В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Російською мовою

Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”. Притаманна для всього пострадянського простору відсутність відповідальності влади перед суспільством зле пожартувала над Україною. Розроблена на засадах кращих зразків європейського права, Конституція 1996 року, стала лише „мирною угодою” у конфлікті між окремими угрупованнями політичної еліти. А ціною цього миру став зміст Конституції, в якому відповіді на численні принципові питання були відкладені до „кращих часів”. Понад 50 конституційних законопроектів мали у майбутньому залатати діри в Основному законі, ухваленому в умовах жорсткого протистояння парламенту і президента, проте більшість з них не ухвалені й до сьогодні.

В Україні немає законів «Про Президента», «Про Кабінет міністрів» й низки інших законів, які регулюють роботу виконавчої влади. За відсутності цих законів, «конституційні порожнини» заповнювалися правилами та «понятіями», за якими конкретні чиновники визначали коло своїх прав і обов'язків, що відгукнулося найтяжчими наслідками для прав, свобод і добробуту громадян. Сьогодні, як і 10 років тому, основні політичні гравці все ще розглядають Конституцію через призму власних інтересів і перспектив, нехтуючи інтересами широкого загалу.

Шкода, але політична реформа 2004 року також не ставила на меті повернення правового життя країни у стабільне конституційне русло. Навпаки, вона, силами старої влади, внесла безліч протиріч у функціонування гілок влади нинішньої, штовхаючи країну до тривалої політичної кризи. У чинній редакції Конституція не сприяє знаходженню швидких та адекватних відповідей на болючі питання національної безпеки та територіальної цілісності країни, потреба у яких посилюються разом із загостренням політичної кризи.

Вже зараз очевидно, що Конституція України потребує принципових змін і доповнень, а вся конституційна система країни – нової правової культури, заснованої на принципах верховенстві права. Але навіть дієвих механізмів для втілення реальної конституційної реформи в країні не існує. Як не існує і довіри суспільства до влади. Саме тому до обговорення конституційних проблем необхідно залучити якомога більшу кількість експертів, представників усіх гілок влади, політичні партії, недержавні громадські організації, широкі кола українських громадян. Лише за таких умов Конституція може стати документальним затвердженням порозуміння між суспільством і державою, актом укладання політичної угоди між народом і владою.

Пропонуючи нашим читачам та експертам нову тему для обговорення, редакція «Діалог.UA» має на меті загальними зусиллями окреслити увесь комплекс проблем, які накопичилися довкола Основного закону України, оприлюднити пропозицій щодо їхнього вирішення, які існують у експертному співтоваристві. А в цілому – знайти відповідь на вічне питання – що робити? Що доцільніше – проводити корекцію вже існуючої, чи розпочати роботу над новою Конституцією країни? Що стоїть за спробами підмінити Конституцію коаліційними угодами, і як довго триватиме робота над найважливішим для країни правовим документом. Можливо, й нинішня Конституція небезнадійна – і її потрібно лише ретельно виконувати всім без винятку? Чи може справа зовсім не в Конституції, а в черговій спробі реваншу сил, які так і не змирилися з існуванням незалежної української держави? Статті й інтерв'ю, запропоновані "ДіалогUA", вже сьогодні обіцяють насичену й плідну дискусію на цю тему.

Відтак, «Конституції України – 10 років».

Свернуть


Ювілей Основного закону, на жаль, не сприймається в Україні як свято демократії. Ухвалена 10 років тому Конституція так і не стала повноцінною „суспільною угодою”, яка регулює правові стосунки між суспільством і владою, і була б обов'язковою до неухильного виконання усіма її „високими сторонами”.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

«Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»: «Уже в 1999 году фракция компартии выступила за изменения в Конституцию Украины»

Игорь Алексеев, народный депутат Украины, член фракции КПУ

Уже прошло 10 лет со дня принятия Конституции Украины в 1996 году. Как Вы полагаете, отвечал ли тот документ задачам развития нашего государства? Почему его решили изменить?

Безусловно, на тот момент, сложилась объективная необходимость принятия Конституции. Будучи уже 5 лет независимым государством, Украина все еще не имела своего Основного Закона. Фактически мы жили по конституции УССР, большая часть положений которой уже попросту не работала. Поэтому необходимо было заново унормировать функции и полномочия институтов власти (этот вопрос на тот период стоял особенно остро), нормативно закрепить права и свободы украинских граждан. В конце-концов, следовало юридически оформить новый статус украинского государства.

