В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти. Наявність неперервного процесу дослідження феномену еліт свідчить про те, що на сьогодні питання еліт актуалізоване не як теоретичне, а швидше як практичне. У різні періоди історії нашого народу належність до еліти визначалася по-різному. За походженням, достатком, умінням завжди бути поряд з найсильнішими. Але завжди еліта була частиною суспільства, яка готова перебрати на себе історичну відповідальність за його долю. У суспільстві назріла необхідність у такому соціальному прошаркові, з яким можно було б укласти “соціальний контракт”. В той час, як нинішня українська еліта не готова взяти на себе сміливість пояснити як потрібно жити зараз, які виклики можут виникнути завтра і, головне, - не визначає мети, до якої потрібно рухатись.

Уявлення про те, що суспільна еліта має опікуватися лише політичною чи економічною доцільністю ухвалюваних рішень, що домінує нині в громадській свідомості як України, так і інших пострадянських країн, може врешті-решт стати злим жартом, як для еліти цих країн, так і для суспільства загалом.

Розмивання як поняття, так і складу нової української еліти, яка нині конкурує лише за матеріальні та політичні ресурси, позбавляє Україну майбутнього, бо таку еліту турбує лише власне майбутнє, а не майбутнє країни. Звідси й хвороба “оманливої демократії”, що виникає у суспільстві, коли еліта не виконує своїх суспільних обов’язків. Адже еліта – це частина суспільства, яка, говорячи словами Ортегі-і-Гассета,має «вимірювати себе особливою мірою», яка готова взяти на себе історичну відповідальність за долю суспільства загалом. Окрім того, як зазначає відомий російський філософ Олександр Нєклєсса, сьогодні “еліта – це ті, хто оперують свтоглядом, ті, хто оперують сенсом”.

Українська еліта не уявляє себе конкуруючою силою в сфері світоглядів та сенсів як всередині, так і ззовні. Наша еліта не сприймається як носій суспільної самосвідомості або провайдер громадського інтересу та його реалізації. Причинами такого стану речей можна назвати:

По-перше, гіпертрофовану роль політичної еліти на тлі занепаду культурної, наукової та іншої інтелектуальної еліти суспільства.

По-друге, спираючись лише на політичний та економічний раціоналізм, українська еліта неспроможна подолати прірву, що збільшується, між політичною та бізнес-елітою, з одного боку, і, інтелектуальною елітою, з іншого.

По-третє, в нас відсутня модель циркуляції еліт. Можливо, саме тому “лавка запасних” така коротка, про що неодноразово жалкував президент... Там, де існує циркуляція еліт, ми спостерігаємо суттєві соцільні зрушення та появу на вершині соціальної ієрархії нових людей з новими базовими цінностями.

Все вищенаведене, а також відсутність об’єднавчих цінностей, бачення майбутнього, заради якого проводяться реформи, та визнаних більшістю суспільства правил гри робить українську еліту слабкою, залежною та провінційною.

Але ж часи змінюються і впертий супротив „старої еліти” усьому новому і прогресивному має бути зламаний. Прийшов час подолати цю усталену тенденцію, тим паче, що соціальне підгрунтя для народження „нової еліти” вже перезріло.

Людина завжди задоволена своїм розумом і не задоволена своїм становищем. Ці слова, лише за окремими винятками, стосуються практично кожного. Спинатися щаблями соціальної драбини все вище і вище, здавалося б, така природня і почесна справа. Туди, в елітарні кола суспільства потрапити нелегко. Надовго там затриматися – набагато важче. І лише одиниці залишаються національною елітою назавжди.

Тому, розпочинаючи нашу нову тему, ми хотіли б знайти відповіді на запитання про те, кому сьогодні можна довірити майбутнє України. Які риси притаманні тим, хто має бодай якісь шанси залишитися елітою. Кого український народ шанує і шануватиме за добрі справи, незламний дух та уміння й силу вести за собою свою спільноту – до успіху, процвітання й вічності. Через терени – до зірок.

Отже, запрошуємо вас до діалогу про національну українську еліту.

Русская версия текста

Свернуть

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Не уставайте творить добро

Не уставайте творить добро: Не уставайте творить добро

Валерия Иваненко, член Евразийской Академии телевидения и радиовещания, президент Международного телевизионного фестиваля «Бархатный сезон»


Сегодня телеканалы, ссылаясь на рейтинги, упорно адресуют большую часть своего эфира люмпен-пролетариату, т.е. зрителю ограниченному, бездуховному и малообразованному. Кстати, сегодняшнюю «элиту», можно смело отнести к этой категории, точнее – к «очень богатым люмпенам»

Наверное, по долгу службы вам часто приходиться  общаться с представителями «высших слоев общества»? Надеюсь, и ведут они себя при этом несколько иначе, нежели во время обычных интервью. Что вы думаете о нашей «элите», точнее – о тех, кто таковой себя именует?


