В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.


Средний класс объективно больше всех заинтересован в поступательном движении общества вперед. Да, он не может быть полной опорой реакционного режима, или режима, который подавляет демократию, режима с тоталитарными замашками. Но он является базовым для прогресса общества.

 

Говорят, искать средний класс в Украине, это все равно, что искать жизнь на Марсе. А вот что думает по этому поводу социология?


Есть определенные критерии среднего класса в Украине. Во-первых, уровень образования. Во-вторых, статус родителей. В третьих, занимаемое положение в обществе.

С точки зрения финансов, наш средний класс никакой критики не выдерживает. Если совокупный доход украинской семьи в 1994 году на человека был 36 долларов, то в этом году – 32 доллара. Богатые не стали ближе к бедным, а наоборот. Это свидетельство того, что не экономика плохая, а экономическая ситуация в стране очень сложная, и преобладание в стране бедных людей сказывается и на характеристике среднего класса. По данным опросов, которые «Социс» проводил начиная с 1994 года, средний размер заработной платы в Украине в долларовом эквиваленте был 42 доллара в 1994-м году. Через 10 лет – 45 долларов.

Опрос проводился в течение 10 лет, с репрезентативной выборкой 1800 человек. Это было совместное исследование Института социологии Академии наук совместно с центром «Социс». То есть наши данные, это фактически есть общественное мнение. Как видите, за десять лет ситуация кардинально не изменилась. И здесь нельзя говорить, стали мы беднее или богаче. Конечно, здесь представлены усредненные данные. Социология имеет дело с массовыми проявлениями. Понятно, что за это время в Украине появилось 326 легально зарегистрированных долларовых миллионеров. Реально их на пару сотен больше. Появились и абсолютно нищие люди.

Можно проследить и определенные тенденции. «Хватало только на продукты питания» в 2002-м году – 49% опрошеных, в этом году – 46%. То есть примерно половине населения хватает только на питание. Еще около четверти говорит, что им хватает только на проживание, то есть еду, одежду.

Средний класс малочислен, но численные границы его очертить сложно, они размыты. Важен ведь не только доход, образование, но и самосознание этих людей, другими словами – качество. Не секрет, что есть масса должностей в стране, которые заняты некомпетентными людьми. Кстати, по нашим данным, всего 25% людей у нас работают по своей специальности. Мы поставили вопрос, «соответствует ли ваша работа вашему профессионально-образовательному уровню?» Только четверть людей ответила «да». Выходит, остальные учились на одно, а работают по-другому? Человек учился на инженера, а работает продавцом. Это еще ничего, а если учился на продавца, а потом купил себе диплом и «тепленькое местечко» где-нибудь в министерстве?

 Социальный статус нашего среднего класса часто намного выше, чем финансовый. У преподавателя высшей школы доход часто намного ниже, чем у челночника на базаре. Это следствие как теневой экономики, ненормальной налоговой системы, так и отсутствия должного финансирования со стороны государства.


Получается, что государство виновато? Не может быть!

Государство должно направлять финансовые потоки и в сферу образования, и здравоохранения, пустить инвестиции в непроизводственный сектор, создать в нем новые рабочие места, создать этим людям определенный финансовый статус. Именно врачи, учителя, представители культуры на Западе являются типичными представителями среднего слоя. А пока что мы имеем нечто другое: огромное большинство люмпенизированного населения, жиденькая прослойка среднего класса и вкрапления богатых людей, которые имеют солидный кусок валового национального продукта.

И здесь возникает парадокс. Социальный статус врачей, учителей высок, априори признано, что они нужны обществу, но их материальные возможности абсолютно не соответствуют среднему классу. Это парадокс переходного общества, со слабой экономикой и коррумпированным чиновничеством.

Эта несправедливость аукается тем, что этот класс не растет, а уважение к нему в обществе оказывается под большим вопросом. Правда, есть и другие тенденции. Например, молодежи уже не интересны профессии, которые имеют высокий статус, но за которыми  стоит жалкая зарплата.  Поэтому можно говорить о том, что у нас все же складывается шкала ценностей в определении среднего класса. Есть понимание того, что средний класс – это базис общества, а богатые и бедные являются лишь дополнением к нему.

Для создания среднего класса потребуется перераспределение финансовых потоков, чтобы средства были не только в торговле или в банковской сфере, но и в непроизводственной сфере, а это образование и здравоохранение, то есть те сферы, в которых работает средний класс Запада.

О цифрах мы уже сказали. К ним можно добавить и то, что возрастают потребности людей.

Сейчас бедными себя считает 38% людей. В 1994-м году бедняками себя назвало на 5% людей больше. Около половины оценивают материальный уровень своей семьи как средний. Возникает вопрос – как это сочетается с 32 долларами дохода на человека? И как это сочетается с жизненными стандартами среднего класса на Западе?

