В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Куда «подвинуть» средний класс?

     Как бы вы определили статус украинцев: как людей бедных в массе своей или средних? И есть ли в Украине средний класс?
    
Несмотря на большой опыт и количество социологических исследований, в Украине по-прежнему нет специального системного исследования, которое бы давало ответы на все вопросы относительно параметров и существования  среднего класса в государстве. Те публичные материалы о среднем классе, с которыми я знакома, достаточно поверхностны и сводятся к тому, что средний класс, скорее всего, есть, но понять какие параметры используются для его определения, достаточно сложно. Можно сказать, что средний класс определяется по трем базовым характеристикам: 1) имущественно-материальное положение; 2) профессиональный статус и положение в обществе; 3) самоидентификация (система ценностно-моральных критериев). На этих критериях сходится большинство экспертов. Если исходить из этой шкалы, наверное, можно говорить о том, что в Украине складывается средний класс. Но, в то же время, если брать во внимание все три характеристики, то получим очень узкую прослойку населения, которая соответствует им на самом деле.  По сравнению с аналогичным показателем западного мира, количество представителей среднего класса в Украине чрезвычайно мало.
     Кстати, на Западе существуют разные концепции среднего класса. Одна из наиболее распространенных – концепция некого тотального среднего класса с численностью 60-70% общества. На самом деле, это скорее мифологическая позиция, которая позволяет проводить более-менее успешную социальную политику. В действительности же, средний класс – это представители более высоких по социальному статусу групп населения, имеющие  высокий уровень образования, серьезную социальную позицию и др. Это менеджеры, консультанты, люди, обладающие какой-то собственностью.
     Критерий материально-имущественного положения достаточно необычен для Украины и поэтому социологические исследования (по крайней мере, те, которые проводил УЦЭПИ) говорят о том, что в Украине более 46% населения относят себя к среднему классу, чего, конечно, не может быть в обществе, которое называют «бедным». Мы получили этот статус в международной классификации по всем индексам человеческого развития, где занимаем 80-е место (по данным ООН). Если бы у нас был такой процент представителей среднего класса, который декларируется, мы бы, несомненно, занимали более высокие позиции.
     В таком случае, почему 46% украинского населения считает себя средним классом?
    
Я думаю, что здесь срабатывает эффект переходного общества. У нас есть две прослойки, которые претендуют на то, чтобы считать себя средним классом. Первая – это старый средний класс (зародившийся и существовавший еще в тоталитарном обществе советских времен). Это, прежде всего, врачи, учителя, инженеры, у которых был не очень высокий уровень доходов, но по своим образовательным критериям, мышлению и поведению они, безусловно, относятся к категории среднего класса. Вторая группа среднего класса – это представители малого и среднего бизнеса, которые именно по первому критерию и соответствуют определению среднего класса. Но это уже новый средний класс – не в советском,  а в западном понимании слова. Он, конечно же, более активен, мобилен и менее зависим от государства.
     Первая группа – средний класс образца советского времени – зачастую находится в условиях тотальной зависимости от государства и той политики, которая проводится в течение последних двенадцати лет. Они демонстрируют своим поведением определенную лояльность, проявленную на уровне действия (в то время как мышление может протестовать), выступая фактором стабильности этой власти и ее политического курса. Они отказываются от активных действий даже на уровне профсоюзного движения.
     На самом деле, в Украине сложилась ситуация, полярная той, которая существует на Западе. В западных демократиях средний класс составляют представители бизнеса, собственники, потому что «белые воротнички» - это не главная его часть. Конечно, нельзя говорить обо всем западе в силу различных обществ, но если говорить в целом, то тенденция такова.
     Какие черты и символы украинского среднего класса Вы бы выделили?
    
