В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Проведення у 2006 році виборів до парламенту на пропорційній основі, концентрує увагу суспільства та ЗМІ на діяльності політичних партій. Нажаль, виборча кампанія 2006 року є вкрай персоніфікованою. Виборці, як і під час президентських виборів, продовжують орієнтуватись не стільки на партії та їх програми, скільки на фотогенічність та ораторські якості політичних лідерів.

Водночас, політична монополія, яку авансом отримали політичні партії, спонукає нас поставити питання про громадський аудит політико-програмного забезпечення політичних сил, що претендують на входження до вищого законодавчого органу країни. Попри всю декларативність та кон'юнктурність політичних програм вони містять в собі багато цікавої фактичної, а інколи і концептуальної інформації. Відтак, ми пропонуємо Вам прийняти участь у обговоренні наступної теми „Яку Україну пропонують Україні?”.

Ми переконані, що в будь-якому випадку, аналіз, оцінка та узагальнення інтелектуального багажу представленого в передвиборчих програмах українських політичних партій є необхідним та корисним кроком для розвитку політичної свідомості, культури та демократії в Україні. Зокрема було б цікаво з'ясувати низку питань.

Оцінити стиль мислення, масштаб та рівень амбіцій політичних еліт. Визначити горизонт цілей та запропоновані образи майбутнього, які пропонують своїм виборцям політичні партії.

Визначити наскільки ідеологічно ангажованими є програми політичних партій. В рамках яких політико-ідеологічних парадигм (соціалізм, лібералізм, солідаризм, консерватизм та інші „ізми”.) продовжують жити та планувати свої стратегії партійно-політичні еліти України? Зі свого боку, для кращої орієнтації, ми запропонуємо вам огляди ідеологій, які панують нині в світі.

Президентські вибори 2004 року стали виборами цінностей та морально-етичних установок. Очевидно зміст передвиборчих програм дозволить дати відповідь на питання про те, чи готові політичні партії, хоча б на рівні політичних декларацій, зробити крок від „війни цінностей та стереотипів” до конкуренції ідей та програм політичної та економічної модернізації країни.

Ми пропонуємо оцінити „програмні документи” з точки зору їх креативності та наявності „проривних” ідей. Іншими словами, наскільки далекоглядними та глибокими є партійні оцінки, щодо стану та перспектив соціально-політичного розвитку України. Чи може претендувати хоча б одна з 45 програм, на статус політичного «хіта сезону» на виборах 2006 (незалежно від проходження партії в Парламент)?

Нарешті, варто оприлюднити оцінку ступеню популізму та рівень цинізму тих, хто сподівається отримати в березні 2006 року доступ до важелів влади та депутатську недоторканість. Зокрема, важливо показати український політичний ландшафт не лише у формі еклектичного набору оцінок, обіцянок та гасел, а й у вигляді реконструкції реальних політичних намірів, практик та пріоритетів провідних політичних сил?

Отже, шановні читачі, пропонуємо вам впритул подивитись на ті програми, що нам пропонують політичні партії, та зробити адекватний вибір нової української п'ятирічки.

Свернуть

Проведення у 2006 році виборів до парламенту на пропорційній основі, концентрує увагу суспільства та ЗМІ на діяльності політичних партій. Нажаль, виборча кампанія 2006 року є вкрай персоніфікованою. Виборці, як і під час президентських виборів, продовжують орієнтуватись не стільки на партії та їх програми, скільки на фотогенічність та ораторські якості політичних лідерів.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Программа оппонентов оранжевой команды показывает серьезность их намерений на взятие власти»

В каких программах политических партий, участвующих в предвыборной гонке, можно найти стратегические инициативы, концепции развития Украины?

На мой взгляд, они хорошо выписаны в программе Партии регионов, имеющей название «Стратегия экономического развития Украины». В этой программе мы можем увидеть вполне стратегическое осмысление ситуации и концептуальные предложения по развитию Украины, и, пожалуй, это единственная программа с таким целостным взглядом, который прослеживается во всех требованиях и позициях партии. Это было для меня лично неожиданностью, поскольку в этом документе не просто выписаны некие пункты и предложения, но и раскрыт каждый тезис, взаимоувязан с другими, что превращает его в конкретное предвыборное предложение. Я бы поставила самую высокую оценку разработчикам программы Партии регионов, поскольку в ней чувствуется целостность, стержень, четкое позиционирование партии и даже идеология.

