В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Неадекватная Конституция

Неадекватная Конституция: Неадекватная Конституция

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

— Именно от вас, героя той памятной конституционной ночи, хотелось бы услышать ответ на следующий вопрос: «Насколько Конституция Украины адекватна нынешним реалиям и задачам развития страны?»

Неадекватна. Если любая Конституция, как и любой закон, это компромисс между определенными социальными группами, а продукт компромисса не может быть совершенным, прежде всего, потому что парламент 1996 года не совсем полно отражал социальные ожидания и потребности всего общества. Естественно, что и принятая Конституция тоже недостаточно отражала осознанные и даже неосознанные чаяния общества. Конституция любого общества как компромисс на момент принятия уже имеет определенные конфликты с интересами тех или иных слоев общества. А поскольку общество развивается, естественно нарастает и степень конфликтов.

Ныне конституционные проблемы вторичны по сравнению с более глобальными, накапливающимися в нашем обществе, и, конечно же, затрагивающими Конституцию. Но понять эти процессы можно, лишь проанализировав, чем является Конституция и, что с нею случилось. Вот (берет со стола книгу Питирима Сорокина) у классиков встречаются на этот счет очень интересные мысли, учитывая которые можешь более глубоко понять происходящее, и в мире, и в тех или иных социальных группах.

— Сразу же после принятия Конституции некоторыми политическими силами предпринимались попытки изменения концептуальных основ конституционного консенсуса (например, прямое избрание Президента парламентом), более того, процедура принятия политреформы и некоторые ее последствия стали свидетельством пренебрежения интересами народа — основного источника власти, нарушению баланса ветвей власти. Ваше отношение к этому?

В 1996 году боролись не отдельные группы — боролись два начала. Одно хотело принять Конституцию для общества, во имя общества и для его блага, другое — реально получавшее власть и расширение полномочий, уже тогда хотело подмять Конституцию под себя. Первой группе, к которой я отношу и себя, удалось сделать две мощные главы Конституции: Общий и Второй раздел «Права, свободы и обязанности гражданина». А вот второй группе удалось частично поломать классическую модель формирования государственной власти и она пыталась каким-то образом сыграть на этом. Еще Монтескье создал совершенную теорию разделения государственной власти на три независимые друг от друга ветви: законодательную, исполнительную и судебную. В 1996 году это необходимо было зафиксировать, но Леонид Кучма, бывший на вершине пирамиды группировки, имевшей реальную политическую и финансовую власть, постарался отвергнуть классическую схему, и мы создали институт президентства, который теперь имеет и законодательное, и исполнительное, и судебное наполнение.

Сегодня президент имеет полномочия от всех ветвей власти, а, следовательно, своими действиями он может существенно ухудшать качество законодательной, исполнительной и судебной власти, вмешиваться в их деятельность, но не нести при этом никакой ответственности. Естественно это главная проблема, существовавшая при принятии Конституции. Можно ли было ее избежать? Нет. Потому что вопрос стоял очень жестко: или у нас будет Конституция, которая сможет действовать, или не будет ни Конституции, ни государства.

Вторым тогда же не решенным вопросом был вопрос об органах местного самоуправления. Он не решен был в силу двух причин. Во-первых, мы все прекрасно понимали, что Европа находится в процессе передачи централизованной власти в органы местного самоуправления — идет процесс децентрализации власти. У нас же еще никакой власти не было обустроено. Следовательно, сначала нужно было построить власть, а потом передавать, поэтому целый ряд вопросов обустройства органов местного самоуправления в то время не был решен.

Это две основные проблемы Конституции 1996 года.

Но при всем этом, хочу сказать в защиту родного ребенка, что конституционный механизм был сбалансированным и действенным. И почти десять лет Конституция действовала: формировались президентская, законодательная, исполнительная власть, органы местного самоуправления. Ее нормы были нормами прямого действия, и десятки тысяч решений судов принимались на основании Конституции. Она работала.

