В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Кількість публікацій з питань корупції за останні 10–20 років помітно зросла, але сам феномен корупції залишається мало дослідженим і осмисленим. Навіть добре задокументований зв'язок між рівнем корупції та незадовільною роботою економічної і політичної системи залишається без вичерпного аналізу: що тут є причиною, а що – наслідком?

Вважається, що рівень корупції почав різко зростати в усіх посткомуністичних країнах у порівнянні з часами розвиненого соціалізму. В Україні неофіційні «правила гри» давно вже домінують над державними інституціями, а систематична політична корупція на найвищому рівні створила прихований політичний режим, що конфліктує з конституційною діяльністю державних інститутів. Дослідники Світового Банку навіть запровадили новий термін – «захоплення держави», – щоб вказувати на незаконне перепідпорядкування держави через тіньові, непрозорі канали приватним інтересам чиновників.

Існує універсальне пояснення хронічних невдач у реформуванні будь-чого в нашій країні: корупція. Кравчук, йдучи в президенти, обіцяв боротися з корупцією - як наслідок - „червоні директори”. Кучма - „олігархи”. 23 січня 2005 року, виступаючи на Майдані Незалежності, новообраний президент Віктор Ющенко сказав: «Ми створимо систему влади, яка буде чесною по відношенню до людей. Ніхто не даватиме і не братиме хабарів». Проте, все залишилося без змін... Навіть більше, за часів президентства Ющенка у корупції з'явилися нові означення – куми, любі друзі... А „віз реформ” стоїть і нині там...

Корупція внутрішньо все більше притаманна українській системі державного управління, яка сформувалася за роки незалежності. В деяких завуальованих формах вона узаконена і, звичайно, підтримується деформованою мораллю суспільства, яке сприймає корупцію як частину «правил гри», за якими воно існує. Дискредитуючи саму мету створення суспільних інститутів і громадянського суспільства в цілому, корупція підриває ефективне управління й демократію і в свідомості громадян.

Останнім часом корупція розповсюдилася не тільки на державний апарат, але й на систему політичних партій. В нашій країні фактично найбільш корумпованими стали партії, які відіграють все більшу роль у державі. Вони корумповані як на рівні вищого керівництва, так і на рівні середньої ланки. Це виявляється у продажу місць у виборчому списку, посад у державних структурах. Найнебезпечнішим та найдорожчим у політичному сенсі стала купівля-продаж результатів парламентських виборів, адже у великій політиці кожен куплений голос виборця на п'ять років деформує та фальсифікує конфігурацію влади, а кожен куплений політик – дезорієнтує загальний курс держави. І хоча більшість політиків усвідомлює, що подібна система прискорює процес самознищення і економіки, і політики, і державного управління, але не може стримати свій корупційний апетит, імунітету до наслідків якого українське суспільство досі не набуло. На жаль, з тим рівнем політичної еліти, яка є зараз, побороти корупцію неможливо, оскільки партії і окремі політики відрізняються лише гаслами, а не своєю суттю.

Зловживання владою та корупція заслуговують на дуже пильну увагу не через їхнє поширення і навіть не через відчуття безпорадності перед їхніми могутніми можливостями. Скоріше, дослідників веде відчуття, що ті суспільні відносини, які складалися впродовж 15 років незалежності України зазнали значної корозії, а суспільний консенсус готовий розпастися на порох. За деякими оцінками на хабарі витрачають кошти, які перевищують державний бюджет у кілька разів. Але в той час, коли літні люди в пострадянських країнах з тривогою наголошують, що корупція значно посилилась, їхні діти та онуки схильні брати участь у корупційній діяльності з будь-якого приводу – молодь засвоїла культуру корупції і вважає її звичайним явищем.

При цьому корупція підриває засади, на яких будуються демократичні режими, такі як влада закону, вільна і чесна конкуренція на виборах, відповідальне представницьке управління. Водночас корупція, як і діяльність в тіньовому секторі економіки, є цілком раціональною відповіддю на економічні репресії держави та на відсутність в країні економічних свобод. Адже відомо, що коли зникає економічна свобода, настають часи розквіту корупції. За статистикою, рівень моральності (на противагу корумпованості) в економічно вільних країнах в середньому вчетверо вищий, ніж в країнах де вільна економіка відсутня, і майже на 60% вищий, ніж у переважно вільних економіках.

