В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Кількість публікацій з питань корупції за останні 10–20 років помітно зросла, але сам феномен корупції залишається мало дослідженим і осмисленим. Навіть добре задокументований зв'язок між рівнем корупції та незадовільною роботою економічної і політичної системи залишається без вичерпного аналізу: що тут є причиною, а що – наслідком?

Вважається, що рівень корупції почав різко зростати в усіх посткомуністичних країнах у порівнянні з часами розвиненого соціалізму. В Україні неофіційні «правила гри» давно вже домінують над державними інституціями, а систематична політична корупція на найвищому рівні створила прихований політичний режим, що конфліктує з конституційною діяльністю державних інститутів. Дослідники Світового Банку навіть запровадили новий термін – «захоплення держави», – щоб вказувати на незаконне перепідпорядкування держави через тіньові, непрозорі канали приватним інтересам чиновників.

Існує універсальне пояснення хронічних невдач у реформуванні будь-чого в нашій країні: корупція. Кравчук, йдучи в президенти, обіцяв боротися з корупцією - як наслідок - „червоні директори”. Кучма - „олігархи”. 23 січня 2005 року, виступаючи на Майдані Незалежності, новообраний президент Віктор Ющенко сказав: «Ми створимо систему влади, яка буде чесною по відношенню до людей. Ніхто не даватиме і не братиме хабарів». Проте, все залишилося без змін... Навіть більше, за часів президентства Ющенка у корупції з'явилися нові означення – куми, любі друзі... А „віз реформ” стоїть і нині там...

Корупція внутрішньо все більше притаманна українській системі державного управління, яка сформувалася за роки незалежності. В деяких завуальованих формах вона узаконена і, звичайно, підтримується деформованою мораллю суспільства, яке сприймає корупцію як частину «правил гри», за якими воно існує. Дискредитуючи саму мету створення суспільних інститутів і громадянського суспільства в цілому, корупція підриває ефективне управління й демократію і в свідомості громадян.

Останнім часом корупція розповсюдилася не тільки на державний апарат, але й на систему політичних партій. В нашій країні фактично найбільш корумпованими стали партії, які відіграють все більшу роль у державі. Вони корумповані як на рівні вищого керівництва, так і на рівні середньої ланки. Це виявляється у продажу місць у виборчому списку, посад у державних структурах. Найнебезпечнішим та найдорожчим у політичному сенсі стала купівля-продаж результатів парламентських виборів, адже у великій політиці кожен куплений голос виборця на п'ять років деформує та фальсифікує конфігурацію влади, а кожен куплений політик – дезорієнтує загальний курс держави. І хоча більшість політиків усвідомлює, що подібна система прискорює процес самознищення і економіки, і політики, і державного управління, але не може стримати свій корупційний апетит, імунітету до наслідків якого українське суспільство досі не набуло. На жаль, з тим рівнем політичної еліти, яка є зараз, побороти корупцію неможливо, оскільки партії і окремі політики відрізняються лише гаслами, а не своєю суттю.

Зловживання владою та корупція заслуговують на дуже пильну увагу не через їхнє поширення і навіть не через відчуття безпорадності перед їхніми могутніми можливостями. Скоріше, дослідників веде відчуття, що ті суспільні відносини, які складалися впродовж 15 років незалежності України зазнали значної корозії, а суспільний консенсус готовий розпастися на порох. За деякими оцінками на хабарі витрачають кошти, які перевищують державний бюджет у кілька разів. Але в той час, коли літні люди в пострадянських країнах з тривогою наголошують, що корупція значно посилилась, їхні діти та онуки схильні брати участь у корупційній діяльності з будь-якого приводу – молодь засвоїла культуру корупції і вважає її звичайним явищем.

При цьому корупція підриває засади, на яких будуються демократичні режими, такі як влада закону, вільна і чесна конкуренція на виборах, відповідальне представницьке управління. Водночас корупція, як і діяльність в тіньовому секторі економіки, є цілком раціональною відповіддю на економічні репресії держави та на відсутність в країні економічних свобод. Адже відомо, що коли зникає економічна свобода, настають часи розквіту корупції. За статистикою, рівень моральності (на противагу корумпованості) в економічно вільних країнах в середньому вчетверо вищий, ніж в країнах де вільна економіка відсутня, і майже на 60% вищий, ніж у переважно вільних економіках.

