В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Черноморский регион является резервным регионом»

1 ноя 2006 года

Черноморский регион всегда играл роль своеобразного цивилизационного перекрестка. Какое место занимает он в современном мире?

На сегодня Черноморский регион является резервным регионом, то есть регионом, находящимся на стадии оспаривания того, раскроется ли его потенциал, создастся ли возможность либерализировать его внутренний режим. К сожалению, Россия (и в меньшей мере Турция) , прикрываясь различными геокультурными мотивами, очень серьезно мешают развитию этого региона и создают препятствия для того, чтобы сделать из Черноморского региона зону, в которой можно будет заниматься нормальной торгово-экономической и культурной деятельностью. Таким образом, развитие этого региона тормозит не так его постсовестское и постсоциалистичское прошлое, не наличие мусульманских государств, относительно которых можно засомневаться, захотят ли они работать по западному образцу, а военно-политические интересы, прежде всего РФ.

Если же вести речь о взаимоотношениях этого региона с Европой, то стоит заметить, что регион Черного моря вовсе не привязан к Европе, он открыт на юг, в т. ч. на Южную Европу через Балканы, на Арабский полуостров, а также на Восточную Азию. Геопространственная специфика этого региона отгораживает его от Европы (благодаря реке Дунай, Карпатам, Татрам и Балканским горам). Соответственно, сама собой напрашивается потребность определять бассейн Черного моря в качестве некоего субрегиона на Европейском континенте.

Вы говорили о роли России в этом регионе. Мне приходилось слышать о том, что в виду наличия в черноморском бассейне стран НАТО, а также России там пока нет однозначного лидера. Так ли это?

Действительно, здесь трудно говорить о лидерстве, поскольку этот регион чрезвычайно несплоченный. Каждое из государств тянет в свою сторону. Кстати, для того чтобы говорить даже о наличии региона, нужно иметь хотя бы взаимную притяженность его стран друг к другу, однако мы этого пока не видим. В лучшем случае, там есть какие-то двухсторонние альянсы, но отнюдь не многосторонние объединения.

Однако, хотя трудно говорить о лидере этого региона, можно вести речь о доминанте, которой является Россия еще со времен Российской империи. При этом все остальные попытки тем или иным образом организовать регион были вызваны желанием оспорить влияние России или же влияние каких-либо других империй , например, Британской.

А каково место Украины в этом регионе?

Украина географически имеет довольно большой кусок черноморского побережья (приблизительно около 1/3 по периметру). В силу этого она могла бы определять правила доступа к Черному морю, однако в этом вопросе всех очень сильно опережает Россия, имеющая Новороссийск, а также влияние на Севастополь и грузинский порт Батуми. Через эти три точки Россия контролирует Черное море, хотя украинское черноморское побережье длиннее.

Кроме того, например, в Центральной Европе для Украины есть возможность работать с государствами, которые могут претендовать на альтернативу России. В Черноморском же регионе такого нет, а те страны, которые могут составить альтернативу (Турция, Румыния), конфликтуют между собой. Хотя Украина пока не определилась, с каким государством она здесь будет более тесно работать, но на сегодня наилучшие контакты, а также общность интересов она имеет с Грецией, в силу того, что эта страна тоже является важным элементом морских магистралей .

Каким образом изменится ситуация в регионе после вступления Болгарии и Румынии в Европейский Союз?

Тогда Европа станет непосредственно черноморским субъектом, и регион существенно изменится. Если раньше иерархи я европейских приоритетов ограничивал а с ь Чехией, Польшей и немного зацепила Балтию, то теперь Евросоюз будет подтягивать Болгарию и Румынию, и зона ближайшего развития Европы проляжет через Черное море. К тому же выход Европы к Черному морю через Болгарию облегчит ей создание моста между Европой и Китаем, Юго-Восточной Азией и даже Дальним Востоком. Таким образом, европейский проект станет дешевле, выгоднее, а Черное море превратится в ключевую территорию в прокладывании коридора Европа-Азия. В свою очередь, для Украины крайне важно «вписаться» в участие в таком коридоре, в этом пространстве .

