В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…: «Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

— 10 лет прошло с момента принятия ныне действующей Конституции Украины. Еще в ходе принятия многим было очевидно ее несовершенство. Насколько Конституция адекватна нынешним реалиям и задачам развития страны?

— Конституция Украины 1996 года — это большой шаг вперед. Она решила множество спорных вопросов, существовавших в развитии Украины до 1996 года, и в определенной степени стабилизировала политическую ситуацию в стране. Однако ее нельзя считать достаточно адекватной для условий молодого независимого государства. Проблема в том, что с научной точки зрения функция Конституции состоит в нахождении и закреплении общенационального консенсуса в вопросе о власти. А выверенным путем, ведущим к такому решению, является, на мой взгляд, Учредительное собрание. Парламент является органом не для принятия Конституции, а для принятия законов. В работе Учредительного собрания, участники которого представляют весь спектр политической мысли, автономно и независимо разрабатывают и принимают конституцию. Иногда, как, например, в Испании, после этого документ выносят на референдум.

Украинская Конституция была принята иначе — не в рамках демократической процедуры.

Консенсус, достигнутый в стенах Верховной Рады, не был достаточным для того, чтобы адекватно отобразить внутриполитические условия и разногласия, достичь общенационального компромисса, ставшего нормой высшей юридической силы в дальнейшем развитии государства. Для иллюстрации этого положения напомню, что уже в 1997 году были предприняты первые попытки внесения поправок в Конституцию, затем они предпринимались практически ежегодно, а Конституционный суд рассмотрел 14 законопроектов о внесении поправок в Конституцию. Предлагались максималистские решения: вплоть до ликвидации института президентства и передачи всей полноты власти Верховной Раде. Подобные попытки были бы невозможны, если бы Конституция принималась Учредительным собранием, тогда многие спорные вопросы были бы решены в процессе работы.

Вторым моментом, свидетельствующим о некоторой неадекватности этого документа, является тот факт, что Президент Украины не осмелился предложить для принятия разработанный Конституционной комиссией и рабочей группой проект Конституции, более адекватно, на мой взгляд, отражавший ситуацию, и в этом его существенная ошибка. Верховная Рада медлила с принятием документа, раздираемая политическими разногласиями. И только после принятия указа Президента о вынесении проекта Конституции на всеукраинский референдум в сентябре 1996 года, народные депутаты за ночь решили все компромиссные вопросы. Следовательно, разногласия не были столь серьезны, как желание некоторых политических партий, в частности левых, просто саботировать принятие Конституции.

Нарушение канонов конституционализма (при принятии) привело к тому, что текст Конституции не совсем адекватен условиям независимого государства. Об этом свидетельствуют попытки ревизии Основного закона. Об этом же в определенной степени определенным образом свидетельствует и последняя поправка к Конституции, принятая 8 декабря 2004 года (о внесении изменений в Конституцию, закон №2222). Сегодня Комиссия по соблюдению демократии и верховенству права, изучавшая этот закон, пришла к выводу, что его принятие проходило в условиях нарушения процедуры принятия Конституции, ее базовых основ и рекомендаций Совета Европы.

— Действительно ли требуется безотлагательное изменение Конституции?

— Сегодня Национальная комиссия по вопросам усовершенствования демократии и верховенства права работает над проектом внесения изменений в Конституцию. Этот проект пока не отработан, но, насколько я проинформирован, речь идет о реализации рекомендаций экспертов Совета Европы, касающихся проекта закона о внесении изменений в Конституцию и самой Конституции. Значительная часть таких рекомендаций была в свое время откровенно проигнорирована. Например, вопрос о порядке назначения судей Конституционного суда, который закреплен в Конституции, когда каждая ветвь власти назначает по шесть судей, а они принимают присягу в Верховной Раде. В 1996 году эксперты Совета Европы предупреждали, что подобное решение этого вопроса может привести к блокированию формирования Конституционного суда. А мы через десять лет поняли, насколько это было правильное предупреждение, и насколько мы не были правы, проигнорировав эти рекомендации.

— Можно ли считать, что Украина стоит на пороге конституционного кризиса?

— Вопрос о конституционном кризисе исключительно политический. Но, на мой взгляд, такой кризис в Украине сегодня вряд ли возможен. Повторю, что, несмотря на недостатки Конституции Украины 1996 года, связанные с порядком разработки и принятия, она является значительным шагом вперед. Не будучи совершенной, она закрепила базовые общедемократические ценности. Тот, кто хочет знать, куда идет Украина, что она строит, пусть читает текст Конституции. Сразу будет понятно. Можно сказать, что в Украине найден минимальным консенсус относительно власти, формы государства и т. д. Такого глубокого конституционного кризиса, как, скажем, в 1994 , а особенно в 1995 году, уже не будет.

