В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Деструктивная роль Конституции

Деструктивная роль Конституции: Деструктивная роль Конституции

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

— Десятилетие принятия Конституции предполагает необходимость размышления о том, адекватна ли она нынешним реалиям и задачам развития страны и какими должны быть направления ее дальнейшего совершенствования.

На момент принятия такая Конституция удовлетворяла большинство. Сегодня консенсус между народом и властью в определенной степени исчерпался. Если рассматривать Конституциию с точки зрения соответствия требованиям времени, то, на мой взгляд, она такие требования не удовлетворяет.

Украинский конституционный опыт несколько отличается от европейского. Здесь шли путем трактовки не в отдельных законах, а в самом тексте Конституции, ее нормах. Потому то она у нас не обобщающий, а в достаточной мере конкретизированный документ. К чему это приводит? Если идти путем конкретизации, то оказывается, что невозможно дойти до самого конца. В математике существует понятие бесконечности: к ней можно стремиться, но нельзя достичь. Так и с Конституцией. Если пошли путем конкретизации, то никогда не достигнем идеала. Возможно сам подход — не механизм принятия, а механизм написания — не был полностью верным. Попытка детализировать все механизмы принятия властных решений также, возможно, является не совсем правильной.

Очевидно, Конституция не требует подобной детализации, возможно, она требует более общих решений, а детализировать можно в конкретных законах, которые соответственно легче и принимать, и менять чаще, в зависимости от требований времени. Мы же оказались в ситуации, когда Конституция, призванная вносить в законотворчество стабильность, играет деструктивную роль. В ней столько недомолвок и противоречий, которые объясняются отдельным законодательством и требуют трактовки, что фактически Украина оказалась в законодательном ступоре.

В Украине существуют проблемы не только с властью, коалицией и оппозицией, но и с политическим законодательством. Налицо и политический, и конституционный кризис. Политреформа пошла в нужном направлении, но не была завершена. В нужном направлении — значит по пути перехода от президентской формы правления к парламентской, что является более европейским подходом, в отличие от евразийского — с сильной монаршей или президентской формой правления. Направление европеизации — это путь усиления позиций местного самоуправления, парламента и правительства. У нас же фактически осталось недовластие, межвластие, потому что четко не выписаны функции каждой из ветвей власти, потому что в отличие от большинства стран Европы президент остался крупнейшим политическим игроком, с чрезвычайно сильными полномочиями (сильнее украинского разве что российский президент), и это политическая ошибка. В Украине существует множество противоречий между сильным президентом, усиленным парламентом и коалиционным правительством, противоречий на уровне Конституции, более того, фактически политические силы не имеют своих конкретных политических проектов. Я не знаю ни одной политической силы, которая имела бы четко выписанный проект новой Конституции. Ситуация патовая.

Как вы относитесь к тому, что выборы в органы власти были не прямыми, а опосредованными списками партий и блоков. Не является ли это ограничением всеобщего, равного и прямого избирательного права народа?

— Права народ никто не лишал. Он всегда в той или иной мере делает свой выбор. У нас была выбрана не худшая из форм пропорциональной системы выборов. Да, списки были закрытыми. Граждане не могли повлиять на их формирование и передвижение кандидатур внутри этих списков. Таким образом, выборы происходили не в момент голосования, а на несколько месяцев раньше, когда внутрипартийная бюрократия формировала списки, насыщая их себе подобными или занимаясь продажей мест в них. В то же время, уровень законодательства отражает уровень общества. Представьте, если бы списки были открытыми, могло бы население сразу же ориентироваться в списках партий? Нет. Сейчас хоть волком вой от количества партий, а если внутри партий необходимо еще и в персоналиях разбираться, тогда дело «швах». Для того, чтобы развиваться, необходимо создать предпосылки, если их нет, то тогда как сейчас — президенту население доверяет больше, чем парламенту, хотя, казалось бы, в парламенте представительство населения как будто бы шире. У украинского населения, учитывая исторический опыт, желание сильной руки достаточно устойчиво. Демократия достаточно сложно воспринимается населением. Будет хорошо, если это произойдет через десятилетие.

Какие основные проблемы, связанные с Конституцией, требуют решения в связи с потребностями времени?

