В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти. Наявність неперервного процесу дослідження феномену еліт свідчить про те, що на сьогодні питання еліт актуалізоване не як теоретичне, а швидше як практичне. У різні періоди історії нашого народу належність до еліти визначалася по-різному. За походженням, достатком, умінням завжди бути поряд з найсильнішими. Але завжди еліта була частиною суспільства, яка готова перебрати на себе історичну відповідальність за його долю. У суспільстві назріла необхідність у такому соціальному прошаркові, з яким можно було б укласти “соціальний контракт”. В той час, як нинішня українська еліта не готова взяти на себе сміливість пояснити як потрібно жити зараз, які виклики можут виникнути завтра і, головне, - не визначає мети, до якої потрібно рухатись.

Уявлення про те, що суспільна еліта має опікуватися лише політичною чи економічною доцільністю ухвалюваних рішень, що домінує нині в громадській свідомості як України, так і інших пострадянських країн, може врешті-решт стати злим жартом, як для еліти цих країн, так і для суспільства загалом.

Розмивання як поняття, так і складу нової української еліти, яка нині конкурує лише за матеріальні та політичні ресурси, позбавляє Україну майбутнього, бо таку еліту турбує лише власне майбутнє, а не майбутнє країни. Звідси й хвороба “оманливої демократії”, що виникає у суспільстві, коли еліта не виконує своїх суспільних обов’язків. Адже еліта – це частина суспільства, яка, говорячи словами Ортегі-і-Гассета,має «вимірювати себе особливою мірою», яка готова взяти на себе історичну відповідальність за долю суспільства загалом. Окрім того, як зазначає відомий російський філософ Олександр Нєклєсса, сьогодні “еліта – це ті, хто оперують свтоглядом, ті, хто оперують сенсом”.

Українська еліта не уявляє себе конкуруючою силою в сфері світоглядів та сенсів як всередині, так і ззовні. Наша еліта не сприймається як носій суспільної самосвідомості або провайдер громадського інтересу та його реалізації. Причинами такого стану речей можна назвати:

По-перше, гіпертрофовану роль політичної еліти на тлі занепаду культурної, наукової та іншої інтелектуальної еліти суспільства.

По-друге, спираючись лише на політичний та економічний раціоналізм, українська еліта неспроможна подолати прірву, що збільшується, між політичною та бізнес-елітою, з одного боку, і, інтелектуальною елітою, з іншого.

По-третє, в нас відсутня модель циркуляції еліт. Можливо, саме тому “лавка запасних” така коротка, про що неодноразово жалкував президент... Там, де існує циркуляція еліт, ми спостерігаємо суттєві соцільні зрушення та появу на вершині соціальної ієрархії нових людей з новими базовими цінностями.

Все вищенаведене, а також відсутність об’єднавчих цінностей, бачення майбутнього, заради якого проводяться реформи, та визнаних більшістю суспільства правил гри робить українську еліту слабкою, залежною та провінційною.

Але ж часи змінюються і впертий супротив „старої еліти” усьому новому і прогресивному має бути зламаний. Прийшов час подолати цю усталену тенденцію, тим паче, що соціальне підгрунтя для народження „нової еліти” вже перезріло.

Людина завжди задоволена своїм розумом і не задоволена своїм становищем. Ці слова, лише за окремими винятками, стосуються практично кожного. Спинатися щаблями соціальної драбини все вище і вище, здавалося б, така природня і почесна справа. Туди, в елітарні кола суспільства потрапити нелегко. Надовго там затриматися – набагато важче. І лише одиниці залишаються національною елітою назавжди.

Тому, розпочинаючи нашу нову тему, ми хотіли б знайти відповіді на запитання про те, кому сьогодні можна довірити майбутнє України. Які риси притаманні тим, хто має бодай якісь шанси залишитися елітою. Кого український народ шанує і шануватиме за добрі справи, незламний дух та уміння й силу вести за собою свою спільноту – до успіху, процвітання й вічності. Через терени – до зірок.

Отже, запрошуємо вас до діалогу про національну українську еліту.

Русская версия текста

Свернуть

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга: Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Виктор Гречанинов, генеральный директор «Металлоинвест-Украина», экс-заместитель министра обороны


Не имея достаточных материальных основ для нормальных условий жизни общества, мы не можем создать нормальные (не диктаторские) условия для развития элиты, для проявления ее творчества, для расцвета ее таланта в любых отраслях.