Необходимо также понять, какие группы требовали изменений Конституции, с одной стороны, а с другой — недоумение граждан, не понимающих, почему не выполняется Основной закон. В связи с этим замечу, что когда в 1991 году образовалось независимое украинское государство, демократы и зарождающаяся национальная элита не смогли прийти к власти. По сути, власть сосредоточилась в руках, как их тогда называли, партократов, в недрах которых начали зарождаться олигархические структуры. Первый и второй созывы парламента составляла номенклатура, третий и четвертый — смесь номенклатуры и олигархического капитала, пятый парламент контролируется исключительно олигархическим капиталом.

Естественно, что в природе этой социальной группы — создание максимальной правовой базы для своего достойного развития, для защиты, сохранения и приумножения крупного капитала. И поскольку финансовые и политические рычаги оставались у них в руках, произошло то, что случилось в конце 2004 года.

Подминая интересы общества, они внесли изменения в Конституцию, ничего общего не имеющие ни с парламентской формой государственного правления, ни с интересами общества. Это была попытка дилетантов или нуворишей, не понимающих, что они творят, изменить ситуацию под себя. Но скоро и они отведают, и многое поймут.

К чему привели эти изменения? Ничего не улучшив, полностью разбалансировали систему формирования органов государственной власти. Смею утверждать, что при таком «механизме» формирования органов государственной власти, закрепленном сейчас в Конституции, сформировать деятельную законодательную и исполнительную власть невозможно. Последствия же пренебрежения интересами широких слоев населения не заставят себя ждать.

— Что вы имеете в виду?

— Если мы проанализируем социальный срез Верховной Рады в динамике от первого до пятого созывов, то даже при сравнении четвертого и пятого созывов увидим огромную разницу. Доминанта крупного капитала очевидна. В этом бы не было ничего плохого, если бы точно такое же соотношение миллионеров было и в обществе. Если в обществе миллионеров 1%, а в парламенте 70%, то, естественно, этот парламент не будет заниматься проблемами населения, а это приведет к обострению противоречий внутри общества. Т.е., с одной стороны, прослеживается желание сохранить и приумножить собственное богатство, с другой — незнание юриспруденции, права, основных законов развития общества привели к подобным изменениям Конституции. Я понимаю, почему сейчас авторы этих изменений все реже и реже упоминают о своем авторстве.

Сейчас, при разрушении конституционных основ формирования государственной власти Конституция не может выполнять свою фундаментальную роль политического компромисса. Для того чтобы принять новую Конституцию или исправить ошибки действующей необходимо 300 голосов. Ну возможны ли они в парламенте?

Издевательство над Конституцией — это лишь проявленная вершина айсберга. Потому что на самом деле (читает) «Закон снижения доходов действует неумолимо. Чем больше людей населяет нашу Землю, тем меньше каждому из них достается от природы для поддержания своего существования. После того, как достигнута определенная плотность населения, дальнейший его рост для счастья этого населения, означает рост нищеты. Изобретения и открытия могут отдалить, но не предотвратить день расплаты» (Питирим Сорокин «Социальная мобильность» 1927, стр. 24). Тогда население составляло 1,5 млрд., сейчас уже больше 6 млрд. Сейчас идет мощнейшее обнищание населения, транснациональные корпорации берут под контроль ресурсную базу мира, в том числе и более слабых государств. Вот и ресурсную базу Украины взяли под контроль, в том числе за счет того, чтобы не дать возможности развиваться нашему государству при полной самостоятельности в экономическом и социальном плане. Для этого нужно было не допустить создания стройной законодательно-правовой системы нашего государства, венцом которой является Конституция.

В Конституции записано, что все законы, не соответствующее ей, недействительны. Что такое закон — это правовой механизм, регулирующий социальные отношения. Поэтому, если у нас есть закон, отдельные положения которого не соответствуют Конституции, то он весь недействителен, а между тем он действует. Это первое. Второе. В Конституции было 49, а теперь 48 ссылок на конституционные законы: о Кабинете министров, о специальных следственных комиссиях и др. Из них Мороз уничтожил закон о регламенте. Ныне принято только 14 таких законов. Это говорит о том, что Конституция не была введена в правовое поле.

