Школи Політичної Аналітики

„Доречніше було би говорити про перехід до президентсько- прем`єрської моделі”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„З часом політичні партії змушені будуть набути більш-менш цивілізованих форм”

Володимир Полохало, директор Інституту посткомуністичного суспільства

Парламентська республіка – це лише шанс для демократії

Олександр Дергачов, політолог

„Україні доведеться експериментувати на самій собі”

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Реальної політреформи в Україні поки що не відбулось

Владимир Малинкович, политолог

Парламент 2006 года может быть неэффективным

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Партийная олигархия в перспективе, будет вершить судьбу страны»

Дмитрий Выдрин, политолог

В будущем мы увидим в Украине чисто парламентскую республику

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

„В результаті політичної реформи ефективність державного управління зменшиться втричі”

Віктор Погорілко, заступник директора Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, професор

„Демократія більш гарантована за парламентської форми правління"

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,050