В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти. Наявність неперервного процесу дослідження феномену еліт свідчить про те, що на сьогодні питання еліт актуалізоване не як теоретичне, а швидше як практичне. У різні періоди історії нашого народу належність до еліти визначалася по-різному. За походженням, достатком, умінням завжди бути поряд з найсильнішими. Але завжди еліта була частиною суспільства, яка готова перебрати на себе історичну відповідальність за його долю. У суспільстві назріла необхідність у такому соціальному прошаркові, з яким можно було б укласти “соціальний контракт”. В той час, як нинішня українська еліта не готова взяти на себе сміливість пояснити як потрібно жити зараз, які виклики можут виникнути завтра і, головне, - не визначає мети, до якої потрібно рухатись.

Уявлення про те, що суспільна еліта має опікуватися лише політичною чи економічною доцільністю ухвалюваних рішень, що домінує нині в громадській свідомості як України, так і інших пострадянських країн, може врешті-решт стати злим жартом, як для еліти цих країн, так і для суспільства загалом.

Розмивання як поняття, так і складу нової української еліти, яка нині конкурує лише за матеріальні та політичні ресурси, позбавляє Україну майбутнього, бо таку еліту турбує лише власне майбутнє, а не майбутнє країни. Звідси й хвороба “оманливої демократії”, що виникає у суспільстві, коли еліта не виконує своїх суспільних обов’язків. Адже еліта – це частина суспільства, яка, говорячи словами Ортегі-і-Гассета,має «вимірювати себе особливою мірою», яка готова взяти на себе історичну відповідальність за долю суспільства загалом. Окрім того, як зазначає відомий російський філософ Олександр Нєклєсса, сьогодні “еліта – це ті, хто оперують свтоглядом, ті, хто оперують сенсом”.

Українська еліта не уявляє себе конкуруючою силою в сфері світоглядів та сенсів як всередині, так і ззовні. Наша еліта не сприймається як носій суспільної самосвідомості або провайдер громадського інтересу та його реалізації. Причинами такого стану речей можна назвати:

По-перше, гіпертрофовану роль політичної еліти на тлі занепаду культурної, наукової та іншої інтелектуальної еліти суспільства.

По-друге, спираючись лише на політичний та економічний раціоналізм, українська еліта неспроможна подолати прірву, що збільшується, між політичною та бізнес-елітою, з одного боку, і, інтелектуальною елітою, з іншого.

По-третє, в нас відсутня модель циркуляції еліт. Можливо, саме тому “лавка запасних” така коротка, про що неодноразово жалкував президент... Там, де існує циркуляція еліт, ми спостерігаємо суттєві соцільні зрушення та появу на вершині соціальної ієрархії нових людей з новими базовими цінностями.

Все вищенаведене, а також відсутність об’єднавчих цінностей, бачення майбутнього, заради якого проводяться реформи, та визнаних більшістю суспільства правил гри робить українську еліту слабкою, залежною та провінційною.

Але ж часи змінюються і впертий супротив „старої еліти” усьому новому і прогресивному має бути зламаний. Прийшов час подолати цю усталену тенденцію, тим паче, що соціальне підгрунтя для народження „нової еліти” вже перезріло.

Людина завжди задоволена своїм розумом і не задоволена своїм становищем. Ці слова, лише за окремими винятками, стосуються практично кожного. Спинатися щаблями соціальної драбини все вище і вище, здавалося б, така природня і почесна справа. Туди, в елітарні кола суспільства потрапити нелегко. Надовго там затриматися – набагато важче. І лише одиниці залишаються національною елітою назавжди.

Тому, розпочинаючи нашу нову тему, ми хотіли б знайти відповіді на запитання про те, кому сьогодні можна довірити майбутнє України. Які риси притаманні тим, хто має бодай якісь шанси залишитися елітою. Кого український народ шанує і шануватиме за добрі справи, незламний дух та уміння й силу вести за собою свою спільноту – до успіху, процвітання й вічності. Через терени – до зірок.

Отже, запрошуємо вас до діалогу про національну українську еліту.

