В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Нам не нужен средний класс рабов

Нам не нужен средний класс рабов: Нам не нужен средний класс рабов

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

     Когда мы говорим, что средний класс должен выступать фактором стабильности, это не означает, что он – фактор «болотистости». Средний класс должен быть гарантией того, что мы будем играть по правилам.

    
Последнее время многие политики говорят о среднем классе в Украине, о том, что его  нам не очень хватает, и что его надо строить. Что такое средний класс, и зачем он нам нужен?
     Понятие среднего класса имеет, как минимум, два значения. Первое – то, которое касается нашего понимания среднего класса в западных странах, с которыми мы постоянно пытаемся сравнивать наше государство. Второе касается того, что может называться средним классом в наших условиях. Поэтому нужно определиться о каком среднем классе мы будем говорить – сколько у нас живет людей по стандартам, принятым в западных странах; или мы будем говорить о нашем среднем классе, применимом к украинским реалиям.
     Если мы рассматриваем средний класс в категориях западного общества, то у нас действительно, как такового, среднего класса нет.
     Если же мы будем говорить с точки зрения статистики, то в каждой стране есть средний класс, который занимает промежуточное положение между низшими и высшими слоями населения. Тогда уже наша проблема не в том, что наш средний класс не похож на западный, а в том, что сама структура наших доходов не похожа на западную – у нас слишком большой разрыв между бедными и богатыми. Эту проблему можно решать параллельно двумя способами – уменьшать разрыв между сверхнизкими и сверхвысокими доходами и увеличивать общий доход, чтобы можно было реализовывать права собственности и создавать систему институций, которые бы эти права защищали.
     То есть средний класс нужно искать исходя из параметров дохода?
    
Средний класс – это понятие скорее гуманитарное. Прежде всего, когда мы говорим о среднем классе, мы имеем в виду характеристики большой группы людей, которые стабилизируют общество.
     Средний доход – это то, с чего следует начинать. Мы можем статистически определить группу, которая получают такие доходы. Но, первый вопрос, который в связи с этим возникает – стабилизируют ли общество те люди, которые получают средние доходы. Есть исследования, показывающие в каких границах находятся средние доходы граждан – они составляют сумму порядка 400-500 гривен. Этот показатель тоже надо прокомментировать. На средний уровень доходов очень сильно влияют высокие доходы, завышающие тот интуитивный уровень, под которым мы понимаем средние. Поэтому следует брать не средний доход, а медиану. Когда я рассчитывал различия между двумя этими показателями, то оказывалось, что уровень средних доходов превышает медиану где-то в полтора раза. Точную цифру назвать тяжело, но медианные доходы будут составлять примерно 100-300 гривен на человека. Теперь представьте себе, что это и есть средний класс!..
     Конечно, надо учитывать, что реальные доходы где-то в два раза превышают легальные. Пусть это будет эквивалент 100 долларам США. Я не думаю, что такой уровень дохода достаточен, чтобы люди, получающие эту сумму, были активными защитниками нашего общества.
     К примеру, имея такой доход довольно тяжело снимать квартиру. Не говоря уже о том, чтобы снимать квартиру не какую-нибудь, а ту, которая бы удовлетворяла человека. Тут вопрос даже не в том, что у человека вообще нет квартиры. На Западе, например, многие люди тоже не имеют квартир – они их снимают. Западный образ жизни заставляет человека быть динамичным, мобильным. Там иметь собственную квартиру не является такой уж сакральной характеристикой, как у нас. Как выгодно, так и получается. Богатые люди имеют собственные квартиры, бедные никогда не имеют собственных квартир, а средние ведут себя по ситуации. Но при этом на Западе существует некий уровень, который позволяет ощущать стабильность – сочетание наличия собственности, социальной защищенности в той или иной форме.
     Наш же средний человек не защищен. Хотя у него есть параметры, которых нет у человека западного. В результате приватизации домов, большинство населения имеют собственные квартиры. Но это не ощущается как достижение.
     Разве можно считать собственную квартиру достижением?
    
У пролетариата не было ничего, кроме собственных цепей. А квартира, машина – это собственная цепь, которая делает человека более стабильным. Дачи, огородные участки – у нас, кстати, больше огородных участков, чем семей – это тоже фактор стабильности. Единственное, чего нам не хватает – это дохода. Мы можем надеяться, что такая структура собственности, если ее дополнить приличным доходом, создаст многочисленный средний класс.
     Какие еще характеристики позволяют выделить средний класс?
    
Как правило, к среднему классу относят людей образованных. По этому параметру у нас существует довольно большая категория, которая могла бы быть потенциально средним классом как фактором стабильности.
     Также средний класс характеризируется уровнем самосознания. Но с этой характеристикой в Украине все намного сложнее. Дело в том, что наше самосознание, в значительной мере, связано с прошлым, чем с настоящим. В результате, в такой бешеной динамике, в которой находится наше общество, самосознание человека не отображает его статус.
    