Не бывает совершенных конституций. Конституция должна отображать особенности, специфику духа народа, расстановку сил в обществе и его ориентации. И если эта Конституция найдет общенациональный консенсус и закрепит его в виде определенных базовых принципов, ценностей, то считайте, что это хорошая конституция. В истории бывают разные случаи: одна — не очень совершенная Конституция — может существовать много столетий, как, например, в США Конституция 1787 года. По технике конституционного построения это не очень удачный, достаточно поверхностный документ, но он работает в условиях динамической стабильной в целом системы. А приспособление этого документа к социальной среде происходит с помощью интерпретаций конституции. Суды могут наполнять эти общие декларативные положения конкретным смыслом. Так в США пользуются понятием «живая Конституция», и в целом это нормально.

Бывает, что Конституция, совершенная в научном смысле, не работает в определенной стране из-за противоречий между внутриполитическим и международным положением.

В Украине есть определенные проблемы, и они связаны главным образом с прошлым. Украина имеет большой опыт существования в рамках СРСР, но у нее нет исторического опыта самостоятельного государства, а потому стране доводится догонять историческое время. По моему мнению, в целом в Украине в этом плане дела обстоят неплохо, и в плане международных и определенным образом в плане внутренних отношений.

— Какие положения ныне действующей Конституции устарели и не удовлетворяют потребностям украинского общества?

— На мой взгляд, устаревших положений, прямо противоречащих конституционным реалиям, нет. Скорее есть положения, сформулированные более или менее удачно с точки зрения нормативности. И здесь заложен большой резерв модернизации путем принятия закона о внесении изменений и дополнений. Конституция 1996 года принималась в чрезвычайных условиях, и немало положений носят компромиссный характер.

Конституция — прежде всего юридический документ, и она должна корректно формулировать нормы права. В Конституции Украины содержатся положения, не являющиеся неполными или некорректно сформулированными. Так, например, статья 72-я, предусматривающая проведение Всеукраинского референдума по народной инициативе. В 2000 году был референдум о внесении изменений в Конституцию, и Конституционный суд рассматривал эту проблему. Так вот сама инициатива прописана в статье, а в разделах, определяющих порядок внесения, не предусматривается никакой народной инициативы. Получается, что законодатели тогда не до конца продумали этот вопрос, поэтому сегодня статья просто провоцирует политическое напряжение, а использовать ее практически невозможно.

Возьмем другой пример — терминология. «Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти» — в одном документе такие расхождения. Юристы должны точно определять разницу в этих понятиях, а потому снять эту проблему можно и нужно путем внесения изменений в Конституцию.

При наличии доброй воли Верховной Рады, у нас есть путь внесения изменений, главное, чтобы это не происходило кулуарно, как это было в декабре 2004 г ., когда сомнения возникли даже по поводу порядка голосования, когда депутаты голосовали двумя руками. Еще более неприятно, что все это произошло первым и повторным вторым туром голосования. В первом туре избиратели голосовали за кандидата в президенты с одними полномочиями, во втором их вынудили голосовать за кандидата в президенты с другими полномочиями. Причем Верховная Рада даже не проконсультировалась с гражданами-избирателями. Так делать нельзя. Принятию подобных решений должна предшествовать научная дискуссия, обсуждение общества. Здесь необходима взвешенность и недопустима спешка.

— Каковы основные проблемы, связанные с Конституцией, требующие решения и тормозящие дальнейшее развитие Украины, а также основные противоречия существующей Конституции возникли в результате проведения политреформы?

— Вследствие кулуарных поправок декабря 2004 г. механизм государственной власти существенно модернизируется в нужном направлении — ответственности правительства перед народом. Это явление называется парламентаризмом в широком смысле. Явление это довольно специфическое и связано с комплексом проблем. Парламентаризм не является совершенной формой развития организации власти. Сегодня в мире существует 194 государства, но принцип парламентаризма используется не более чем в 30 государствах, преимущественно Западной Европы, позаимствовавших его у Великобритании. Где парламентаризм внедрялся еще во времена Хмельницкого в Украине, то есть несколько столетий назад. По правилам парламентаризма исполнительная власть ставится под полный контроль законодательной власти, что внешне противоречит распределению власти. Однако классический парламентаризм снимает эту проблему, вводя, как компенсацию, ответственность законодательной власти перед исполнительной с помощью права главы государства на роспуск парламента.

Это необходимо для достижения равновесия между ветвями власти и предотвращения авторитаризма.

В Украине авторы этой поправки берут у принципа парламентаризма то, что им нравится, и отвергают то, что не нравится. Последствия очевидны. Верховная Рада цинично нарушила Конституцию, не принимая присяги назначенных судей. Это наглое немотивированное поведение парламентариев невозможно, например, в Италии или Германии, потому что там парламент знает, что он всегда может быть распущен главой государства. Это же право гарантированно королеве Великобритании, имеющей символические полномочия.