Мы строили жесткий государственный каркас, но не привели в соответствие с Основным законом законы, существовавшие до нее, не приняли законов, которые есть в ссылках и начали принимать законы, которые уже после принятия Конституции не соответствовали ей. Сколько можно говорить о таком ярком идиотском примере нашего правового поля как Хозяйственный и Гражданский кодексы. Ни в одной стране мира их нет одновременно. Так вот в Гражданском кодексе зафиксированы две формы собственности (государственная и частная), как и в Конституции, а в Хозяйственном — еще и третья — коллективная, которой нет в Конституции. Т.е., несоответствие предыдущих законов, не выполнение и не развитие Конституции, принятие законов, не соответствующих Конституции и противоречащих друг другу. В результате в государстве образовался правовой хаос. Это не случайное, а целенаправленное действие.

С помощью правового хаоса можно достигать двух целей: дестабилизации правовой и социально-экономической системы и невозможности цивилизованно вести развитие экономики и частной собственности. Гражданин, занимающийся хозяйственной деятельностью, обязательно будет нарушать законы. Криминализация и коррупция появились как результат системного разрушения законодательного поля, вершиной которого стала «понівичена і згвалтована» Конституция.

— Можно ли в этом навести порядок?

— Да запросто, но для этого необходима политическая воля. Для политической воли должна быть здоровая политическая воля нации, а не отдельных нуворишей или бандитов, прорвавшихся к власти. Чтобы политической воли нации не было, делается следующее. Разрушается система образования, и за 15 лет тут есть большие «достижения». Я могу компетентно говорить об этом, потому что в ВР пришел с должности проректора по учебной работе Инженерно-технологического института. Школа, готовящая новые поколения граждан, работает сегодня по учебникам, написанным людьми, ненавидящими свой народ.

Система здравоохранения разрушена еще более методично. И в результате рост заболеваний, сокращение народонаселения, отсутствие практически здоровых людей. А у человека забирают еще и основу понимания нации — историческую память, разрушая духовный и культурный мир человека. Необразованный больной человек без памяти не совсем способен к политической воле.

— Картина достаточно апокалиптичная. И, тем не менее, жизнь идет. Можем ли мы считать, что каждый новый шаг Украины после принятия Конституции хоть на миллиметр приближал нас к обществу, осознающему ответственность перед Богом и грядущими поколениями, как сказано в ее преамбуле?

— Нет. Мы не можем так считать, потому что как минимум 50% всех событий, произошедших в стране, откатывали нас куда угодно, но только не вверх. Я не сторонник гражданского общества. Это понятие придумали для интеллигентов, чтобы занять их воспаленное воображение. Может быть то, что вы понимаете под гражданским обществом, а я понимаю под обществом высокой духовности и культуры во многом совпадает, но как сказал один философ, если мы проследим развитие общества, то это не продвижение шаг за шагом к высоким идеалам, а череда преступлений и грубейших ошибок человечества. Мы не можем уподоблять себя Богу, только он может изменить мир, человек в лучшем случае может изменить только себя.

— Открывая первую сессию парламента нового созыва, бывший спикер Владимир Литвин предостерег депутатов о том, что их деятельность не должна привести к тому, чтобы об Украине как государстве пришлось говорить в прошедшем времени. Насколько реальна эта угроза и что в Основном законе заложено для ее предотвращения?

— Да. Угроза государственной независимости и суверенитету Украины конечно существует. Способно ли украинское общество защитить свои интересы и осознать, что в условиях независимого государства гораздо полнее можно обеспечить свои потребности? Можно привести лишь один пример. Помаранчевая революция 2004 года показала, что основные «акторы» абсолютно не были готовы именно к такому развитию событий. Для большинства политиков из противостоящих лагерей было удивительно, что «биомасса» превратилась в граждан и не просто граждан, а граждан, вступивших в общество постпотребления, потому что удивительная атмосфера доброжелательности, надежды и добра очень обнадеживала и приводила к мысли, что все это может еще повториться. Поэтому олигархи должны будут прибегнуть к услугам управленцев, которые стали бы определенной прослойкой между ними и обществом и смикшировали бы ситуацию, при сохранении их интересов. Новая парадигма состоит в том, чтобы остановиться у роковой черты и не переступить ее.

Беседовала Татьяна Хорунжая

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

Деструктивная роль Конституции

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

Родовая травма Конституции Украины

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Алексей Плужников, правозащитник

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,330