За тотальної влади напівкримінальної і просто кримінальної олігархії, пересічний українець продовжує вимушено користуватися традиційною корупцією як засобом збереження “народної тіньової економіки”. Саме на тіньовій економіці поступово постав український середній клас, вона формує реальні споживчі ціни в країні. Експерти вважають, що саме завдяки корупції населення багатьох країн пострадянського простору, держав Латинської Америки змогло забезпечити собі гідне економічне існування в умовах колосальної відсталості та неефективності механізмів державного управління, а економічний прогрес відбувається в цих країнах завдяки тому, що за допомогою корупційних механізмів економіка захищається від хижацьких амбіцій державних чиновників.

Помітно підсилюється корупція і тіньовий сектор економіки в країнах, де погано виконуються закони. Це одна з найбільш серйозних проблем, які сьогодні постали перед усім світом. Те, наскільки готова українська еліта не на словах, а на ділі вести боротьбу з корупцією має стати головним показником зміцнення не лише законності і демократії, але й ринкової економіки країни. І справа ця повинна стати дійсно всенародною.

На корупції, як і на футболі, розуміються усі. Але щоб обмежити вплив корупції на розвиток країни, їй треба протидіяти хоча б у тих больових точках, де її руйнівна складова є максимальною. Про це явище треба говорити, писати, вивчати, його потрібно знати в усіх проявах. Тому «Діалог.UA» запрошує всіх своїх прихильників до обговорення теми корупції в Україні.

Свернуть

Кількість публікацій з питань корупції за останні 10–20 років помітно зросла, але сам феномен корупції залишається мало дослідженим і осмисленим. Навіть добре задокументований зв'язок між рівнем корупції та незадовільною роботою економічної і політичної системи залишається без вичерпного аналізу: що тут є причиною, а що – наслідком?

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Для нашей коррупции характерно отсутствие застенчивости»

25 сен 2006 года

Какие факторы способствуют такой живучести коррупции в Украине?

Эти факторы можно разделить на сугубо экономические и политические, причем вторые в нашем контексте более существенны. Само наличие политических факторов в проблеме украинской коррупции и позволяет говорить о том, что пока даже не видно горизонта, за которым Украина выйдет из «черного» списка стран с высоким уровнем коррупции. Нынче мы находимся где-то на 87-м, а по определенным параметрам и на 153-м месте из 180 стран. И это не просто цифры. Такие показатели дают ясный сигнал инвесторам - в Украине очень плохие условия для ведения цивилизованного бизнеса. Это могут подтвердить и представители отечественного бизнеса, сталкивающиеся с этой проблемой на практике.

Некоторые сдвиги в борьбе с коррупцией были сделаны после оранжевой революции, этому способствовали высокие общественные ожидания к новой власти – демократизировать политическую систему. Эти требования повысили уровень ответственности политиков, заставляя их принимать определенные меры для преодоления коррупции в стране. Однако постепенно процесс застопорился. Если не считать последних инициатив Президента.

Следует заметить, что главным фактором, способствующим расцвету коррупции, является отсутствие реальных реформ, способствующих развитию демократических институтов, обеспечивающих подконтрольность власти институтам гражданского общества. Если же говорить об экономических причинах, то на уровень коррупции влияет специфика нашей экономики и специфика того приватизационного процесса, который имел место в предыдущий период, и привел к тому, что на украинском рынке доминирует не большой капитал, а целые конгломераты, которые контролируют отдельные отрасли экономики.

В истории независимой Украины было уже принято очень много правительственных программ, направленных на борьбу с коррупцией, однако результативность их оказалась очень низкой. Можно ли говорить о том, что наши властьимущие попросту не заинтересованы бороться с коррупцией?

Не стоит забывать, что есть формальный (ритуальный) уровень политики и есть реальный. На формальном уровне у нас всегда все было хорошо, при президенте Кучме работали масштабные антикоррупционные институты и программы, которые инициировались на самом высоком уровне. Но на практике такие комиссии, комитеты, боролись скорее с «ветряными мельницами», чем с реальными проблемами.

