В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы: Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

В последнее время все чаще ведутся разговоры о том, что нынешняя Конституция Украины 1996 года устарела и ее надо менять. Так ли это?

Бесспорно, она устарела. Если бы она не устарела, не было бы ни предложений по ее изменению, ни конституционной реформы, ни контрнамерения отменить эту реформу или откорректировать.

Так образом Конституция как основной закон и как документ, устанавливающий правила игры постоянно находится в процессе желаемых либо реальных изменений. И это не должно удивлять, поскольку наша конституция – это конституция страны, которая, во-первых, находится в перманентном переходном состоянии. Во-вторых, в поиске национальной идентичности, оптимального политического институционального дизайна, и политические элиты рассматривают конституцию не как конституционный строй, не как конституированное политическое тело, на базе которого может строиться государственная политическая структура, административная система, механизмы принятия решений, но как система больших политических перераспределительных игр.

Основной родовой признак Конституции Украины это то, что ее постоянно пытаются использовать в качестве инструмента легитимации интересов больших политических групп. Кто-то рассматривает ее как инструмент перераспределения власти в свою пользу, кто-то – как инструмент стабилизации и укрепления своей власти, придания ей «бетонного легального статуса», за рамками которого можно было бы спокойно проводить свою политику.

Отношение к конституции не как к фундаментальному, но как инструментальному документу и делает ее постоянным объектом атаки хищнических элит. Собственно, сама эволюция конституции происходила по такому инструментальному сценарию. Конституция 1996 года это не какое-то новое политическое тело, за основу была взята Конституция Украинской ССР. Внесенные изменения были существенными, но вряд ли можно сказать, что новая конституция стала фундаментально новым документом, учреждающим не просто новое государство, но фундаментально новый политико-экономический строй. Поэтому новая конституция неизбежно носила характер актуального компромисса между президентом и парламентом. Скорее это был даже не документ, учреждающий новый строй, сколько пакт элит, которые были доминантными в середине 90-х годов и группировались под институциональными «крышами» президента и парламента.

Как показала практика, тот набор элит и их инструментов сейчас исчерпан и стал абсолютно неактуален. После помаранчевой революции, выборов 2006 года пролонгирование многих элементов конституции как пакта элит середины 90-х годов являет собой неприкрытый политический анахронизм. Не случайно эксперименты с изменением конституции ведутся уже с 2002 года, затем это вылилось в политическую реформу, которая была смоделирована кучмистскими элитами. Сейчас элиты оказались в новой эпохе – «оранжевой» и одновременно заложниками той конституционной конъюнктуры, которая определяла украинскую политику в 2002-2004 годах.

В новых условиях, в пост-оранжевой политической системе, коалиционной практике формирования правительства, в условиях перехода к выборной модели формирования исполнительной власти многие изъяны предыдущей конституционной конъюнктуры начинают определять новый раунд политической игры и текущую политику.

Все это, при многих положительных моментах, будет вызывать у нынешнего политического класса Украины недовольство либо осознание того, что конституция требует модернизации и внесения изменений, адекватных современной как внутренней, так и геополитической конъюнктуре.

Если же сместить фокус анализа не на пакт элит, а на более фундаментальные вещи, то также можно прийти к выводу, что либо конституцию нужно менять, либо создавать новый конституционный текст, уже без латок, штопанья, хотя они сегодня и в моде. Нужно будет учесть, что рано или поздно Украина будет в НАТО – и это должно быть отражено в конституции. В ней должны быть более четко прописаны базовые ценности, определяющие политическую идентичность не только режима, но украинскую национальную идентичность. Без этого может быть конституция, но не может быть конституционного строя.

Конституция – это политическое тело, и это тело должно иметь самосознание, свое лицо, свою идентичность, но в Украине этот вопрос пока не решен. Наша конституция есть и до сих пор используется как набор правил политической игры, но не как документ, определяющий конституционный строй, который объединяет общество на некой базовой ценностной платформе, общем понимании государственной жизни.

Нам еще предстоит решить проблему трансформации конституции в конституционный строй, конституции – в тело государства, которое определило бы здоровый, функциональный и эффективный организм государства, реализацию прав человека и работу социальной сферы, к чему наша конституция пока имеет косвенное отношение.

Как вы считаете, конституцию будут и дальше латать, меняя отдельные положения, либо будут менять целиком?

Все зависит от расклада политических сил. Парадокс и алогичность ситуации заключается в том, что конституция определяет политику, отношения политических сил, правила политической игры, средне- и долгосрочную политическую конъюнктуру, но в то же время политики определяют условия, при которых работает та или иная конституция. В конечном счете, политики принимают решения, какой должна быть та или иная конституция. Однако конституция определяет, какие политики, в каком качестве и в каком статусе будут определять жизнь государства.

Какой будет сделан выбор – либо создан принципиально новый конституционный текст страны, которая сделала трансатлантический выбор или что-то иное – тогда нужен будет новый текст. Скорее, политическая конъюнктура будет определять будущие конституционные изменения, нежели наоборот. Тем не менее, вызревает определенный политический консенсус о том, что конституция 1996 года, просуществовав 10 лет, оптимизировала траекторию переходного периода Украины. Постсоветская эпоха заканчивается. Наступает и новая геополитическая эпоха, новая эпоха международных отношений. Соответственно, и конституция, как политическое тело государства должно меняться, тело государства должно быть функциональным, способным решать те задачи, которые ставятся как внутри него, так и вовне. И это тело должно иметь соответствующие органы, чтобы решать такие задачи.

Если же конституция останется прежней, то она лишь законсервирует переходный статус государства и работать не будет. Политика будет сама по себе, а конституция сама по себе. Однако политики будут создавать прецеденты, будут заниматься формотворчеством, мы уже видим, как это происходит в процессе создания коалиции, когда создаются определенные «реперные точки», которые затем могут превратиться в политическую традицию или политический институт.

А что население может получить от новой конституции?

Население от нее ничего не получает. Для простого человека важно, чтобы она определяла и защищала его права, гражданские и политические, тройственную формулу прав и свобод гражданина, известную еще со времен Локка: право на жизнь, свободу и собственность. Конституция должна защитить человека от внешней опасности, от военных конфликтов, от внутренней гражданской войны. Вообще от любого рода войн, начиная от вооруженных конфликтов и заканчивая информационными и психологическими, а также от посягательств на личную жизнь, право на неприкосновенность жилища, вообще право на неприкосновенность, и политические свободы – право избирать и быть избранным, и конечно, право на собственность – то есть право людей быть самостоятельными. Это проблема конституционного строя, потому что конституционный строй это не только конституция, это судебная система, Конституционный Суд и так далее.

Нужен фундаментальный сдвиг и в умах элит, и в умах граждан, потому что конституция у нас рассматривается пока лишь очень ограниченно , а не органично . Но конституционный дизайн шире институциональных правил игры, он включает в себя фундаментальные права и свободы, а также инструменты обеспечения их защиты. Поэтому когда нет Конституционного Суда, обычные суды коррумпированы или неработоспособны, это значит, что есть тело, но нет органов, нет адекватного политического инструментария.

Записал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

Деструктивная роль Конституции

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

Родовая травма Конституции Украины

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Алексей Плужников, правозащитник

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

Неадекватная Конституция

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,040