В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством: Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Наличие среднего класса – это естественный результат развития общества. Все прекрасно понимают, что если нет среднего класса, в стране что-то не так, и возникают вопросы о виновных. Поэтому есть смысл прятать эти вопросы,  „не выносить ссор из избы” для обмана собственного народа и международного сообщества.


Юрий Леонидович, существует ли средний класс в Украине или украинцы только богатые или бедные?

Представление о среднем классе есть во всех странах. Однако сам он существует только в тех обществах, которые эволюционировали естественным путем   от первобытнообщинного строя к развитому капитализму со всеми свойственными ему демократическими институтами. Разделение социальных слоев этих стран по уровню богатства на данном этапе не является критическим. Скажем, в Финляндии 10 % самых зажиточных граждан всего в 5,8 раза богаче 10 % самых бедных членов общества. Посредине расположен «средний класс». В США подобное соотношение равно 9,8. 

В России же, по данным Российской Академии Наук, доходы 10 % самых богатых граждан превышают заработки бедных в 20 раз. Мои неоднократные попытки получить необходимые данные для вычисления этого соотношения наткнулось на огромное противостояние со стороны налоговой администрации, которая тщательно скрывает данные о размере зарплат. Если попытаться обратиться в Госкомстат для получения подобных данных, там информация о заработной плате обрывается где-то на отметке 1,5 тыс. грн. По нашим оценкам, в Украине расслоение  между богатыми и бедными достигает неравенства в 24–25 раз. И у нас есть данные о том, что в царской России до  революции доходы богатых и бедных отличались  в 12 раз.

На основании чего сделан такой вывод?

На основании данных по экономической свободе. Основная проблема нашей страны состоит в дефиците экономической свободы, все остальные проблемы – являются ее производными. Такое колоссальное социальное неравенство очень опасно. Столь большой разрыв является основой напряженности в обществе, благодатной почвой для роста преступности, увеличения смертности и падения рождаемости. И самые богатые потребляют те деньги, которые, по идее, должны принадлежать всему обществу. Таким образом, учитывая колоссальный разрыв между богатыми и бедными, ответ на вопрос, есть ли средний класс в Украине, будет отрицательным. «Средний класс» – это характеристика исключительно стабильных обществ. Общество с таким колоссальным разрывом между уровнями благосостояния как в Украине не может существовать как демократическое, оно может существовать только как авторитарное и тоталитарное, оно требует, чтобы влияние широких слоев общества на принимаемые властью решения было минимальным.

Если среднего класса, как вы утверждаете, нет, в чем же причина увлеченности средним классом политиков, социологов, экономистов, которые, кстати, утверждают обратное?

Определение классовой структуры общества зиждется на статистических данных, которые у нас в Украине весьма далеки от объективности. Посмотрите на количество роскошных автомобилей и дорогих магазинов на улицах Киева. Это является иллюстрацией к тому, что существует большое количество людей богатых параллельно с подавляющей массой, живущей в нищете. О каком среднем классе может идти речь в государстве, в котором 14 миллионов пенсионеров живут на пенсии в три раза меньшие прожиточного минимума, и ведется лицемерная дискуссия о справедливости бесплатного проезда, скидок на лекарства и т.д.

А куда деть армию менеджеров, высокооплачиваемых рабочих?

О каких „армиях” идет речь? У меня нет данных, подтверждающих ваши слова. Средний класс в нормальной стране составляет 90 % населения. У нас же этого нет. Средний класс создает основной валовой продукт и является основным потребителем произведенных благ.

А у нас  кто создает ВВП и является основным потребителем – богатые?

Создают бедные, а пользуются богатые! Какой у нас ВВП? Вы знаете, чему он равен? По последним данным Всемирного Банка (а экспертов ВБ очень трудно купить, и они дают объективные цифры), ВВП на душу населения в Украине составляет по среднему курсу доллара 700 дол., а по покупательной способности – 2400 долл. Польша имеет приблизительно 4 тыс. долл. на человека по среднему курсу и 10 тыс. – по покупательной способности. То есть, в Украине показатель ВВП на душу населения приблизительно в 5 раз меньше, чем в Польше. По тем же данным ВБ в 1990 году у нас с Польшей был одинаковый ВВП на душу населения. А теперь мы приблизились вплотную к самым бедным странам, где нет экономической свободы, где процветает коррупция.

Все же, в чем причина увлеченности в последнее время средним классом?

А кто увлечен?

Упоминание о среднем классе есть в послании президента парламенту в 2002 году, о нем говорят представители политических сил, ученые, например Анатолий Гальчинский видит в росте среднего класса решение проблемы деолигархизации общества...

Для того чтобы говорить об увлеченности того или иного объекта, нужно его знать. Я слежу за статьями Гальчинского. Я процитирую один из заголовков его статей: „Возможно ли экономическое чудо Украины?”. В стране хаос, развал и нищета, а он рассуждает об экономическом чуде. Подобным вещами занимаются люди, которые обслуживают экономические потребности руководства, правящей элиты.  Они передергивают объективные данные. Все прекрасно понимают, что если нет среднего класса, в стране что-то не так. Наличие среднего класса – это естественный результат развития общества. Если этого нет, возникают вопросы почему, кто виноват. И поэтому есть смысл прятать ответы,  „не выносить ссор из  своей хатынки, избушки, двора ”на   обозрение собственного народа и международного сообщества.

