В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти. Наявність неперервного процесу дослідження феномену еліт свідчить про те, що на сьогодні питання еліт актуалізоване не як теоретичне, а швидше як практичне. У різні періоди історії нашого народу належність до еліти визначалася по-різному. За походженням, достатком, умінням завжди бути поряд з найсильнішими. Але завжди еліта була частиною суспільства, яка готова перебрати на себе історичну відповідальність за його долю. У суспільстві назріла необхідність у такому соціальному прошаркові, з яким можно було б укласти “соціальний контракт”. В той час, як нинішня українська еліта не готова взяти на себе сміливість пояснити як потрібно жити зараз, які виклики можут виникнути завтра і, головне, - не визначає мети, до якої потрібно рухатись.

Уявлення про те, що суспільна еліта має опікуватися лише політичною чи економічною доцільністю ухвалюваних рішень, що домінує нині в громадській свідомості як України, так і інших пострадянських країн, може врешті-решт стати злим жартом, як для еліти цих країн, так і для суспільства загалом.

Розмивання як поняття, так і складу нової української еліти, яка нині конкурує лише за матеріальні та політичні ресурси, позбавляє Україну майбутнього, бо таку еліту турбує лише власне майбутнє, а не майбутнє країни. Звідси й хвороба “оманливої демократії”, що виникає у суспільстві, коли еліта не виконує своїх суспільних обов’язків. Адже еліта – це частина суспільства, яка, говорячи словами Ортегі-і-Гассета,має «вимірювати себе особливою мірою», яка готова взяти на себе історичну відповідальність за долю суспільства загалом. Окрім того, як зазначає відомий російський філософ Олександр Нєклєсса, сьогодні “еліта – це ті, хто оперують свтоглядом, ті, хто оперують сенсом”.

Українська еліта не уявляє себе конкуруючою силою в сфері світоглядів та сенсів як всередині, так і ззовні. Наша еліта не сприймається як носій суспільної самосвідомості або провайдер громадського інтересу та його реалізації. Причинами такого стану речей можна назвати:

По-перше, гіпертрофовану роль політичної еліти на тлі занепаду культурної, наукової та іншої інтелектуальної еліти суспільства.

По-друге, спираючись лише на політичний та економічний раціоналізм, українська еліта неспроможна подолати прірву, що збільшується, між політичною та бізнес-елітою, з одного боку, і, інтелектуальною елітою, з іншого.

По-третє, в нас відсутня модель циркуляції еліт. Можливо, саме тому “лавка запасних” така коротка, про що неодноразово жалкував президент... Там, де існує циркуляція еліт, ми спостерігаємо суттєві соцільні зрушення та появу на вершині соціальної ієрархії нових людей з новими базовими цінностями.

Все вищенаведене, а також відсутність об’єднавчих цінностей, бачення майбутнього, заради якого проводяться реформи, та визнаних більшістю суспільства правил гри робить українську еліту слабкою, залежною та провінційною.

Але ж часи змінюються і впертий супротив „старої еліти” усьому новому і прогресивному має бути зламаний. Прийшов час подолати цю усталену тенденцію, тим паче, що соціальне підгрунтя для народження „нової еліти” вже перезріло.

Людина завжди задоволена своїм розумом і не задоволена своїм становищем. Ці слова, лише за окремими винятками, стосуються практично кожного. Спинатися щаблями соціальної драбини все вище і вище, здавалося б, така природня і почесна справа. Туди, в елітарні кола суспільства потрапити нелегко. Надовго там затриматися – набагато важче. І лише одиниці залишаються національною елітою назавжди.

Тому, розпочинаючи нашу нову тему, ми хотіли б знайти відповіді на запитання про те, кому сьогодні можна довірити майбутнє України. Які риси притаманні тим, хто має бодай якісь шанси залишитися елітою. Кого український народ шанує і шануватиме за добрі справи, незламний дух та уміння й силу вести за собою свою спільноту – до успіху, процвітання й вічності. Через терени – до зірок.

Отже, запрошуємо вас до діалогу про національну українську еліту.

Русская версия текста

Свернуть

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Эпоха после «семьи»

Эпоха после «семьи»: Эпоха после «семьи»

Кость Бондаренко, политолог


Наступает эпоха «пост-Кучмы», «пост-пост-Кучмы», и это будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет кардинального обновления элит по возрастному признаку. К власти должно придти новое поколение.

 

 

Недавно председатель Верховной Рады обронил фразу, что «эпоха Кучмы заканчивается». Это наводит на мысль, а что нас ждет дальше? Все зависит от нынешней политической элиты, которая все это время скрывалась в тени Президента, но какова она есть по сути?

