В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Проведення у 2006 році виборів до парламенту на пропорційній основі, концентрує увагу суспільства та ЗМІ на діяльності політичних партій. Нажаль, виборча кампанія 2006 року є вкрай персоніфікованою. Виборці, як і під час президентських виборів, продовжують орієнтуватись не стільки на партії та їх програми, скільки на фотогенічність та ораторські якості політичних лідерів.

Водночас, політична монополія, яку авансом отримали політичні партії, спонукає нас поставити питання про громадський аудит політико-програмного забезпечення політичних сил, що претендують на входження до вищого законодавчого органу країни. Попри всю декларативність та кон'юнктурність політичних програм вони містять в собі багато цікавої фактичної, а інколи і концептуальної інформації. Відтак, ми пропонуємо Вам прийняти участь у обговоренні наступної теми „Яку Україну пропонують Україні?”.

Ми переконані, що в будь-якому випадку, аналіз, оцінка та узагальнення інтелектуального багажу представленого в передвиборчих програмах українських політичних партій є необхідним та корисним кроком для розвитку політичної свідомості, культури та демократії в Україні. Зокрема було б цікаво з'ясувати низку питань.

Оцінити стиль мислення, масштаб та рівень амбіцій політичних еліт. Визначити горизонт цілей та запропоновані образи майбутнього, які пропонують своїм виборцям політичні партії.

Визначити наскільки ідеологічно ангажованими є програми політичних партій. В рамках яких політико-ідеологічних парадигм (соціалізм, лібералізм, солідаризм, консерватизм та інші „ізми”.) продовжують жити та планувати свої стратегії партійно-політичні еліти України? Зі свого боку, для кращої орієнтації, ми запропонуємо вам огляди ідеологій, які панують нині в світі.

Президентські вибори 2004 року стали виборами цінностей та морально-етичних установок. Очевидно зміст передвиборчих програм дозволить дати відповідь на питання про те, чи готові політичні партії, хоча б на рівні політичних декларацій, зробити крок від „війни цінностей та стереотипів” до конкуренції ідей та програм політичної та економічної модернізації країни.

Ми пропонуємо оцінити „програмні документи” з точки зору їх креативності та наявності „проривних” ідей. Іншими словами, наскільки далекоглядними та глибокими є партійні оцінки, щодо стану та перспектив соціально-політичного розвитку України. Чи може претендувати хоча б одна з 45 програм, на статус політичного «хіта сезону» на виборах 2006 (незалежно від проходження партії в Парламент)?

Нарешті, варто оприлюднити оцінку ступеню популізму та рівень цинізму тих, хто сподівається отримати в березні 2006 року доступ до важелів влади та депутатську недоторканість. Зокрема, важливо показати український політичний ландшафт не лише у формі еклектичного набору оцінок, обіцянок та гасел, а й у вигляді реконструкції реальних політичних намірів, практик та пріоритетів провідних політичних сил?

Отже, шановні читачі, пропонуємо вам впритул подивитись на ті програми, що нам пропонують політичні партії, та зробити адекватний вибір нової української п'ятирічки.

Свернуть

Проведення у 2006 році виборів до парламенту на пропорційній основі, концентрує увагу суспільства та ЗМІ на діяльності політичних партій. Нажаль, виборча кампанія 2006 року є вкрай персоніфікованою. Виборці, як і під час президентських виборів, продовжують орієнтуватись не стільки на партії та їх програми, скільки на фотогенічність та ораторські якості політичних лідерів.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«В Украине растет запрос на политическое планирование»

Какую идеологию исповедует партия «Вече»?

Если брать за точку отсчета идейные и социально-политические критерии, то идеологию партии «Вече» следует рассматривать через критерии транснациональное-национальное, или же глобальное-локальное, которые в свою очередь затрагивают и многие внутриполитические интересы, социальные, экономические, национальные. Такие показатели особенно актуальны для Украины, находящейся в эпицентре столкновения глобального и локального, транснационального и национального. Стоит заметить, что строительство нации-государства, формирование политической организации проходит в условиях размывания национальных суверенитетов и доминирования глобальных потоков, то есть глобализация набирает обороты. От этих соображений и отталкивались разработчики программы партии «Вече».

В то же время, , чтобы более рельефно очертить картину столкновения глобальных и национальных трендов, которые прямо и опосредованно влияют на процессы политикообразования, партияобразования в Украине, для того, чтобы вычеканить некоторые, наиважнейшие программные формы и политические приоритеты следует сперва обратиться к нашему историческому прошлому. Актуализация культурных и исторических корневых пластов является очень важным ресурсом в нынешних условиях, ведь история – это ресурс легитимации и интерпретации национального самосознания в условиях глобализационного давления.

