В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя: Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

В развитых странах средние классы всегда платят за все, их функции выходят за рамки рынка и распространяются на всю политическую систему. Но эти черты средних классов в России лишь начинают формироваться. И ожидать, что средние классы исправно заплатят налоги, построят гражданское общество и станут гарантом политической, экономической и социальной стабильности, – означает не видеть реалий сегодняшнего дня

Применим ли концепт «средний класс» к характеристике переходных обществ?

Да. И не просто применим, а нужно исходить из того, что средние классы существует всегда и везде, и их нельзя уничтожить, как нельзя и родить в одночасье. Вопрос в том, что на разных этапах в разных обществах варьируются размеры, состав, структура, параметры и функции средних классов, которые они выполняют в обществе. B трансформационном обществе средние классы, безусловно существуют, но их не следует путать со средними классами в стабильных, эволюционно развивавшихся на протяжении десятилетий или столетий экономически развитых рыночных обществах. Глубоко заблуждается тот, кто средним классам России, Украины, а также некоторым странам Восточной Европы старается приписать несвойственные им функции. Ведь что происходит: берутся «голливудские образцы» и строятся попытки найти классы, которые похожи на них, как братья-близнецы. Вот таких средних классов в России и Украине либо нет вообще, либо количество их представителей настолько ничтожно, что о них нельзя говорить как о массовой социальной группе.

То есть, можно говорить о существовании средних классов по-российски или по-украински?

Следует. Мы часто пользуемся агрегатами, заимствованными из западной социологии, но дело в том, что американский средний класс очень отличается от французского среднего класса. Я приведу маленький пример: одним из критериев принадлежности к среднему классу принято считать сбережения. В условиях европейских культур, экономик и рынков у «средних» классов действительно есть сбережения. Но как только мы обратим свои взоры к американскому среднему классу, мы увидим, что там средние классы имеют не сбережения, а долги и кредиты. А это, кроме прочего, откладывает отпечаток на стиль жизни.

Разумеется, что есть средний класс по-русски, по-украински, по-американски. И нет ничего странного в том, что американские средние классы мало похожи, к примеру, на средние классы Израиля или же Ирландии.

В западном дискурсе «средний класс» выступает в качестве экономической основы существования гражданского общества, демократии, правового государства…

На самом деле средние классы всегда платят за все. Действительно, в развитых странах функции среднего класса выходят за рамки рынка и распространяются на всю политическую систему. Но эти черты средних классов в России, да и в Украине только начинают формироваться. И ожидать от средних классов, что они прямо сейчас исправно заплатят налоги, построят гражданское общество и станут гарантом политической, экономической и социальной стабильности, – означает не видеть реалий сегодняшнего дня.

Чем характерен сегодняшний российский средний класс? Средние классы в России – эта та группа людей, которая смогла преодолеть негативное влияние постоянно изменяющихся социально-экономических условий и адаптироваться к ним, благодаря тому, что ее представители являются носителями более активных экономических и социальных стратегий, они более конкурентоспособны на рынке труда. Они раньше других поняли, что их долгосрочный ресурс связан с конкурентноспособностью. Следовательно, долгосрочные инвестиции, которые они осуществляют, направлены на образование и здравоохранение.

Но было бы преждевременным от них ожидать, что они готовы финансировать все общество. Сегодня они пока финансируют самих себя. И в этом отношении их не стоит ни осуждать, ни поддерживать. Нужно уходить от попытки идеализировать средние классы и подразумевать, что средние классы – это что-то хорошее. Средние классы таковы, каким есть все общество. Сегодня средний класс является гарантом, но не общества, а самого себя. Средний класс инвестирует в социальные программы, но не общества, а самого себя. Функции долгосрочного инвестора, гаранта социальной и прочей стабильности у среднего класса только начинают формироваться, их невозможно приобрести в одночасье. Лишь после того, как средний класс сформируется и станет стабильным, он вынужден будет принять на себя эти функции. Потому что в такой ситуации среднему классу будет недостаточно гарантировать только свое благополучие, он будет заинтересован во всеобщей стабильности. И тогда он начнет инвестировать во все сферы, касающиеся других социальных групп.

В России развернулась широкая дискуссия относительно среднего класса. В чем причина такого интереса к среднему классу?

