В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Проведення у 2006 році виборів до парламенту на пропорційній основі, концентрує увагу суспільства та ЗМІ на діяльності політичних партій. Нажаль, виборча кампанія 2006 року є вкрай персоніфікованою. Виборці, як і під час президентських виборів, продовжують орієнтуватись не стільки на партії та їх програми, скільки на фотогенічність та ораторські якості політичних лідерів.

Водночас, політична монополія, яку авансом отримали політичні партії, спонукає нас поставити питання про громадський аудит політико-програмного забезпечення політичних сил, що претендують на входження до вищого законодавчого органу країни. Попри всю декларативність та кон'юнктурність політичних програм вони містять в собі багато цікавої фактичної, а інколи і концептуальної інформації. Відтак, ми пропонуємо Вам прийняти участь у обговоренні наступної теми „Яку Україну пропонують Україні?”.

Ми переконані, що в будь-якому випадку, аналіз, оцінка та узагальнення інтелектуального багажу представленого в передвиборчих програмах українських політичних партій є необхідним та корисним кроком для розвитку політичної свідомості, культури та демократії в Україні. Зокрема було б цікаво з'ясувати низку питань.

Оцінити стиль мислення, масштаб та рівень амбіцій політичних еліт. Визначити горизонт цілей та запропоновані образи майбутнього, які пропонують своїм виборцям політичні партії.

Визначити наскільки ідеологічно ангажованими є програми політичних партій. В рамках яких політико-ідеологічних парадигм (соціалізм, лібералізм, солідаризм, консерватизм та інші „ізми”.) продовжують жити та планувати свої стратегії партійно-політичні еліти України? Зі свого боку, для кращої орієнтації, ми запропонуємо вам огляди ідеологій, які панують нині в світі.

Президентські вибори 2004 року стали виборами цінностей та морально-етичних установок. Очевидно зміст передвиборчих програм дозволить дати відповідь на питання про те, чи готові політичні партії, хоча б на рівні політичних декларацій, зробити крок від „війни цінностей та стереотипів” до конкуренції ідей та програм політичної та економічної модернізації країни.

Ми пропонуємо оцінити „програмні документи” з точки зору їх креативності та наявності „проривних” ідей. Іншими словами, наскільки далекоглядними та глибокими є партійні оцінки, щодо стану та перспектив соціально-політичного розвитку України. Чи може претендувати хоча б одна з 45 програм, на статус політичного «хіта сезону» на виборах 2006 (незалежно від проходження партії в Парламент)?

Нарешті, варто оприлюднити оцінку ступеню популізму та рівень цинізму тих, хто сподівається отримати в березні 2006 року доступ до важелів влади та депутатську недоторканість. Зокрема, важливо показати український політичний ландшафт не лише у формі еклектичного набору оцінок, обіцянок та гасел, а й у вигляді реконструкції реальних політичних намірів, практик та пріоритетів провідних політичних сил?

Отже, шановні читачі, пропонуємо вам впритул подивитись на ті програми, що нам пропонують політичні партії, та зробити адекватний вибір нової української п'ятирічки.

Свернуть

Проведення у 2006 році виборів до парламенту на пропорційній основі, концентрує увагу суспільства та ЗМІ на діяльності політичних партій. Нажаль, виборча кампанія 2006 року є вкрай персоніфікованою. Виборці, як і під час президентських виборів, продовжують орієнтуватись не стільки на партії та їх програми, скільки на фотогенічність та ораторські якості політичних лідерів.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Коммунисты не будут в стороне от политического процесса»

«Коммунисты не будут в стороне от политического процесса»: «Коммунисты не будут в стороне от политического процесса»

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

Соответствуют ли, на Ваш взгляд, программные положения партий, идущих на выборы, их реальным намерениям? Собираются ли они реализовывать эти программы, когда попадут в парламент?

Отвечу с уверенностью на сто процентов. К сожалению, среди партий, присутствующих в нынешнем избирательном списке, реальных не более пяти. Остальные же являются всего лишь проектами, созданными под выборы, а их программы штампуются соответствующим образом.