За тотальної влади напівкримінальної і просто кримінальної олігархії, пересічний українець продовжує вимушено користуватися традиційною корупцією як засобом збереження “народної тіньової економіки”. Саме на тіньовій економіці поступово постав український середній клас, вона формує реальні споживчі ціни в країні. Експерти вважають, що саме завдяки корупції населення багатьох країн пострадянського простору, держав Латинської Америки змогло забезпечити собі гідне економічне існування в умовах колосальної відсталості та неефективності механізмів державного управління, а економічний прогрес відбувається в цих країнах завдяки тому, що за допомогою корупційних механізмів економіка захищається від хижацьких амбіцій державних чиновників.

Помітно підсилюється корупція і тіньовий сектор економіки в країнах, де погано виконуються закони. Це одна з найбільш серйозних проблем, які сьогодні постали перед усім світом. Те, наскільки готова українська еліта не на словах, а на ділі вести боротьбу з корупцією має стати головним показником зміцнення не лише законності і демократії, але й ринкової економіки країни. І справа ця повинна стати дійсно всенародною.

На корупції, як і на футболі, розуміються усі. Але щоб обмежити вплив корупції на розвиток країни, їй треба протидіяти хоча б у тих больових точках, де її руйнівна складова є максимальною. Про це явище треба говорити, писати, вивчати, його потрібно знати в усіх проявах. Тому «Діалог.UA» запрошує всіх своїх прихильників до обговорення теми корупції в Україні.

Свернуть

Кількість публікацій з питань корупції за останні 10–20 років помітно зросла, але сам феномен корупції залишається мало дослідженим і осмисленим. Навіть добре задокументований зв'язок між рівнем корупції та незадовільною роботою економічної і політичної системи залишається без вичерпного аналізу: що тут є причиною, а що – наслідком?

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Борьба с коррупцией требует дееспособного государства

18 сен 2006 года
Борьба с коррупцией требует дееспособного государства: Борьба с коррупцией требует дееспособного государства

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития

Александр Иосифович, начиная наш разговор о коррупции и теневой экономике, я хотел бы спросить, не появляется ли у Вас соблазна самому укрывать свои доходы, перевести свою работу в «тень»?

Я работаю в специфической сфере, предоставляя консультационные услуги. Сейчас консультанты включены в число людей, которые имеют право на льготное налогообложение, следовательно, у них нет смысла скрывать свои доходы. А это, в свою очередь, сняло и проблему уклонения от уплаты налогов. Кроме того, подоходный налог в 13 % для физических лиц тоже оказался вполне приемлемым для среднестатистического украинца, что позволяет не укрывать свои доходы.

В то же время, можно достаточно часто услышать, что теневая экономика в Украине составляет около 50 % от ВВП – насколько реальными могут быть эти цифры?

Мне кажется, что здесь цифра в 50 % является некоей психологической чертой для людей, которые точно не знают объемов теневой экономики. Ведь когда говоришь об объемах больше 50%, то это уже страшно, а меньше 50 % - уже и не так страшно, следовательно, кажется, что и проблема не так велика.

Насколько я помню, то в 2004 году наша статистика насчитала примерно 17 % неучтенных в официальном ВВП. Понятно, что это значительно меньше реальных объемов теневой экономики, но сказать точно, сколько она составляет, мы не можем. Мы можем только сказать, какую социальную и политическую функции она выполняет. Мы знаем, что в таких странах, как наша, теневая экономика намного масштабнее по сравнению с развитыми странами. Мы знаем, что причины поддержания высокого уровня теневой экономики могут быть связаны с историей, с социальной атмосферой. В частности, что касается украинского народа, то государство для украинцев всегда было чужим – поэтому основу его поведения (как экономического, так и политического) составляло недоверие к этому государству, ведущему к увеличению теневой экономики. Именно в этом я вижу основания для появления «народной» теневой экономики, а вместе с ней и коррупции.

Если говорить о каких-то международных сравнениях, то наша страна находится в такой зоне, где уровень принятия коррупции как приемлемого греха является достаточно высоким. Если проранжировать европейские страны по уровню коррупции, то мы увидим, что этот показатель растет при движении с северо-запада на юго-восток. Двигаясь от Исландии и Норвегии в направлении Греции и Румынии, мы будем постоянно замечать повышение уровня коррупции. Так сложилось, что Украина находится как раз в зоне с высоким уровнем коррупции.

Можно ли безликой теневой экономике и коррупции приписать какие-либо черты, негативные или позитивные?

