В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Средний класс в тисках украинского менталитета

Средний класс пока не способен стать группой, на которую ориентировались бы иные слои общества. Виной всему, вероятно, исторически сложившееся в Украине неприятие богатых, которое присутствует даже у нижней группы среднего класса


Есть ли средний класс в Украине, или существуют лишь классы бедных и богатых?

До сих пор одной из ключевых проблем у нас является выбор способов идентификации среднего класса и определение его категориальных признаков, хотя эти вопросы и были проработаны в украинской экономической науке. В прошлогоднем послании Президента был тематический доклад, посвященный непосредственно проблеме среднего класса. И я не «открою Америку», если скажу, что критериями для идентификации среднего класса являются получение некоего приемлемого уровня средних доходов, устойчивость положения в социальной структуре, что подразумевает устойчивость источников доходов, и владение собственностью, прежде всего – недвижимостью. Среди прочих характеристик среднего класса, я бы выделил также отсутствие неких радикальных политических настроений, склонность к поиску стабильности. Кроме того, наши ученые также используют критерий самоидентификации, то есть отнесение себя респондентами к среднему классу.

Данные подходы к определению среднего класса заимствованы из мирового опыта. Хотя, если обратиться к украинским реалиям, при попытке исследовать данный вопрос возникают несогласованности. Например, по формальным признакам очень многих украинцев, особенно жителей городов, можно отнести к среднему классу. Скажем, человек владеет квартирой, имеющую рыночную стоимость порядка 20–30 тыс. дол. По западным меркам – это прямой путь отнесения его к среднему классу. В то же время человек может получать мизерный доход и иметь некие радикальные политические настроения, скажем, по причине недовольства своим нынешним положением. И в этом случае он будет считаться скорее бедным человеком. И все же я считаю, что  существует некая прослойка, которую можно назвать «средним классом». Точно оценить ее в цифрах я бы не рискнул. Уж очень аморфны крайние стороны этой категории людей: одна часть ее постепенно растворяется в малодоходной группе граждан, а другая – переходит в категорию зажиточной группы.

В послании Президента «вес» среднего класса оценивается  приблизительно 20–30 %. А при опросах 40–45 % граждан  относят себя к среднему классу. Хотя я не буду утверждать, что в Украине половина населения является средним классом. Уж очень велик разрыв в уровне доходов между нашим и зарубежным средним классом, доля которого в экономически развитых обществах достигает примерно 60 % от всего населения. Поэтому в нашем случае можно говорить об условном отнесении к среднему классу. Скажем, если человек имеет работу, оплата которой находится на уровне двух-трех средних заработных плат. Поскольку сегодня средняя зарплата составляет порядка 380–400 гривен, то, если человек получает в месяц 1200 гривен и больше (а для больших городов это рядовой доход), то его можно причислить к среднему классу. Как я уже сказал выше, к критерию дохода следует добавить наличие собственности, например, квартиры или машины.

Применима ли для переходных обществ такая характеристика группы граждан как средний класс?

Все зависит от того, с какой целью мы применяем определение "средний класс". Если мы исследуем социальную стратификацию и должны каким-то образом охарактеризовать группу населения, о которой идет речь, почему бы и не использовать понятие «средний класс»? Другой вопрос, стоит ли рассматривать данный концепт при построении неких политических проектов? Средний класс, обыватель, в теории рассматривается как основа социальной стабильности, на него уповают силы, ориентирующиеся на некую социальную инерцию и противостоящие радикальным переменам. Но я бы не рисковал утверждать, что у нас в Украине, как и в других переходных обществах, средний класс может выступать твердой опорой социальной стабильности. Характерной чертой нашей экономики является то, что, значительная часть доходов среднего класса сформирована в полуофициальной и неофициальной сферах. Яркой иллюстрацией является постоянное превышение уровня расходов на душу населения над уровнем доходов. Соответственно, эта условная часть среднего класса не является опорой дееспособности и усиления роли государства. Поскольку усиление роли государства автоматически означает противодействие неофициальным теневым источникам доходов этой группы среднего класса. Налицо определенная коллизия, и вы правы в том, что необходимо осторожно относиться к применению концепта «средний класс» в переходном обществе.