Если говорить об эффективности такой антикорруционной «борьбы», то в Украине был по сути, единственный успешный случай борьбы с коррупцией – это история с господином Лазаренко. Но в целом, поскольку в Украине никто еще эффективно не боролся с коррупцией, все шаги в этом направлении принимались только для того, чтобы иметь более-менее позитивный имидж в глазах западных структур (ФАТФ, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития), от которых Украина зависела, в том числе и финансово. Это делалось для улучшения инвестиционной активности, для доступа к участию на международных рынках тех или иных крупных национальных компаний (например, металлургических). Таким образом, все антикорруционные действия предпринимались только в силу необходимости и условий, выдвигаемых с Запада, а не стремления власти бороться с коррупционной проблемой.

Поэтому в реальности все происходило как раз наоборот. И сам процесс приватизации, и то, как принимались законы в парламенте, - все говорило о том, что коррупция не просто процветает, а является одним из способов решения ключевых проблем и принятия важных решений. Ни один серьезный вопрос не решается в Украине без взятки, о чем знают все, кто на каком-либо уровне занимается бизнесом. И все это идет от самих институтов власти, в частности от парламента, часто принимающего законопроекты откровенно лоббистского характера.

Безусловно, этот процесс невозможно остановить без развития, как политической, так и экономической конкуренции. К сожалению, политическое прикрытие коррупции в Украине не было преодолено даже и при президенте Ющенко, хотя и было сделано ряд шагов в этом направлении.

Главное о чем хотелось сказать – для того, чтобы сдвинуть антикоррупционный процесс с мертвой точки - в Украине должен заработать институт политической ответственности. А с этим у нас всегда были колоссальные проблемы. Например, опыт Чили доказывает, что когда там появилась политически ответственная власть, в стране резко снизился уровень коррупции, снизился уровень взяток, стало более высоким качество государственного управления, вырос уровень инвестиционной привлекательности страны.

Отличается ли чем-либо наша коррупция от той, что есть на Западе?

Прежде всего, для нашей коррупции характерно отсутствие какой-либо «застенчивости». На Западе политическая коррупция тоже, безусловно, присутствует и даже рассматривается как серьезная проблема. Так в США, в частности, остро стоит проблема влияния транснациональных корпораций, которое всегда провоцируют рост коррупции. В Европе две трети населения считает, что источником коррупции являются политические партии, что свидетельствует о достаточно низком доверии к политическим институтам со стороны граждан. Но если все же сравнить, то на Западе отношение к коррупции и ее фактам не столь лояльное, как у нас.

Если в Украине на случаи злоупотребления чиновниками (отдых на правительственные средства, использование должностных возможностей) смотрят, в целом, сквозь пальцы, то для Европы, где более высокие стандарты ответственности и развитое гражданское общество, такие вещи воспринимаются очень болезненно. В свою очередь, там тоже возникают новые проблемы. Так, с возникновением наднациональных институтов (типа Евросоюза), уровень коррупции тоже повышается. Поскольку контролировать чиновников на национальном уровне легче, чем на наднациональном.

Конечно, если сравнивать Европу или Соединенные Штаты с Украиной, то у нас ситуация значительно хуже, поскольку мы не имеем надежных институтов, позволяющих бороться с коррупцией, главным из которых есть контроль гражданского общества за действиями власти. У нас пока еще очень слабое гражданское общество, которое практически не может влиять на правительство. К тому же, думаю, что с образованием нынешнего правительства ситуация с коррупцией в стране лишь ухудшится, и политическую ответственность у нас и далее будет заменять политический популизм.

Может быть, наше общество попросту не способно жить без коррупции и нет тогда смысла с ней бороться?

Есть такой немаловажный аспект, связанный с отношением к проблеме коррупции. Как подсказывает мировая практика, в странах Латинской Америки одним из важных моментов было просвещение граждан о том, насколько коррупция даже на бытовом уровне вредит обществу. Общественное мнение это очень важный фактор в разрешении проблемы коррупции. Если вести нормальную просветительскую работу среди граждан на низовом уровне, формировать отношение к тем или иным «критическим точкам» взаимодействия государства и общества, в которых возникает коррупция – то постепенно можно что-то изменить в лучшую сторону. Поэтому просветительство крайне важно.

Между прочим, правительство Соединенных Штатов и Евросоюз собираются финансировать программы по борьбе с коррупцией в Украине, предполагающие социологические исследования в данной области, разработку программ, которые бы объясняли людям, что происходит наверху, какие законопроекты принимаются, как они защищают права граждан и как влиять на эти процессы. Не знаю, как будут работать эти программы в итоге, хотя отдельные гранты уже начали приходить в Украину, но надеюсь, что они будут эффективнее, чем предыдущие.