Коммунистическая партия Украины неоднократно заявляла, что многие из этих партий накануне выборов начинают заигрывать с электоратом. Для этого они зачастую пытаются попросту скопировать те программные положения, с которыми уже много лет выступают коммунисты. К примеру, сегодня эти партии стремятся присвоить разработанный нами блок социальных реформ, вписывают в свои программы наши цели в области экономической политики и многое другое. Однако, проблема в том, что в отличие от коммунистов, эти «подражатели» не видят реальных путей воплощения программных положений в жизнь.

Поэтому неудивительно, что после выборов большинство политиков и партий тотчас же забывают о своих обещаниях людям.

Яркий пример тому – действия «оранжевой коалиции», которая пришла к власти технологическим путем, используя неприятие гражданами Украины режима Кучмы и его ставленника Януковича (технического кандидата). По сути, 2005 год, равно как и начало 2006 года, четко продемонстрировали, что кроме политических разборок, давления на оппонентов и передела собственности ничего сделано не было. При этом экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться и у многих людей, что называется, открываются глаза на реальное положение дел.

Поэтому, на мой взгляд, в Украине сегодня существуют только одна политическая сила, готовая прийти во власть и выполнять положения своей предвыборной программы — это Коммунистическая партия Украины.

Имеют ли коммунисты стратегическое видение будущего Украины? Если да, то в чем оно состоит?

Безусловно, имеем. Квинтэссенцией нашей программы является преодоление той вопиющей несправедливости, которая существует сегодня в нашем обществе. Это касается и политической и социально-экономической сферы.

Сегодня около 90% наших граждан проживают на грани, или даже за чертой бедности. Вся собственность сконцентрирована в руках лишь 8-10% населения, и именно эти социальные группы имеют до 90% представительства в органах власти. Получается, что основная часть населения не имеет возможности защищать свои интересы. Поэтому граждане, делая свой выбор 26 марта, должны понимать: голосуя за представителей крупного капитала, они изберут людей, которые никогда не будут отстаивать их интересы и принципы. Этих «народных» политиков будут интересовать лишь вопросы своего бизнеса. Они будут лоббировать лишь выгодные им законы, что ни в коей мере не может отражать интересы основной части граждан Украины.

КПУ неоднократно выносила эти вопросы на обсуждение Верховной Рады 4-го созыва, предлагали сделать первый шаг на пути восстановления социальной справедливости. Нами был зарегистрирован ряд законопроектов, которые могли бы кардинальным образом изменить ситуацию. В частности, одним из них был законопроект лидера нашей партии Петра Симоненко, который предусматривал на легальных основаниях провести национализацию всех предприятий стратегических отраслей украинской промышленности. Абсолютно недопустимо, чтобы такие предприятия как «Криворожсталь», или же облэнерго, находились не в собственности государства. Ведь от контроля государства над их деятельностью напрямую зависит не только социальная и экономическая ситуация в стране, но и национальная безопасность в целом.

Считаю, что без скорейшего решения вопроса собственности невозможно продвижение нашей страны вперед. Ведь если прибыль от наших стратегических предприятий будет и в дальнейшем уходить в оффшорные карманы, то украинские граждане ничего так и не получат для улучшения своей жизни. Кроме того, без решения вопроса собственности, ни о какой справедливой экономике говорить вообще не стоит.

Что касается сферы политической, то КПУ имеет совершенно четкое видение будущего государственного устройства Украины. В этой связи хочу сказать, что коммунистами разработан проект новой Народной Конституции и это не отдельные поправки. Этот проект предусматривает качественное изменение системы власти в Украине, содержит кардинально новые положения о принципах общественного устройства, экономической и социальной организации общества, деятельности институтов власти.

В частности, Народная Конституция предусматривает упразднение поста Президента. Пятнадцать лет независимости показали, что этот институт власти не только не способствует стабильности в обществе, а напротив, приводит к разобщенности, провоцирует общественный раскол и создает условия для возникновения в Украине диктаторских режимов. В проекте пересмотрено расширение полномочий Верховной Рады Украины. Мы видим украинское государство только парламентской республикой.