Какую роль средний класс играет в обществе?

Мне кажется, что вы немножко не так ставите вопрос. Речь идет не о его роли. Если средний класс есть, это означает, что в обществе все хорошо. Перед выборами такие члены общества  как Суркис, Медведчук, Черновецкий подавали декларации о доходах на 6–8 млн. грн.. Средняя зарплата у библиотекаря, врача учителя равна приблизительно 250 грн. То есть, нужно несколько тысяч библиотекарей, чтобы в сумме с Медведчуком получились среднестатистические 500 грн.  Я задавал вопрос в Госкомстате по поводу наивероятнейшей зарплаты, то есть, зарплаты, которая встречается чаще всего. В ответ – молчание. На мой взгляд, наивероятнейшая зарплата у нас порядка 300 грн., хотя тяжело судить об этом при отсутствии данных.

Прокомментируйте тезис „в плохой экономике” не может быть хорошего среднего класса.  

Определения „хороший средний класс”, „плохой средний класс” – очень нечетки. „Средний класс” всегда хорош. Средний класс в США, например, – это люди, которые зарабатывают по 50–100 тыс. в год. Наличие среднего класса, на мой взгляд, это показатель, характеристика общества, как температура организма, его нельзя создать в принудительном порядке. Он будет только при наличии нормальных условий в обществе.

А какие это „нормальные условия”?

Я приведу интересный пример из опыта Финляндии. Соотношение между доходами бедных и богатых, как вы помните  5,8.  Предыдущего президента можно было видеть в трамвае. Нынешний президент по  утрам плавает в публичном бассейне. Вы видели нашего президента  или хотя бы вице-премьера в  бассейне “Динамо” или в 20 – м троллейбусе?

Это те условия, о которых шла речь?

Это говорит о том, что в обществе нет напряженности, что люди чувствуют себя равными. Поэтому президент и министры спокойно гуляют по улицам. Можно было увидеть Саддама Хуссейна, свободно гуляющего по улице? Нет, потому что он создал авторитарный режим. Когда у нас авторитарный режим, идет подобное расслоение и наоборот. В начале 90-х у  нас был всплеск демократии. Но по мере накопления капитала,  богатые начали задумываться о сохранении своих капиталов. Если человек владеет миллиардом долларов, а вокруг бедное население, о какой демократии может идти речь. Ведь население будет против этого неравенства. Поэтому для такой структуры общества нужен авторитарный или  тоталитарный режим, чтобы не позволять реализовываться волеизъявлению народа.

Все же, мы говорим об условиях, при которых существует средний класс...

Должно быть нормальное демократическое общество, тогда и будет средний класс.

Как создать демократическое общество? У нас же уже были попытки...

Рецепты общеизвестны. Вы делаете независимые от власти средства массой информации, независимый суд, независимый от исполнительной власти парламент – выполняете принцип Монтескье. При этом независимости СМИ  принадлежит ведущая роль. Чем обусловлена демократия? Силой влияния населения  на власть. Нашей исполнительной власти и сросшейся с нею кучке олигархов не выгодно, чтобы массы на них влияли.

Несмотря на общеизвестность рецептов, демократизация идет с большим трудом.

Основная причина – в том, что нет развитого гражданского общества. Гражданское общество предполагает очень много мощных негосударственных  организаций и партий, которые объединяют  людей по тем или иным интересам, в которых есть лидеры-идеологи, объясняющий людям, в чем причина их проблем и что им нужно делать, чтобы их решить. Если гражданского общества нет, то массы на выборах не представляют, за кого голосовать. Если этого нет, то массы  легко покупаются продуктовыми  пайками, свежезаасфальтированными дорогами, кюветами или  зомбируются через СМИ, чтобы голосовать за тех, кто нужен правящим кругам. Технология манипуляции массовым сознанием достигла космических высот, можно давать нобелевскую премию. Могу привести пример манипуляции массовым сознанием посредством СМИ. Когда у нас произошел переход от плановой к рыночной экономике, все время говорили о демократии и  о свободной экономике. Таким образом, была произведена подмена понятий рыночная экономика и либеральная экономическая политика. Это весьма отличающиеся понятия, между ними столько же общего как между самолетом и керосином. Ведь у Саддама Хуссейна тоже была рыночная экономика, но не  либеральная, не свободная  как, скажем, в США, Гонконге или Финляндии.

Одной из основных наших проблем  является отсутствии экономической свободы. На основе своих исследований мы начинаем  приходить   к парадоксальному выводу:  в Советском Союзе экономической свободы было больше чем у нас сейчас. Ведь экономическая свобода подразумевает не только свободу  предпринимательства, laissez faire не только  минимальную степень влияния правительства на экономику, но и справедливую зарплату и пенсии, их своевременную выплату. Сейчас невыплата зарплаты стала нормой, пенсионеры получают нищенскую пенсию. Мы лишены защиты жизни и здоровья граждан, выполнения законов, защиты экологии, ясной и необременительной налоговой системы. У нас есть свобода предпринимательства, но без,  демократии, социальной защиты. Это очень опасная конструкция!  Политика, как говорил классик, – это концентрированное выражение  экономики. Наш политикум обслуживает экономику с колоссальным социальным неравенством, а социальное неравенство чревато социальным взрывом.


Интервью взял Александр Герасимов
Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,083