Я думаю, что украинский средний класс, кроме того, что он поделен на два внутренних течения, имеет также поколенческую градацию. Старое поколение – это как раз «белые воротнички» (т.е. представители старой интеллигенции), являющиеся носителями паттерналисткой стратегии поведения, чем и объясняется их социальная пассивность. Они не поддерживают политические партии, не считают политику важной сферой (такого мнения придерживаются более 30% старого среднего класса). На самом деле, это уменьшает их влияние и на политические, и на социально-экономические процессы.
     Судя по данным украинских социсследований, люди, причислившие себя к среднему классу, относятся, прежде всего, к старому (советскому) среднему классу, потому что, насколько я помню, только 8,7% из определивших себя к этой категории – представители малого и среднего бизнеса. Именно  эти люди являются сторонниками экономической свободы и, естественно, они менее зависимы от государства. По крайней мере, на уровне мышления они готовы отказаться от опеки государства; более того, они бы на этом даже настаивали, если бы были более организованы. Но, к сожалению, слабая степень самоидентификации группы бизнеса как представителей среднего класса не позволяет им отстаивать свои интересы, но они, тем не менее, более активны, чем первая группа.
     Как известно, средний класс – основа стабильного, экономически развитого государства. Насколько целесообразно оперировать такими категориями, говоря о современной Украине?
    
Безусловно, средний класс является характеристикой всех развитых обществ, обществ демократических. Известно, что без среднего класса не может быть ни стабильной демократии, ни стабильного общества. Это не потому, что средний класс отсутствует в других обществах, здесь, скорее, вопрос пропорции: чем больше представителей среднего класса, тем меньше бедности и, соответственно, тем стабильнее общество.
     Понятно, что украинское общество – бедное. По официальным данным, не менее 20% населения являются бедными. По характеристикам МВФ, который имеет программу борьбы с бедностью, 10% признаны потенциальными субъектами для борьбы с бедностью, 15 %  - критическое число («безнадежные»), потому что ресурсы, которыми они обладали за последние двенадцать лет, исчерпались.
     Однако в данной ситуации возникает новый вопрос: насколько легализованы доходы? Насколько действительно соответствует понятию бедности реальный уровень жизни украинских граждан? Если я не ошибаюсь, около 50% граждан Украины называют себя «бедными людьми». Если учитывать только их текущие доходы, то это, правда (цифры, которые приводит Минстат и, которыми оперируют налоговые инстанции, свидетельствуют о бедности), но есть же еще недвижимость: у большинства бывших советских людей есть гарантированная – пусть не очень большая и комфортабельная – но квартира в качестве личной собственности, а также дачи, машины. Поэтому таких людей сложно назвать «бедными» в абсолютных категориях, которыми и оперирует МВФ, обозначая «бедность».
     В данном случае, проблема среднего класса – это проблема государственного уровня, и она беспокоит украинское государство. Если посмотреть на выступления Президента и его Послание к ВР «Европейский выбор», заметим, что он много и активно размышляет о среднем классе. Когда я читала Послание, я была поражена тем, как сильно оно мне напоминает директиву Компартии о том, кого, куда и когда «подвинуть сильной рукой».
     Между тем, процесс возникновения среднего класса – объективный процесс. Его, конечно, можно стимулировать на уровне государственной политики, но нельзя  создавать как класс. Наше государство по-прежнему пытается действовать в диапазоне стратегии, доминирующей за последние двенадцать лет и от которой страдают представители реального среднего класса, - это стратегия подавления на всех уровнях и, прежде всего, экономическом – уровень доходов, оплаты труда. Наемный средний класс (советских времен) наиболее страдает от этого.
     Представители малого и среднего бизнеса менее подавлены, но они страдают на другом уровне – налоговом, который контролирует не только доходы, но и экономическую свободу субъекта. Если этот уровень малоинтересен бюджетникам, потому что они не используют экономическую свободу в рамках своей работы, то для бизнеса – это ключевой вопрос. Очень важный момент, в котором проявляется политика государства в отношении среднего класса – это подавление политической и социальной активности данной категории граждан.
     Да, сегодня никого не сажают за политические убеждения, однако, отсутствие  независимых СМИ – это тоже проявление политики относительно среднего класса. Во всех странах средний класс является поборником демократии в том смысле, что каждый из нас имеет возможность реализовать себя, свои возможности и политические интересы. В этом заключена проблема украинского государства, которое на данный момент занято изобретением новых стратегий, основной из которых является создание среднего класса «сверху». Этот подход противоречит реальной политике, которая должна быть в отношении стимулирования и развития среднего класса. Прежде всего, в данном контексте стимулирование должно проявляться в качестве борьбы с «теневой» экономикой, которая касается не только борьбы с коррупцией (иногда из этих понятий выводят тождество).
     Очень важно, чтобы повысилась цена человеческого труда, потому что уже сейчас очевидны проблемы наемных работников, многие из которых и составляют костяк среднего класса. До сих пор не определен рабочий день (количество часов) наемного работника, поэтому нередко он бывает ненормированный. Ситуация с налогообложением также оставляет желать лучшего (предприятия платят налоги, но, естественно, не в полном объеме), поэтому очевидно, что налоговую систему необходимо менять.
     Каковы, на Ваш взгляд, перспективы развития в Украине среднего класса?
    