Леонид Кучма не является самодостаточным политиком, он не является законодателем мод в глобальном масштабе, он является продолжателем тех традиций, которые были заложены еще в советские времена и которые продолжаются, фактически, до сего дня. Украина является осколком Советского союза не только в историческом плане, но и в ментальном плане. Леонид Кучма является представителем одной из крупнейших советских административных школ, созданных в послевоенные годы – днепропетровской. Его правление является продуктом тех норм, знаний, опыта, которые были заложены в него еще в советские времена.

Фактически он продолжает править по-советски. В 1992 году он говорил, вы скажите мне, что надо строить, и я вам построю. Ему тогда не сказали, что надо строить, поэтому он решил продолжать дело Леонида Ильича Брежнева, Константина Устиновича Черненко и прочих выходцев из днепропетровской «семьи», но в отдельно взятой бывшей советской республике. Исчезли многие атрибуты советской системы, но суть осталась прежней. Система районных и областных администраций в точности копирует советскую иерархию обкомов, райкомов, горкомов и так далее. Президентская вертикаль по сути, заменила партийную вертикаль, поэтому Кучма видит себя не столько Президентом страны, сколько первым секретарем КПСС.

Я подчеркиваю – суть системы в основном осталась прежней. Кучма сделал все, чтобы нынешняя Верховная Рада соответствовала прежнему Верховному Совету, чтобы она просто утверждала все, что спустят ей сверху, из Администрации Президента. Кабинет Министров тоже превратился не в полноценное правительство, а в простое хозяйственное управление. Кабмин стал не источником инициативы, а простым исполнителем экономический решений.

Этими моментами характеризуется эпоха Леонида Кучмы. Если же мы будем говорить об «эпохе после Кучмы», или даже «пост-пост-Кучмы», то нам надо решительно отказаться от его наследия. Нам нужно кардинально отказаться от советской системы менеджмента. Но нам нужно иметь в виду и то, что практически все потенциальные кандидаты в президенты являются продуктами той старой эпохи, они тоже несут на себе бремя советской системы. Тот же Ющенко, например. И поэтому эти новые кандидаты, в случае прихода к власти, будут продолжать ту же старую политику, только в более завуалированном виде, с современными лозунгами.

Я не разделяю мнение Владимира Литвина, который сказал, что эпоха Кучмы заканчивается. Скорее я соглашусь с Дмитрием Выдриным, что наступает эпоха «пост-Кучмы», «пост-пост-Кучмы», и это будет продолжаться до тех пор, пока не произойдет кардинального обновления элит по возрастному признаку. К власти должно придти новое поколение. Пока что оно представлено Хорошковским, в какой-то степени – Тигипко. Даже если к власти придет поколение т.н. «комсомольцев», например, Зинченко или Тигипко, уже можно будет говорить о начавшемся обновлении властной элиты. Но если к власти придет кто-то из поколения бывших коммунистов, об обновлении говорить будет преждевременно.


Как эту элиту можно охарактеризовать? Вот Д.Выдрин назвал ее «невозвращенцы», кто-то обозвал «семьей», я называю «двором Его Величества», а каково ваше мнение?


Думаю, все эти определения могут иметь место, но реально, это все-таки элита. Качество элиты определяется качеством общества, и наоборот. Если перефразировать Жан-Жака Руссо, каждый народ заслуживает своих правителей. В реальности в нашей элите имеется смесь разных групп и образований. Леонид Кучма создал такую систему, которая позволяет ему балансировать на стравливании разнородных групп. Если мы посмотрим на те группы, которые сейчас находятся в его окружении, то мы увидим ряд «семей», созданных на региональной основе. Например, Донецкая «семья». У них есть какие-то внутренние противоречия, но в Киеве они дружно лоббируют региональные интересы. Мы можем говорить о финансовых корпорациях, типа «Приватбанка», которые не имеют политического лица, и построены только на своих финансовых интересах. Мы можем говорить о каких-то семейных образованиях, например, Франчуки, Пинчуки, Деркачи, которые построены на личных, родственных связях. Наконец, мы можем говорить об отдельных личностях, которые являются друзьями Президента или имеют с ним личные связи, как например Бакай, Кравченко, Азаров.