По условиям парламентаризма избиратели, голосующие за парламентариев (у нас — народных депутатов), тем самым голосуют и за партийное представительство в правительстве. И если между правительством и парламентом возникает конфликт или недоразумение, то правительство обращается к главе государства с предложением о роспуске парламента. В Украине ввели в полном объеме ответственность правительства перед парламентом, а вот об обратном механизме «забыли». В Конституции выписано только одно исключительно теоретическое основание роспуска парламента: Президент может распустить ВР, если в течение 30 дней очередной сессии она не смогла начать работу. Потом дополнили еще двумя условиями — отсутствие коалиции в течение месяца или правительства в течение двух месяцев. Но, думаю, народные депутаты не станут рисковать, и эти проблемы будут решены.

Существует также проблема перекосов в отношениях между ветвями власти. Если до поправки 2004 г. был определенный перекос в сторону исполнительной власти, то сейчас — в сторону законодательной. Нужно найти баланс в отношениях: никакая ветвь власти не должна чувствовать себя вне ответственности и работать по принципу «что хочу — то ворочу».

- Президент Ющенко заявил о том, что он не станет предлагать парламенту кандидатуру премьера, пока не будут приведены к присяге судьи Конституционного суда. Как вы квалифицируете его действия?

— Президент как глава государства мог бы принять меры и по отношению к прошлому составу Верховной Рады. По Конституции он имеет статус главы государства и гаранта Конституции, и должен выполнять эти функции. Если парламент перед всем народом нарушает Конституцию, а по закону ВР должна была в течение месяца принять присягу судей, Президент должен гарантировать исполнение положений Конституции. Между прочим, о возможности создания такой ситуации нас предупреждали в свое время эксперты СЕ. А присягу судьи должны принимать не в парламенте, а в присутствии председателя Верховного суда, Президента, спикера парламента, руководителей исполнительной власти, и это техническая процедура, а не повод для шантажа власти.

— Выборы в Украине во все органы власти были опосредованы списками партий и блоков, между тем статьи 71 и 76 гласят, что «выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления осуществляются на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права». Не является ли это ограничением права народа на непосредственное осуществление власти?

— По моему мнению, пропорциональная избирательная система является более прогрессивной. Но в Украине этот опыт не совсем удачный в юридическом плане, поскольку форма избирательного бюллетеня не адекватна для пропорциональной системы. Избирательный бюллетень должен формироваться по принципу партийных списков. Каждая партия должна включить в бюллетень всех своих кандидатов, и ей запрещается нумерация кандидатов — это функция избирателей. Избиратель, голосующий за партийный список, голосует не за партию, а за кандидатов от этой партии, и он получая партийный список, определяет свои преференции. Так делается везде. Наш избиратель был поставлен в условия, когда в бюллетень внесено только название партии или блока и отсутствует полный список. По сути, это было нарушением прямого избирательного права, в соответствии с Конституцией и демократическими стандартами избиратель голосует за кандидата, а не за партию или за ее лидера.

— Как будет развиваться процесс совершенствования Конституции Украины?

— Конституция 1996 года — это определенная основа для того, чтобы был соблюден принцип конституционной традиции. На основе Конституции 1996 г. как первичного документа будут происходить в дальнейшем определенные усовершенствования путем внесения определенных изменений, поправок к Конституции. Этот путь в самой Конституции отработан и проблема лишь в политической воле. По мере стабилизации внутриполитических условий в Украине и международного положения этот вопрос будет решаться путем разработки и внесения изменений. При этом сама Конституция должна оставаться неизменной. ВР принадлежит в этом процессе ключевая роль, она гарантирует конституционную традицию и юридическую корректность этого процесса. ВР имеет право вносить изменения в Конституцию, но ее поправки не должны нарушать требования статьи 157, которая запрещает Раде вносить изменения, ограничивающие уже гарантированные права и свободы. Может ли ВР, руководствуясь 157 статьей, нарушать общие основы Конституции, выписанные в первом разделе? А она нарушила их, приняв поправку №2222. Оставив за собою право выносить резолюцию о недоверии, она присвоила себе и вопрос об отставке правительства, чем нарушила принцип разделения власти.

— Будут ли эти вопросы предметом рассмотрения Конституционного суда?

— Да, если будут обращения субъектов, имеющих право на обращение. На мой взгляд, полномочия Конституционного суда тоже далеко не совершенны. Например, серьезным остается вопрос о праве граждан на конституционную жалобу. Не имея права на прямое обращение в Конституционный суд, они могут обращаться только по вопросу официальной трактовки тех или иных положений Конституции. Т.е., нет права прямого конституционного контроля. Поэтому в Конституцию необходимо внести поправку, дающую право гражданам и всем частным лицам на обращение в КС. Складывается ненормальная ситуация. Наши соотечественники имеют право обращаться в Европейский суд, но не могут сделать этого в своей стране.

Сам же КС необходимо разделить на две палаты, по девять судей. Одна палата может специализироваться по правам и свободам человека и гражданина, другая — заниматься конституционным контролем.

Есть и другие проблемы, нуждающиеся в решении, но в целом Конституция — это достойные рамки общественного развития.

Беседовала Татьяна Хорунжая

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

Деструктивная роль Конституции

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

Родовая травма Конституции Украины

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Алексей Плужников, правозащитник

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

Неадекватная Конституция

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,048