Начну издалека. Мой папа
, когда я была еще совсем маленькой, ко дню рождения подарил мне открытку, в которой написал: “...я хочу, чтобы ты выросла Умным и Добрым Человеком...”Сегодня, приходя в церковь помолиться о своем маленьком сынишке, я прошу Бога о том же: пусть растет Умным, Добрым, Самодостаточным и Мужественным человеком. Надеюсь, когда-нибудь эти качества станут у нас неотъемлемой составляющей понятия «элита». Ведь пока что многие из наших соотечественников, по праву достойных стать ядром национальной элиты, пребывают в откровенно бедственном положении. А у большинства богатых людей – другая проблема: не достает духовности и естественной религиозности, хотя на показ – полный набор модной атрибутики.

Наши с вами предки свято верили, что заповеди Божьи, «не укради, не убий, и т. д.» – не просто слова. Когда слышу телеанонс «лучшего сериала всех времен», главный герой которого – убийца и бандит, у меня мороз по коже… Возможно, и это нужно, ведь в жизни бывает всякое, но тогда, простите, акценты-то совсем иные! Знаете, я с рождением сына совсем иначе стала смотреть на многие вещи. Если честно, не хотелось бы доверять его судьбу людям, которые сегодня называют себя «элитой». При этом понимаю, что от всех издержек становления оградить все равно не смогу. Вот желаю сыну быть умным, добрым и мужественным человеком, и не знаю – каково ему будет жить в этой стране с этими качествами. Вырастет борцом – серьезно осложнит жизнь себе и дорогим ему людям. Если вырастет добрым и мягким – будет страдать от всего происходящего вокруг. Наблюдаю иногда за «элитными» детишками, которые в пять-семь лет от роду кричат на своих нянь и топают ножками на уборщиц, и понимаю – в этих детях уже заложено искаженное представление о человеческом достоинстве. Они даже не подозревают, что любой работающий, в том числе – и на них, человек заслуживает уважения. А виноваты родители, уверенные, что объем кошелька – и есть пожизненная прописка в рядах элиты.

Недавно, в разговоре с одним очень богатым человеком я услышала, что акционеры его компании, тоже люди не бедные, были не в восторге от идеи вложения средств в реальную благотворительность. Но решающий голос был за ним и он настоял: «За минувший год мы в полтора раза повысили рентабельность нашей компании! Такой доход не был запланирован, и я хочу поделиться с теми, кому труднее». Я уверенна, этот человек, вложив сто миллионов в строительство детских домов, больниц и церквей, стал богаче во сто крат! Нужно уметь ценить то, что дарует судьба, и уметь, или учиться искренне отдавать...

Что касается нашей псевдоэлиты, то мне претит тотальная необразованность и фарисейство, произрастающее из вседозволенности. Мне кажется, что для многих из них вообще нет ничего святого. Я и раньше старалась не часто общаться с такими людьми, но в последнее время это стало просто невыносимо. Знаете, дежурным развлечением почти всех богатых тусовок являются разговоры о власти, «мол-де, и такая, и сякая, и этакая…». Хочется спросить: ребята, вот вы тут жируете, сутками забавляетесь в казино и банях, в ночных клубах с девочками, а вы-то сами – кто? Что вы сделали, чтобы хоть что-то изменилось? Жалеете бездомных детей? А вы потратили на них хоть одну копейку?


Не секрет, что на ТВ, к которому вы имеете непосредственное отношение, предостаточно «заказной музыки», а заказчики часто – та самая «элита». Получается, что в ее руках один из самых мощных манипулятивных инструментов. Кого же такое ТВ может выбирать в герои, что популяризировать, какой образ страны рисовать?


Вы спрашиваете – какую музыку заказывают те, кто платит? Какую любят и понимают, ту и заказывают. Так что качественные показатели отечественного эфира вполне объяснимы.

Много лет назад, вместе с небольшой командой единомышленников, мы создали первую негосударственную телекомпанию в СССР – молодежный видеоканал в г. Николаеве. Мы открыли шлюзы для американского и европейского кино, причем, заметьте, не худшего. Мы вкладывали собственные деньги и тщательно отбирали все, что предназначалось для эфира. К счастью, уже не с точки зрения идеологии, а с учетом художественного уровня и таланта создателей. Примерно к концу 90-х приступ голода на западное кино пошел на спад. Но планка качества ведь должна была постоянно подниматься. А зачем? Сегодня каналы, ссылаясь на рейтинги, продолжают упорно адресовать большую часть своего эфира люмпен-пролетариату, т.е. зрителю ограниченному, бездуховному и малообразованному. Кстати, тех, о ком мы с вами говорили, можно смело отнести к этой категории, точнее – к «очень богатым люмпенам». Эта противоестественная порода людей выведена только у нас, так сказать, отечественное ноу-хау.