Однако, если целесообразность принятия Конституции была очевидна, то содержание предложенного к утверждению проекта уже тогда вызывало массу нареканий.

Во-первых. В вопросах организации системы власти в Конституции 1996 года был допущен явный перекос полномочий в пользу президентской власти. Это дало возможность Л.Кучме выстроить практически авторитарный режим. Полностью контролируя процессы в стране, Президент не нес за это никакой политической ответственности.

Во-вторых. Принятый проект почти полностью лишал полномочий органы представительской власти на местах. В результате, развитие местного самоуправления в Украине было «законсервировано» на долгие годы. К сожалению, эта проблема не решена и по сей день. Законопроект №3207-1 завис. Идут «коалиционные торги» и работа парламента заблокирована.

В-третьих. Конституционный проект противоречил принципам Декларации о независимости Украины, в части международно-правового статуса нашего государства. В Декларации четко указано — Украина является нейтральным и внеблоковым государством, а в Конституции это положение не зафиксировано. Как следствие, сегодня вопреки общественному мнению власть поднимает вопрос о членстве в НАТО.

Наконец, Конституция 1996 года не ответила на ряд чрезвычайно болезненных вопросов. Один из главных — по статусу русского языка.

Именно поэтому, фракция КПУ выступала против принятия Конституции в предложенной редакции. Уже в 1996 году мы видели, что тот «пропрезидентский» ее вариант может спровоцировать серьезные противоречия в обществе, как, впрочем, и произошло.

Именно поэтому, в 1999 году Компартия первой выступила с предложением внести изменения в Конституцию Украины. Правление президента Кучмы показало, что в стране происходит авторитаризация власти, и без кардинальной перестройки системы власти добиться демократических преобразований не удастся.

Руководствуясь этой логикой, мы в 2004 году поддержали внесение поправок в Конституцию, обеспечивающие демократический переход от президентской к парламентско-президентской модели власти.

Однако, сегодня многие говорят, что и в новой редакции Конституция далеко не совершенна. Какие проблемы, или же противоречия, на Ваш взгляд, возникли в нашей Конституции в результате ее реформы?

На мой взгляд, наша основная проблема, не в противоречивости самих конституционных положений, хотя определенные двусмысленности бесспорно есть. Вопрос в готовности наших политиков и должностных лиц следовать не только букве, но и духу Конституции. А не пытаться найти любую юридическую лазейку, позволяющую уклоняться от выполнения конституционных норм.

Еще в 2004-2005 годах было понятно, что для полноценной работы всех институтов власти в новом правовом поле необходимо принять целый ряд конституционных законов. Я в частности имею в виду Закон «О кабинете министров Украины», «О Президенте Украины», «О Секретариате Президента» и многие другие. Однако этого сделано не было.

Как я уже отмечал, забуксовала реформа местного самоуправления, административная реформа и судебная реформа.

Фактически, накануне выборов украинская политическая элита сконцентрировалась исключительно на разного рода интригах и само-пиаре. Содержательная законотворческая работа стала рассматриваться только сквозь призму политической конъюнктуры.

Большинство партий, имевших представительство в парламенте, думали не о том, как построить демократическую и работоспособную систему власти, а как разделить должности и полномочия. Поэтому принятие, необходимых для нормального функционирования власти законов, постоянно переносилось.

В результате, сегодня страна может получить не сбалансированную и эффективную систему отношений между парламентом, Президентом и правительством, а продукт партийного «сговора» по поводу передела сфер влияния. Ведь те, кто ныне участвует в «коалиционных играх», думают не о построении эффективного государства. Для них, прежде всего, важно создать «баланс сдержек и противовесов» внутри коалиции и ограничить влияние оппозиции на принятие государственных решений. По моему мнению, именно под таким углом зрения сегодня рассматривается закон о Кабмине, о Президенте, административно-территориальная реформа…

Смогут ли «коалицианты» создать стройную систему власти и будет ли она при этом эффективной и демократичной — большой вопрос. Осмелюсь предположить, что в ближайшее время этого сделать не удастся.

Стоит ли в таком случае вносить в Конституцию еще ряд изменений? Возможно, нужно ее полностью переписать, или же вернуться к предыдущему ее тексту?

Думаю, что к прошлому возврата нет. Отмена поправок к Конституции будет означать масштабный откат к авторитаризму. Старая система власти уже полностью дискредитирована. За более чем 10 лет правления Л.Кучмы украинские граждане получили убедительные доказательства ее анти-демократичности и неэффективности.