Другой вопрос, какая это идеология и куда зовет такая программа. Здесь, я, на уровне политического выбора категорически не поддерживаю предложенную концепцию. Поскольку она предлагает откровенную олигархическую стратегию развития Украины, в интересах монополий и крупного бизнеса. Это абсолютно, экономически правая программа, и само ее появление это факт, который демонстрирует, что крупный капитал в Украине мобилизован, не только на уровне политического представительства, но и впервые идеологически и уже программно отстаивает свои интересы. Программа Партии регионов – это последовательная идеологическая позиция крупного капитала.

В то же время, остальные политические силы, в которых присутствует крупный капитал, стыдливо умалчивают его интересы, а если и делают это, то на уровне неких скрытых лоббистских схем.

Какие именно пункты из программы Партии регионов свидетельствуют о том, что она выражает интересы олигархов?

Эта программа достаточно объемная, пожалуй, самая объемная из всех предложенных. И хотя у блока «Не так!» тоже довольно большая программа, однако, на мой взгляд, она бессистемная, и представляет собой скорее тактические выкладки без привязки к украинским реалиям.

В самом начале программы Партии регионов находится блок, который критикует нынешнее руководство и показывает позицию партии в качестве оппозиционной политической силы. Далее, идет методологическое обоснование позиции Партии регионов, и первое, к чему приходят разработчики программы, это к проблеме упорядочения и неприкосновенности отношений собственности, что свидетельствует о важности этого вопроса для партии. Кроме того, Партия регионов предлагает новый термин «промежуточный этап постиндустриального развития», что, в переводе на общепонятный язык, обозначает этап структурирования монополистического капитала. Это схема австрийского социал-демократа Отто Бауэра, которую потом позаимствовал Владимир Ленин в известную работу, и из которой следует, что главную роль в этой экономической фазе развития будут играть крупные национальные корпорации-монополисты. Что так и есть в Украине. Естественно, что в программе Партии регионов прямо не сказано о корпорациях, однако в системном смысле слова совершенно понятно о чем идет речь.

Второй момент, который затрагивает программа Партии регионов, это роль государства, и здесь во многом разработчики делают акцент на схему развития, характерную для Юго-Восточной Азии, которую сейчас пытается реализовать Россия. Согласно этой схеме государство является главным игроком, оно находится в центре экономических процессов, и отсюда следует предложение - усилить роль государства. Я категорически против такого предложения, поскольку роль государства, с точки зрения демократического развития, в Украине следует не усиливать, а рационализировать. Модернизировать к новым задачам и условиям. Государство должно поступиться гражданскому обществу, а не продолжать наступать на него. Однако, важно то, что Партия регионов ставит этот вопрос на повестку дня, и предлагает, в целом, государственническую идеологию, по своей сути заимствованную у россиян, и потому авторитарно-бюрократическую. Что в общем-то и не удивительно для такой силы как Партия регионов. Но такая проблематизация позиции уже плюс – меньше демагогии.

Но неужели больше никто не делает попыток проблематизировать важные для общества темы?

Существует еще одна программа, которая (хотя и менее детализировано) делает такие попытки, это блок Пора-ПРП, который старается вынести в качестве ключевой - проблему приоритетного участия общества в политических процессах, а также проблему политической ответственности. Однако, этот блок пока не претендует на роль лидера, в то время, как Партия регионов имеет самый большой рейтинг и реально претендует на власть. Потому мы должны обращать особое внимание на то, что предлагают Регионы.

Кроме того, в этой программе существует заявка на то, что только крупный капитал в состоянии дать стратегический уровень политики для Украины.

Следует также заметить, что программа Партии регионов подана достаточно инструментально, то есть, она возможна к исполнению. Так в программе акцентируется идея протекционизма для национального капитала, и отстаивается позитивность взаимосвязности интересов корпорации и государства, что означает чистой воды олигархию. И это позволяет нам увидеть, что партия – выступает, по сути, за олигархическую стратегию развития Украины.

Кроме того, Партия регионов не просто показывает задачи децентрализации власти, но и предлагает сделать это по особой схеме, а именно усилить роль регионов, но при этом четко понятно, что приоритет получат регионы, которые дотируют бюджет, то есть, промышленно развитые регионы Востока, остальные же, «слабые» регионы будут довольствоваться компенсирующими трансфертами.

Здесь, кстати, проступает проблема федерализации и сепаратизма со скрытым лоббированием отдельных регионов, и это говорит о том, что Партия регионов нацеливает свою политику на опасную стратегию «кланизации» регионов, она претендует на контроль над целыми регионами, что является прямой угрозой для государства. Абсолютно понятно, что если государство сращивается с монополистическим капиталом, оно начинает служить интересам не большинства страны, а именно этого кап и тала.