Кому выгодны исследования о среднем классе?

Мы с вами вторгаемся в сферу анализа политических технологий, где я не являюсь специалистом. Но все же мне представляется, что тот средний класс, о котором мы ведем речь, является довольно значительной частью электората. Эта часть, в большинстве своем, ориентирована не на усиление командно-административных методов управления, а на формирование рыночных условий хозяйствования. Это электорат, склонный поддерживать открытость в экономике и политике и приближение к европейским условиям существования. Идеологически средний класс может рассматриваться в качестве значительной группы граждан, заинтересованных в курсе на европейскую интеграцию, а также в радикализации рыночных реформ. Поэтому и силы, рассчитывающие на поддержку со стороны среднего класса, должны апеллировать к этим его интересам. Но при этом следует обратить внимание, что именно здесь идеология расходится с реальностью. Представители электората, идеологически настроенные на достижение прозрачности в экономике и политике, могут до конца и не осознавать сложности тех процессов, с которыми им предстоит столкнуться в "европейском" будущем. Дело в том, что движение по направлению к европейской интеграции, радикализация экономических реформ и повышение прозрачности бизнеса приведут к серьезным сдвигам к экономике, а это, в свою очередь, может негативно отразиться на теневых источниках доходов среднего класса – «социальной базы» реформ – и привести к изменениям во всей социальной структуре. Поэтому существует большая вероятность возникновения массового социального заблуждения, которое может вызвать эффект бумеранга, и привести к массовому разочарованию населения, к потере доверия к власти, избранной этим классом.

Какова роль среднего класса - желаемая и реальная - на данном этапе?

Прежде всего, необходимо понимать, что это – наиболее социально активный слой. Понятно что, наиболее массовой электоральной группой у нас являются пенсионеры и люди с низким доходом. Но эта группа, как правило, не имеет действенных путей влияния на значимые политические и экономические процессы. Кроме всего прочего, этот слой является социально пассивными. Средний класс также является политически пассивным. Но в то же время, он социально и экономически активен. Это люди, принимающие решения в крупных и средних компаниях, работающие в органах государственного управления, и поэтому непосредственно влияющие на политику. Это люди, которые работают в масс-медиа, в журналистике, в сфере культуры. Я не говорю о нищенской части культуры, а имею в виду тех, кто находятся «наверху» и оказывает реальное влияние на общественное мнение.

Не является ли средний класс своеобразным «мотором», который не только толкает вперед социальные и экономические процессы, но и является группой, на которую ориентируются остальные слои населения?

С этим я, пожалуй, не соглашусь. Сейчас наличие на улицах дорогих авто и магазинов вызывает неприятие у большей части населения, даже у тех, кто представляет собой нижнюю часть среднего класса. Вероятно, в связи с особенностями национального менталитета возникает неприятие образов, условий и стандартов жизни того слоя, который мы называем «средним классом» – по крайней мере, его верхней части, – со стороны остального населения. Богатство у нас довольно часто воспринимается отрицательно. Вероятно, это сложилось исторически. С начала прошлого века у нас постоянно происходили восстания и бунты, направленные против богатых. И дело даже не в том, справедливо это или нет, а в том, что такая традиция существует.

Как Вы прокомментируете тезис о том, что при слабой экономике не может быть сильного среднего класса?

Это правильно и естественно. Я начал с того, что одной из характеристик среднего класса является его устойчивость к социальной и экономической иерархии, слабая экономика не может гарантировать этой устойчивости. Наоборот, нестабильная экономика означает постоянные перемещения, банкротство одних, внезапный рост других, появление разного рода временных неофициальных схем взаиморасчетов, постоянное колебание в уровнях доходов, определяющих социальную иерархию. Кроме того, слабая экономика - это небогатый бюджет и низкая дееспособность государства, что непосредственно отражается на условиях жизни сотрудников госаппарата, которые являются представителями среднего класса. Поэтому с этим тезисом нельзя не согласиться.

Интервью взял Герасимов Александр

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,037