Народная Конституция предусматривает расширение полномочий органов представительской власти на местах.

В ней также зафиксирован нейтральный внеблоковый статус Украины.

Кроме того, мы считаем крайне важным для гармоничного развития Украины, решить вопросы образования и культурной политики. Граждане нашей многонациональной страны должны иметь все возможности для удовлетворения своих культурных запросов.

Серьезного внимания требуют к себе проблемы в сфере внешней политики и взаимоотношений с нашими соседями и другими странами.

Я работаю в Комитете Верховного Совета по иностранным делам и считаю, что за 2005 год нашему МИДу следует ставить оценку неудовлетворительно, поскольку это министерство допустило множество стратегических ошибок во внешней политике. Главные среди них: ухудшение отношений с Россией и странами СНГ, резкий евроатлантический крен, вместо прагматичного экономического сотрудничества со странами Европы, полное отсутствие работы на таком направлении как экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Индией, Китаем. Недавний пример — ужесточение таможенного режима на границе Украины и Приднестровской Республики и, как, следствие, вполне предсказуемый провал собственно украинской инициативы по урегулированию приднестровского конфликта. Напомню, что продвижение «плана Ющенко» по решению проблемы Приднестровья выносилось руководством страны и МИДом в качестве одного из основных приоритетов внешней политики. И вот итог годичных усилий украинской дипломатии — обострение ситуации в регионе.

Все эти проблемы необходимо решать. Мы знаем, как это сделать, и предлагаем в своей программе реальные пути выхода из нынешней, крайне сложной ситуации.

А если говорить о других партиях и блоках, какие стратегии имеются у них? Что ценного, на Ваш взгляд, они предлагают?

Давайте начнем с партий-лидеров сегодняшней предвыборной гонки.

Партия регионов использует классическую схему эксплуатации именно тех проблем, которые, по их мнению, больше всего сейчас волнуют общество. И это в основном срабатывает. Они «пиарят» проблему русского языка, которая особенно характерна для тех областей, где находится большинство избирателей Партии регионов. Во внешнеполитической стратегии они разыгрывают карту России.

В свою очередь, еще один участник выборов блок «Не так!», разыгрывает сейчас карту анти-НАТО, и даже организовал сбор подписей для референдума о статусе русского языка, ЕЭП и НАТО. Парадокс в том, что во времена Кучмы эти же политики активно содействовали проведению евроатлантической стратегии. Даже сейчас в кулуарах Европарламента и на встречах с влиятельными представителями ЕС и США они не упускают случая заявить о своей готовности к сотрудничеству в этих направлениях.

Таким образом, партии предлагают обществу не реальные стратегии, а набор банальных рекламных слоганов. И это еще одно доказательство того, что, к сожалению, ни одно из стратегический обещаний, которые сейчас в красивой упаковке предлагаются избирателю, не будет реализовано.

Хочу еще раз подчеркнуть, что у многих украинских политиков есть хорошее свойство — избирательная память. Когда та, или иная политическая сила попадет в парламент, ее представители тут же забывают практически обо всех своих предвыборных обещаниях. Получив власть и войдя в здание Верховной Рады, эти псевдо-политики превращаются в опытных лоббистов, отстаивающих лишь свои бизнесинтересы.

Тогда как мы можем гордиться, что ни одно место в нашем списке не было продано, и ни одного представителя бизнесгрупп у нас нет. Поэтому, мы на сто процентов, как и в предыдущие годы, будем отстаивать в парламенте свои программные принципы и интересы простых украинских граждан.

Мне приходилось слышать о том, что в Украине четкую идеологическую направеленность имеют лишь левые. Как Вы считаете, можно ли разместить наши партии по идеологическому спектру?

Давайте начнем с наших бывших попутчиков — социалистов, которые почему-то заявляют о своей оппозиционности нынешней власти, при этом находясь в ней. Их идеология, вроде бы формально, соответствует классическим примерам европейской социал-демократии, но что получается на практике?