Впервые о среднем классе заговорили на рубеже 1997–98 годов  К этому моменту сформировался политический запрос на поиск признаков успешности реформ. Тема среднего класса очень хорошо соответствует этому политическому желанию, так как появление или отсутствие среднего класса – это лучший критерий для того, чтобы либо оправдать, либо подвергнуть остракизму эти реформы. На этом этапе было бравурное настроение на фоне надежд на легкий экономический рост, который буквально через полгода сменился «плачем Ярославны» и тризной по поводу преждевременной кончины российского среднего класса в августе 98 года. Но я еще раз повторю, что средние классы не рождаются и не умирают в одночасье, и, собственно говоря, дальнейшая экономическая история России это подтвердила. Средние классы действительно испытали на себе последствия обвала финансовых рынков в России, причем, это был первый экономический кризис, который пришелся на плечи среднего класса, а не бедных, которым тогда нечего было терять. От кризиса 1998 года пострадали новые сектора экономики – банковский, финансовый рынки, страховой сектор, рекламная отрасль и так далее. А это именно те сферы, в которых традиционно заняты представители среднего класса. Тем не менее, спустя три месяца стало ясно, что катастрофы не произошло, и российские средние классы вполне смогли адаптироваться и пережить последствия «черного четверга» августа 1998 года. Да, их представители потеряли в доходах, но это вовсе не означало, что они потеряли свое положение. Сейчас большинство экспертов признает, что с кризисом 1998 года произошло не падение уровня доходов представителей среднего класса, а скорее их нормализация, потому что до этого существовала неоправданная гипертрофия доходов занятых именно в новых секторах за счет всеобщей гипертрофии финансовых рынков по сравнению с реальным экономическим сектором.

Довольно модно соотносить процессы, происходящие в украинском и российском обществе. В отличие от России, в Украине наблюдается довольно слабый интерес к теме среднего класса. Почему?

Как человек, много лет занимающийся этой проблемой, я бы хотела обратить внимание на то, что традиции исследования среднего класса только начинают складываться, и это не случайно Вы начали интервью с вопроса о мировых методологиях определения среднего класса, которые не работают в России. Более того, нет какой-то единой международной методологии, по которой можно вычленить средние классы в других странах. Маленький пример. Когда я выступала на конференции в Вашингтоне с презентацией книги о средних классах, американцы проявили интерес оценить их классы, используя методологию, предложенную в книге. Потому что в наших исследованиях мы используем более тонкий механизм определения классов, который предполагает, что положение того или иного класса определяется не только уровнем дохода.

Поскольку в мире еще не вполне сложились традиции вычленения среднего класса, этот термин носит скорее политический, а не социально-экономический оттенок. Средние классы – это абсолютное большинство электората, и даже на Западе взгляды к среднему классу обращаются либо в период электорального возбуждения, когда нужно бороться за голоса избирателей, либо на этапе серьезных экономических и социальных реформ, когда становится ясно, что средний класс – это основной налогоплательщик и эти реформы будут осуществлены за его счет.

С одной стороны, я допускаю, что в Украине тоже нет упомянутой традиции. С другой стороны, на мой взгляд, действительно некоторые процессы в Российской Федерации и Украине происходят в некотором временном разрыве. К тому же, общее экономическое положение Украины пока тяжелее, чем в России. И пока не было попыток предъявить миру победные реляции о том, что вот, мы нашли украинский средний класс, и у нас все в порядке. Но я вас уверяю, что рано или поздно в Украине тоже изменится и реальная ситуация вокруг среднего класса, и интерес к его исследованию.

Когда мы исследуем средний класс, мы делаем диагностику  всего общества. И для того, чтобы точнее представлять, как обстоят дела в Украине, было бы очень хорошо, если бы удалось выделить средние классы, но не ради, собственно, средних классов, а ради остальных групп населения. Если в России средних классов – 20 % населения, а низшего класса – 10 %, лично меня, как исследователя, больше интересует вопрос, а кто же является остальными 70 % населения, той группы, представители которой не являются бедными, но и не входят в средний класс? А также появляется желание выяснить причину, которая мешает им туда влиться. И по сути дела, от судьбы этой 70 %-й группы и зависит весь исход социально-экономической трансформации.

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,069