— Прежде всего, речь должна идти о местном самоуправлении и полномочиях местных общин, государственных администраций. Бюджеты должны формироваться не сверху — вниз, а снизу — вверх. Важным является вопрос административной реформы. Я считаю, что областные советы сегодня опасны, и об этом уже свидетельствует послевыборный опыт. Так, решения по вопросам языка носят не культурологический, а чисто политический характер. В восточных областях, где принимаются эти решения, нет проблем с функционированием русского языка, поэтому очевидно, что существующие областные советы могут иметь иное политическое обличье, принимать иные, не всеукраинские, политические решение. Это свидетельствует о том, что, в сущности, федерализация уже состоялась. Поэтому я за усиление местного самоуправления и считаю, что на уровне городов вообще не должно быть местных администраций, назначенных из центра, у них должны быть все полномочия относительно бюджета. Областная власть сегодня имеет четко выраженную тенденцию к сепарации. Административно-территориальная реформа очень важна, но у нас нет людей, которые бы это понимали, а есть только те, кто используют этот конек для собственного пиара. Как Роман Бессмертный, проваливший этот вопрос и тем самым загубивший для Украины саму идею административно-территориальной реформы.

Все необходимые изменения возможны только на уровне Конституции, но я не знаю ни одной политической силы, которая бы сегодня попыталась сказать об этом вслух.

— Как вы относитесь к идее принятия Конституции Учредительным собранием, а не парламентом в течение «конституционной» ночи?

— Учредительное собрание — инструмент в руках человека или группы людей, формирующих власть, в демократическом государстве власть избирается гражданами, и механизм влияния граждан на власть происходит через избирательный процесс. Как формировать Учредительное собрание, по каким квотам? От парламента, юристов, профсоюзов официальных и неофициальных, творческих союзов и т. д.? От кого больше, от кого меньше? Нет, Учредительное собрание — это идея просвещенной монархии. Это иллюзия демократии, и какой угодно документ, предложенный и принятый там, не может быть более легитимным для общества, чем принятый на сессии парламента.

Можно ли считать сегодняшнее состояние конституционным кризисом?

— Да. Это конституционный кризис. Но хуже того, у нас — общественный кризис. Общество не способно очертить для себя пути и перспективы дальнейшего развития. Есть проблемы с властью, но они не первоочередные, есть проблемы с Конституцией, но и они далеко не первоочередные. Основной кризис — это кризис общества. Практически мы можем достичь пристойного экономического уровня, но состояние сегодняшней элиты гарантирует недостижимость этого, потому что у нее не правовое сознание, а законодательство используется как один из инструментов политической игры. Но ведь политическая элита — это отражение состояния общества. И эту элиту избрали мы, и никто теоретически не мешал нам предложить качественно новую контрэлиту с новыми продуктивными идеями, которая смела бы со сцены и бело-голубых и помаранчевых. Но общество не изменилось!

— А у общества есть такой потенциал?

— Общество не смогло изменить ситуацию, оно к этому не готово. Сейчас политологи говорят, что эти выборы показали, будто общество более продвинуто, чем политическая элита. Нет! Элита такая же, как и общество. Отличие коррупции простого человека и высших эшелонов власти не в подходах, а только в возможностях. Министр, депутат, бизнесмен имеет больше возможностей красть, но водитель в маршрутке, который не дает вам талончики, имеет такой же уровень правового сознания, как и министр, берущий деньги за непрозрачную приватизацию. То есть украинское общество не готово сегодня к правовому государству.

— Но вы-то представляете новое поколение украинцев.

— Оно в значительной степени перемалывается обстоятельствами.

— Перспективы евроинтеграции предполагают какие-то изменения в Конституции?

— Вопрос о НАТО зафиксирован не в Конституции, а в Декларации о государственном суверенитете, где сказано о нейтральном статусе. Но, в принципе, это молчание по договоренности сторон. В Конституции записано, что на территории Украины запрещается создание и функционирование вооруженных формирований, не предусмотренных законом, не допускается размещение иностранных военных баз. А в переходных положениях указано, что использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды, в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными ВР. Но в конце-концов, ВР могла принять решение о том, что НАТО — общественная организация, ведь и о ГУАМе мы на десятом году существования узнали, что не было такой международной организации. А что было? Всеукраинская, всегрузинская, всеазербайджанская? Главное, чтобы это восприняло население, но сегодня оно не воспринимает НАТО. Тут и постсоветский синдром, когда НАТО считалось агрессором, и фактор российского информационного пространства, где НАТО противостоит геополитическим интересам России. При неготовности населения реальные шаги в этом направлении привели бы к обострению ситуации.

