В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні. “Навіщо обговорювати те, чого немає”, – запитають одні. “Чи може бути цікавим клас, який без жодного спротиву віддав свободу слова, совісті та політичних об’єднань на відкуп купці нуворишів?” – скажуть інші. “А ось так ми виростимо середній клас та наше світле майбутнє, – витягнуть із шухляд десятки заздалегідь підготованих теорій треті. – Що будете замовляти?”. “А що воно таке взагалі, середній клас в Україні?” – запитають четверті. І наперед знаючи, що запитань буде набагато більше, ніж відповідей, ми й починаємо цей діалог. Адже там, де запитанням тісно, а відповідям просторо – і народжуються нові ідеї, теорії, знання. Саме запитання скидають полуду з очей і фальшиву харизму з самозваних королів.

У перехідних суспільствах важко точно визначити розмір середнього класу, окреслити його характерні риси та уподобання. Але про те, що краще бути здоровим і багатим, ніж хворим та бідним, знають усі. У середньому класі, як і будь-якому ідеалізованому витворі людського розуму, втілюються найкращі риси професіоналізму, індивідуалізму та ініціативності. І українці, з своєю природньою жагою до “золотої середини”, тут зовсім не виняток. Про потребу підтримувати та зміцнювати середній клас давно вже говорять соціологи й політики. Про необхідність здійснення практичних кроків щодо створення умов для розвитку середнього класу в Україні йшлося навіть у посланні Президента України Леніда Кучми до Верховної Ради.

Формування середнього класу в Україні, його зростання і зміцнення водночас є і соціальним, політичним і гуманітарним замовленням суспільства. Але є і інші виміри цієї проблеми. У минулому 20 столітті питання нової соціальної стратифікації та долі середнього класу набуло над-соціального, есхатологічного маштабу. Протистояння двох ідеократичних систем - СРСР та США у союзі із Європою – у кінцевому рахунку було кристалізовано у протиставленні двох нових “царств божих на Землі” – комунізму як суспільства вільного часу і реалізованих людських потреб, та “суспільства благоденства” або суспільства суцільного середнього класу.

Більше того, питання нового “некомуністичного” суспільства, де панує середній клас, органічно випливало і з певного розуміння шляху розвитку усього людства – міжцивілізаційних та міждержавних стосунків, глобальної економіки, гуманітарної та соціально-економічної конвергенції тощо. Ось як розмірковував про ідеальне майбутнє відомий англійський історик та філософ А.Дж.Тойнбі, «людина середнього класу та середнього віку»: «До кого ж нам звертатися за спасінням в цьому найнебезпечнішому становищі, коли в наших руках не лише власні життя та смерть, але й доля всього людства? Спасіння, можливо, лежить – як це найчастіше буває – у пошуках середнього шляху. В політиці ця золота середина не означатиме ані необмеженого суверенітету окремих держав, ані цілковитого деспотизму центрального світового уряду; в економіці це також буде щось відмінне від неконтрольованої приватної ініціативи або, навпаки, явного соціалізму. На думку одного західноєвропейскього спостерігача, людини середнього класу і середьного віку, Спасіння прийде, але ні зі Сходу, але й ні з Заходу. (“Сучасний момент історії”).

Запрошуючи наших читачів до участі в обговоренні проблем середнього класу, ми сподіваємося, що ваші статті, роздуми та листи дозволять більш детально та системно дослідити цей непростий соціальний феномен та визначити, чи є у нього майбутнє – близьке, чи, як це часто трапляється в Україні – лише далеке та примарне.

Тож поговоримо про середній клас та його місії.

Свернуть

Нова тема для обговорення на www.dialogs.org.ua – середній клас в Україні.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.: Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были.

Валерий Пустовойтенко, народный депутат Украины, лидер Народно-демократической партии Украины


Наш средний класс не может себе позволить “почивать на лаврах”, пользуясь достигнутым. Может даже не столько в политике, сколько в других сферах. Поэтому необходимо говорить об украинском среднем классе как о динамично развивающемся явлении.

 


Средний класс является характеристикой стабильных, экономически развитых стран. Насколько эта характеристика применима к переходным обществам?

 

Смотря к чему общество переходит. Если имеется в виду движение к рыночной демократии, то очевидно, что где-то должен быть и средний класс, потому что именно он является заказчиком на подобные изменения. Нельзя же всерьез считать, что демократия нужна небольшой группке олигархов. И если весомая часть населения нашей страны последовательно отдает голоса тем, кого на данном этапе оно считает демократической силой, то это и будет лучшим ответом на вопрос.