Хочу подчеркнуть, я ничего не имею против такого идеологического направления. Хотя, конечно же, наивно сегодня сравнивать Украину со Швецией как это делают социалисты и говорить о том, что мы построим Европу в Украине (это их главный предвыборный лозунг). Следует помнить, что достаточно большой путь пришлось пройти шведской, датской демократии для того, чтобы достичь того уровня развития общества и того уровня политической системы, который они сейчас имеют. У нас такие перспективы могут возникнуть лишь в отдаленном будущем. Поэтому сегодня я расцениваю риторику Социалистической партии Украины как обыкновенный популизм, не несущий никаких позитивных последствий в ближайшие годы для граждан Украины.

Активно пользуется популистской риторикой и Блок Юлии Тимошенко, провозгласивший своей базовой идеей — солидаризм. В основе этой, красивой консервативно-революционной идеологии лежат идеи об обществе всеобщей гармонии, представления о свободе служения, о взаимодополнении свободы и ответственности. Но тот, кто хорошо изучал историю политических учений, знает, в какое идеологическое течение трансформировался солидаризм в 20-30 годах прошлого столетия в Германии, Италии и Франции.

Если говорить о Партии регионов, то у них идеология в принципе отсутствует, а сама партия представляет собой лишь группу бизнес-представителей Юго-Восточного региона, которые активно пытаются взять реванш за 2004 год.

Относительно блока «Не так!», то он, соединив в себе ряд политических сил, пытается сегодня выступить конкурентом социалистов в области социал-демократической идеи.

Блок «Наша Украина» тоже состоит из представителей крупных финансово-промышленных групп, но с националистической окраской, представляющих в свою очередь другие регионы.

Хочу напомнить, что именно по причине столкновения этой группировки с Партией регионов во время президентской кампании в 2004 году Украина оказалась на грани раскола, и эта угроза сохраняется и по сей день.

Мы не приемлем стратегии «разделяй и властвуй» и призываем сейчас все политические силы отказаться от подобных намерений.

Прошлые президентские выборы, о которых Вы уже не раз вспомнили, называли в частности выбором ценностей. Можно ли подобным образом охарактеризовать и нынешние выборы в парламент?

Я бы поспорил с утверждением, что в 2004 году у нас произошел выбор ценностей. На мой взгляд, тогда в Украине был разыгран сценарий, привнесенный нам извне. «Наша Украина» была искусственно создана для выборов. Еще в 2003 году Петр Симоненко заявил, что Кучма будет работать на избрание Ющенко президентом, и именно так произошло, поскольку Янукович был техническим кандидатом, который попросту был использован для прикрытия.

У нас в 2004 году не было борьбы идеологий, а Украина была разыграна в геостратегическом плане. Тогда с одной стороны выступили Соединенные Штаты и верхушка Евросоюза, а с другой Россия, которая имеет здесь большие интересы. В результате народ Украины не получил ничего, кроме неопределенности во внешней политике, ухудшения экономического положения и бесперспективности в развитии страны.

Если говорить о ценностях вообще, то в Украине довольно часто приходится слышать о столкновении между европейскими и азиатскими ценностями. Однако я эту точку зрения не разделяю.

Нужно исходить из интересов государства, прежде всего экономических, и, безусловно, наши украинские интересы присутствуют в большей степени на востоке. Евросоюз через одного из руководителей Еврокомиссии недавно заявил, что до 2020 года вопрос о членстве в ЕС бывших республик СССР стоять не будет. В таком же ключе высказался в своем недавнем интервью немецкой газете Die Velt. и новоизбранный Президент Польши. Таким образом, в ближайшие 15-20 лет нам говорить о перспективе вступления в ЕС не стоит.

Более того, Евросоюз сегодня пытается «спакетировать» евроинтеграционные устремления Украины с Турцией. Однако по ряду причин у этой страны нет реальных перспектив стать членом ЕС, а в вопросах членства Украина с ней прибывает в одной связке. Таким образом, нам следует ответить на вопрос — нужно ли Украине стучаться в закрытую дверь и, пренебрегая национальными интересами, стремиться к членству в Евросоюзе?!