В данном случае, перспективы развития среднего класса связаны с двумя компонентами: с одной стороны, целенаправленная грамотная политика государства по отношению к бедным слоям населения, с другой – стимулирование развития тех групп населения, которые самостоятельно, без опеки государства готовы вкладывать ресурсы в экономическое развитие этой страны. Эти два подхода взаимосвязаны и составляют единую политику. По мере старения населения тяжесть на госбюджет за счет бюджетных работников будет огромной, и решить эту проблему можно только путем предоставления реальных, гарантированных свобод.
     К сожалению, у нас складывается латиноамериканская модель государственности (я об этом постоянно говорю), причем как по политическим, так и по экономическим параметрам. Дело в том, что на сегодняшний день ситуация в области украинской стратификации сложилась следующим образом: существует некий узкий буфер элиты, верхнего класса (1,1-1,2%) – представители крупного бизнеса и масса людей либо с неопределенным статусом, либо людей бедных (все остальные). Такая структура весьма опасна для стабильности украинского государства, экономики и общества в целом, потому что если не стимулировать развитие среднего класса, то бедная масса станет обузой для госбюджета. Латиноамериканская модель основывается на патерналистских принципах, в результате чего закрепляется поляризация общества, и именно это грозит Украине в будущем.
     Государство не заинтересовано в развитии среднего класса, поскольку его представители более автономны и активны, а потому составляют некую конкуренцию представителям крупного бизнеса. Это проблема лежит уже в политической плоскости. У нас пока не существует партий, которые отражают интересы этого класса, поэтому, наверное, он и является политически непроявленным. Да, в Украине в последнее время были политические проекты, которые хотели обратить на себя внимание представителей среднего класса, - «Яблуко» и КОП. Они сами подсчитали, что люди, на которых они ориентируются (а это не весь средний класс, а только представители малого и среднего бизнеса), составляют не более миллиона человек. Но за счет этой активной части украинского общества действительно возможен прирост в отечественную экономику, а также осуществление реального политического влияния этой группы. Как показывает опыт, ни «Яблуку», ни КОП не удалось реализовать эти масштабные проекты, это дело будущего.
     Трудно говорить, каким будет парламент-2006, это во многом зависит от конституционной реформы и избирательной формулы, но если все-таки будет введена пропорциональная форма, (я не являюсь сторонником закрытого списка, поскольку это рисковая система во всех смыслах),  политическое представительство среднего класса может появиться.
     Насколько справедливо утверждение, что Украина движется не к развитию среднего класса как основы общества, а к утверждению следующих самостоятельных укладов – натуральное хозяйство, индустриальный и постиндустриальный сектора?
    
