В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Общество неиждевенцев

Успешное, осознанное властью формирование среднего класса способно вывести Украину на уровень, достойный ее ресурсов, но в этом случае со средним классом придется считаться тем, кто к этому не привык

Украинцы – бедные? Или средние? Существует ли средний класс в Украине? Каковы его характерные черты, символы, …

Конечно, подавляющая часть населения бедна, учитывая ту долю «общенародной» собственности доставшейся нам в наследство от СССР, которой они реально владеют после приватизации. Средний класс, как находящийся между двумя полюсами - богатством и нищетой – бесспорно существует. Однако в условиях переходного общества, в период начального этапа становления социально-экономической структуры общества называть характерными черты еще не оформившегося слоя населения было бы преждевременным.

Тем не менее, если говорить о среднем классе в современной Украине – это восприимчивые к прагматичным ценностям люди от 20 до 50-ти лет, не питающие иллюзий в отношении государства, испытывающие в связи с этим необходимость заниматься предпринимательской деятельностью, имеющие нестабильные доходы часто связанные с не совсем законной деятельностью.

В каких категориях можно было бы описать социальную структуру, которая сложилась в Украине? Можно ли уйти от советских „учетных единиц” (рабочие, крестьяне, интеллигенция) избежав при этом очередных „измов” и стереотипов?

Избежать измов и стереотипов можно, лишь создав новые. Но для нового понятийного аппарата еще не пришло время. Сегодня с уверенностью можно лишь говорить о финансово-политической элите, маргиналах и остальных. Если попытаться использовать категорию собственности без которой, наверное, не обойтись, то современное украинское общество состоит из собственников, несобственников и тех, кто понятием собственности не обеспокоен.

Для выявления реальной социальной структуры в переходных обществах необходимо также учитывать долю каждого слоя в создании ВВП. Но для этого необходимо создать условия для нормального статистического учета, что в нынешних условиях представляется весьма проблематичным.

Согласно данным социологических исследований, наблюдается существенный разрыв между самоидентификацией населения в Украине, относящего себя к среднему классу, и тем количеством, которое социологи действительно могут к таковому причислить. Почему?

Вопрос подразумевает наличие четких критериев социальной стратификации по крайней мере в сфере статистики. Различия в представлении статистики об обществе и населения о самом себе представляются результатом остаточного действия советской психологии. Отголоски всеобщее равенства, неспособность большинства людей реально идентифицировать себя и признавать чье-либо превосходство – особенно интеллектуальное – неизбежно приводят, и будут приводить к подобным разногласиям.

Нужен ли средний класс в Украине – кому и в каком качестве? Каковы причины «увлеченности» средним классом в последнее время в Украине?

Оживление полемики по поводу среднего класса в Украине, как и многое у нас, может свидетельствовать порой о совершенно разных вещах. В одном случае это может свидетельствовать о понимании элитой своего места, точнее его отсутствия, в мировом бизнесе, а так же о возможности, по крайней мере, на нынешнем этапе, сохранить доходность своего капитала только на родине, что может обеспечить только собственное платежеспособное население. Предпочтительней чтобы в этом процессе инициатива исходила от эффективных собственников, определяющих средний класс как основную массу платежеспособного населения, а не от малограмотных популистов или казнокрадов. Успешное, осознанное властью формирование среднего класса способно вывести Украину на уровень, достойный ее ресурсов, но в этом случае со средним классом придется считаться тем, кто к этому не привык. Поэтому нельзя исключать и вариант того, что нас вовлекают в бесплодную дискуссию, отвлекая от реальных дел, предлагая жить по чужому сценарию, в условиях перманентного социального конфликта, противостояния нищеты и богатства.

Каковы политические предпочтения среднего класса в Украине?

Говорить о политических или каких-либо иных предпочтениях еще не сформировавшегося класса достаточно сложно. Проще было бы отнести их к программным лозунгам, например «Яблока», но где оно сейчас? И это лишь еще одно доказательство, как отсутствия самого класса, так и его идеологии. Но что еще страшнее – это отсутствие у населения потребности в собственной идеологии.

Почему наш средний класс не играет той роли, которую он играет на Западе?

Говорить о среднем классе в нынешней Украине можно лишь как о недалекой, но перспективе. А "никто" никакой роли играть и не может. Кроме того, нынешний образовательный и культурный уровень большинства тех, кто мог бы стать средним классом, таков, что не позволит создать собственную идеологию среднего класса, без опоры на которую ему не удастся ни появиться, ни выжить. Следовательно, данная идеология может быть привнесена только извне. И от целей, которые преследуют ее авторы, во многом может зависеть будущее страны.

Возможна ли социальная ротация при переходе из класса в класс? И как она может происходить?

Собственно говоря, некое подобие социальной ротации мы наблюдаем последние несколько лет. Происходит она неоднозначно, с характерными для постсоветского общества несуразностями – помпезным триумфом повысивших свой социальный рейтинг и полным неприятием свершившегося факта аутсайдерами. В любом случае поиск справедливости в данной ситуации может стоить понапрасну растраченной жизни.

Какова роль государства в жизни среднего класса?

В современных условиях от государства, точнее от определенной его части, зависит, быть ли основной массе платежеспособного населения средним классом, обладающим неотчуждаемой собственностью, или нет. Теоретически процесс можно было бы ускорить посредством реального пересмотра итогов приватизации, но на это вряд ли пойдут даже самые продвинутые олигархи, осознающие зависимость своих доходов от платежеспособности населения. Государство может затормозить процесс формирования среднего класса, следуя по пути тотального контроля над экономической жизнью граждан, увеличивая штат соответствующих фискальных органов, тем самым обрекая страну на жалкое существование в течение неопределенного срока. Наилучшим же для Украины путем представляется инициация и стимуляция правительством (с учетом нашей специфики) неолиберальных, демократических принципов управления, минимизирующих роль государства в экономике, и создавая общество не иждивенцев, но тружеников.

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,059