Что касается ЕС, то я не вижу для европейских стран необходимости во вступлении туда Украины. Кроме того, евроинтеграцию у нас рассматривают как пассивный шаг, но нет политической силы, которая предложила бы какие-то позитивные для этого изменения в стране, например, приближение к европейскому пониманию демократии. Ведь после революции одни и те же люди, нарушая Конституцию, сидели одновременно в министерских и депутатских креслах, показывая тем самым, что они просто не понимают демократических принципов.

Покажите хоть одну партию, которая предложила бы запретить внешнюю рекламу алкогольных и табачных изделий. Я признаю алкоголь и табак как решение взрослого человека, но против того, чтобы эти продукты рекламировались, потому что эта реклама вредна и опасна для детей. Наше элементарное отличие от Европы не только дороги, но и обильная реклама таких товаров в нищей стране. Евроинтеграция для этих людей не более чем предвыборный лозунг — они не понимают сути Европы. На месте европейцев я не принимал бы такую страну. Зачем в чистую квартиру приглашать человека, который не понимает, что прежде, чем войти нужно вытереть ноги.

— Можно ли считать, что за десять лет существования Конституции Украина сделала определенный шаг в сторону верховенства права?

— По Конституции Украина жила всегда — сталинской, брежневской, и я не вижу большого различия между тем, что было до принятия Конституции 1996 года, и тем, что происходило после. Я не считаю, что это радикальные изменения. Это унормирование предыдущего законодательства. Оно может иметь форму одного документа, а может и не иметь. В Великобритании нет такого документа, но это не мешает говорить о верховенстве права в этой стране. Поэтому я не стал бы говорить о каких-то датах, вести отсчет времени. Правосознание населения улучшилось не сильно, в таком же состоянии правосознание политической элиты. По крайней мере, я не могу говорить об улучшении ситуации. Повторю также то, что говорил неоднократно: предыдущий парламент был глубоко антиконституционным. В Конституции четко записано, что законы депутат принимает единолично, в ВР голосовали за себя и за того парня. О каком правовом поле Украины можно говорить, если орган, принимавший законы, первым нарушал их? Как такой парламент мог требовать от гражданина исполнения принятых им законов, если я знаю, что орган, принявший эти законы глубоко антиконституционный?

Каким будет этот парламент? Я неоднократно ставил перед различными фракциями и политиками вопрос о том, готовы ли они голосовать самостоятельно? Сейчас Юлия Тимошенко обещает, что ее фракция будет голосовать именно так. Посмотрим. Если они сдержат это обещание, можно будет о чем-то говорить, если снова начнут нарушать Конституцию, перспектив евроинтеграции я вообще не вижу.

Вот еще один пример. Президент Украины в соответствии с 90-й статьей Конституции имеет право досрочно прекратить полномочия ВР, если в течение одного месяца не сформирована коалиция, в течение 60 дней после отставки Кабинета министров не сформирован персональный состав Кабмина. Президент имеет право, но может и не воспользоваться им. Поэтому вполне теоретически можно предположить, что у нас вообще может не быть никакой коалиции, а если будет, то может не быть никакого нового правительства, и тогда будет действовать правительство вечных исполняющих обязанности. И какая угодно социология покажет, что украинцы не готовы к новым выборам и тратам средств, а правительство действует вполне позитивно. Конституционные механизмы действий в таких ситуациях не прописаны и таких противоречий и недомолвок в Конституции предостаточно.

— Тогда напоследок еще один вопрос. Ваше отношение к тому, что в Украине право на обращение в Конституционный суд принадлежит Президенту Украины, Кабмину, 45 депутатам и т. д., но не гражданам страны?

— Это просто нарушение прав граждан, потому что я лично давно уже подал представление в Конституционный суд на весь парламент. Прежде всего, должны были бы быть отменены все законы, принятые неконституционно, когда депутаты голосовали несамостоятельно. Недопущение это умышленное, потому что существует консенсус политических сил относительно недопущения населения к реальной власти. А украинское население эта мазохистская ситуация удовлетворяет, и каких либо значительных протестов, за небольшими исключениями, нет. Население воспринимает власть как данную Богом и готово смириться с ее коррупцией, лишь бы не затрагивались его непосредственные интересы.

Беседовала Татьяна Хорунжая

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

Родовая травма Конституции Украины

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Алексей Плужников, правозащитник

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

Неадекватная Конституция

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,072