В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Именно средний класс устраивает революции

Именно средний класс устраивает революции: Именно средний класс устраивает революции

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Глядя на экран телевизора, или в газетные статьи, поневоле приходишь к выводу, что, в общем-то, у нас жить хорошо. А если кому-то и плохо приходится, то он сам и виноват. Таких неудачников бросают жены, а начальники выгоняют их с работы за лень и глупость. Однако, как показывают некоторые соцопросы, в основном люди живут у нас бедно. Может, украинцы просто пока не освоились, как жить при капитализме?

Думаю, тут дело отнюдь не в антропологических особенностях украинцев, люди ведь, в принципе, везде одинаковы, вне зависимости от региона или расы.

Но ведь среднего-то класса, как на Западе, у нас нет.

Говоря о среднем классе, мы должны изначально выяснить, что мы под этим подразумеваем. Так, наличие среднего класса, как группы людей с единой тактикой поведения, экономическими интересами, ставится под вопрос многими современными исследователями. Вместе с тем, я считаю, что имеет смысл говорить о среднем классе как обозначении определенного экономического и культурного единства, определенной группе интересов, присущей некоторым слоям общества. Однако я с вами согласен — среднего класса в Украине сегодня нет.

Хорошо, пусть будет средняя страта населения. Люди со средними доходами, а они у нас есть.

Я глубоко убежден, что средний класс – это, прежде всего, результат и показатель слаженности взаимодействия между рыночной экономикой и демократическими институтами.

Структура рыночной экономики такова, что если государство не вмешивается в ее работу, то постепенно усиливается разрыв между богатыми и бедными слоями населения, ведь люди, обладающие капиталом, являющиеся активными субъектами экономических отношений будут стремиться максимально, увеличить свои прибыли. Чтобы избежать крайностей, чтобы не обеднела значительная часть населения, для этого и необходимо государственное вмешательство, например, через антимонопольное законодательство. Рыночный механизм сам по себе не создает баланса отношений, а, наоборот, является местом борьбы интересов. Поэтому демократическое государство предполагает развитие социальных программ, направленных на поддержание наиболее незащищенных своих граждан. Эти социальные программы, собственно, и направлены на поддержание того, что мы  называем средним классом.

В любом обществе это самый беззащитный класс. В отличие от богатых людей, которые защищены своими накоплениями, и в отличие от бедных, которым ровным счетом нечего терять, наибольший урон в современном обществе в случае экономических или социальных катаклизмов несет именно средний класс. И поэтому, если в государстве не работают защитные механизмы, социальные программы, налоговые механизмы, то в таком случае средний класс просто не формируется или так слаб, что мы вообще не можем говорить о его существовании.

Я бы не сказал, что у нас в Украине эти механизмы отлажены. Не секрет, каково у нас налоговое законодательство. В результате стимулы рыночной экономики перестают действовать. Основные капиталы переходят в теневую сферу, а обратной стороной этого процесса оказывается исчезновение у государства финансовой возможности для реализации социальных программ. Но необходимо помнить — в любом государстве, кроме работоспособного населения есть дети, есть пенсионеры, есть инвалиды. И в этом случае  они оказываются на грани нищеты, что мы и наблюдаем сейчас.

Если его положение так плачевно, а жизнь, как сказал Маркс, есть борьба, не значит ли это, что средний класс просто проиграл в этой борьбе интересов, и так ему и надо?

Его еще не было в качестве субъекта экономической деятельности, серьезно заявлявшего о своих интересах. Политического представительства он также пока не имеет. Хотя, без сомнения, во многих программах политических партий, и в первую очередь центристского направления, задекларированы интересы среднего класса. Но существующий у нас сегодня дисбаланс политических и экономических институтов настолько силен, что про средний класс, как целое, говорить рано. Он у нас еще не сформировался.

Кроме того, необходимо помнить, что средний класс это ведь не только экономическая категория. Это и определенное мировоззрение, образование, система ценностей, интересы, ожидания. И не зря многие западные теоретики считают средний класс наиболее революционно опасным. Причина этого в том, что богатые заинтересованы в сохранении существующего положения, бедные ничего не имеют, ничего и не могут потерять, в то время как разрушение ожиданий и ущемление интересов среднего класса влечет за собой революцию. Именно средний класс и устраивает революции.

Так это же мещане. Это самые пассивные люди на свете. Они же оппортунисты, разве нет?

Не могу с вами согласиться. Благоденствие и социальная активность среднего класса зависит от очень многих факторов. Как я уже говорил, понятие среднего класса выражается не только в экономических категориях, но оно выражает и определенную систему ценностей, целей, интересов, ожиданий, культурных потребностей. Формирование этой системы — это очень сложный процесс.

В нашей сегодняшней ситуации в Украине, когда существует такой колоссальный разрыв между богатыми и бедными, формирование среднего класса затруднено не только с экономической, но и с "мировоззренческой" стороны. Например, богатые отдают своих детей в хорошие школы, а живут с телохранителями и за высокими заборами. У основной же массы населения дети учатся в плохих школах, а живут на улицах, заваленных мусором, да еще и в криминально неблагоприятных районах. Это еще более осложняет ситуацию, потому что знания сегодня стали на один уровень с такими традиционными факторами производства как рабочая сила и капитал. Знание является товаром. И поэтому средний класс сегодня — прежде всего управленцы, люди, управляющие знаниями. Использование знания в качестве фактора производства предполагает умение анализировать, что невозможно без хорошего образования.

Однако опять же, весь этот управленческий персонал, менеджеры, являются наемными работниками, то есть самой уязвимой категорией населения. Поэтому только благодаря социальной защите они могут существовать и воспроизводить себя. Только баланс между политическими и экономическими факторами дает возможность существовать среднему классу, наличие которого и является показателем этого баланса.

Выходит так, что раз нет среднего класса, значит, нет и баланса интересов. Очевидно, власть сейчас в руках богатых, а поскольку мы живем в капиталистическом обществе – в руках капиталистов. А откуда же у нас капиталисты? У нас сплошь демократы, в крайнем случае, социал-демократы.

В данном случае ответ очевиден. В нашем государстве пока очень сложно говорить о чем-либо позитивном, и те, кто говорит, что работа правительства и структур власти направлена на защиту интересов богатых, похоже, правы.

Однако если мы посмотрим на работы таких ведущих аналитиков как Ф.Фукуяма или Л.Туроу, то увидим, что и в западных странах наблюдается постепенное исчезновение среднего класса, прогрессирует расслоение общества на богатых и бедных. К примеру, сегодня уже далеко не каждый американец может реализовать классическую американскую мечту – иметь свой собственный дом. Постепенное исчезновение среднего класса, его разочарование в своих ожиданиях – это опасная тенденция

У нас же и политические институты, и законодательство и экономика еще не настолько развиты, чтобы можно было говорить о значительной роли среднего класса. Хочется надеяться, что усилия на преодоление этой ситуации будут направлены, и не так поздно, чтобы уже ничего нельзя было исправить.


Беседовал Андрей МАКЛАКОВ

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,059