Наверное, «двор Его Величества» это наиболее точное определение окружения Президента. Более всего оно напоминает двор Людовика ХIV. Людовик считал себя «королем-солнцем», вокруг которого движутся по орбитам его приближенные. Время от времени он их менял, и следил за тем, чтобы в его окружении была стабильность его положения, основанная на нестабильности их положений. Он даже допустил существование Фронды, которая реально никогда не была настоящей оппозицией, а была именно Фрондой. Она абсолютно нормально вписывалась в деятельность его двора. Двор погряз в интригах, которые потом стали почвой для написания ряда исторических романов. То же самое мы видим и сейчас. Однако все эти «планеты-политики» все-таки мало определяли саму политику. Политику определял только «король-солнце».

Если брать более новые аналогии, то режим Кучмы очень похож на режим позднего Франко в Испании, то есть 60-е годы. Тогда Франко разрешил деятельность партий, объявил о своем прозападном курсе, вступил в НАТО, и при этом он оставался диктатором. Его диктатура основывалась на одном, но очень актуальном для Украины лозунге: «для друзей – льготы, для врагов – законы».


Кстати, на могиле Франко сооружен огромный крест, который испанцы не любят. Нет ли в этом сходства с гигантизмом колонны на Майдане Незалежности?


Возможно. Но мне больше нравится определение, которое дал Лесь Подервянский. Он сказал, что если принять определение Гете, что «архитектура – это застывшая музыка», то Майдан Незалежности – это застывшая музыка Поплавского.

Я бы развил эту мысль дальше: Майдан Незалежности и вся эта аляповатость в архитектуре, и Поплавский, и состояние нашей культуры это все признаки именно этого, переходного режима. Фактически у нас сейчас правый режим, но с какими-то левацкими лозунгами. Состояние нашей культуры, как и архитектуры, говорит о том, что старая культура пришла в упадок, а новая еще не пришла, оздоровления общества не наступило. Культура является одним из главных индикаторов состояния здоровья общества и его возможностей.


Какой была кадровая политика Президента, иначе говоря, как у нас формировалась властная элита? Может, это поможет объяснить, почему она такова есть?


Кадровая политика была довольно интересной. Сначала Леонид Кучма опирался на тех людей, которые помогли ему прийти к власти. Фактически это был его избирательный штаб образца 1994 года. Но потом он постепенно избавился от людей, которым был чем-то обязан. Последними осколками той команды были Александр Волков, Владимир Литвин, которые потом тоже отошли.

Позже он начал опираться на днепропетровское региональное лобби. Лазаренко привел в Киев огромное количество выходцев из области, причем порой это доходило до абсурда. С концом Лазаренко днепропетровчане потеряли влияние, их раскололи на несколько групп. После этого Президент попытался опереться на «партию власти» - НДП. Все назначения были только по линии НДП. Это продолжалось до 1998 года, когда он увидел, что партию власти народ у нас не воспринимает. Народ не любит Президента, потому не любит и партию, которая его поддерживает. Тогда он приблизил к себе «денежные мешки», Волкова, Бакая и прочих, чтобы воспользоваться их деньгами, услугами их пиарщиков, чтобы пройти на второй срок. Он ими всеми пользуется, но пройдя на второй срок, натравливает на них Юлию Тимошенко, которая довольно радикально с ними расправляется.

Далее следует кризис, который Президент тоже с выгодой для себя использует – он возвышается над своим окружением. И теперь его политика направлена на создание нескольких групп, которым он бросает кость, а они за нее дерутся. На этом и зиждется его власть. Нельзя сказать, которая из групп сильнее или слабее: донецкие, трудовики или СДПУ(о). Это один круг. Есть и второй круг, это такая «оппозиция», которая на самом деле все время поглядывает «а может, и нам бросят косточку». Это такая «оппозиция», которая хотя и выступает против инициатив Президента, все время демонстрирует зависимость от Президента.

 

…Натирая ему ботинки маслом своего носа.

 

О, да!

 

В Киеве проходят время от времени всевозможные «круглые столы», на которых тусуются разные, часто достойные и неглупые люди. Есть ли в стране ресурсы для обновления правящей элиты?

 

Я не большой поклонник этих «круглых столов», но думаю, что есть. В этом я оптимист. Обновление у нас наступит, но наступит оно не сейчас, нужно подождать еще лет пять-шесть. Оно может наступить только в 2009 году. К тому времени могут встать на ноги те люди, те силы, которые были проигнорированы в 1989-1991 годах. В ходе революции тех лет власть проигнорировала целое поколение. Если сравнить это поколение с айсбергом, то его верхушкой были те несколько сот студентов, которые голодали на Майдане Незалежности. Тогда они добились лишь отставки Масола, а остальные их требования были проигнорированы. И когда пришло время делить пирог под названием УССР, то бывшие коммунисты и националисты просто «раздерибанили» его, а студентов послали… учиться подальше.

