В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

30 окт 2006 года
Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге: Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Мы уже привыкли, что риторика наших политиков сосредоточена на выборе между Востоком и Западом. Однако если зайти на любой рынок, мы увидим, что половина товара на нем вовсе не из Европы или России, а из регионов отдаленных и весьма южных. Не пора ли внести некоторые коррективы в нашу внешнюю политику, признав существование не только востока и запада, но и юга?

Я бы не сказал, что у нас сложились такие реалии, которые требуют выделения южного вектора внешней политики. Когда мы говорим о восточном или западном векторе, мы, прежде всего, имеем в виду направление интеграционных процессов. Здесь нет серьезных противоречий, ведь во главу угла мы ставим национальные интересы. Внешнеэкономические связи предполагают наличие развитых отношений на восточном направлении, и в то же время все говорит о том, что на западном направлении мы заинтересованы, прежде всего, в принятии западных стандартов демократии, социальных стандартов, власти закона.

В этой ситуации южный вектор я бы рассматривал как некий подчиненный вектор, как определенные тенденции, направление, на котором мы имеем некоторое преимущество по сравнению с другими государствами, которое мы должны в полной мере реализовать. Это не есть какие-то особые отношения с государствами черноморского региона, например с Турцией, Румынией или Болгарией.

Это есть тактические вопросы некоторой стратегической линии, которую наша власть реализует, одновременно отдавая приоритет процессам евроинтеграции, безусловно, в балансе с нашими традиционными интересами, которые мы имеем в ближайших странах, в первую очередь, в России.

В следующем году в ЕС вступят Болгария и Румыния. Таким образом, ЕС выйдет на Черное море. Что это будет значить для Украины?

Если мы не будем придавать этому факту никакого значения, то последствия для Украины будут весьма существенные, особенно для наших экономических интересов в этом регионе. Украина не живет обособленно, есть сложившаяся система транспортных коридоров, которая связывает нас и эти два государства.

Уже есть свидетельства того, что Болгария и Румыния, в преддверии этого события пытаются реализовать свои транзитные возможности, например, на таком принципиально важном для Европы маршруте, как «Европа – Кавказ – Центральная Азия», где традиционно Украина занимала лидерские позиции.

Таким образом, мы можем сохранить свои позиции – или их потерять. Конечно, эти два государства приобретут некоторое влияние в этом регионе и постараются этим воспользоваться. Болгария ранее не имела влияния, некоторое влияние имела Румыния, но даже сейчас Украина имеет преимущество и обязана проводить решительную политику, защищая свои интересы в тех сферах, где у нас были явные приоритеты. А они у нас есть.

Ряд наших южных областей участвуют в различных программах ЕС, например еврорегион «Нижний Дунай» и т.п. Могут ли они выступить локомотивами евроинтеграции?

Думаю, что не могут. Слишком много проблем накопилось, чтобы их решить на уровне программ еврорегионов. Они могут быть решены только через принятие Европейской рамочной конвенции по трансграничному сотрудничеству. Эта конвенция определяет систему взаимоотношений с определенными процедурами, которые, в частности, принимаются Евросоюзом, с четкими обязательствами всех участвующих сторон.

Ни один регион, который примыкает к нашим южным границам, будь-то к Одесской области или к Закарпатью, самостоятельно таких вопросов не решает. Такие вопросы являются прерогативами международного права, они решаются на уровне государственном. То ли это межправительственные соглашения, то ли это межгосударственные договора, но наше законодательство не позволяет регионам проводить самостоятельную политику.

Примечательным в этом плане есть проект «Дунайский энерготранспортный мост», который по инициативе Украины был поддержан государствами-членами ГУАМ, но имеет более широкое значение, и должен поддерживаться в рамках Организации черноморского экономического сотрудничества. Я думаю, что такое направление работы могло бы быть определяющим на южном векторе нашей политики, конечно, учитывая то, что ОЧЭС переживает переломный момент, связанный с ее самоопределением, но в краткосрочной перспективе следует решать вопросы экономического характера, а не политического.