Те, кто должен осознавать себя средним классом, часто не понимают вопрос, который им задают. Они говорят, что они образованные, что у них статус был достаточно хорошим, что раньше у них был достаточный доход – заметьте, что это все в прошедшем времени – но они несправедливо бедные. Людям же никто не уточнит – средний это класс или нет.
     А как сами люди думают?
    
Люди думают, что они обездоленный обстоятельствами средний класс. Но ведь обездоленный средний класс – это уже не средний класс.
     Был ли средний класс в Советском Союзе?
    
В Советском Союзе большую часть населения можно было отнести к среднему классу. Но однозначные оценки здесь не подходят. Сейчас у многих есть большие имущественные права, которых не было у советских людей. Это касается квартир, машин и так далее. Но если взять комплексно – ощущение стабильности, обеспеченности – то советский человек был более защищенным.
     По многим параметрам советский средний класс был ущербным, если сравнивать с западным обществом, но при этом выдерживались параметры стабильности и защищенности.
     Проблема среднего класса – это проблема стабильности в обществе?
    
Да, именно так и стоит вопрос. Если человек мыслит себя в категориях среднего класса, то хочет ли он сохранить эту ситуацию? Если он имеет машину, квартиру, то, конечно же, он будет желать такой стабильности.
     Если человек называет себя средним классом, но чувствует себя обездоленным, то его самоощущение, как представителя среднего класса, бессмысленно. Если мы с вами договоримся, что средний  класс – фактор стабильности, то давайте искать тех людей, которые готовы быть таким фактором.
     По результатам мониторинговых исследований Института социологи, последние несколько лет понемногу растет количество людей, которые уверены что ситуация меняется к лучшему. При этом растет и количество людей, которые уверены, что ничего не меняется – причем вторых намного больше, чем первых. Это и есть та стабильность, о которой вы говорите?
     Нет, это не стабильность. Если ничего не меняется – это скорее характеристика безнадежности. В тех же исследования указывается, что уменьшается количество недовольных. При этом действительно растет, хотя и довольно медленно, количество довольных, которых удовлетворяет существующее положение вещей.  Я думаю, что те, которые удовлетворены, как раз и являются средним классом.
     Может тогда следует говорить о позитивной и негативной стабильности? Ведь возделывать свой огород, чтобы обеспечить свою семью – это довольно призрачная стабильность.
     Когда мы рассуждаем о среднем классе, мы говорим не о том уровне, который нам хотелось бы иметь, а о том, который обеспечивает стабильность в данном обществе. Если мне или вам не нравится стабильность, обеспечиваемая дешевым автомобилем, садовым участком, квартирой или маленьким социальным обеспечением, то все равно это стабильность, которая необходима обществу. Для общества самое страшное – это беспорядок. Если в обществе есть недовольство, то есть вероятность, что будет беспорядок.
     Но ведь в Украине большинство людей недовольны своей жизнью.
     Об этом очень много писал Евгений Головаха. Он утверждает, что это недовольство не выливается в какие-то эксцессы. Люди не готовы к протесту. Субъективно они не довольны своим положением, а объективно их отношение к существующей ситуации лучше, чем внутренняя оценка. Люди не готовы что-то терять, чтобы завоевать нечто другое. Поэтому можно сказать, что общество склонно субъективно занижать свой статус. Если судить не по мнениям, а по поступкам, то можно сказать, что общество достаточно довольно ситуацией. Нужно просто сравнивать мнение человека и его готовность к поступкам – тогда будет понятно насколько человек объективен по отношению к себе.
     Мы говорим о стабильности экономической и политической систем, что, в свою очередь, порождает стабильность уже самого общества. В Украине же стабильностью называют нежелание отстаивать свои права. Нужна ли нам такая стабильность? В чем ее причина – в огромной терпеливости украинцев, в их менталитете?
     Значит, народ устраивает такое терпение. Конечно, это терпение можно объяснить историческими причинами. Украинский народ скорее напуган, поскольку он получил много уроков, когда его нетерпеливость влекла за собой слишком тяжелые последствия.
     А факт заключается в том, что граждане современной Украины не склонны к негативным поступкам. В этом проявляется и разумность поведения. Для того, чтобы защищать свои права, нужно не только желание, но и некоторые институции. Если отсутствуют инструменты защиты, а вы бросаетесь защищать свои права, то можно ожидать, что такая инициативность повлечет за собой тяжелые последствия. Все должно расти параллельно – желание, навыки, организации, законодательные рамки. Если население ведет себя осторожно, то, я считаю, это довольно разумно.
     У нас нет адекватных механизмов и институций для контроля общества над властью. Мы не имеем гражданина, который готов тратить силы и рисковать для того, чтобы осуществлять такой контроль.
     Если б сейчас население вспыхнуло, то это закончилось бы плачевно. У западных демократий есть адекватные инструменты для противодействия радикальным выступлениям. В то же время, массовые выступления в азиатских странах, как правило, ведут к расстрелу демонстраций. Если немецкий полицейский утихомиривает толпу с помощью специальных средств, которые не ведут к человеческим жертвам, то точно такой же полицейский, например, в Маниле просто стреляет. Вспомните, когда солдаты в Грузии забили толпу саперными лопатками. Это ж не значит, что эти солдаты садисты – это значит, что попросту нет адекватных инструментов.