 

Что на Ваш взгляд является критерием элитарности?

 

Элита – это высококвалифицированная гуманитарно-техническая интеллигенция. Думаю, что у человека, которого можно было бы причислить к рангу элиты, должна быть сумма академических знаний (и даже энциклопедических в своей области), а также соответствующее воспитание, принципы жизни, отношение к общечеловеческим ценностям. В моем понимании, если поведение человека не отвечает полученным знаниям, то он не может быть причислен к элите. Например, я бы не относил к элите диктаторов, захватывающих власть в государстве, поскольку они не имеют соответствующих моральных характеристик.

 

Как вы относитесь к мнению о том, что элита обязана заботится о будущем общества, в котором живет?

 

Безусловно, прямо или опосредованно, элита должна заботится о будущем всего общества. Люди, например, могут заниматься наукой, полностью этому отдаваться и, на первый взгляд, не думать о развитии различных отраслей, отдаленных от их занятия. Но, в конечном счете, их работа принесет пользу всем гражданам. 

 

Актуальным ли для Украины является такое понятие как политическая элита и бизнес-элита?

 

Безусловно. Сегодня можно назвать немало представителей украинского топ-менеджмента, которые являются элитой в этой отрасли. Это люди с европейским образованием, с хорошим воспитанием. Как когда-то среди купцов в Российской империи, так и сегодня среди многих бизнесменов ценились и ценятся честность и уважение к партнерам.

Что же касается политической элиты, то я не могу себе позволить давать ей оценки. Однако считаю что, некоторые политики, судя по их заявлениям в СМИ, незаслуженно считают себя представителями элиты.

 

Применимо ли к Украине понятие военной элиты? И если таковая у нас существует, не дискредитировала ли она себя в последнее время?

 

Сегодняшнее состояние вооруженных сил нашей страны, их оснащение и подготовка свидетельствует о том, кто ими руководит. Прошло двенадцать лет после обретения Украиной независимости, одиннадцать лет после создание собственных украинских вооруженных сил. Может ли кто-то сегодня сказать о том, что проведено реформирование армии, определены задачи, которые должны стоять перед вооруженными силами и что вооруженные силы готовы к выполнению этих задач? Можно ли сказать, что нынешнее вооружение нашей армии соответствуют современным требованиям?

Сегодня на разного рода совещаниях не редко ставится чуть ли не вопрос целесообразности существования украинских вооруженных сил, и многие военные, присутствующие на этих совещаниях, не могут убедительно ответить на этот вопрос.  

 

То есть проблема в недостаточном финансировании нашей армии?

 

Когда-то академик Королев сказал крылатую фразу: «Кто не хочет что-то сделать, тот ищет причины, а кто хочет - возможности». Всегда можно добиться в большей степени того, что необходимо при настойчивости, желании, и, главное, понимании своих целей.Если же этого нет, то всегда можно сослаться на недостаточное финансирование.

  

Возможна ли такая ситуация когда интересы бизнеса будут идти в разрез с национальными  интересами государства? Таким образом для бизнес-элиты (топ-менеджеров) возникает сложная ситуация выбора.

 

Наше государство, создав многовекторность и определив свой курс с одной стороны в Евросоюз, с другой - продолжая стратегическое партнерство с Россией, с Соединенными Штатами, имея прекрасные отношения с Китаем, создало условия для того, чтобы украинские предприниматели имели возможности для получения максимальной прибыли для своих предприятий.  Соответственно, будут создаваться и рабочие места, и увеличиваться налоговые поступления в бюджет. Как мне кажется, отечественные бизнесмены и политики согласовывают вопросы совместной стратегии при выборе деловых партнеров. Это можно увидеть на примере нефтепровода Одесса-Броды.

Беда, однако, состоит в том, что в условиях дикого рынка, деньги в большом количестве были выведены из страны, а финансово-кредитная система Украины из-за этого стала мертвой. И сейчас некоторые бизнесмены продолжают процесс откачки денег через оффшорные зоны. Конечно же, таких людей нельзя назвать элитой.  

 

Существует мнение, согласно которому элита теряет свое влияние при развитом гражданском обществе. Согласны ли вы с этим?

 

Не думаю, что в странах с низким уровнем развития, где народ влачит жалкое существование, элита будет процветать. Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга.