Как и всякое социальное явление, коррупция имеет положительные и негативные черты, но в целом – это болезнь, которая не позволяет нам вступить в ряды развитых стран. Но сама по себе коррупция не может быть непреодолимой преградой для догоняющего развития. Ведь многие европейские страны тоже страдают от коррупции, например, Италия или Греция. Эти примеры для нас очень важны, поскольку многие считают, что, пока мы не победим коррупцию, мы не сможем стать европейской страной. Но это не так – мы станем европейской страной вместе с коррупцией.

Следует также учитывать, что в условиях повышения общего благосостояния, снижается уровень массовой, низовой коррупции, о чем свидетельствует опыт многих стран, например США. При этом нам вряд ли удастся бесследно уничтожить коррумпированность высших государственных чиновников, поскольку этот вид коррупции присутствует почти во всех странах, развитых в том числе.

А Вы считаете, что «народная» коррупция – это более страшное явление, чем «элитная»? Ведь «наверху» торгуют национальными интересами, а цена этого очень высока.

Именно поэтому «наверху» взятки невозможно устранить – там очень высокая цена. А на низовом уровне это возможно. И не нужно думать, что низовая коррупция чем-то лучше – в этом случае деградирует моральное состояние общества. Ведь есть же разница, когда взятки берут только, условно говоря, десять тысяч высших чиновников, и когда эти взятки берут и дают все.

В предвыборной программе Ющенко проблема коррупции фигурировала как одна из самых значительных. Действительно ли коррупция на данном этапе является «самой важной» проблемой?

Я не очень люблю ранжирование проблем, которые волнуют общество, по принципу «самая важная», «менее важная». Если вы спросите меня, как ранжировать органы человеческого организма по принципу их важности, то я скажу, что те из них, которые больны, и являются для нас важными. В этом смысле, коррупция – это важная проблема, поскольку мы больны ею.

С другой стороны, как я уже говорил, коррупцию, вряд ли можно победить – мы должны создавать механизмы, которые удерживают ее в рамках, не опасных для общества. Для этого нужен комплексный проект, направленный на усиление дееспособности государства. Я говорю именно о дееспособности, потому что коррупция и теневая экономика процветают там, где государство не может эффективно выполнять свои функции.

Одна из причин недееспособности украинского государства состоит в том, что в нашей стране все 15 лет происходили изменения революционного характера – происходила смена общественного строя, смена субъектов собственности и так далее. А в революционном процессе государство всегда имеет ограниченную дееспособность. И если мы хотим управлять социальным процессом, то мы должны перевести все изменения в эволюционное русло, мы должны сделать государство дееспособным.

И что же для этого должно быть сделано?

Для того чтобы сделать государство дееспособным, мы, в первую очередь, должны реализовать три компонента. Во-первых – реализовать административную реформу, то есть, создать эффективную бюрократию, которая была бы подчинена обществу. Во-вторых – судебную реформу. И, в-третьих, нам нужен серьезный антикоррупционный проект. В этом смысле, я согласен с президентом, что антикоррупционная кампания является одним из приоритетов.

И насколько удачно был реализован этот приоритет?

В том-то и дело, что у нас не было реализовано системных антикоррупционных мер. Существует лишь движение в этом направлении.

А как же быть, например, с кампанией «Контрабанда - стоп»?

Эта кампания реализовывалась революционными методами, которые принесли, возможно, даже больше вреда, чем пользы. Я считаю, что средства, выбранные Юлией Тимошенко для борьбы с контрабандой, противоречили основным целям этой кампании – легализации импорта. Дело в том, что украинская контрабанда в значительной мере имеет экономические причины, связанные с повышенным налогообложением. Поэтому, перед тем, как предпринимать какие-то действия, эту проблему нужно было бы хорошенько изучить. Когда же мы ударили всеми карательными органами по этой контрабанде, то это привело к проблемам в некоторых секторах экономики, например, на мясном рынке. Хотя, с другой стороны, эта кампания продемонстрировала обществу, что власть готова идти на жесткие меры.

Можно ли сказать, что существуют эффективные способы борьбы с коррупцией и теневой экономикой?

С подобного рода социальными патологиями вряд ли можно бороться преимущественно силовыми способами, поскольку эти методы приводят к замене одних субъектов коррупции другими – и не более того. Кроме этого, силовая борьба сама становится предметом коррупции.

Главным методом борьбы является организация общества таким образом, чтобы соблазнов было меньше, чтобы существовало моральное давление и социальный контроль со стороны самого общества. Все эти способы описаны в учебниках – их нужно только последовательно внедрять.