На данный момент такая работа крайне необходима, поскольку парламентская система в том виде, в котором она существует в Украине, может провоцировать новые виды коррупции. Поскольку в этой системе, власть может быть узурпирована определенными группами влияния не меньше, чем это было в президентской. Если раньше у власти был один человек, то сейчас это конгломерат бизнес-структур, которые имеют представительство как в исполнительной, так и в законодательной власти. И, по сути, никак не контролируются со стороны общества.

Вместе с тем, большое значение здесь имеет и политическая культура. Основные типы коррупции возникли еще в советские времена и были тесно связаны с системой административного рынка, когда отдельные министерства контролировали определенные услуги, существовал дефицит некоторых товаров и услуг, и тот, кто давал взятки, эти услуги получал, кто не давал - оставался ни с чем. С тех пор ситуация принципиально не изменилась – только теперь речь идет не о дефиците, а об искусственных ограничениях на доступ в бизнес, власть, к ресурсам. В связи с этим и нынешнее сознание украинских граждан во многом наследует черты советской эпохи, особенно на уровне бытовой коррупции и «теневого» образа жизни. К сожалению, даже продвинутые граждане, занятые в сфере малого и среднего бизнеса, привыкли к взяткам и считают, что решать определенные вопросы с их помощью значительно выгоднее, чем платить налоги.

Отсюда, очевидно, что Украине нужны изменения как политического характера – демократические реформы, так и изменения в инвестиционной, налоговой политике, и особенно реформы госуправления. Еще одним аспектом борьбы с коррупцией является наличие независимой судебной власти, без которой и дальше все решения будут покупаться в интересах тех, кто больше заплатит.

Наконец, и сами бизнесмены должны понять, что очень много в успешной стратегии борьбы с коррупцией зависит от активности гражданского сектора, от активности представителей большого и малого бизнеса, которые должны находиться в авангарде этой борьбы. Они должны поменять свое отношение к сложившейся ситуации, прекратить платить взятки, которые могут увеличиваться до бесконечности, и начать действовать как представители гражданского общества, использовать политические механизмы, даже создавать политические партии. Это ведь тоже способ борьбы с коррупцией. Без защиты своих интересов политическими методами наша коррупция не будет преодолена в принципе, и в лучшем случае борьба с ней будет иметь какие-то локальные успехи.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Андрей Ермолаев, директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

«В нашей стране борьба с коррупцией стала увлекательным занятием для политиков»

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

“Самі громадяни не зможуть справитися з корупцією, якщо активну роботу не почне сама держава”

Сергій Герасимчук, директор міжнародних програм Групи стратегічних та безпекових студій

«Те що відбувається в Україні нагадує соціальний експеримент, ставити який взявся садист»

Роман Куйбіда, експерт Центру політико-правових реформ

«Слід ламати механізми, які дають можливість корупції проникати до нашого судочинства»

Віктор Мандибура, доктор економічних наук, професор

«Проблема нашої корупції має глибинні корені і пов’язана із тотальною аморальністю суспільства»

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Коррупцию взращивают неисполнимые и непрозрачные законы

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития

Борьба с коррупцией требует дееспособного государства

Володимир Рябошлик, заступник Міністра економіки у відставці

«Через корупцію у суспільстві втрачаються цінності та орієнтири»

Игорь Макаренко, директор Института эволюционной экономики

«Языческая природа нашего христианства сегодня формирует неформальную структуру общества»

Наталья Кожевина, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины, председатель профсоюза «Єднання»

Основная проблема - юридическая неграмотность населения

Юрий Зущик, автор книги «Лоббизм в Украине»

«С дорогой справляются не самые достойные»

Микола Мельник, доктор юридичних наук, професор, головний координатор з підготовки проекту Концепції боротьби з корупцією Міністерства юстиції України

«Корупція – це своєрідне дзеркало суспільства, його моральної і правової чистоти»

Симон Кордонский, российский социолог, культуролог

«Борьба с коррупцией сама по себе порождает коррупцию»

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Коррупция в Украине пронизала все сферы общества, но…

Лесь Доній, політолог

Найбільш корумпованими в Україні є партії

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,159