Русская версия текста

Свернуть

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества: Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Сергей Крымский, философ

В 40-х годах 19-го века вся Европа стала рыночной, буржуазной. Чем ответила европейская интеллектуальная элита? Невероятным духовным взрывом, творческим подъемом. Европейцы поняли, что выжить они могут только, если создадут духовный противовес приоритету материального интереса. А после объявления в Украине независимости, принцип работы нашей гуманитарной интеллигенции не изменился, только вместо «Краткогокурса истории ВКП(б)» стали цитировать Хайдеггера, Сартра и Гадамера


 

Что вы думаете про нашу политическую и деловую «элиту», как она себя называет? Лица-то какие умные, здоровьем пышут…


Я уже говорил об этом: во всем мире политики – это люди с наилучшим образованием. А у нас – с наихудшим. Поэтому называть себя интеллигенцией, или даже политической интеллигенцией они не могут. Вот они и откопали слово, запущенное в оборот Парето, идеологом Муссолини. «Элита» для них – это люди, принимающие решения. Поэтому из деятелей культуры в «золотые страницы украинской элиты» попали лишь начальники, руководители министерств и прочие. Кстати, элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества.

 

Вот еще одно модное слово – контр-элита. А она у нас есть?


Контр
-элита – это люди, независимые от принятых идей и норм, не претендующие на участие во власти, это моральная оппозиция. В Украине она уничтожена. Она очень развита в Польше. Я знаю там людей, которые были главами теневого кабинета министров. В какой-то степени есть она в Москве. Например, Александр Зиновьев, с которым я очень близок. Эрнст Неизвестный. В его мастерские в Москве в свое время приходили заместители министров, там собирались творческие люди. Они были центрами притяжения контр-элиты.

В период «оттепели» 60-х годов контр-элита в России была. Но в Украине малейший намек на нее подавлялся. И сейчас есть лишь небольшие кружки интеллектуалов и журналистов, возникшие вокруг крупных начальников, которые не образуют единого целого.

 

Может, это потому, что в Украине нет традиции профессиональных школ – в литературе, философии, искусстве?


Нет, традиции есть. Еще до образования Киево-Могилянской академии была Острожская академия, где работали очень известные люди. Современное состояние их плохое, но это связано с тем, что к средине 20-го века старая интеллигенция уже ушла, а новая, сформированная в период сталинизма, была очень далека от проблем науки. Вся профессура, идущая с тех годов, – это люди, приученные к догматизму, к ссылочной форме работы. Если у них не было ссылки на кого-то другого, аналога их мысли, то они оказывались бессильными.

Приведу пример. Примерно в 1957 году, когда я работал в Институте философии, меня пригласили для участия в написании доклада Шелеста по случаю столетия Маркса. Мне поручили написать четыре страницы и на два месяца освободили от работы в институте, чему я очень удивился. Как человек неопытный, я взялся за дело и где-то дня через два принес эти четыре страницы. Партийный работник, который за это дело отвечал, посмотрел на меня и спросил: откуда вы это взяли? – Как откуда? Я написал это сам. – Вас пригласили сюда не для того, чтобы вы писали то, что вам взбредет в голову!

Оказывается, каждое предложение должно было иметь аналог в партийном документе. Нет аналога – нельзя использовать. Можно было употреблять слово призрак, потому что оно есть в манифесте компартии, но нельзя – «научно-техническая революция». Термин НТР до 1975 года не употреблялся, потому что его не было в партийных документах. А «призрак» можно, потому что «призрак бродит по Европе». Вот так воспитывалась гуманитарная интеллигенция. После объявления независимости принцип работы не изменился, только вместо «Краткого курса истории ВКП(б)» стали цитировать Хайдеггера, Сартра и Гадамера. Кроме того, с появлением олигархов началось подыгрывание им, появилась даже боязнь какой-то новой мысли, новых слов.

Это вообще-то российская традиция. С этого начался церковный раскол 16 века. Казалось бы, что тут такого, что вместо Исус стали писать Иисус, ближе к греческому оригиналу? А ведь люди целыми селами сжигали себя! Не вникали в суть, которая не изменилась, а обращали внимание только на внешнюю сторону дела, даже не на слова, а на одно их написание!

Примерно та же ситуация была в среде нашей гуманитарной интеллигенции после 20-го партсъезда. Академик Капнин сказал: никакой новой философии людям не нужно. Нужен новый жаргон. Вот им и дали этот новый жаргон!