В какой степени наши южные соседи могли бы способствовать решению проблемы диверсификации поставок энергоносителей в Украину?

Вопрос о диверсификации стоит давно, и с моей точки зрения, не совсем правильно. Кроме диверсификации есть ведь и другая проблема, которой, кстати, занимался Совет по национальной безопасности и обороне Украины и есть Указ президента номер 18-63. Мы недооцениваем возможности своей сырьевой базы, возможности альтернативных источников энергии, чтобы снять остроту проблемы. Кроме того, мы недооцениваем некоторые логистические моменты, которые могли бы существенно повысить энергетическую безопасность страны.

В последнее время наметилась тенденция среди как государств-членов ЕС, или стран черноморского региона избирать такие пути транспортировки энергоносителей, которые идут в обход Украины. Это требует от нашего внешнеполитического ведомства другого подхода, который бы опирался на единство работы всех ветвей власти. Мы не можем помешать другим странам повышать свою энергобезопасность, но мы можем поискать в этом выгоду и для себя.

Например, проект «Нобуко». Он тоже обходит Украину, но он выводит транзит энергоносителей в регион Венгрии, Румынии. Почему бы нам не подумать об импорте энергоносителей оттуда, даже если наши магистрали и потеряют значение транзитеров? Ведь мы получим гарантии членов Евросоюза. Это несколько другая логика поставок энергоносителей вУкраину, она требует серьезного осмысления, выработки определенных стратегий поведения, как на политическом уровне, так и в экономической сфере. В этом и заключается один из возможных путей повышения энергетической безопасности Украины.

Исторически Черное море всегда было не только транспортной артерией, но и цивилизационным перекрестком. Говорят, в хорошую погоду из Крыма можно увидать турецкий берег, а уж песни Шакиры слышно в любую погоду. Какие проблемы и перспективы намечаются здесь в сфере гуманитарного сотрудничества?

Мне кажется, здесь есть большие возможности для Украины. Кстати, это одно из тех немногих направлений, которые даже при существующих противоречиях и взглядах, например, возражения России по поводу ГУАМ, или возражения Румынии по поводу определенных транспортных коридоров – все это снимается. Тут все могут найти свой интерес.

Не исключено, что в рамках различных гуманитарных проектов раскроются и совершенно новые экономические возможности. В рамках ОЧЭС есть возможности создания транспортного кольца вокруг Черного моря, разные энергетические проекты. Почему? Потому что развитие туристической сферы выгодно всем, и от капризов политики не зависит. Это ценности немного другого уровня, более высокого, в котором противоречий гораздо меньше, а пользы для людей может быть и больше.

Записал Андрей Маклаков

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

«Капли росы» (сосуд пятый) (о со-бытиях и пере-живаниях)

Российский Кремль определил путь, который считает спасительным для России. Частью успеха на этом пути становится и победа «в» и «над» Украиной. Еще одной частью — подрыв и дискредитация евроинтеграционного проекта. Европа не будет воевать за Украину. Хотя бы потому, что война с Россией немыслима и недопустима для всех без исключения стран ЕС, а события в Украине, качество и компетенция украинской политической и бизнес-элиты, необустроенность общества скорее отталкивают, чем привлекают европейцев. Еще недавно украинские майданы воспринимались в ЕС как свежее дыхание и «молодая кровь» европейского проекта. Но как и 10 лет назад, сумбурность и многослойность революционного процесса, хроническая интеллектуальная незрелость и банальная жадность политических лидеров Украины приносят лишь разочарования. И если культурные границы Европы, как было и двести лет назад, меряются Уральским хребтом, геополитические границы после «волны расширения», снова откатываются к границам традиционной Центральной Европы. Той, которая без Украины.

Украины, которую мы знаем с 1991 года, уже не будет. Но Украина может быть. Другая. Если ее не только рассматривать на карте и защищать границу ценой тысяч жизней и гуманитарных катастроф, а если ее помыслить и представить как пока еще разорванное со-общество живых, разных, но готовых жить вместе людей. Вопрос – как?

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,305