Правда, есть одно «но». После того как Европа приняла решение, что собирается приостановить процесс своего расширения, этот факт может очень обидеть как Турцию (которая сейчас пребывает в «подвешенном» состоянии), так и Украину. В связи с этим, вполне возможно, что Украина и Турция прекратят свои игры в поддавки, связанные с их былой конкуренцией, и объединятся. Кстати, в том, чтобы Украина и Турция не могли найти общий язык, очень заинтересована Россия, поскольку сотрудничество между этими странами способно значительно уменьшить ее влияние в Черном море.

Мы привыкли считать, что наш путь в Европу лежит через Запад. Однако сейчас ЕС окажется и к югу от Украины. Не пора ли нам обратить внимание и на южный вектор своей евроинтеграции, задействовав при этом южные, причерноморские регионы Украины?

В Украине не учитывают противоречивость самой Европы, в которой постоянно ведутся торги: стоит расширятся за счет Востока или же за счет Юга. Важно, что Украина имеет выход к ЕС как через восток Европы, так и через ее юг. Украинские политики и стратеги постоянно делали акцент на сотрудничестве с центрально-восточной Европой, в то время как, работая в обоих направлениях, украинцы могли бы выиграть при любом раскладе европейского расширения. Видимо, на Украину слишком повлияла идеология транзитной страны, придерживаясь которой она никуда не вступает, оставаясь просто коридором. Но это не очень удачная стратегия.

Что же касается южных украинских регионов, то разделение Украины на Восток и Запад обманчиво, поскольку оно заостряет внимание на развитии отношений либо с Европой, либо с Россией. На самом же деле украинская территория поделена на три крупных макрорегиона. Первый из них — это приграничные с Россией области, которые определяют политику с Россией. Второй макрорегион — это Западная Украина, которая действительно в последнее время тянет Украину на запад через Центральную Европу. И третий макрорегион — это юг Украины, который географически и инфраструктурно обращен к южным странам, он предлагает наиболее экономичный морской путь на юг и, в частности, на юг Европы. Естественно, этот регион наряду с двумя другими должен определять украинскую политику. В этом контексте важно то, что Черное море связывает Украину с океанами, соответственно украинские порты находятся в корреляции не столько с Европой, сколько с азиатскими судостроительными компаниями и транспортными морскими путями .

Если же вести речь на менее глобальном уровне, то следует заметить, что юг Украины традиционно находился между Российской , Австро-Венгерской и Османской империями. Поэтому, на мой взгляд, можно выделить к югу от Украины три исторически сложившиеся субконтинента: территория бывшей Австро-Венгерской империи, Османской империи и собственно Европа. Таким образом, украинский Юг — это даже не совсем Европа, и прискорбно, что в Украине до сих пор не отработаны те исторические и геопространственные шлейфы, которые тянут страну в южном направлении развития.

Беседовала Оксана Гриценко

 

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

«Капли росы» (сосуд пятый) (о со-бытиях и пере-живаниях)

Российский Кремль определил путь, который считает спасительным для России. Частью успеха на этом пути становится и победа «в» и «над» Украиной. Еще одной частью — подрыв и дискредитация евроинтеграционного проекта. Европа не будет воевать за Украину. Хотя бы потому, что война с Россией немыслима и недопустима для всех без исключения стран ЕС, а события в Украине, качество и компетенция украинской политической и бизнес-элиты, необустроенность общества скорее отталкивают, чем привлекают европейцев. Еще недавно украинские майданы воспринимались в ЕС как свежее дыхание и «молодая кровь» европейского проекта. Но как и 10 лет назад, сумбурность и многослойность революционного процесса, хроническая интеллектуальная незрелость и банальная жадность политических лидеров Украины приносят лишь разочарования. И если культурные границы Европы, как было и двести лет назад, меряются Уральским хребтом, геополитические границы после «волны расширения», снова откатываются к границам традиционной Центральной Европы. Той, которая без Украины.

Украины, которую мы знаем с 1991 года, уже не будет. Но Украина может быть. Другая. Если ее не только рассматривать на карте и защищать границу ценой тысяч жизней и гуманитарных катастроф, а если ее помыслить и представить как пока еще разорванное со-общество живых, разных, но готовых жить вместе людей. Вопрос – как?

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,137