Однако я думаю, что именно поколение тех студентов, в союзе с бывшими комсомольцами, может качественно изменить ситуацию. К 2009 году это поколение подрастет, некоторые займут важные посты, и тогда оно сможет заявить о себе. Приход Хорошковского в Миэкономики – это «первая ласточка». Я всегда говорил, что к Хорошковскому я отношусь скептически, но важен сам факт прихода представителей нового поколения.

Лесь Доний как-то заметил, что в 2009 году на избирательные участки придут люди, которые родились в 1991 году, то есть в год объявления независимости. Возможно, это немного мистический момент, но только благодаря молодежи и возможны качественные изменения к лучшему в нашем государстве.

 

А какой может быть дальнейшая судьба наших нынешних руководителей?

 

Одних ждет пенсия…

 

И забвение.

 

…И забвение. Другие войдут на страницы истории. Кучма войдет не только на страницы истории, но и политологии. Живи Макиавелли в наши дни, то одну из глав в своих книгах он бы ему отвел. Есть и те, кому путь протоптал Павел Лазаренко. Ими обязательно заинтересуется правосудие. Мы еще не закончили период первичного накопления капитала, а он характеризуется изобилием подлецов и негодяев под маской политиков. То есть нас ждет еще немало интересных моментов. Наша политика качественно отличается как от европейской, так и российской, отличается своей непрогнозированностью. Какие-то люди возникают, хватают кусок у властной кормушки и быстро исчезают, чтобы не посадили. Хапнуть свое и скрыться – это характерно для многих наших политиков. Так вот, я думаю, в ближайшее время тех, кому убежать не удалось, станет больше.


Беседовал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Родился бедным? Тебе не повезло!

Артерии и «социальные лифты» общества закупориваются. Шансы карьерного роста, социальная мобильность снижается, и, что еще хуже, падает доверие людей друг к другу, что заметно среди всех классов общества, но более всего – среди бедных. Столь восхваляемый «гибкий рынок труда», означает лишь мир, в котором такая принципиально важная вещь, как профсоюз, оказывается не у дел, а с работниками обращаются как с собственностью. Это представляет смертельную угрозу семьям рабочих, и их шансам дать своим детям вдохновение и жизненные силы.

В Британии становится все меньше социального разнообразия и знаний: в условиях нынешнего капитализма компетентные люди просто не могут никуда пробиться; они становятся жертвами социальных предрассудков и настроений. Они просто не знают, что делать, поскольку эффективная государственная политика должна идти вразрез с господствующими инстинктами консерваторов.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Дмитро Остапенко, директор Національної філармонії України

Еліта не повинна замикатися у собі

Сергій Савченко, художник-абстракціоніст

Культура розгерметизовує різні елітні групи

Вадим Скуратівський, історик

Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням

Олесь Санін, кінорежисер

У пошуках достойних

Кирило Стеценко, заслужений артист України, професор Київського національного університету культури і мистецтв

Формула еліт

Іван Сікора, заступник голови правління з питань маркетингу та розвитку ВАТ UNITEL

Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших

В’ячеслав Брюховецький, ректор Університету Києво-Могилянська академія

Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні

Валерия Иваненко, член Евразийской Академии телевидения и радиовещания, президент Международного телевизионного фестиваля «Бархатный сезон»

Не уставайте творить добро

Ернст Заграва, аналiтик-економiст

Єліта має бути сильною

Лесь Доній, шеф-редактор літературно-мистецького часопису “Молода Україна”

Cлово "еліта" - не з мого лексикону

Ігор Каганець, редактор журналу нової еліти “Перехід-IV”

Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля

Олександр Яременко, директор Українського інституту соціальних досліджень

Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий (ИГЛС)

Элита в Украине есть, но она не существует

Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Еліта якої не існує

Костянтин Ващенко, перший заступник голови державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

„Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”

Александр Лукьянченко, городской голова Донецка

Донецкая элита

Виктор Гречанинов, генеральный директор «Металлоинвест-Украина», экс-заместитель министра обороны

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Олег Зарубінський, народний депутат

У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта

Юрій Луценко, народний депутат

Проблема країни – почути власного Мойсея

Евгений Червоненко, народный депутат, почетный президент концерна «Орлан»

Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто

Александр Неклесса, зам. директора по научной работе Института экономических стратегий, Москва

Новая земля и новое небо

Сергей Крымский, философ

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Незрелый плод отечественной элиты

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,224