Еще древний китайский философ Конфуций рисовал пирамиду общества, начиная от главы государства и заканчивая народными массами. Так вот срединой этой пирамиды являлось управляющее звено, то есть те люди, которых мы называем элитой. Эти части пирамиды настолько взаимосвязаны, что, не имея достаточных материальных основ для нормальной жизни общества, мы не можем создать нормальные (не диктаторские) условия для развития элиты, для проявления ее творчества, для расцвета ее таланта в любых отраслях.

Талантливые люди, конечно же, могут появляться и в таком обществе,  но их тут же перекупят в другие страны. К сожалению, сейчас мы часто сталкиваемся с «утечкой мозгов». Очень много прекрасных специалистов, талантливых ученых из самых разных областей знаний уехали из Украины за последние десять лет. При этом было затрачено много денег на подготовку этих специалистов, ведь для создания ученого необходимо много соответствующих условий, это требует затраты больших средств. Получается, что когда такого человека забирают работать за рубеж, наша страна, вложив в него много сил и ресурсов, ничего не получает взамен.

Поэтому я считаю, что чем выше жизненный уровень и, в то же время, чем выше нравственность общества, тем лучше будет качество его элиты. В государствах, где господствует тоталитаризм, элита со временем разрушится вместе с самим государством. В этом нас неоднократно убеждала история, в том числе и история СССР.

 

Вы говорили о необходимости нравственности в обществе. Но разве не элита должна воспитывать эту нравственность?

 

Это настолько взаимосвязано, почти как в споре, что же первично: экономика или политика. Если народ в целом не готов, то элитарные люди окажутся для этого общества преждевременными, они не будут достаточной мерой восприняты. В истории человечества существует множество соответствующих примеров. Таким человеком, опережающим свое время, был Джордано Бруно, сожженный на огне из-за убеждения в том, что земля вертится.

Нравственность в обществе дает возможность элите для расцвета, для продвижения мысли, эта же мысль в свою очередь влияет на общество. То есть, имеем единый процесс.

 

Насколько зависима наша элита от внешнего влияния?

 

Безусловно, она очень от него зависит. Люди общаются, видят уровень подготовки представителей других стран. Это относится ко многим нашим деятелям искусства, и не только искусства. С одной стороны есть желание сохранить самобытность отечественной культуры, ее традиции, а с другой - закономерным является проникновение к нам культурных достижений наших соседей. На мой взгляд, это нормальный и позитивный процесс.

Наша элита, равно как государство, должна принимать необходимые меры для сохранения самобытности украинской культуры, традиций и, конечно же, языка. Ведь, если украинский язык не будет защищен в Украине, то нигде больше он не найдет места для нормального развития.


Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Дмитро Остапенко, директор Національної філармонії України

Еліта не повинна замикатися у собі

Сергій Савченко, художник-абстракціоніст

Культура розгерметизовує різні елітні групи

Вадим Скуратівський, історик

Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням

Олесь Санін, кінорежисер

У пошуках достойних

Кирило Стеценко, заслужений артист України, професор Київського національного університету культури і мистецтв

Формула еліт

Іван Сікора, заступник голови правління з питань маркетингу та розвитку ВАТ UNITEL

Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших

В’ячеслав Брюховецький, ректор Університету Києво-Могилянська академія

Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні

Валерия Иваненко, член Евразийской Академии телевидения и радиовещания, президент Международного телевизионного фестиваля «Бархатный сезон»

Не уставайте творить добро

Ернст Заграва, аналiтик-економiст

Єліта має бути сильною

Лесь Доній, шеф-редактор літературно-мистецького часопису “Молода Україна”

Cлово "еліта" - не з мого лексикону

Ігор Каганець, редактор журналу нової еліти “Перехід-IV”

Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля

Олександр Яременко, директор Українського інституту соціальних досліджень

Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий (ИГЛС)

Элита в Украине есть, но она не существует

Кость Бондаренко, политолог

Эпоха после «семьи»

Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Еліта якої не існує

Костянтин Ващенко, перший заступник голови державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

„Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”

Александр Лукьянченко, городской голова Донецка

Донецкая элита

Олег Зарубінський, народний депутат

У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта

Юрій Луценко, народний депутат

Проблема країни – почути власного Мойсея

Евгений Червоненко, народный депутат, почетный президент концерна «Орлан»

Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто

Александр Неклесса, зам. директора по научной работе Института экономических стратегий, Москва

Новая земля и новое небо

Сергей Крымский, философ

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Незрелый плод отечественной элиты

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,044