Не так давно, еще на канале «ТОНИС», я инициировала своеобразный эксперимент: мы закупили цикл программ «Шедевры мировой сцены» – очень талантливые, даже гениальные, но давно забытые советские спектакли – «Юнона и Авось», «На дне», «Ревизор», «Чайка»... Рейтинги не поползли, они рванули вверх, внеся смятение в ряды оппонентов и немало удивив нас самих. Значит, кому-то это все-таки нужно! Другое дело, что вещатели не заморачивают себя анализом естественного роста уровня взыскательности зрителя. Знаете, что тогда стало для нас настоящим откровением? Наиболее активной аудиторией «Шедевров» была молодежь! После завершения цикла к нам еще долго ходили школьники и студенты с просьбами переписать тот или иной спектакль. Ну почему коллеги боятся таких очевидных пустующих культурных ниш? Или всему виной дремлющее сознание «заказчиков»? Хотя, думаю, наша «элита» и телевидение-то родное не глядит. Разве что новостные программы, поскольку там мелькают их «элитарные лица». Самое печальное, что эти Мистеры-Твистеры не задаются вопросом, что будет после них? Надеются, что их отпрыски будут жить в других, умных и развитых странах? А кому они нужны там, где есть свои, умные и развитые!


Я знаю, вы имели отношение к идее создания Славянского канала. Почему этот проект «не пошел»?


Хочется надеяться, что он законсервирован, до лучших времен... Замысел родился 10 лет назад, вместе с фестивалем «Бархатный сезон». Проект был комплексным: мы намеревались использовать фестиваль в качестве международного центра по разработке стратегии развития канала, и еще – как основной источник наполнения эфира. Ведь на фестивальный конкурс ежегодно приходят сотни интересных программ из многих стран. Есть же каналы, скажем, для арабских стран… А культурное наследие славянских народов – колоссально!

В проект было вложено много сил и довольно серьезные финансовые средства, но… Подъем на спутник оказался дорогим удовольствием, плюс к тому – на «Славянском» концептуально отсутствовала реклама. Мы продержались в эфире всего полгода, с декабря 1994 года по май 1995-го. Ежедневно по 9 часов. Из немногих, кто тогда поддержал нас в Украине, хочется вспомнить студию Киевнаучфильм, разрешившую «порыться» в своих архивах. Мы строили эфир на видовом кино: о центральной Украине и Крыме, о Закарпатье и его национальных ремеслах, о народной музыке, о самобытных художниках. К сожалению, никакой финансовой поддержки мы так и не дождались. А самое печальное из воспоминаний того периода – наши вынужденные обращения за помощью к коллегам-телевизионщикам и…их отказы. Заметьте, мы не просили денег, мы просили программы, чтобы показать их всему миру. Ведь Славянский канал вещал на 44 страны! Мало того, мы предлагали любые гарантии по оплате продукции после стабилизации вещания, хотя бы частичной. Да и первые благодарности пришли издалека, из Хайфы, от наших бывших соотечественников. Потом – из Греции, из Казахстана… Не скрою, в России у нас тогда было куда больше единомышленников, чем дома. Но мы-то хотели создать украинский Славянский канал! Теперь в истории нашей страны это называют эйфорией или «периодом раннего романтизма». Но идея продолжает бередить душу, поскольку с каждым прожитым годом, на мой взгляд, она становится все более актуальной и востребованной.

Возможно, когда у нас закончится формирование настоящей элиты нации, состоящей из Умных, Добрых и Талантливых людей, мы с вами вернемся к этому разговору. Если, конечно, дотянем до конца туннеля…


Беседовал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Дмитро Остапенко, директор Національної філармонії України

Еліта не повинна замикатися у собі

Сергій Савченко, художник-абстракціоніст

Культура розгерметизовує різні елітні групи

Вадим Скуратівський, історик

Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням

Олесь Санін, кінорежисер

У пошуках достойних

Кирило Стеценко, заслужений артист України, професор Київського національного університету культури і мистецтв

Формула еліт

Іван Сікора, заступник голови правління з питань маркетингу та розвитку ВАТ UNITEL

Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших

В’ячеслав Брюховецький, ректор Університету Києво-Могилянська академія

Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні

Ернст Заграва, аналiтик-економiст

Єліта має бути сильною

Лесь Доній, шеф-редактор літературно-мистецького часопису “Молода Україна”

Cлово "еліта" - не з мого лексикону

Ігор Каганець, редактор журналу нової еліти “Перехід-IV”

Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля

Олександр Яременко, директор Українського інституту соціальних досліджень

Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий (ИГЛС)

Элита в Украине есть, но она не существует

Кость Бондаренко, политолог

Эпоха после «семьи»

Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Еліта якої не існує

Костянтин Ващенко, перший заступник голови державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

„Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”

Александр Лукьянченко, городской голова Донецка

Донецкая элита

Виктор Гречанинов, генеральный директор «Металлоинвест-Украина», экс-заместитель министра обороны

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Олег Зарубінський, народний депутат

У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта

Юрій Луценко, народний депутат

Проблема країни – почути власного Мойсея

Евгений Червоненко, народный депутат, почетный президент концерна «Орлан»

Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто

Александр Неклесса, зам. директора по научной работе Института экономических стратегий, Москва

Новая земля и новое небо

Сергей Крымский, философ

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Незрелый плод отечественной элиты

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,089