В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»: «ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Алексей Плужников, правозащитник

http://pravozahist.longbyte-solutions.com/news.php

Прошло уже 10 лет со дня принятия ныне действующей Конституции Украины, и уже тогда было очевидно, что она несовершенна. Насколько адекватной является та Конституция задачам развития нашей страны?

На 90% она соответствует и этим задачам, и естественному праву. Действительно, украинская Конституция 1996 года одна из лучших в мире, и ее авторы заслуживают большого уважения. Конечно, есть некоторые моменты, которые не отвечают естественному праву, в связи с чем, ныне мы наблюдаем конфликты.

Какие именно положения Конституции Вы имеете в виду?

В частности я говорю о статусе русского языка, закрепленного в Конституции. Языковый конфликт возник именно тогда, когда в принудительном порядке установили один государственный язык, при том, что Украина фактически является двуязычной страной. Если руководствоваться естественным правом, то законы следует писать под общественные реалии, а не заставлять действовать общество под какой-то конкретный закон. Сделав государственным языком исключительно украинский, Верховная Рада лишила русскоязычных (а это и русские, украинцы, и молдаване, и гагаузы, и болгары, и евреи) возможности получать информацию, касающуюся в частности их прав, свобод.

Какие еще проблемы были связаны с Конституцией 1996 года?

Основной трудностью являлось неисполнение законов. Как говорил еще в XVIII веке Карамзин: «Строгость законов на Руси смягчается их неисполнением». Самая страшная беда и состоит в неисполнении Конституции, начиная от органов власти, и заканчивая самыми низами общества. Примеров тому уйма, взять хотя бы назначение президентом Ющенко губернаторов без представления премьер-министра, это прямое нарушение Конституции Украины, никакой реакции на которое не последовало. Можно также привести пример реакции судов, когда не принимались исковые заявления граждан, хотя Статья 55 Конституции обязывает их это делать.

Можно также вспомнить принятие законов, противоречащих Конституции. Например, Закон «О дорожном движении», который имел статью о порядке регистрации транспортных средств (так называемое «дело с перебитыми номерами автомобилей»), противоречил Статье 41 Конституции, которая четко говорит, что только суд может определить, что человек не является собственником чего-либо.

Целесообразно ли, на Ваш взгляд, было вносить изменения в Конституцию, которые были приняты в декабре 2004 года?

То, что мы называем «политреформой», проводить не следовало, поскольку она как антиконституционна, так и неестественна. Я уже молчу о порядке ее принятия, ведь эта реформа проводилась с грубейшими нарушениями (в частности, так называемое «пакетное» голосование за нее).

Конституционный Суд, рассматривая закон об изменениях в Конституцию, хотя и сослался на то, что он действовал согласно со 157 статьей Конституции, которая требует от него рассмотрения конституционных изменений через призму того, не нарушают ли они права граждан, он де-факто и де-юре не выполнил свою миссию. Ведь суд, просто рассмотрев эти изменения, не указал, какие права граждан затрагиваются изменениями в Конституцию (прямо и/или косвенно), и почему он считает, что они не нарушаются этими изменениями.

В то же время, я утверждаю, что изменения в Конституцию Украины сузили избирательные права граждан нашей страны как в активной их части (право избирать), так и в пассивной (право быть избранным). Согласно Конституции у нас должны быть прямые выборы, то есть гражданин выдвигает себя в качестве кандидата в депутаты в какой-либо совет, и избиратели прямо решают, доверяют ли они ему стать своим представителем (представитель - это физическое лицо). Сейчас же, согласно пропорциональной системе, прежде чем выдвигаться в советы, гражданин должен быть избран какой-либо партией (или же ее руководящим органом). С другой стороны, избиратель тоже теперь лишен права напрямую избирать своего представителя (другого гражданина), а должен голосовать за партии, то есть юридические лица, которые делегируют депутатов в советы уже по своим спискам. Это является нарушением прав граждан на прямые выборы.

Раньше у нас фактически была президентско-парламентская республика, и переход к парламентско-президентской подразумевает изменение первой и третьей глав Конституции, но поскольку такие изменения требуют всенародного референдума, то их обошли хитрым и неконституционным путем принятия закона, противоречащего Конституции.

Как можно выйти из сложившейся ситуации, оставаясь в правовом поле?

Выход из ситуации довольно прост. Рано или поздно эта конституционна реформа будет отменена через украинские, или уже европейские суды, поскольку она незаконна и нарушает права граждан.