Просто в отличие от устоявшихся обществ, наш средний класс не может себе позволить “почивать на лаврах”, пользуясь достигнутым. Это наиболее динамичный слой. Не только в политике. Может даже не столько в политике, сколько в других сферах. Поэтому необходимо говорить об украинском среднем классе не как о статичном, а как о динамично развивающемся явлении. Развитые общества — это если хотите средний класс на “пенсии”.

 

Существует ли средний класс в Украине? 

 

Наши люди стремятся к новым, достойным стандартам жизни, к упрочению своего общественного статуса. А это одновременно – и готовность изменить свою жизнь, найти свое место в обществе. У людей есть цель, она вполне реальна и осуществима.

Ведь что такое средний класс в политическом смысле? Это конструктивное большинство. Это граждане, которые готовы помочь развитию общества, потому что видят в этом смысл. То есть, можно сказать, что пытаться определить средний класс только через черты, так скажем, потребительские — уровень дохода и т.д. — это ошибка. Средний класс в первую очередь — это конструктивная, созидательная сила, которая является главным «заказчиком» на демократические устои, справедливую и ответственную власть, международный престиж. Поэтому все то, что мы сейчас можем зачесть в продвижении демократических реформ в Украине — это заслуга граждан, которых смело можно отнести к  нашему среднему классу.

Плохо то, что средний класс у нас — это далеко не большинство. Но это уже - большой вопрос ко всем политическим силам. Ведь именно они ответственны за поиск пути, на котором благосостояние, самоуважение и безопасность людей становятся реальными, а не отчетными.

К сожалению, на сегодня мы должны честно признать, что в Украине сегодня построена модель олигархической системы, при которой государство и средний класс конфликтуют. Потому что, говоря о связи среднего класса и демократии, мы имеем в виду конкретный перечень механизмов и процедур, обеспечивающих контроль общества (а именно его конструктивного большинства, то есть среднего класса) над властью, государством. Сейчас этого нет. Более того, государство ведет своеобразную «охоту» на средний класс — на тех, кто может реально спросить с политиков. Подтверждений множество: правовой нигилизм, бюрократический произвол, незащищенность частной собственности, поддержание в гражданах Украины иждивенческих настроений, многое другое.

Но реальность совсем другая. Украинцы уже давно не иждивенцы. И никогда ими не были. Потому их на протяжении всей истории пытались привлечь на свою сторону.

 

Но если существует разрыв между властью и конструктивным средним классом, почему он не пытается активно повлиять на власть? Ведь по оценкам экспертов украинский средний класс — это одна из самых пассивных категорий населения.

 

Да, украинский средний класс ведет себя пока пассивно. А потому незаметен и трудно ухватывается. Даже налоговыми органами.

Почему он пассивен? Давайте будем честными. А кого ему сейчас поддерживать: власть, которая на него охотится, или ее критиков, которые не идут дальше призывов всех поменять, но оставить все по-старому? Потому сейчас средний класс укрылся «в тени» и там реализует свой потенциал. Это не столько пассивность, сколько скрытность и недоверие. Но насколько долго это может существовать без угрозы для общества? Не долго. Поэтому мы сейчас и говорим о разрывах в социальной ткани, о кризисе украинской перспективы.

В обществе существует запрос на другой, «третий путь», который, с одной стороны, не будет консервировать то положение вещей, которое есть сейчас, а, с другой стороны, будет предлагать эволюционный, конструктивный вариант развития общественных процессов. Стихия среднего класса — это не революционный хаос, а труд, применение своих созидательных способностей, на котором базируется его процветание.

Да и не надо гражданам Украины лезть на баррикады по поводу и без повода. Ведь есть выборы, другие механизмы. Надо просто более ответственно и умело пользоваться этими инструментами, а не идти на поводу у «раскрашенных оберток».

 

Так какие же черты, по-вашему, должны отличать средний класс?


В первую очередь — это гражданская активность во всех сферах общественной жизни. Это способность адекватно реагировать на события и процессы. И не столько приспосабливаться к ним, сколько строить свое будущее. Пусть пока из того, что есть. Именно потому здесь больше, чем где-то лидеров общественного мнения.