Например, я сторонник того, чтобы в Украине была создана структура, которая занималась бы исследованием коррупции и установлением связи между уровнем коррупции в той или иной сфере человеческой деятельности и соответствующим законодательством. В результате, подобный орган должен был бы давать рекомендации по поводу устранения тех пунктов законодательства, которые способствуют появлению коррупционных связей. Дело в том, что чиновничество деформирует законодательство таким образом, чтобы оно было «взяткоемким». Это вечная проблема, поскольку чиновники будут постоянно воспроизводить в законодательстве возможности для личного контроля над той или иной сферой – и с этой проблемой кто-то должен постоянно бороться.

Во-вторых, нужно сделать открытым для общества процесс принятия решений, а общество должно понимать и различать, насколько то или иное положение закона является «взяткоемким».

Например, в свое время правительство Тимошенко установило мораторий на возврат НДС. То же самое сделало второе правительство Януковича. Вот здесь и нужно призадуматься, зачем вводиться этот мораторий? Это действие может иметь две причины. Во-первых, правительство решило бороться с теневыми схемами возврата НДС. Второй вариант – правительство решило установить свои теневые схемы взамен действующих.

А существует ли болевой порог принятия коррупции обществом, после которого общество само начнет бороться с этим явлением?

Общество не может само бороться с коррупцией, потому что среднестатистический гражданин вряд ли откажется дать 10 гривен милиционеру, чтобы он не предпринимал какие-то более серьезные санкции к нарушителю. Конечно же, возможно создание различного рода организованных социальных групп, которые будут, например, помогать бороться с коррумпированными чиновниками.

Кстати, в этом контексте я бы очень положительно оценил оранжевую революцию. Она вывела общество на абсолютно новый уровень возбудимости и чуткости к всякого рода несправедливости и некорректности со стороны чиновников. И если еще два года назад я бы сказал, что создание подобных социальных групп невозможно, то сейчас я уже так не скажу.

Существует ли потенциал для снижения коррупции в Украине до приемлемого уровня, если можно так выразиться в отношении этой проблемы?

Я думаю, что поскольку распространенность коррупции коррелирует с уровнем дохода населения - чем выше доходы, тем меньше коррупции на низовом уровне. Но это не касается «элитной» коррупции – там ее победить просто невозможно, на нее влияет только обыкновенный страх. Но если нам удастся снизить уровень «народной» коррупции, то это уже будет хорошим результатом, потому что нельзя бесконечно жить в аморальной социальной среде.

Беседовал Юрий Таран

 

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

«В нашей стране борьба с коррупцией стала увлекательным занятием для политиков»

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

“Самі громадяни не зможуть справитися з корупцією, якщо активну роботу не почне сама держава”

Сергій Герасимчук, директор міжнародних програм Групи стратегічних та безпекових студій

«Те що відбувається в Україні нагадує соціальний експеримент, ставити який взявся садист»

Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ

«Слід ламати механізми, які дають можливість корупції проникати до нашого судочинства»

Виктория Подгорная, к.ф.н., директор Центра социально-политического проектирования

«Для нашей коррупции характерно отсутствие застенчивости»

Віктор Мандибура, доктор економічних наук, професор

«Проблема нашої корупції має глибинні корені і пов’язана із тотальною аморальністю суспільства»

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Коррупцию взращивают неисполнимые и непрозрачные законы

Володимир Рябошлик, заступник Міністра економіки у відставці

«Через корупцію у суспільстві втрачаються цінності та орієнтири»

Игорь Макаренко, директор Института эволюционной экономики

«Языческая природа нашего христианства сегодня формирует неформальную структуру общества»

Наталья Кожевина, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, председатель профсоюза «Єднання»

Основная проблема - юридическая неграмотность населения

Юрий Зущик, автор книги «Лоббизм в Украине»

«С дорогой справляются не самые достойные»

Микола Мельник, доктор юридичних наук, професор, головний координатор з підготовки проекту Концепції боротьби з корупцією Міністерства юстиції України

«Корупція – це своєрідне дзеркало суспільства, його моральної і правової чистоти»

Симон Кордонский, российский социолог, культуролог

«Борьба с коррупцией сама по себе порождает коррупцию»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Коррупция в Украине пронизала все сферы общества, но…

Лесь Доній, політолог

Найбільш корумпованими в Україні є партії

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,030