Средний класс – это представители постиндустриального сектора и, естественно, индустриального, который сохранился с прошлых времен. Существует верхний средний класс, средний класс и средний сервис класс, который на данный момент объединяет достаточно большое число граждан Украины.
     Сложно говорить, как движется Украина, потому что я вижу, что на данный момент формируется традиционный индустриальный сектор. Натуральное хозяйство тоже присутствует, но только лишь в силу того, что Украина – страна с хорошим хозяйственным потенциалом, где сельское хозяйство существовало и будет существовать, но я думаю, что это вопрос только переходной экономики. Я не вижу долгосрочных тенденций того, что в Украине будет доминировать сельское хозяйство. Скорее, это лишь переходные рецидивы.
     Что касается индустриального сектора, то, думаю, он достаточно развит, о чем говорит процесс приватизации, а также выход сектора из кризиса на уровень стабильности (иногда речь идет даже о росте).
     Постиндустриальный сектор – довольно проблематичный сектор для Украины, потому что у нас он начинает формироваться (но формируется отстающими темпами), и связан с секторами не только сервиса и туристической индустрии, но и с консалтингом – сферой, которая отличается высоким интеллектуальным ресурсом. В этом Украина отнюдь не преуспевает, хотя эта отрасль для постиндустриальной экономики является доминирующей.
     Постиндустриальный сектор – это сектор-мегаполис. В Украине достаточно больших городов; прежде всего, Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск, где концентрируются представители среднего бизнеса, но все-таки постиндустриальный сектор в чистом виде сегодня существует только в столице.
     Какие стандарты, шкалы и шаблоны могут применяться для «проявления» среднего класса?
    
К стандартам, которые традиционно выделяют средний класс, прежде всего, относится стандарт потребления. Здесь интересна ситуация с самим представлением о потреблении. Как показывают исследования россиян, начальный уровень доходов представителя среднего класса составляет $250/мес. на человека и выше (граничная черта - $1.500/мес.). В соответствии с этим и формируются стандарты потребления, одним из которых принято считать сумму затрат на семью от суммы доходов. То есть, 1/3 затрат от доходов – это коэффициент затрат представителя среднего класса. Кроме того, не менее важным фактором является и фактор самореализации в профессиональном плане.
     Средний класс, который формируется достаточно нестабильно и бедно, сталкивается с завышенными стандартами, которые, по сути, переняты из западных обществ и никак не обоснованы в украинском. Люди, которые у нас относят себя к среднему классу, желают иметь те вещи, которые характерны для героев американских кинолент – компьютер, квартира (комфортабельная, с евростандартом), автомобиль, участие в клубной культуре, пользование Интернетом и разветвленная брендовая культура потребления на уровне одежды.
     Это то, что лежит на поверхности, то, что мы наблюдаем в повседневной жизни; но есть еще и скрытая сторона, которая говорит о том, что не все претенденты на лейбл «представителя среднего класса» «вытягивают» такой уровень. Такие люди отказывают себе в реализации стратегических целей: зачастую стандарты требуют внешнего проявления и у многих финансового ресурса хватает лишь на поддержание этого внешнего уровня. Но стратегические вещи – это вопрос собственности и имущества, которые требуют постоянного вложения, на которое, в конечном счете, просто ничего не остается.
     Нестабильность украинского среднего класса заложена, в том числе, привнесенными стандартами потребления, которые на самом деле являются внешней оболочкой реальных процессов, которые сопровождают жизнедеятельность среднего класса на Западе. Последний, имеет стабильное имущественное положение, связанное с наличием недвижимости или собственного бизнеса. Эта «привнесенность» играет плохую роль для становления среднего класса в Украине, тогда как собственные стандарты выработать сложно в силу глобализированности стандартов потребления. Но, тем не менее, это придется сделать, потому что при существующих условиях и стандартах мы имеем средний класс с инфантильной моделью поведения, прежде всего потребительского.
     Интересным является исследование довольно известного социолога Зомбарта, который определил разницу между буржуазной культурой и феодальной на уровне символов, репрезентативных вещей. Если для феодального общества было характерно демонстрировать элементы кричащей роскоши, помпезности, то для буржуа было характерно сочетание скромности, расчетливости и пуританских элементов в одежде. Мне кажется, это во многом напоминает сегодняшние различия между представителями олигархии и среднего класса, где первые выступают как феодалы, а вторые – как буржуазия. Стратегия, которую демонстрирует сегодня правящий класс, - это стратегия траты, что носит на себе феодальную стилистику. Средний класс более сдержан и к выбору бренда подходит как к концепции, соответствующей собственным настроениям и мировоззрению, в то время как люди крупного бизнеса предпочитают наиболее кричащие имена типа Дона Версаче (при этом, доминирует фактор не концепции и стиля, а престижа и дороговизны).
     Политика «быстрых денег» несет в себе высокие риски для того образа жизни, который присущ украинскому среднему классу. Это приводит к динамике функционирования среднего класса в классовой системе, что влияет и на политическую ситуацию в стране, и на ее экономическую политику. Формирование среднего класса – двусторонний процесс, в котором участвует как сам средний класс, так и государство. На данный момент мы имеем слабый средний класс и сильное государство, которое его во многом подавляет.
     Каковы причины актуализации вопроса о среднем классе в Украине?
    
