В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

25 окт 2006 года
США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины: США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

Черноморский регион всегда был своеобразным перекрестком, соединяющим Восток с Западом. Какое место занимает этот регион в современном мире?

Черноморский регион действительно был и является перекрестком цивилизаций, и в последнее время он привлекает все большее внимание основных мировых игроков. В рамках этого региона и прилегающих к нему территорий , пересекаются различные виды интересов. Во-первых, это интересы Запада, которые можно разделить на интересы США и Евросоюза. Во-вторых, здесь присутствуют интересы России и Турции, двух стран, которые всегда делили между собой господство в Черном море. Третью же группу интересов выражают небольшие страны, к которым относится Украина, Грузия, Болгария, Румыния, Молдова (которая хотя и не выходит к морю, но тоже является черноморским государством). При этом, последние стремятся к более тесному сотрудничеству между собой, и пытаются занять свое место в Черноморском регионе.

Следует заметить, что после событий 11 сентября США стали проявлять больший интерес к этому региону, поскольку Черное море стало для них коридором для переброски войск и техники в районы боевых действий в Ираке и Афганистане. Кроме того, возник вопрос о поставках нефти в Европу из Каспия и Азербайджана в обход России для уменьшения зависимости Запада от РФ. Соединенные Штаты к тому же активно участвуют в продвижении НАТО на восток, благодаря чему Румыния и Болгария уже члены НАТО, Украина до недавних пор тоже двигалась туда, а Грузия активно налаживает с Альянсом особый диалог.

Что касается Европейского Союза, то он не совсем заинтересован в близком сотрудничестве с Черноморским регионом в целом. У ЕС есть политическая усталость после присоединения 10 новых стран, а сейчас на повестке вступление туда еще Румынии и Болгарии. Поэтому Евросоюз проводит диалог со странами Черноморского региона и Кавказа только в рамках политики соседства. К тому же, несколько лидеров ЕС (прежде всего власти Германии и Франции) больше заинтересованы в стабильном и безпроблемном сотрудничестве с Россией как поставщиком энергоносителей. Я присутствовал на ряде конференций, посвященных роли Европейского Союза в отношении Черноморского региона, и практически все они заканчивались тем, что ЕС готов к политике добрососедства, двухсторонним связям, однако не имеет намерений сотрудничать с этим регионом в целом.

Вы полагаете, что после того, как Евросоюз получит выход к Черному морю, его отношение к Черноморскому региону останется прежним?

Действительно, с 1 января следующего года Евросоюз, скорее всего, получит выход к Черному морю. Однако, единственным изменением в политике ЕС при этом, может стать разве что, выработка каких-нибудь дополнений к своей политике диалога со странами из своего ближнего зарубежья, и не более того.

Кроме того, перед Евросоюзом снова встанет вопрос, что делать с Турцией, которая тоже хочет вступать в ЕС, хотя пока никто не может сказать, станет ли она его членом. Вопрос членства этой страны в Европейском Союзе достаточно сложен, одновременно Турция – большая черноморская страна, с которой нельзя не считаться в этом регионе.

Безусловно, тот факт, что Румыния и Болгария вступят в ЕС, может наложить свой отпечаток на некоторые правила заходов и проверок суден в портах, на вопросы миграционный политики, политики выдачи виз, пересечения границ. Таким образом, это будет иметь в большей мере технические, чем политические последствия.

А как следует вести себя Украине, дабы максимально выгодно использовать шанс, который появится благодаря выходу Европейского Союза к Черному морю?

Во-первых, Украина является уникальной страной в этом регионе, благодаря ее географическому, геополитическому расположению, а также размерам, населению и близости с одной стороны к России, а с другой – к Западу. Я считаю, что сейчас между Западом и Россией идет демократическая холодная война, эпицентр которой находится в Черном море. Можно наблюдать, как США пытаются распространить свое влияние на этот регион, а Россия, которая в последнее время стала и финансово сильнее, и заручилась большей поддержкой Европы, стремится вернуть себе влияние на страны бывшего СССР.

Украина много лет вела политику так называемой «многовекторности» и, похоже, она к ней возвращается. Два недавних европейских визита украинского премьера показывают большой скептицизм со стороны Европы относительно того, что нынешнее руководство Украины серьезно относится к внешнеполитическому вопросу. Замечу, что любой здравомыслящий политик или бюрократ из ЕС, не стремящийся к тому, чтобы Евросоюз расширялся, будет даже рад тому, что Украина пребывает в таком состоянии. С ней будут продолжать сотрудничать на всех направлениях, но вопрос присоединения к ЕС, думаю, скоро не возникнет. Возможно, Евросоюз предпримет новую попытку расширенного диалога с европейскими странами, не вошедшими в него, однако официально они к нему вряд ли присоединятся.

