В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти. Наявність неперервного процесу дослідження феномену еліт свідчить про те, що на сьогодні питання еліт актуалізоване не як теоретичне, а швидше як практичне. У різні періоди історії нашого народу належність до еліти визначалася по-різному. За походженням, достатком, умінням завжди бути поряд з найсильнішими. Але завжди еліта була частиною суспільства, яка готова перебрати на себе історичну відповідальність за його долю. У суспільстві назріла необхідність у такому соціальному прошаркові, з яким можно було б укласти “соціальний контракт”. В той час, як нинішня українська еліта не готова взяти на себе сміливість пояснити як потрібно жити зараз, які виклики можут виникнути завтра і, головне, - не визначає мети, до якої потрібно рухатись.

Уявлення про те, що суспільна еліта має опікуватися лише політичною чи економічною доцільністю ухвалюваних рішень, що домінує нині в громадській свідомості як України, так і інших пострадянських країн, може врешті-решт стати злим жартом, як для еліти цих країн, так і для суспільства загалом.

Розмивання як поняття, так і складу нової української еліти, яка нині конкурує лише за матеріальні та політичні ресурси, позбавляє Україну майбутнього, бо таку еліту турбує лише власне майбутнє, а не майбутнє країни. Звідси й хвороба “оманливої демократії”, що виникає у суспільстві, коли еліта не виконує своїх суспільних обов’язків. Адже еліта – це частина суспільства, яка, говорячи словами Ортегі-і-Гассета,має «вимірювати себе особливою мірою», яка готова взяти на себе історичну відповідальність за долю суспільства загалом. Окрім того, як зазначає відомий російський філософ Олександр Нєклєсса, сьогодні “еліта – це ті, хто оперують свтоглядом, ті, хто оперують сенсом”.

Українська еліта не уявляє себе конкуруючою силою в сфері світоглядів та сенсів як всередині, так і ззовні. Наша еліта не сприймається як носій суспільної самосвідомості або провайдер громадського інтересу та його реалізації. Причинами такого стану речей можна назвати:

По-перше, гіпертрофовану роль політичної еліти на тлі занепаду культурної, наукової та іншої інтелектуальної еліти суспільства.

По-друге, спираючись лише на політичний та економічний раціоналізм, українська еліта неспроможна подолати прірву, що збільшується, між політичною та бізнес-елітою, з одного боку, і, інтелектуальною елітою, з іншого.

По-третє, в нас відсутня модель циркуляції еліт. Можливо, саме тому “лавка запасних” така коротка, про що неодноразово жалкував президент... Там, де існує циркуляція еліт, ми спостерігаємо суттєві соцільні зрушення та появу на вершині соціальної ієрархії нових людей з новими базовими цінностями.

Все вищенаведене, а також відсутність об’єднавчих цінностей, бачення майбутнього, заради якого проводяться реформи, та визнаних більшістю суспільства правил гри робить українську еліту слабкою, залежною та провінційною.

Але ж часи змінюються і впертий супротив „старої еліти” усьому новому і прогресивному має бути зламаний. Прийшов час подолати цю усталену тенденцію, тим паче, що соціальне підгрунтя для народження „нової еліти” вже перезріло.

Людина завжди задоволена своїм розумом і не задоволена своїм становищем. Ці слова, лише за окремими винятками, стосуються практично кожного. Спинатися щаблями соціальної драбини все вище і вище, здавалося б, така природня і почесна справа. Туди, в елітарні кола суспільства потрапити нелегко. Надовго там затриматися – набагато важче. І лише одиниці залишаються національною елітою назавжди.

Тому, розпочинаючи нашу нову тему, ми хотіли б знайти відповіді на запитання про те, кому сьогодні можна довірити майбутнє України. Які риси притаманні тим, хто має бодай якісь шанси залишитися елітою. Кого український народ шанує і шануватиме за добрі справи, незламний дух та уміння й силу вести за собою свою спільноту – до успіху, процвітання й вічності. Через терени – до зірок.

Отже, запрошуємо вас до діалогу про національну українську еліту.

Русская версия текста

Свернуть

Нова тема, яку ДіалогUA пропонує своїм читачам, присвячена одному з найскладніших процесів сьогодення – становленню національної української еліти.

Развернуть

Мнения экспертов
Другие диалоги:

Незрелый плод отечественной элиты

Андрей Ермолаев: Незрелый плод отечественной элиты

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Ни власть, ни деньги не являются условием принадлежности к элите. Признак элитарности - это глубинное сочетание частного и общезначимого. К сожалению, отношение к своей стране, как к трофею, когда все что ты умеешь делать хорошо, ты делаешь в другом месте и с другой целью, - превращает элиту в антиэлиту.

Читать далее

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества: Элита – это термин, противоречащий идее гражданского общества

Сергей Крымский, философ

В 40-х годах 19-го века вся Европа стала рыночной, буржуазной. Чем ответила европейская интеллектуальная элита? Невероятным духовным взрывом, творческим подъемом. Европейцы поняли, что выжить они могут только, если создадут духовный противовес приоритету материального интереса. А после объявления в Украине независимости, принцип работы нашей гуманитарной интеллигенции не изменился, только вместо «Краткогокурса истории ВКП(б)» стали цитировать Хайдеггера, Сартра и Гадамера.