Я уже говорила о том, что Леонид Кучма в своем Послании к ВР высказался в пользу того, что государство должно участвовать в создании среднего класса. Для чего это нужно? Одной из причин является неудачный результат политики борьбы с бедностью. Государство не может решить эту проблему. Нужна новая политика и увеличение численности среднего класса призвано стать спасительным фактором. На самом деле, это могла бы быть серьезная политика, способная решить множество проблем украинского государства и бюджета. Однако это потребует  не только применения государственных инструментов – ослабления налогового гнета, льгот, кредитования (в том числе, образовательной сферы), но и иных системных шагов со стороны представителей среднего класса – их политическая представленность в парламенте и, соответственно, защита интересов на законодательном уровне.
     Насколько применимо к украинской действительности понятие социальной ротации (перехода из класса в класс)?
    
Социальная ротация должна происходить через политические партии, прежде всего. Этот процесс достаточно объективен и во многом связан с карьерным ростом. Я думаю, что вообще понятие профессионализма является категорией среднего класса. Если социальная ротация приобретет черты именно профессионального роста, то в комплексе с грамотным управлением человеческим ресурсом станет возможным переход из класса в класс. Люди, которые обладают высоким образовательным уровнем, могут использовать его с целью наращивания своего имущественного ресурса, а также приобщения к среднему классу.
     Каковы политические предпочтения среднего класса в Украине?
    
Говорить о политических предпочтениях среднего класса сложно, поскольку соответствующие социологические исследования не проводятся исключительно в рамках одного класса, и даже в рамках определенной возрастной категории. Поэтому  можно лишь предположить, что несколько политических сил отвечают интересам среднего класса. С одной стороны, наиболее активной его части импонируют две совершенно противоположные силы – СДПУ(о) (очень незначительный процент) и «Наша Украина» (более масштабно), а также БЮТ (из оппозиционной части спектра) – для представителей среднего класса советского образца. Но это лишь предположения, которые нужно доказывать на уровне социологического исследования.
     Как Вы прокомментируете высказывание о том, что «В плохой экономике не может быть хорошего среднего класса»?
    
В какой-то степени это верный тезис, только дело не в плохой экономике, а в такой, которая не предоставляет равных возможностей для представителей всех политических сил. У нас существует слишком много моментов, которые характерны для возникающего эмерджант-рынка, который не позволяет своим субъектам начинать бизнес с равных стартовых условий. Понятно, что абсолютного равенства быть не может, но вместе с тем должны быть такие условия, которые позволяют любому человеку, который имеет желание и силы, начать с равного старта, а уже достижения будут зависеть непосредственно от него. Это важный момент для развития среднего класса – класса собственников.
     Наша экономика предоставляет слишком много льгот для представителей крупного бизнеса, что видно даже на примере госбюджета, где прослеживаются момент лобби в интересах крупных финансово-политических групп. Это связано с соответствующим представительством в парламенте. Пока будет существовать политический режим, работающий в интересах крупного бизнеса, это будет негативно сказываться на отечественной экономике. В данном случае политика, слитая с экономикой (феномен олигархии), де-факто существует в Украине и не позволяет развиваться ни среднему бизнесу, ни украинскому государству в целом.   

Беседовала Екатерина Маркечко.

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,407