Авторитарный режим, опиравшийся на олигархические группы, ослабил государство и расколол общество. Он тормозил развитие национальной экономики и блокировал повышение социальных стандартов. Поэтому я не вижу причин вновь обрекать страну и народ на подобные испытания. Боюсь, что наше государство этого попросту не выдержит.

Что касается внесения изменений в Конституцию, то в среднесрочной перспективе они действительно необходимы. В частности, я имею в виду те изменения, которые расширят полномочия органов местного самоуправления.

Кроме того, ряд партий, прошедших в парламенте 5-го созыва, уже заявили о том, что следует внести изменения, предполагающие избрание Президента Верховной Радой (кстати, в первой редакции конституционных изменений существовала такая норма).

Я бы лично поддержал такое нововведение, поскольку выборы 2004 года показали, сколь жестокой может быть борьба за власть, когда используются любые методы для того, чтобы добраться до президентского поста.

В долгосрочной перспективе считаю целесообразным принять новую Конституцию. Коммунисты уже подготовили свой проект действительно «Народной Конституции». И по поводу его принятия мы готовы вести диалог со всеми политическими силами.

И все же, считаете ли Вы, что политическая реформа и переход к парламентско-президентской форме правления повысит эффективность государственного управления?

Безусловно. Однако, для этого необходимо, чтобы политические силы, представленные в парламенте и в органах исполнительной власти, отстаивали интересы граждан Украины, а не только ряда финансово-промышленных групп. Именно в этом заключаются все наши сегодняшние проблемы.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Владимир Стретович, председатель Христианско-демократического союза

Конституция, как священное животное ее нельзя трогать

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Украине нужна конституция республики

Олександр Северин, правовий радник Альянсу "Майдан", кандидат юридичних наук

Політична реформа – це пісок у коліщатка державного механізму

Олесь Доний, руководитель Центра исследований политических ценностей

Деструктивная роль Конституции

Олександр Синьоокий, заступник Голови Ради „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„У нас як була, так і залишається змішана форма правління”

Владимир Малинкович, политолог

Политреформа работает вовсю

Микола Яковина, експерт Інституту демократії ім. П.Орлика

Конституція 1996 року була оптимальним документом

Антоніна Колодій, доктор політологічних наук, завідувач кафедри політичних наук і філософії Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ

“У питаннях конституціоналізму я великий консерватор”

Олександр Дергачов, політолог

„Знову маємо недосконалу Конституцію”

Віталій Кулік, директор Центру досліджень громадянського суспільства

„Альтернативою політреформі є конфлікт та розкол країни”

Юрий Романенко, директор аналитического центра «Стратагема»

Нужно менять не Конституцию, а правящую элиту

Андрей Федоров, заместитель директора Европейского Института интеграции и развития

Перспективы принятия новой Конституции выглядят туманными

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Наша Конституція справді потребує нагальних змін, але протилежних нині „продавлюваним”

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Нынешняя политическая система повышает уровень политической конкуренции»

Всеволод Речицкий, доцент кафедры конституционного права Национальной юридической академии Украины им. Ярослава Мудрого (Харьков)

«Треть украинской Конституции носит сугубо декларативный характер»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления им. Горшенина

Новая Конституция даст населению лишь то, что оно сможет взять

Вадим Карасев, директор Института глобальных стратегий

Конституция – это политическое тело государства, и оно должно иметь свои органы

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

„Конституція 1996 року була занадто гарною для неусталеної української демократії”

Костянтин Матвієнко, корпорація „Гардарика”

„Україна перебуває на порозі державної кризи”

Александр Мучник, Президент института демократии и прав человека, заслуженный юрист Украины

Родовая травма Конституции Украины

Денис Ковриженко, експерт „Лабораторії законодавчих ініціатив”

„Необхідно іще більше обмежити вплив президента на діяльність органів виконавчої влади”

Алексей Плужников, правозащитник

«ВР предыдущего созыва нарушила права граждан, нарушила баланс сил, установленный Конституцией, и перебрала власть в свои руки»

Віктор Тимощук, голова Центру політико-правових реформ

„Конституцію зробили заручницею політичних процесів”

Михаил Сирота, председатель Трудовой партии Украины, председатель Конституционной комиссии Верховной Рады в 1996 г.

Неадекватная Конституция

Петр Мартыненко, профессор, декан юридического факультета Международного Соломонова университета, в сентябре 1996 года указом Президента Украины назначен судьей Конституционного суда Украины

«Орган власти», «орган государства», «орган государственной власти»…

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,040