В этой программе также прослеживается тенденция, характерная для крупного капитала во многих странах мира, в особенности для Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, это клиентеллистская модель отношений между крупным капиталом и остальной частью общества. Когда в программе Партии регионов говорится о том, что «богатые накормят бедных», то речь идет не о схеме социального партнерства, а о «подкармливании» бедных слоев населения по схеме олигархического патернализма или создании под большой бизнес социальных клиентелл, которые будут поддерживать олигархический режим власти из-за корыстной заинтересованности. Это довольно опасно, поскольку нацелено на притупление гражданской и политической активности общества, которая возросла в результате «помаранчевой революции».

А какие отношения будут у олигархов со средним классом согласно модели, предложенной Партией регионов?

В рамках программной концепции этой партии речь идет о профессионализме и о необходимости кадровой селекции, однако главный смысл состоит в создании специальных корпоративных сетей под крупный капитал, которому нужны профессиональные агенты влияния, на которых можно будет опереться, чтобы управлять страной. Таким образом, олигархи хотят создать группу лояльных себе профессионалов, дав им достойный заработок и стабильный социальный статус. И опереться на них. Такое замещение реального среднего класса на лояльную профессиональную клиентеллу.

При этом, несмотря на программу «Богатые накормят бедных», в концепции партии есть положение о том, что «государство не мессия, чтобы накормить толпу голодных пятью хлебами», таким образом, партия критикует идею увеличения социальных выплат, поскольку это может негативно сказаться на экономике. Это еще одно доказательство того, что Партия регионов предлагает ограниченный подход к социальным программам, то есть выступает на правых позициях, характерных для крупного капитала.

А что предлагает эта партия в сфере внешней политики?

Очень большое внимание уделено концептуализации внешней политики и проблеме национальных интересов. В программе сказано о евроинтеграции, однако в одном из пунктов говорится о том, что «сближение с Европой не должно сводится к евроинтеграции любой ценой», и таким образом, сторонники Партии регионов отказываются от евроинтеграционного пути для Украины, проделанного странами Центрально-Восточной Европы. Кроме того, по всему тексту прослеживается отстаивание неразрывных связей с Россией, на уровне конкретных программных положений они защищают создание ЕЭП, одновременное с Россией движение в ВТО, то есть, предлагают уступить всем требованиям, которые выдвигает Россия в отношении Украины.

Таким образом, программа Партии регионов, изложенная на 24-х страницах предлагает создание в Украине похожей на российскую модель «контролируемой демократии» и отстаивает стратегию олигархического (монополистического) капитализма. По своему смысловому качеству и пафосу эта программа является антидемократической и антиевропейской.

Каковы шансы у Партии регионов реализовать свои идеи? Не откажется ли она от них, попав в парламент?

К сожалению, вероятность реализации этой стратегии в Украине очень высока. Это ярко демонстрирует не только программа, но и практические подходы партии к формированию политики - например кадровой – предвыборный список. И что хуже всего, концепция списка Регионов легла в основу списков большинства партий- участников выборов-2006, ведь в большинстве из них очень много представителей крупного капитала, которые целиком и полностью разделяют подход Партии регионов, который состоит прежде всего в защите интересов капитала, но не простых граждан. Таким образом, олигархи, которых очень много и в списке «Нашей Украины», и БЮТ, и, тем более, в партии Литвина, будут вполне готовы поддержать эту программу на практике. И это главный риск для Украины.

А поскольку представители крупного капитала во всех списках находятся на проходных местах, это значит, что они пройдут в парламент, и как результат политика будущего правительства, если не будет нацелена на реализацию программы Партии регионов, то, будет учитывать интересы этой политической силы. Ведь регионы могут получить самое большое представительство в будущем парламенте. Такая ситуация будет иметь место до тех пор, пока не сформируют свои интересы и предложат свою позицию другие социальные группы, которые пока гораздо слабее и гораздо менее структурированы, чем крупный капитал.

Важно заметить, учитывая общую стратегию политического развития Украины, что существует очень большой риск того, что у нас реально в результате этих выборов будут созданы устойчивые олигархические сети, которые и будут управлять страной посредством политических партий, финансируемых ими. Боюсь, что в этом состоит ближайшее будущее Украины.

Существуют ли стратегии, альтернативные той, которую предлагает Партия регионов?

Если посмотреть программы других ведущих партий и блоков (а именно «Нашей Украины», БЮТ и ПРП-Пора), то их программы от стратегии Партии регионов отличает то, что они более мобилизационные по типу, не такие конкретизированные, у них присутствуют лишь заявки, а не механизмы решения проблем. Эти программы в целом менее концептуальны, чем программа Партии регионов. В то же время, программы этих партий, не взирая на некоторые лоббистские пункты, нацелены в основном на защиту интересов всех граждан и отстаивают идеи демократии и европейского выбора для Украины. Это их объединяет.

