В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Родовая травма Конституции Украины

 

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

10 лет прошло с момента принятия ныне действующей Конституции Украины. Как бы Вы оценили ее роль в становлении современного украинского государства?

Любую конституцию следует оценивать через её способность поставить государство в такие рамки, в пределах которых оно было бы вынуждено обеспечивать сбережение и свободное развитие своего народа. Как любил повторять 32-й президент США Франклин Делано Рузвельт (1882-1945), «конституцию следует рассматривать не как ограничивающий бандаж, а как инструмент, созданный для охраны здорового роста нации».

Если по этим критериям оценивать роль Конституции Украины в становлении современного украинского государства, то необходимо с прискорбием констатировать, что достоинство, безопасность, права и свободы человека и гражданина, т.е. основные ценности ради которых она принималась, не стали достоянием нашей жизни, не получили поддержку государства. Этот горький вывод напрашивается при ознакомлении со статистикой неуклонного вымирания наших сограждан (ныне нас - 46,83 млн. против 52,06 в 1992 году) и неумолимом росте трудовых мигрантов из числа наших соотечественников (по данным Кредобанка достигает до 10 млн. человек).

Иными словами, основополагающие части Конституции Украины, а это её I и II разделы у нас в стране не прижились, они мертвы, или говоря юридическим языком фиктивны. На нынешнем этапе нашей истории, к великому сожалению, Конституция Украины выполняет лишь декларативную роль. Таков, увы, основной, печальный итог десятилетнего игнорирования власть предержащими Основного Закона Украины.

Уже в ходе принятия Конституции, можно было услышать возгласы о том, что Конституция несовершенна – насколько это утверждение оправдано? Насколько украинская Конституция адекватна нынешним реалиям и задачам развития нашей страны?

Лишь та конституция будет реальной (т.е. не фиктивной), которая в самой себе содержит юридические механизмы, исключающие её игнорирование. В качестве такого механизма, как правило, выступает правовое утверждение первоначальной учредительной власти народа. Изначально, родовой травмой Конституции Украины явилось полное игнорирование учредительной роли украинского народа, которая заключается в его естественном праве учреждать государство, определять конституционный строй, принимать и изменять конституцию.

Граждане УССР на референдуме 1 декабря 1991 г. свободно выразили свою волю на создание суверенного государства, однако их как граждан Украины тут же проигнорировали при определении её конституционного строя, а также в процессе принятия конституции. Посему нет ничего удивительного в том, что украинский народ не воспринимает Конституцию Украины в качестве своего детища, соответственно не знает и не бережет её как национальную святыню. Конституция, которую игнорирует народ, обречена на летаргический сон.

Оценивая с подобной точки зрения значимость Конституции США, гарвардский профессор Джеймс Или писал: «Примечательно, что, как только Конституция была ратифицирована, практически всякий человек в Америке немедленно воспринял её как документ, контролирующий его судьбу» .

Увы, граждане Украины не могут похвастаться своим отношением к конституции как к Основному Закону своей жизни. В этой правовой коллизии, на наш взгляд, и коренится основное несовершенство Конституции Украины.

Насколько оправданными являются изменения, внесенные в Конституцию в 2004 году? Были ли они нужны вообще?

Конституционные изменения, учиненные Законом Украины от 8 декабря 2004 года № 2222-IV, по сути, изменили конституционный строй государства. Изменили вопреки положениям статьи 5 Конституции Украины, поскольку право определять и изменять конституционный строй принадлежит исключительно народу.

Осуществив указанные изменения Конституции Украины, парламент, по существу, допустил узурпацию государственной власти. Помимо всего прочего, имело существенное ограничение принципа разделения властей, что характерно для олигархического правления. Неминуемым последствием оного следует ожидать практически полного отстранения народа от участия в формировании органов государственной власти. При отсутствии развитого гражданского общества подобное действо грозит разрушением тех весьма хрупких демократических основ, которые увидели свет благодаря референдумам 1991 года.

Владимир Малинкович оправдывает внесение изменений в Конституцию изменившимися социально-политическими условиями. Он считает, что «дореформенная» политическая система не соответствовала тому этапу развития страны, к которому мы подошли. Говорит ли это о том, что Конституция не может быть совершенной, что нельзя написать Конституцию «на века»?

Конституционная реформа крайне необходима. Однако, главным действующим лицом назревшей реформы должен быть украинский народ. Именно, народ согласно положениям статьи 5 Конституции Украины вправе на консультативном референдуме определить конституционный строй страны (выбрать предпочтительные для него форму правления, вид государственного устройства, тип избирательной системы, способ формирования судебной ветви власти, один, два или более государственных языка, готовность вступить в ЕС и т.д.). По итогам всенародного совещания должна быть выписана новая редакция Конституции Украины, подлежащая всенародному утверждению на определяющем (решающем) референдуме.