     Таким образом, протест против власти должен протекать в некоторых рамках, которые надо наработать. Должны быть правила игры, а не правила войны.
     Когда мы говорим, что средний класс должен выступать фактором стабильности, это не значит, что он – фактор «болотистости». Средний класс должен быть гарантией того, что мы будем играть по правилам, давить на власть по правилам.
     Можно ли вообще заниматься конструированием среднего класса «сверху»?
     Социально-политические процессы крайне тяжело поддаются конструированию. Невозможно создать такие грандиозные структуры, как средний класс, но можно способствовать этому. Кроме того, заметьте, что в процессе разговора мы очень быстро прошли от среднего класса к теме гражданского общества. Эти понятия очень тесно связаны. Невозможно создать средний класс рабов. Параллельно с сугубо экономическими характеристиками нам нужно, чтобы средний класс имел параметры гражданственности.
     То есть результаты для Украины довольно плачевны – у нас нет среднего класса в параметрах даже гражданского общества?
     Я бы не говорил, что результаты плачевны. Украина находится в процессе модернизации. И для нас сейчас важны не столько абсолютные показатели, сколько динамика изменений. Эта динамика носит, в общем, позитивный характер.
     Если рассматривать Украину в контексте реформ, то мы оказываемся ужасными неудачниками. Я же утверждаю, что у нас не было ни реформ, ни даже плана реформ. К тому же у нас нет сильной власти, которая бы могла осуществлять социальные изменения. На самом деле у нас происходит не реформа, а революция – стихийный процесс модернизации. С точки зрения этого процесса, наши успехи очень велики. Имея очень ограниченный набор инструментов, мы сумели модернизироваться настолько, чтобы конкурировать с другими странами. Мы отстаем от наших соседей по многим параметрам, но наши темпы не ниже. Поэтому я бы не говорил, что мы находимся в плачевном состоянии. Мы просто начинали с худших позиций, чем Польша или Венгрия – достигли при этом не меньшего, а может даже и большего.
          Более того, самосознание населения в значительной мере зависит не столько от абсолютных значений успехов, сколько от динамики изменений.
     У Маркса был тезис, что пролетариат выступает двигателем истории. Есть ли в Украине такая группа людей, которые двигают наше общество вперед?
     В Украине возникла ситуация, когда процесс модернизации является результатом внешнего вызова истории, а не результатом внутреннего развития Украины. Поскольку у нас, в основном, существовали внешние вызовы, то класса, который был бы в этом заинтересован,  не существовало. Из-за его отсутствия нас кидало из стороны в сторону.
     Для того же, чтобы развиваться, нам нужна некая группа людей, которая будет заинтересована в модернизации нашего общества. Было множество схем – и у западных экспертов, и у наших советников – как способствовать модернизации, но это были схемы технологические. Они строились приблизительно так: «Если бы я был Господом Богом и у меня были полчища ангелов, то я бы действовал так».
     Нам нужны не технологические схемы, а план социального действия, который будет указывать, кто это будет делать, в чьих интересах, есть ли спрос на это. Когда Украина оказалась перед лицом модернизации, такого плана не оказалось, да и спроса не было.
     В процессе модернизации важную роль сыграла приватизация. Пусть уродливая, плохо организованная, но приватизация стимулировала создание класса буржуазии, класса собственников. Этот класс как раз очень заинтересован в модернизации нашего государства.
     Достаточно ли буржуазии в Украине для того, чтобы модернизировать общество?
     Этот класс растет очень активно. Кстати, с его ростом возникает очень много вопросов. Например, требование к буржуазии о порядочности, которое на поверку оказывается идеалистическим. Дело в том, что наша буржуазия формируется в экстремальных условиях, когда нужно иметь пониженное чувство риска, опасности – иначе человек просто не может действовать. Пониженное чувство опасности иначе называется авантюризмом. Авантюрному характеру не свойственны такие качества как законопослушание и мораль. Поэтому не стоит требовать от людей, которые работали в условиях экстремальных рисков, чтобы они были похожи на моралистов или священников. Но очень быстро эти люди превращаются из ситуационных «хапуг» в настоящих капиталистов. Вместе с этим растут единичные крупные капиталы, которые стратегически имеют наиболее близкий интерес с обществом. Эти капиталы заинтересованы в стабильности общества, потому что, как правило, они вкладываются здесь, в этой стране.
     Буржуазия не сразу осознает свою социальную функцию, но мало-помалу это происходит.
     Какие в связи с этим перспективы среднего класса в Украине?
    
Если процесс модернизации, который уже четыре года приносит плоды, будет продолжаться, если власть будет ориентирована на то, чтобы способствовать улучшению экономической ситуации, то лет через десять мы получим реальный средний класс. За этот период разница между тем, что чувствовали люди в прошлом и тем, как они ощущают современную ситуацию, должна уменьшиться. Это будет реальный средний класс, у которого и самосознание и статус будут близки.

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,079