Сегодня, исходя из структуры нашей экономики, из длительных кооперационных связей из реальных экономических тенденций в мире для нас более перспективными являются рынки России, Беларуси, Казахстана и других постсоветских государств. Считаю, что отбрасывать эти длительные отношения между нашими странами —предательство национальных интересов Украины.

Как коммунисты рассчитывают реализовать свои программные положения в связи с тем, что в новом парламенте придется создавать коалицию? Не боитесь ли, что ваши цели растворятся в коалиционных интересах?

Безусловно, нужно будет думать о коалиции для того, чтобы создать и поддерживать стабильность в государстве. Ведь последний год характеризовался крайне нестабильной ситуацией, как в политике, так и в экономике.

Однако, на мой взгляд, разговоры о том, что та или иная сила уже ведет разговоры о создании коалиции, являются лишь поиском сенсаций. Реально вопросы создания коалиции будут иметь место в начале апреля. Такие переговоры будут проходить обязательно, поскольку очевидно, что сейчас ни одна политическая сила не сможет получить большинство в парламенте. Мы тоже думаем об участии в коалиции и рассматриваем различные конфигурации.

Что касается прогнозов, то, как мне кажется, вполне возможна коалиция между Партией регионов и «Нашей Украиной». Потому что, обе эти силы на повестку дня ставят, прежде всего, свои бизнесинтересы. И если это произойдет, то тогда люди реально увидят, кого они привели к власти.

Мы, конечно же, не будем в стороне от политического процесса. Сейчас я не могу вам сказать, в каком качестве мы будем входить в ту или иную коалицию, но одно могу гарантировать — решение о коалиции у нас будет приниматься коллективно (на пленуме, или даже на съезде партии).

Одним из главных условий вхождения в такую коалицию мы видим близость программных позиций и настрой на работу на благо украинского общества. Но это не означает, что, войдя в коалицию, мы будем готовы раствориться и потерять свое политическое лицо. Этого коммунисты не допустят никогда.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Фесенко, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»

Идеологические партии сегодня переживают кризис

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

„З цих парламентських виборів буде винесено якнайсерйозніші уроки”

Михайло Погребинський, директор Центру політичних досліджень та конфліктології

Нинішні парламентські вибори є виборами довіри

Юрій Якименко, директор політико-правових програм Українського центру економічних та політичних досліджень ім..А.Разумкова

„Цілісні концепції – „не формат” для передвиборчих програм”

Ігор Попов, голова правління Комітету виборців України

„Нам варто очікувати політичної та економічної кризи”

Лесь Доній, політолог, кандидат в народні депутати від Соціалістичної партії

Всевладдя партійної бюрократії загрожує нечуваною корупцією

Ігор Жданов, президент Аналітичного центру «Відкрита політика»

Наш блок іде в парламент щоби допомогти президентові виконати свої програмні обіцянки

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Будущее, которое предлагают нам партии – модернизированный кучмизм

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

Наші партії формуються не за ідеологічним принципом

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

«В Украине растет запрос на политическое планирование»

Володимир Полохало, політолог, кандидат у народні депутати

Боротьба цінностей, а не ідеологій

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Цей політикум вичерпав себе”

Владимир Малинкович, политолог

Настоящих партий у нас пока нет, но появиться они еще могут

Алексей Плотников, доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом международных валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Явных глупостей в программах партий нет

Валерий Вакарюк, вице-президент Фонда Виктора Пинчука

„Партійна система не відповідає потребам сучасного українського соціуму”

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

„У нашій країні лідер є концентрованим виразом ідеологічної суті партії”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Программа оппонентов оранжевой команды показывает серьезность их намерений на взятие власти»

Анатолій Ткачук, народний депутат 1-го скликання

Восени нас можуть чекати нові зміни до Конституції

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

Реалістичне розв’язання проблем у більшості програм замінено обіцянками

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,032