Отличительной особенностью конституционной реформы должно быть её соответствие национальным интересам народа, а не групповым интересам определенного круга лиц. В этом и кроется, на наш взгляд, основное отличие конституционной реформы от конституционной авантюры.

Сможет ли политреформа и предложенное президентом дальнейшее реформирование Конституции повысить эффективность государственного управления?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я бы использовал понятие «национальный интерес». Под национальными интересами мною понимается достоинство, самосохранение, благополучная жизнь и свободное развитие народа, которые обеспечиваются суверенным, демократическим, социальным, правовым государством на отведенной ему историей и признанной международным правом территории.

Проведение конституционной реформы в строгом соответствии с национальными интересами народа безусловно и неминуемо должно привести к повышению эффективности государственного управления. Однако, гарантом этого процесса должен выступить Президент Украины. На мой, взгляд, именно институт президентства в Украине способен выполнить в нынешних условиях роль адвоката народа (см: «Президент – адвокат народа» - Голос Украины, 3 октября 2002, № 181. С.12-13).

Если Конституцию все-таки нужно менять, то какие еще положения, кроме очерченных в Законе № 2222, нужно изменить. Какие положения ныне действующей Конституции устарели и не удовлетворяют потребностям украинского общества?

Следует согласиться с экс-спикером украинского парламента В.М.Литвиным, который заметил, что в нынешнем её состоянии судебная власть представляет собой угрозу национальной безопасности Украины.

Как образно замечено в статье 66 Конституции Франции судебная власть – страж личной свободы человека. Поэтому в первую очередь коренной реформе подлежит институт судебной власти. На наш взгляд, состав местных судов, т.е. судов первой инстанции подлежит формированию в результате регулярных выборов населением соответствующих избирательных округов. Только в этом случае, судебная власть будет получать свои полномочия из рук народа и нести перед ним соответствующую ответственность за итоги своей деятельности.

Будет реформирована судебная ветвь власти – заработают все разделы Конституции и законов Украины, посвященные человеку.

Настоятельно нуждается в реформе система местного и регионального самоуправления. Люди должны получить право непосредственно избирать и отзывать местных депутатов, а также руководителей регионов и некоторых должностных лиц местных правоохранительных органов.

Если допустить, что курс на евроинтеграцию будет сохраняться, как это может отразиться на новой украинской Конституции?

По определению многих правоведов ЕС все более и более приобретает черты федеративного государства. Следовательно, одной из законодательных предпосылок вступления Украины в ЕС должно стать указание в Конституции Украины на готовность государства ограничить свой суверенитет в пользу такой федерации. Разумеется, подобное решение в праве принимать только народ на соответствующем общенациональном референдуме.

Какие изменения Конституции не допустимы ни при каких обстоятельствах?

Недопустимо, чтобы Конституция Украины, образно говоря, состояла из двух статей. В первой из которых было бы указание на то, что вождь всегда прав, а во второй: отсылка к первой во всех прочих случаях.

Беседовал Юрий Таран

 

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Новый мировой беспорядок – как мы в нем оказались

Развал системы глобальной безопасности – следствие подъема национализма, этой «темной стороны демократии», что уже привело к конфликтам во многих странах мира; происходящее в Украине является доказательством этого, а возможно, и началом революции. Как выбраться из подобной ситуации в реальной жизни? Научные исследования показывают, что есть только два пути: чистая победа одной из сторон, или «мучительный тупик», в котором обе стороны страдают из-за конфликта, пока не согласятся на международное посредничество.

В Украине Россия тоже вошла в мучительный политический тупик. Да, она показала свою силу духа в отношении санкций – а также готовность терпеть неудобства, чтобы при этом терзать Украину, пытаясь сохранить благодаря этому свое влияние и сепаратистскую автономию на востоке страны. Украина, однако, стремится к чистой победе, окружая сепаратистов и обстреливая их позиции. Чего мы пока не знаем – как далеко Украина готова зайти в своем стремлении к полной победе, и как далеко готова зайти Россия, чтобы этого не допустить? Да, можно надеяться, что международные посредники смогут убедить и Украину, и Россию, что издержки открытого конфликта могут быть столь велики, что лучше пойти на сохранение нынешнего положения, чем продолжать военные действия. Я боюсь, однако, что мы увидим дальнейшее обострение конфликта, усиление экономических санкций и расширение военных действий.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

Деструктивная роль Конституции

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Алексей Плужников, правозащитник

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

Неадекватная Конституция

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,076