Читать далее

Новая земля и новое небо

Новая земля и новое небо: Новая земля и новое небо

Александр Неклесса, зам. директора по научной работе Института экономических стратегий, Москва

До какого-то момента на планете действовала внятная вестфальская система отношений суверенных государств, хотя очевидными были различия их удельного веса в системе международных связей. В современном же мире глобальные конструкции все более тяготеют к выраженной иерархии, трансформируя национальные государства из субъектов в объекты, в значительной мере лишенные собственного целеполагания.

Читать далее

Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто

Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто: Если мы не будем жить по правилам, то окажемся в гетто

Евгений Червоненко, народный депутат, почетный президент концерна «Орлан»

Если не будет правил, – то это путь к фашизму. Нельзя народ считать быдлом. И я хочу, чтобы смена президента не была «Маски-шоу». У каждого есть своя мера страха. Есть такие «герои», которые за свою жену не вступятся, когда ее бьют. Не понимают люди, что село начинает гореть с одной хаты, крайней, а потом огонь всех забирает

Читать далее

Проблема країни – почути власного Мойсея

Проблема країни – почути власного Мойсея: Проблема країни – почути власного Мойсея

Юрій Луценко, народний депутат

Люди прийшли до відторгнення тієї системи, яка панує в країні зараз. А чи готові здорові сили суспільства запропонувати щось нове, конструктивне і позитивне - це вже інше питання. І це найбільша проблема, бо в країні немає еліти, або не чути про неї, не чути пропозицій щодо виходу з духовної, моральної, політичної кризи

Читать далее

У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта

У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта: У нас є гарний грунт, на якому вже сьогодні виростає майбутня, справжня еліта

Олег Зарубінський, народний депутат

Еліта – це не ті люди, хто мають високі посади, не ті, хто впливає на політику, не ті, хто мають підконтрольні телеканали і т. д., а це ті люди, що переймаються суспільними інтересами, ті, хто відчуває відповідальність за долю багатьох

Читать далее

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга: Развитое гражданское общество и элита работают друг для друга

Виктор Гречанинов, генеральный директор «Металлоинвест-Украина», экс-заместитель министра обороны

Не имея достаточных материальных основ для нормальных условий жизни общества, мы не можем создать нормальные (не диктаторские) условия для развития элиты, для проявления ее творчества, для расцвета ее таланта в любых отраслях.

Читать далее

Донецкая элита

Донецкая элита: Донецкая элита

Александр Лукьянченко, городской голова Донецка

Городские власти понимают, что нас все равно будут называть бюрократами, но мы пытаемся ввести прозрачную и отзывчивую бюрократию. Это наш лозунг, кредо и девиз Донецкой власти. Я думаю, что донецких отличает то, что они любят свой край и свою землю, на которой они родились и сделали себя, не взирая на трудности. Это не значит, что донецкие «тянут одеяло на себя». Наша элита, несмотря на свой региональный патриотизм, такими свойствами не обладает.

Читать далее

„Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”

„Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”: „Маємо „діряву” еліту з точки зору її формування”

Костянтин Ващенко, перший заступник голови державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва

Наші еліти мають ознаки відкритості. Люди потрапляють туди самостійно, суто завдяки своїм особистим якостям. Тому я й кажу про те, що ми ще не маємо усталеної традиції елітарності, не маємо еліти як такої, яку б можна було б виміряти загальновизнаними в світі політологічними поняттями, категоріями

Читать далее

Еліта якої не існує

Еліта якої не існує: Еліта якої не існує

Олександр Литвиненко, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень

Україна постала як держава, але вона не подобається переважній більшості населення. Завдання першого покоління істеблішменту (еліти) полягало у створенні держави Україна. Тепер має прийти друге покоління, у якого буде не менш складне, проте вже інше завдання: зробити державу такою, щоб вона більше подобалась її громадянам.

Читать далее

Эпоха после «семьи»

Эпоха после «семьи»: Эпоха после «семьи»

Кость Бондаренко, политолог

Наступает эпоха «пост-Кучмы», «пост-пост-Кучмы», и это будут продолжаться до тех пор, пока не произойдет кардинального обновления элит по возрастному признаку. К власти должно придти новое поколение.

Читать далее

Элита в Украине есть, но она не существует

Элита в Украине есть, но она не существует: Элита в Украине есть, но она не существует

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий (ИГЛС)

Украину часто носит между геополитическими берегами, а многие политические группы качает на волнах, особенно если где-то штормит (то ли в России, то ли в Европе). Серфинговать же наша элита не умеет. В связи с этим, многие тонут, но должен сказать, есть и непотопляемые.

Читать далее

Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних

Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних: Еліта на те й еліта, щоб включати до свого числа обраних

Олександр Яременко, директор Українського інституту соціальних досліджень

Ми не ідеальні, тому починаємо шукати когось ідеального довкола себе і сподіваємося, що такою буде наша еліта. Якщо ми маємо певні моральні хиби, то чомусь вважаємо, що цих хиб не повинно бути в еліти. Але вони є, бо еліта, так само, як і середній клас чи інші суспільні прошарки, всього лише відображення наявного стану українського соціуму.