Кроме того, все эти программы построены на демократических принципах, хотя у Блока Юлии Тимошенко чересчур много популизма, и его программа очень напоминает программу первого «помаранчевого» правительства, возглавляемого Юлией Владимировной. У «Нашей Украины» более интересные идеи, в ее программе есть попытка проблематизации, исходя их социологических данных, и определения своей целевой группы, однако эти идеи абсолютно не раскрыты и поэтому не понятно, как они будут реализовываться. У ПРП-Поры, по своей структуре и концепции, не совсем программа, а скорее заявка на защиту интересов гражданского общества как приоритетного направления развития Украины.

Однако, все «оранжевые» политические силы объединяет то, что они в своих программах отстаивают демократическую парадигму развития Украины, а не олигархическую, как это делает Партия регионов, и более завуалированно Литвин и СДПУ(о). Однако, в связи с тем, что не в одной из этих демократических программ нет системного обоснования, они смотрятся слабее в качестве ясной перспективы для Украины. Это связано с тем, что «оранжевые» пытаются охватить более широкий спектр интересов, ориентируясь на более широкие слои населения, чем оппоненты. Таким образом, им значительно сложнее было создать концептуально проработанную программу, чем Партии регионов, однако, это не значит, что этого нельзя было сделать, следовало просто более серьезно поработать над этим. Создать подобную программу было бы сложно одной из этих политических сил, однако, возродив предвыборную демократическую коалицию, эти партии смогли бы продемонстрировать альтернативу тому, что предлагает Партия регионов.

Но разве они не могут объединиться если не перед выборами, то хотя бы уже в парламенте?

У меня достаточно пессимистический взгляд на нашу политическую ситуацию, и я думаю, что программные позиции, которые демонстрируют лидеры этих партий и блоков, показывают нежелание идти к реальному, а не формальному объединению. Эта коалиция имеет смысл лишь тогда, если на ее основе будет создана платформа демократического развития страны.

Таким образом, программа оппонентов оранжевой команды показывает серьезность их намерений на то, чтобы вернуть власть и реализовать развитие страны по олигархическому сценарию. В то время, пока оранжевая команда демонстрирует только попытки и только в связи с необходимостью ориентироваться на электоральные настроения и на социологию, и, желая объединения, лишь исходя из того факта, что на данный момент ни одна политическая сила не имеет возможности стать правящей самостоятельно. Однако, при таком вынужденном объединении «оранжевых» нельзя будет избежать конфликтов в парламенте, создания разных конфигураций большинства, частой смены правительств и нестабильности. В случае же осознанного объединения, коалицию будут цементировать общие идеи, общее видение, общие концепции и общая стратегия. Пока, к сожалению, этого нет.

Беседовала Оксана Гриценко
Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Идеологические партии сегодня переживают кризис

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

„З цих парламентських виборів буде винесено якнайсерйозніші уроки”

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Коммунисты не будут в стороне от политического процесса»

Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень та конфліктології

Нинішні парламентські вибори є виборами довіри

Юрій Якименко, директор політико-правових програм Українського центру економічних та політичних досліджень ім..А.Разумкова

„Цілісні концепції – „не формат” для передвиборчих програм”

Ігор Попов, голова правління Комітету виборців України

„Нам варто очікувати політичної та економічної кризи”

Лесь Доній, політолог, кандидат в народні депутати від Соціалістичної партії

Всевладдя партійної бюрократії загрожує нечуваною корупцією

Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика»

Наш блок іде в парламент щоби допомогти президентові виконати свої програмні обіцянки

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Будущее, которое предлагают нам партии – модернизированный кучмизм

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

Наші партії формуються не за ідеологічним принципом

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

«В Украине растет запрос на политическое планирование»

Володимир Полохало, політолог, кандидат у народні депутати

Боротьба цінностей, а не ідеологій

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Цей політикум вичерпав себе”

Владимир Малинкович, политолог

Настоящих партий у нас пока нет, но появиться они еще могут

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом международных валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Явных глупостей в программах партий нет

Валерий Вакарюк, вице-президент Фонда Виктора Пинчука

„Партійна система не відповідає потребам сучасного українського соціуму”

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

„У нашій країні лідер є концентрованим виразом ідеологічної суті партії”

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Восени нас можуть чекати нові зміни до Конституції

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

Реалістичне розв’язання проблем у більшості програм замінено обіцянками

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,202