Поэтому, партия «Вече» начинала разработку своей идеологической платформы не только с текущей внешней и внутренней политики, не только из задач и вызовов, которые стоят перед Украиной, не только из задач, связанных с короткими приоритетами электоральной политической кампании, но, и прежде всего, исходя из необходимости зафиксировать в самом названии, в самой идеи, в самом проекте принципиальный историзм украинской политики, смешение традиций и инноваций, и обретение исторического самосознания применительно к современным формулам и формам политической жизни. Вот так появилось название «Вече», так появился институт «Вече» как общественное гражданское движение на украинской культурной, корневой национальной почве. Так появился институт вечников, членов общественного движения, которые могут иметь членство в партии, или же просто участвовать в различных общественных проектах.

Параллельно мы разработали «План развития страны», в котором зафиксированы опорные точки программной платформы нашей партии, а также культурно-исторический код самоидентификации для Украины, который мы предлагаем. Хочу заметить, что в самом названии «Вече», которое отсылает к институтам вечевой демократии, а затем и в соединении с этим, конфликтности между транснациональным и национальным, и появилось это идеологическое ядро, вокруг которого строится политика партии «Вече».

Какие сферы общественно-политической жизни являются приоритетными для вашей партии? 

Программа нашей партии, в первую очередь, нацелена на развитие самосознания граждан, субъектности, формотворчество. Общество – это не пассивная материя, к которой относится власть. Нужно перевернуть эту матрицу общественной организованности и создать каналы влияния, коммуникации, воздействия, кардинально изменив отношение общества к власти. Прежде всего, это нужно делать на уровне модельных образцов политики. Кроме того, следует провести серьезную работу по институционализации этих отношений, формированию механизмов, форм и элементов, которые заблокируют основной инстинкт власти - давить и управлять обществом.

В политическом горизонте общество расчленяется на общественные движения, гражданские активы политических партий, а если рассматривать его с точки зрения социальной структуры, то общество состоит, прежде всего, из среднего класса как социального и активного большинства, которое в то же время является и электоральным большинством. В условиях работы демократических институтов именно средний класс влияет на политические процессы через политические силы, отстаивающие его интересы. Поэтому, партия «Вече» появилась не только потому, что существует потребность выражать интересы среднего класса, не только потому, что сейчас в обществе существует запрос на вхождение во власть нового поколения политиков (в том числе и из творческого, производственного, промышленного, и коммерческого предпринимательства), но и потому, что это соответствует потребностям Украины во влиянии общества и общественных организаций на политику и политические процессы. То есть «Вече» по своей проблематике не только адекватно, но и органично в своем стремлении выписать новую структуру, текстуру и партитуру украинской политики именно как общественной политики, а не политики групп интересов, истеблишмента и отдельных пусть ярких, но все-таки «индивидных» личностей.

Какой «конек» у Вашей партии? Чем Вы рассчитываете привлечь к себе избирателя? 

Прежде всего, наш «конек» в том, что мы выбираем средний, «сердцевидный» путь. Если мы будем ориентироваться на какой-нибудь славянский, евразийский блок, то это не будет соответствовать интересам избирателей Западной Украины, ориентация же на НАТО будет не по нраву Востоку страны. Таким образом, блоковая стратегия Украины создает замки для развития страны, капканы, ловушки, которые блокируют консолидацию общества. На каждое НАТО в Украине будет свое вето со стороны тех или иных регионов, частей элиты и общества. Поэтому, лучшим вариантом для нас является внеблоковость при активном, проникающем нейтралитете, работа во всех направлениях, активное влияние на принятие решений во всех сегодняшних центрах силы. Второе, партия «Вече» как я уже говорил – это партия среднего класса. Средний путь, путь активного нейтралитета, предлагаемый нашей партией, отвечает духу Украины как срединной страны. Мы находимся по средине, в «сердце» всех европейских и евроазиатских процессов.

Стоит заметить, что наши украинские партии строятся преимущественно на региональной либо же на лидерской консолидации. Так, Партия регионов в самом названии зафиксировала свою региональность и локальность. «Наша Украина» также основана на партикуляризме (есть «наша», а есть «ваша» Украина) и ее региональной базой являются Запад и Центр страны. Блок Юлии Тимошенко – это выраженная вождистская, лидерская партия, коммунисты – давно уже обуржуазившаяся партия, которую вряд ли можно назвать партией рабочего класса. А вот партия «Вече» сформирована на классовой основе, только в отличие от рабочего класса средний класс – не исключающая, а включающая в себя (инклюзивная) структура, которая состоит из многих слоев и различных групп. Поэтому важно в политике нашей партии улавливать импульсы от разных демографических, социальных и региональных слоев , но так, чтобы были четко сформулированы интересы именно этого восходящего социального класса Украины. Любая европейская нация – это ведь нация среднего класса, где последний является социальной плазмой, которая гасит конфликты между политическими и социальными организованностями. Поэтому там, где большинство в обществе составляет средний класс, конфликтность создает не зоны рисков, а как раз наоборот, способствует экономическому и социальному прогрессу. Именно такую модель и отстаивает партия «Вече».