Что можно сделать сейчас? Если суд признает, что права гражданина нарушены, что закон, предусматривающий конституционные изменения, неправомерен, соответственно, этот закон перестает действовать. Таким образом, выборы, проведенные на основании закона о выборах на пропорциональной основе, признаются неправомерными и назначаются новые выборы по мажоритарным округам. Кстати, впервые нарушение Конституции произошло еще во время парламентских выборов в 2002 году, когда половину состава парламента избирали по партийным спискам, и выборы 2006 года лишь усугубили ситуацию.

Статья 5 Конституции трактует это как узурпацию власти органом власти. В данном случае Верховная Рада предыдущего созыва, используя свое положение законодательного органа, нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией и перебрала через Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» власть в свои руки. При этом президент, подписав этот закон, попустительствовал такой узурпации власти.

Решать о том, какой у нас будет строй, и каковы должны быть полномочия различных органов власти является правом народа согласно 5 Статье Конституции. Ведь именно народ является источником власти, которую он делегирует различным ветвям власти. И пока народ ПРЯМО и НЕПОСРЕДСТВЕННО не укажет, что ОН (народ) дает свое согласие на изменение или перераспределение объема и перечня властных полномочий между различными ветвями власти и/или на изменение порядка избрания (т.е. определения своих представителей (депутатов) в выборных органах власти) ЛЮБЫЕ законы, передающие полномочия или изменяющие принцип избрания депутатов (представителей носителя власти - народа), являются антинародными, антиконституционными и направленными на узурпацию власти без согласия носителя этой власти - народа. Иными словами, - нелегитимными.

Сможет ли Украина в случае отмены закона о конституционных изменениях, вернуться к Конституции 1996 года? Или же нам придется ждать новых изменений в Конституцию вплоть до ее переписывания?

В случае отмены конституционных изменений Украина юридически вернется к Конституции 1996 года. Любые же дальнейшие изменения в Конституцию, если они затрагивают права и интересы граждан, должны вноситься через референдум. К тому же, согласия на эти изменения должен также будет дать Конституционный Суд.

Какие принципы должны быть сохранены в нашей Конституции вне зависимости от того, будет ли она изменена?

Должно обязательно быть сохранено и даже усилено понятие о разделении ветвей власти. Кроме того, прямо в Конституции должна быть прописана ответственность должностных лиц и органов законодательной, исполнительной и судебной власти за действие и бездействие, которые наносят ущерб правам гражданина. Ответственность должны также нести те, кто не привлекает к ответственности за несоблюдение гражданских прав. Такая норма будет полностью отвечать Статье 3 нашей Конституции, а также Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которая ратифицирована Верховной Радой и поэтому приравнивается к национальному законодательству.

Следует также ввести императивную норму, согласно которой должностное лицо, нарушившее права гражданина, должно лишаться права в дальнейшем работать в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Эта норма, введенная в Конституцию, будет способствовать росту ответственности чиновников за свои действия.

Кроме того, в Конституции должна быть более четко прописана норма о полномочиях Конституционного Суда, ведь ситуация с неназначением судей этого суда, наблюдаемая сейчас, является посмешищем для президента, его команды и нынешних «кандидатов» в судьи Конституционного Суда. На мой взгляд, вне зависимости от того, приведены судьи Конституционного Суда к присяге или же нет, они должны приступать к работе, поскольку норма о привидении их к присяге присутствует не в Конституции, а в Законе «О Конституционном Суде», который имеет менее высокий уровень, нежели Конституция. И если судья руководствуется не Конституцией (которая обязывает его после назначения приступить к своим обязанностям), а законом, то такому судье не место в Конституционном Суде, ведь это свидетельствует о том, что он не понимает принцип верховенства Конституции над всеми остальными законами. Более того, и это сейчас стало для всех очевидно, что норма Конституции о «трехстороннем» независимом назначении судей по квотам тремя ветвями власти нивелирована законом о Конституционном Суде путем введения неконституционной процедуры «вступления в должность», а фактически эта норма закона устанавливает верховенство и императизм одной ветви власти на назначение судей, назначенных двумя другими ветвями власти, что является узурпацией власти со стороны ВРУ и грубейшим нарушением ст. 5 Конституции.

Беседовала Оксана Гриценко

Рано или поздно эта конституционна реформа будет отменена через украинские, или уже европейские суды, поскольку она незаконна и нарушает права граждан. Изменения в Конституцию Украины сузили избирательные права граждан нашей страны как в активной их части (право избирать), так и в пассивной (право быть избранным).
Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

Деструктивная роль Конституции

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

Родовая травма Конституции Украины

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

Неадекватная Конституция

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,056