Меняется уровень притязаний у людей высокообразованных, среднего возраста и молодых, тогда как у старшего поколения он остается очень скромным. Пенсионеры научились довольствоваться тем, что имеют. Поэтому, даже живя на эти копейки, они считают себя середняками. Особенно этот феномен характерен для села.

Одна женщина из Винницкой области назвала себя «средней» по доходам. Я посмотрел, и увидел, что ее доход за месяц составил 85 гривен. А она считает, что это хорошо, что это «средне»!

Это еще один феномен нашего общества – разный уровень притязаний. Поэтому использовать самооценку как принадлежность к среднему классу довольно сложно.

На вопрос: «семью с каким доходом вы можете назвать бедной» в этом году мы получили ответ – 22 доллара. Средний доход – 32 доллара. Сравните! Так что финансовая составляющая среднего класса в Украине вызывает большие вопросы.

Поэтому нужно учитывать социальный фактор – уровень притязаний. Кроме того, существует дисбаланс между официальными доходами и теми, что в тени. Поэтому мы не можем говорить, что средний класс у нас такой уж малочисленный и незначительный. По его социальному весу, по его вкладу в валовый внутренний продукт, в развитие науки и техники он значит немало. Не будем забывать, что современное постиндустриальное общество – это общество информационное, и производство знаний в нем это базовая составляющая его прогресса.


По правде говоря, наше общество еще мало похоже на информационное.

Фактически это вектор развития всего мирового сообщества. Да, 78% людей в Украине не умеют пользоваться компьютером, то есть четыре из пяти наших сограждан не имеют никакого отношения к информационному обществу. Тем не менее, мы провозглашаем о своем стремлении вступить в Евросоюз, программу компьютеризации школ. Худо-бедно, но эпоха Интернета вошла и в нашу страну. Развитие мобильной связи показывает, что мы туда все равно как-то движемся. Об этом говорят даже ваши поиски среднего класса.


Каковы политические предпочтения среднего класса? Если, конечно, они есть.

Противоречие между социальным статусом среднего класса и его материальными возможностями сказывается на его политических предпочтениях. Здесь мы можем встретить и правых, и центристов, и симпатизирующих левым партиям. Почему левые? Потому что государство сдало позиции в социальной политике. Воспроизводство среднего класса зависит от возможностей получения образования. Обучение стоит денег, и не всем по карману. Здесь есть диспропорция. Многие не могут полноценно отдохнуть, приобрести компьютер, я уже не говорю про автомобиль. Здравоохранение, образование, культура – это те сферы, которые пострадали наиболее сильно.

Но в большинстве своем, эти люди выступают за европейское будущее Украины, за ее независимость, за частную собственность. Это люди, которые болезненно воспринимают социальную несправедливость, а потому, пусть пассивно, но симпатизируют левым идеям.


Журнал «Эксперт» оценил нижнюю планку доходов среднего класса в России в 150 долларов, хотя и попал за это под шквал критики. Какова эта планка у нас?

Сделать оценку здесь сложно, ведь, как я уже сказал, уровень притязаний у людей разный. Мы можем сделать это только косвенно, если подсчитаем среднюю зарплату по отраслям руководителей структурных подразделений. Понятно, что в сельском хозяйстве будет одна цифра, а в атомной энергетике – другая, но порядок цифр будет примерно тот же, что и в России. Различия будут незначительны, на уровне 10-15%.


Коль скоро наш средний класс так разношерстен и слаб, может ли он считаться опорой нынешнего политического режима?

Я бы не разделял средний класс на группы, хотя это и возможно, иначе трудно говорить о нем в целом, как о феномене и его социальной функции. Чем важен средний класс? В отличие от люмпенов или олигархов, в нем намного меньше авантюристов. Намного меньше разрушительных тенденций угнетенных классов. Средний класс объективно больше всех заинтересован в поступательном движении общества вперед. Да, он не может быть полной опорой реакционного режима, или режима, который подавляет демократию, режима с тоталитарными замашками. Но он является базовым для прогресса общества. Ценности этого класса очень ясны: справедливость, равноправие, демократия, социальная защита неимущих. Именно средний класс является живительной средой для многих плодотворных идей. Наконец, в нем гораздо больше креативного, творческого начала, чем в социальном дне или политической элите.

Вот при советской власти среднего класса не было вообще – опорой режима были «трудящиеся». Интеллигенция считалась «прослойкой». Почему? Да потому что в ней концентрировался этот свободолюбивый дух, который власти был не нужен. Ей было удобнее иметь дело с людьми, которые не думают, не рассуждают, а тем более не критикуют. Я повторяю: средний класс, а особенно творческая интеллигенция, - это продуцент креативного начала, он свободолюбив и является опорой демократии.

Беседовал Андрей МАКЛАКОВ

 

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,060