А в какой вообще мере, на Ваш взгляд, успех на выборах зависит от избирательной программы, предлагаемой партией, или блоком?

В принципе, успех партии «Вече», как я полагаю, будет напрямую зависеть от ее программы, поэтому наша партия имеет четкий «План развития страны». Этот план охватывает как развитие Украины в целом, так и отдельные регионы, и даже районы, микрорайоны, причем начиная с годичного планирования и заканчивая десятилетиями. Кроме того, важно, что наш план развития пишут не политтехнологи, а сами граждане, которые выступают с предложениями и начинают планировать свою жизнь, а также развитие своего окружения, всего общества. Следует заметить, что именно партия «Вече» завела моду на планирование (которую потом подхватили и другие партии). Это очень полезная практика, значительно лучшая, чем программное клонирование, которое можно было наблюдать на парламентских выборах 2002 года, либо политическое «зомбирование», которым занимались ряд политиков в ходе президентской кампании 2004 года. Таким образом, мы вступаем в эпоху полноценного политического планирования и весьма приятно, что «Вече» инаугурировало открытие этой эпохи.

Что же касается других партий, то для них программы не имеют такого большого значения, ведь для создания политической программы необходимо почувствовать себя выразителем, оформителем, конструктором, смыслообразователем значимых интересов. Наши же партии строятся либо на локальной основе, либо претендуют выражать интересы всего общества, поэтому они не ощущают потребности конкретизировать свои предложения. В связи с этим часто программы строятся «за все хорошее и против всего плохого», из-за чего они носят неконкретный характер, или же перегружены цифрами, которые, несмотря на арифметическую привлекательность, отражают политическую пустоту.

Успех крупных партий, поэтому, в большей мере будет зависеть не от их программ, а от раскрученности лидеров, от уровня их присутствия в медиа, от разогретости электората, от региональных баз, от апелляции к региональным особенностям и к локальным идентичностям (например «Думай по-украински»). В то же время, в целом, как я уже говорил, в Украине растет запрос на политическое планирование и политическую программатику. Возможно, после нескольких циклов парламентских выборов избиратели наконец то смогут или электорально поощрять, или же электорально наказывать политические партии, и тогда последние всерьез возьмутся за программное обеспечение своей деятельности и своих министров и своих фракций в правительстве, что сделает нашу политику более приближенной к европейским образцам многопартийной демократии.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Идеологические партии сегодня переживают кризис

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

„З цих парламентських виборів буде винесено якнайсерйозніші уроки”

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Коммунисты не будут в стороне от политического процесса»

Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень та конфліктології

Нинішні парламентські вибори є виборами довіри

Юрій Якименко, директор політико-правових програм Українського центру економічних та політичних досліджень ім..А.Разумкова

„Цілісні концепції – „не формат” для передвиборчих програм”

Ігор Попов, голова правління Комітету виборців України

„Нам варто очікувати політичної та економічної кризи”

Лесь Доній, політолог, кандидат в народні депутати від Соціалістичної партії

Всевладдя партійної бюрократії загрожує нечуваною корупцією

Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика»

Наш блок іде в парламент щоби допомогти президентові виконати свої програмні обіцянки

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Будущее, которое предлагают нам партии – модернизированный кучмизм

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

Наші партії формуються не за ідеологічним принципом

Володимир Полохало, політолог, кандидат у народні депутати

Боротьба цінностей, а не ідеологій

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Цей політикум вичерпав себе”

Владимир Малинкович, политолог

Настоящих партий у нас пока нет, но появиться они еще могут

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом международных валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Явных глупостей в программах партий нет

Валерий Вакарюк, вице-президент Фонда Виктора Пинчука

„Партійна система не відповідає потребам сучасного українського соціуму”

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

„У нашій країні лідер є концентрованим виразом ідеологічної суті партії”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Программа оппонентов оранжевой команды показывает серьезность их намерений на взятие власти»

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Восени нас можуть чекати нові зміни до Конституції

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

Реалістичне розв’язання проблем у більшості програм замінено обіцянками

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,158