Читать далее

Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля

Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля: Головний ресурс еліти – наука, мистецтво і воля

Ігор Каганець, редактор журналу нової еліти “Перехід-IV”

Нинішня держава на території України — це уламок СРСР. Від цієї наскрізь трухлявої new-УРСР безглуздо чекати якихось сильних і самостійних рішень — вона на це просто не здатна. Всі зусилля нинішнього істеблішменту спрямовані на стабілізацію існуючого напівдохлого стану.

Читать далее

Cлово "еліта" - не з мого лексикону

Cлово

Лесь Доній, шеф-редактор літературно-мистецького часопису “Молода Україна”

Після “оксамитових революцій” у Західній Європі до влади прийшла альтернатива. Наша альтернатива не тільки не прийшла до влади, вона не спромоглася навіть створити власну опозицію

Читать далее

Єліта має бути сильною

Єліта має бути сильною: Єліта має бути сильною

Ернст Заграва, аналiтик-економiст

Сьогодні політична еліта усвідомила, що замість того, щоб забороняти приватний бізнес, краще “мати в ньому долю”. Але чиновник, що радіє, коли підприємці приходять до нього в кабинет і прохають про послугу, не розуміє, що перехід всіх державних підприємств у приватні руки закінчиться тим, що чиновники будуть бігати у кабинети підприємців, шукаючи ласки

Читать далее

Не уставайте творить добро

Не уставайте творить добро: Не уставайте творить добро

Валерия Иваненко, член Евразийской Академии телевидения и радиовещания, президент Международного телевизионного фестиваля «Бархатный сезон»

Сегодня телеканалы, ссылаясь на рейтинги, упорно адресуют большую часть своего эфира люмпен-пролетариату, т.е. зрителю ограниченному, бездуховному и малообразованному. Кстати, сегодняшнюю «элиту», можно смело отнести к этой категории, точнее – к «очень богатым люмпенам»

Читать далее

Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні

Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні: Справжня еліта виростає лише в третьому поколінні

В’ячеслав Брюховецький, ректор Університету Києво-Могилянська академія

Негативом є те, що інтелект нашої країни не україноцентричний. Чому кількісно маленькі народи створюють таку потужну культуру? Литовців мало, але процент національно свідомих людей у Литві значно вищий, ніж в Україні. Наші ж національно свідомі люди знаходяться в якомусь вакуумі. У нас немає національно налаштованого середовища, і це не дозволяє створювати серйозні духовні цінності

Читать далее

Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших

Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших: Всі звірі рівні, але деякі з них рівніші від інших

Іван Сікора, заступник голови правління з питань маркетингу та розвитку ВАТ UNITEL

Сучасна політична еліта України - це швидше, не політики, а бізнесмени, які вклали значні ресурси в отримання влади, і намагаються максимально швидко повернути гроші та отримати дивіденди. У переважній більшості випадків українська політична еліта не бачить довгострокової перспективи, а має за найпріоритетніше завдання максимальне вирішення власних чи корпоративних інтересів за час перебування при владі

Читать далее

Формула еліт

Формула еліт: Формула еліт

Кирило Стеценко, заслужений артист України, професор Київського національного університету культури і мистецтв

Лідерство – це той фермент історії, який заставляє говорити “маємо те, що хочемо мати”, а не “маємо те, що маємо”

Читать далее

У пошуках достойних

У пошуках достойних: У пошуках достойних

Олесь Санін, кінорежисер

Раніше еліта мала принаймні якісь клейноди – герб, прапор омріяної незалежної держави. Тепер і вони виявились втраченими, тому що їх захопили ті, хто раніше виступав проти цієї держави

Читать далее

Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням

Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням: Українська національна еліта – це люди, які працюють над націотворенням

Вадим Скуратівський, історик

Еліта – це люди, що роблять свою справу дуже добре. Хтось робить свою справу, хтось добре робить свою справу, а той, хто робить свою справу дуже добре і є елітою.

Читать далее

Культура розгерметизовує різні елітні групи

Культура розгерметизовує різні елітні групи: Культура розгерметизовує різні елітні групи

Сергій Савченко, художник-абстракціоніст

Наші еліти розділені і можуть між собою не контактувати. Наприклад, фінансова і політична еліти хоча й наближаються одна до одної, проте ніколи не змішуються. А от культура їх розгерметизовує, тобто знаходить дотичність між різними елітними групами

Читать далее

Еліта не повинна замикатися у собі

Еліта не повинна замикатися у собі: Еліта не повинна замикатися у собі

Дмитро Остапенко, директор Національної філармонії України

Наша національна ідея, як і наша еліта завжди була, є і буде. Вона ж існує в серці людини, в усвідомленні себе громадянином. Кожен громадянин України є носієм нашої національної ідеї. Можливо, не так швидко, як би нам того хотілося, але процес формування національної ідеї в Україні буде успішно продовжуватися

Читать далее

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,090