 

Но не относится ли то же самое к высшему слою общества, многие представители которого поднялись чуть ли «не из грязи в князи»? Куда уж активнее строить свое будущее.

 

Предлагаю различать гражданскую активность и индивидуальный эгоизм. Гражданская активность предполагает социальную ответственность, солидаризм, если хотите. В другом случае мы будем говорить о волчьей стае, а не об обществе. В таких условиях социальная ответственность будет не более чем кратковременной предвыборной технологией.

 

Не связано ли с этим то, что в последнее время многие политики обращаются к теме среднего класса? Многие этим увлечены и говорят о своей готовности создавать просто тепличные условия для его расцвета.

 

В каждом отдельном случае по-разному. Есть, конечно, много предвыборной мишуры и шумихи. Критерием здесь может служить только одно: путь, которым предлагают двигаться политики. Если это путь закрытости принятия решений, когда граждан ставят в позицию пассивных наблюдателей — это и есть шелуха.

Период демократизации «сверху» закончен. Выход как раз в обратном: в создании условий для развития самоуправляемости и самоорганизации граждан. Гражданскую инициативу надо вывести из «тени». А это конкретный перечень мер: реформа политической системы, развитие местного самоуправления, усиление роли гражданских организаций и партий в общественной жизни, защита частной собственности, структурная перестройка экономики, ее модернизация. И этот перечень продолжается. Работы много.

 

То есть вы противник концепции формирования среднего класса «сверху»?

 

Думаю, что более уместным будет не «формирование», а «активация» среднего класса. И в этом процессе у всех будет своя роль. И у граждан, и у политиков, и у государства. Основной является необходимость изменить суть самого государства, которое сейчас активно продвигается как общественный опекун, но на самом деле является «злой мачехой», у которой есть «родная дочь» - несколько олигархических групп, и «падчерица» - все остальные граждане. Государство должно превратиться в менеджера, который регулирует процессы. Но только под присмотром общества и для его блага. В этом суть.

 

Интервью взял Юрий Таран

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Мороз, народний депутат, лідер Соціалістичної партії України

Наявність 12-15 % середнього класу – показник його відсутності

Владимир Балабанович, председатель Профсоюза работников сферы предпринимательства

Будет социальное партнерство – будет и средний класс

Юрий Гребенчук, директор ЦСЭИ "Диаматик"

Дискуссию о среднем классе в Украине инициируют политики, обслуживающие экономику с колоссальным социальным неравенством

Євгенія Ахтирко, керівник соціальних програм МЦПД

Середній клас: зростання надто повільне

Денис Кирюхин, к.ф.н., мл.н.с. Института философии им. Г.С.Сковороды НАН Украины

Именно средний класс устраивает революции

Ярослав Пасько, кандидат філософських наук, доцент Донецької державної академії управління

Середній клас – це найкраща частина суспільства

Александр Стегний, доктор социологических наук, исполнительный директор Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс», ведущий научный сотрудник Института социологии НАНУ

Средний класс у нас есть: бедный, но стремящийся.

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Средний класс в тисках украинского менталитета

Владимир Бревнов, экономист

Общество неиждевенцев

Виктор Небоженко, президент Агентства корпоративной поддержки «Трайдент»

Ставка на средний класс

Евгений Копатько, руководитель Донецкого информационно-аналитического центра

Средний класс к выборам равнодушный

Максим Машляківський, експерт маркетингової компанії Gfk-USM

Стабільні економічні умови – найкраще середовище для середнього класу

Олександр Олійник, директор Інституту реформ

Середній класс – виконавець і замовник суспільних змін

Володимир Полохало, шеф-редактор журналу „Політична думка”

Режим, який склався, є найбільшим ворогом середнього класу

Татьяна Малева, директор Независимого института социальной политики (Москва)

Сегодня средний класс является гарантом. Но не общества. А самого себя

Валерій Хмелько, професор, доктор філософських наук, президент Київського міжнародного інституту соціології

Рівень конкуренції в суспільстві визначає рівень розвитку середнього класу.

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

Куда «подвинуть» средний класс?

Александр Пасхавер, президент Центра Экономического Развития

Нам не нужен средний класс рабов

Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Реальність і уявне в житті середнього класу

Людмила Шангина, УЦЭПИ им.Разумкова

Средний класс: хорошая мина при плохой игре

Сергей Макеев, доктор социологических наук, старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины

О надежде на средний класс говорить не приходится

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,039