В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.: Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины


Наш средний класс не может себе позволить “почивать на лаврах”, пользуясь достигнутым. Может даже не столько в политике, сколько в других сферах. Поэтому необходимо говорить об украинском среднем классе как о динамично развивающемся явлении.

 


Средний класс является характеристикой стабильных, экономически развитых стран. Насколько эта характеристика применима к переходным обществам?

 

Смотря к чему общество переходит. Если имеется в виду движение к рыночной демократии, то очевидно, что где-то должен быть и средний класс, потому что именно он является заказчиком на подобные изменения. Нельзя же всерьез считать, что демократия нужна небольшой группке олигархов. И если весомая часть населения нашей страны последовательно отдает голоса тем, кого на данном этапе оно считает демократической силой, то это и будет лучшим ответом на вопрос.

Просто в отличие от устоявшихся обществ, наш средний класс не может себе позволить “почивать на лаврах”, пользуясь достигнутым. Это наиболее динамичный слой. Не только в политике. Может даже не столько в политике, сколько в других сферах. Поэтому необходимо говорить об украинском среднем классе не как о статичном, а как о динамично развивающемся явлении. Развитые общества — это если хотите средний класс на “пенсии”.

 

Существует ли средний класс в Украине? 

 

Наши люди стремятся к новым, достойным стандартам жизни, к упрочению своего общественного статуса. А это одновременно – и готовность изменить свою жизнь, найти свое место в обществе. У людей есть цель, она вполне реальна и осуществима.

Ведь что такое средний класс в политическом смысле? Это конструктивное большинство. Это граждане, которые готовы помочь развитию общества, потому что видят в этом смысл. То есть, можно сказать, что пытаться определить средний класс только через черты, так скажем, потребительские — уровень дохода и т.д. — это ошибка. Средний класс в первую очередь — это конструктивная, созидательная сила, которая является главным «заказчиком» на демократические устои, справедливую и ответственную власть, международный престиж. Поэтому все то, что мы сейчас можем зачесть в продвижении демократических реформ в Украине — это заслуга граждан, которых смело можно отнести к  нашему среднему классу.

Плохо то, что средний класс у нас — это далеко не большинство. Но это уже - большой вопрос ко всем политическим силам. Ведь именно они ответственны за поиск пути, на котором благосостояние, самоуважение и безопасность людей становятся реальными, а не отчетными.

К сожалению, на сегодня мы должны честно признать, что в Украине сегодня построена модель олигархической системы, при которой государство и средний класс конфликтуют. Потому что, говоря о связи среднего класса и демократии, мы имеем в виду конкретный перечень механизмов и процедур, обеспечивающих контроль общества (а именно его конструктивного большинства, то есть среднего класса) над властью, государством. Сейчас этого нет. Более того, государство ведет своеобразную «охоту» на средний класс — на тех, кто может реально спросить с политиков. Подтверждений множество: правовой нигилизм, бюрократический произвол, незащищенность частной собственности, поддержание в гражданах Украины иждивенческих настроений, многое другое.

Но реальность совсем другая. Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были. Потому их на протяжении всей истории пытались привлечь на свою сторону.

 

Но если существует разрыв между властью и конструктивным средним классом, почему он не пытается активно повлиять на власть? Ведь по оценкам экспертов украинский средний класс — это одна из самых пассивных категорий населения.

 

Да, украинский средний класс ведет себя пока пассивно. А потому незаметен и трудно ухватывается. Даже налоговыми органами.

Почему он пассивен? Давайте будем честными. А кого ему сейчас поддерживать: власть, которая на него охотится, или ее критиков, которые не идут дальше призывов всех поменять, но оставить все по-старому? Потому сейчас средний класс укрылся «в тени» и там реализует свой потенциал. Это не столько пассивность, сколько скрытность и недоверие. Но насколько долго это может существовать без угрозы для общества? Не долго. Поэтому мы сейчас и говорим о разрывах в социальной ткани, о кризисе украинской перспективы.

В обществе существует запрос на другой, «третий путь», который, с одной стороны, не будет консервировать то положение вещей, которое есть сейчас, а, с другой стороны, будет предлагать эволюционный, конструктивный вариант развития общественных процессов. Стихия среднего класса — это не революционный хаос, а труд, применение своих созидательных способностей, на котором базируется его процветание.

Да и не надо гражданам Украины лезть на баррикады по поводу и без повода. Ведь есть выборы, другие механизмы. Надо просто более ответственно и умело пользоваться этими инструментами, а не идти на поводу у «раскрашенных оберток».

 

Так какие же черты, по-вашему, должны отличать средний класс?


В первую очередь — это гражданская активность во всех сферах общественной жизни. Это способность адекватно реагировать на события и процессы. И не столько приспосабливаться к ним, сколько строить свое будущее. Пусть пока из того, что есть. Именно потому здесь больше, чем где-то лидеров общественного мнения.

 

Но не относится ли то же самое к высшему слою общества, многие представители которого поднялись чуть ли «не из грязи в князи»? Куда уж активнее строить свое будущее.

 

Предлагаю различать гражданскую активность и индивидуальный эгоизм. Гражданская активность предполагает социальную ответственность, солидаризм, если хотите. В другом случае мы будем говорить о волчьей стае, а не об обществе. В таких условиях социальная ответственность будет не более чем кратковременной предвыборной технологией.

 

Не связано ли с этим то, что в последнее время многие политики обращаются к теме среднего класса? Многие этим увлечены и говорят о своей готовности создавать просто тепличные условия для его расцвета.

 

В каждом отдельном случае по-разному. Есть, конечно, много предвыборной мишуры и шумихи. Критерием здесь может служить только одно: путь, которым предлагают двигаться политики. Если это путь закрытости принятия решений, когда граждан ставят в позицию пассивных наблюдателей — это и есть шелуха.

Период демократизации «сверху» закончен. Выход как раз в обратном: в создании условий для развития самоуправляемости и самоорганизации граждан. Гражданскую инициативу надо вывести из «тени». А это конкретный перечень мер: реформа политической системы, развитие местного самоуправления, усиление роли гражданских организаций и партий в общественной жизни, защита частной собственности, структурная перестройка экономики, ее модернизация. И этот перечень продолжается. Работы много.

 

То есть вы противник концепции формирования среднего класса «сверху»?

 

Думаю, что более уместным будет не «формирование», а «активация» среднего класса. И в этом процессе у всех будет своя роль. И у граждан, и у политиков, и у государства. Основной является необходимость изменить суть самого государства, которое сейчас активно продвигается как общественный опекун, но на самом деле является «злой мачехой», у которой есть «родная дочь» - несколько олигархических групп, и «падчерица» - все остальные граждане. Государство должно превратиться в менеджера, который регулирует процессы. Но только под присмотром общества и для его блага. В этом суть.

 

Интервью взял Юрий Таран

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

«Земля. NET»

З 1 січня 2013 року в Україні відкриють для публічного доступу електронний Державний земельний кадастр. Старт віртуального кадастру вчора підтвердив під час презентації тестового режиму даної системи голова Державного агентства земельних ресурсів України (Держземагентство) Сергій Тимченко.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,051