 

Страшные вещи Вы говорите. Выходит, что основное качество нашей интеллектуальной элиты это догматизм во всех его проявлениях…


Это не только догматизм, но еще и словесное мышление, то есть ориентация на знакомые слова. Финансовая зависимость характерна для всего мира, но для нас – в особенности. Постоянная оглядка на то, «а можно ли на этой теме заработать?». Глобализация привела нас к приоритетности материального интереса.

Есть одна маленькая аналогия. В 40-х годах 19-го века вся Европа стала рыночной, буржуазной. Чем ответила европейская интеллектуальная элита? Невероятным духовным взрывом, творческим подъемом. Вся классическая литература начинается в это время, все философские системы, которые вы знаете, появились в это время: позитивизм, прагматизм, марксизм, нигилизм, неотомизм и так далее. То есть европейцы поняли, что выжить они могут только, если создадут духовный противовес приоритету материального интереса.

 

То есть Европа ответила на этот вызов?


Ответила! И выжила! А сейчас необходим глобальный ответ, но его пока мы не видим. Пока мы видим только потребность в активизации духовных усилий. Глобализация начиналась как вестернизация, а сейчас пошла волна с востока. Китай, Сингапур, Тайвань, Гонконг достигли больших успехов в экономике, причем на основе традиционных духовных ценностей, на основе конфуцианства. И это Америку очень испугало. Поэтому сейчас ответ на вызовы глобализации должен произойти на основе синтеза западных и восточных духовных ценностей.

Еще один недостаток нашей интеллектуальной элиты – это страшная политизация. Дошло до того, что в школах у нас устраиваются школьные парламенты, а в вузах – студенческие республики. Причем речь там идет не о политических знаниях, а о борьбе за власть. Мы воспитываем честолюбцев! Последние выборы показали, что самое важное, что есть в парламентской жизни – молодежное движение, женское движение, «зеленые», социал-демократическое движение – в нашем парламенте не оказались. Есть пропрезидентские силы, и антипрезидентские силы. Вся середина – вымыта. Это следствие дикой политизации.

 

Это тенденция. К чему она ведет?


К усилению борьбы за власть. К росту нестабильности. К опасности установления тоталитаризма. Во вчерашней телепередаче, внук Сталина блестяще выразил это: дело не в том, чтобы запретить употреблять имя Сталина. Это все равно что Герострат изготовит мраморную табличку и на ней напишет золотыми буквами «перестать упоминать Герострата» – это мы и делаем со Сталиным. Мы сами с вами создаем ситуации, опасные возвращением тоталитаризма.Беседовал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Дмитро Остапенко, директор Національної філармонії України

Еліта не повинна замикатися у собі

Сергій Савченко, художник-абстракціоніст

Культура розгерметизовує різні елітні групи

Вадим Скуратівський, історик

Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням

Олесь Санін, кінорежисер

У пошуках достойних

Кирило Стеценко, заслужений артист України, професор Київського національного університету культури і мистецтв

Формула еліт

Іван Сікора, заступник голови правління з питань маркетингу та розвитку ВАТ UNITEL

Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших

В’ячеслав Брюховецький, ректор Університету Києво-Могилянська академія

Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні

Валерия Иваненко, член Евразийской Академии телевидения и радиовещания, президент Международного телевизионного фестиваля «Бархатный сезон»

Не уставайте творить добро

Ернст Заграва, аналiтик-економiст

Єліта має бути сильною

Лесь Доній, шеф-редактор літературно-мистецького часопису “Молода Україна”

Cлово "еліта" - не з мого лексикону

Ігор Каганець, редактор журналу нової еліти “Перехід-IV”

Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля

Олександр Яременко, директор Українського інституту соціальних досліджень

Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий (ИГЛС)

Элита в Украине есть, но она не существует

Кость Бондаренко, политолог

Эпоха после «семьи»

Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Еліта якої не існує

Костянтин Ващенко, перший заступник голови державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

„Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”

Александр Лукьянченко, городской голова Донецка

Донецкая элита

Виктор Гречанинов, генеральный директор «Металлоинвест-Украина», экс-заместитель министра обороны

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Олег Зарубінський, народний депутат

У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта

Юрій Луценко, народний депутат

Проблема країни – почути власного Мойсея

Евгений Червоненко, народный депутат, почетный президент концерна «Орлан»

Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто

Александр Неклесса, зам. директора по научной работе Института экономических стратегий, Москва

Новая земля и новое небо

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Незрелый плод отечественной элиты

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,084