Таким образом, сейчас перед Украиной стоит проблема определения в своем геополитическом отношении: либо более тесные связи с Россией, либо интеграция в европейские структуры (но для этого нужен сигнал, которого сейчас не поступает), либо третий вариант, состоящий в дальнейшем сохранении положения буферной зоны, водораздела между интересами усиливающейся России и Запада.

В рамках черноморского региона существует немало международных организаций (ГУАМ, Содружество демократического выбора, Черноморский форум, ЧЭС). Какая из них, на Ваш взгляд, является наиболее жизнеспособной, и участие в какой из них было бы наиболее эффективно для Украины?

Что касается ГУАМ, то я считаю, что эта организация сыграла важную роль в процессе формирования Черноморского региона. Однако если посмотреть на интересы стран, входящих в это объединение, то видно, что все они заинтересованы во вступлении в европейские структуры (Евросоюз, НАТО), а ГУАМ и другие названные Вами организации являются для них промежуточным трамплином. Участие в этих объединениях необходимо хотя бы для того, чтобы продолжать межгосударственные диалоги, общаться друг с другом, однако большой пользы для региона это не приносит.

Содружество демократического выбора было в основном построено на паритете Ющенко и Саакашвили и на том энтузиазме, с которым мир воспринял революции в Украине и Грузии. Уже было проведено две встречи в рамках этой организации, готовится третья, но, опять-таки, никаких особых результатов все это пока не дало.

Черноморский форум готовился много лет (я сам принимал в нем участие), и создан он был благодаря стремлению Румынии получить лидирующую роль (хотя бы вторичную лидирующую) в Черноморском бассейне. Однако, пока результатов деятельности его тоже не видно, поскольку Румыния уже получила практически все, чего хотела (членство в НАТО, членство в ЕС). Быть лидером в Черноморском регионе для Румынии легко, а вот Украина, к сожалению, отдала свое лидерство здесь, хотя практически все страны, входящие в ГУАМ хотели видеть лидером в регионе именно ее.

Не секрет, что Турция и Россия не принимают никакого участия в этих небольших черноморских региональных группах именно потому, что считают их слишком мелкими для себя, и неэффективными. Эти страны в свою очередь работают по разделению своего влияния в Черном море через организацию Черноморского экономического сотрудничества.

Вы говорите о том, что Украина отдала лидерство в Черноморском регионе? Можно ли его вернуть?

У Украины есть все условия для лидерства в этом регионе, ведь она имеет огромную границу по Черному морю, присутствие на своей территории двух флотов. Не стоит также забывать про тесные связи Украины с Молдовой и Грузией, отличные отношения с Турцией, Румынией, Болгарией, кроме того, близость России. Все это делает Украину естественным лидером в регионе.

Кроме того, если Украина будет пребывать в западном лагере (то есть в европейских структурах), и не будет подвержена влиянию России, то роль ее будет еще усиливаться благодаря стараниям, прежде всего, США (которые заинтересованы видеть именно Украину в качестве черноморского лидера). Дело в том, что в последнее время отношения между Турцией и Соединенными Штатами стали более чем прохладными, в связи с тем, что Турция не согласилась принять участие в кампании в Ираке. Кроме того, Турция старается всеми силами вытеснить НАТО и американские интересы из Черного моря, поэтому, когда Румыния и Болгария стали членами НАТО, то получился парадокс: с одной стороны кораблям НАТО есть выход в Черное море, но с другой - согласно доктрине Монро Турция блокирует все попытки создать там натовское военное присутствие. Исходя из вышеизложенного, Западу будет выгодно иметь Украину в качестве лидера в этом регионе хотя бы для того, чтобы противопоставить ее влияние влиянию России и Турции.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

«Капли росы» (сосуд пятый) (о со-бытиях и пере-живаниях)

Российский Кремль определил путь, который считает спасительным для России. Частью успеха на этом пути становится и победа «в» и «над» Украиной. Еще одной частью — подрыв и дискредитация евроинтеграционного проекта. Европа не будет воевать за Украину. Хотя бы потому, что война с Россией немыслима и недопустима для всех без исключения стран ЕС, а события в Украине, качество и компетенция украинской политической и бизнес-элиты, необустроенность общества скорее отталкивают, чем привлекают европейцев. Еще недавно украинские майданы воспринимались в ЕС как свежее дыхание и «молодая кровь» европейского проекта. Но как и 10 лет назад, сумбурность и многослойность революционного процесса, хроническая интеллектуальная незрелость и банальная жадность политических лидеров Украины приносят лишь разочарования. И если культурные границы Европы, как было и двести лет назад, меряются Уральским хребтом, геополитические границы после «волны расширения», снова откатываются к границам традиционной Центральной Европы. Той, которая без Украины.

Украины, которую мы знаем с 1991 года, уже не будет. Но Украина может быть. Другая. Если ее не только рассматривать на карте и защищать границу ценой тысяч жизней и гуманитарных катастроф, а если ее помыслить и представить как пока еще разорванное со-общество живых, разных, но готовых жить вместе людей. Вопрос – как?

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,143