В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

13 ноя 2006 года
«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»: «Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

В 2007 году в результате очередной волны своего расширения Европейский Союз получит выход к Черному морю. Как это, на Ваш взгляд, повлияет на ситуацию в Черноморском регионе? Какие возможности в связи с этим откроются для Украины?

Необходимо отдавать себе отчет в том, что выход ЕС к Черному морю несет в себе как позитивные, так и негативные последствия, ведь в регион приходит не «добрый европейский дядюшка», а серьезная политическая сила и мощный экономический конкурент.

Объективно Евросоюз заинтересован в развитии транспортного потенциала Причерноморья. Об этом, в частности, свидетельствует его поддержка проекта транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия, ключевым звеном которого является паромная переправа Ильичевск-Поти. Кроме того, Европа заинтересована в диверсификации источников энергоснабжения, а именно через страны Причерноморья будут пролегать пути транспортировки энергоносителей из района Каспия.

Черноморский регион, к сожалению, не отличается политической стабильностью. На его территории существуют несколько «замороженных конфликтов». Следовательно, для достижения своих целей, ЕС поневоле должен будет включиться в процесс их урегулирования. Кстати, это уже осуществляется в Приднестровье, где Евросоюз участвует в переговорах между Тирасполем и Кишиневом, а его миссия осуществляет мониторинг украинско-молдавской границы. Итак, объективно ЕС заинтересован в том, чтобы регион превратился в зону стабильности и демократии. В этом же заинтересованы и все государства Черноморского бассейна.

К негативным последствиям расширения ЕС к Черному морю я бы отнес усиление позиций Румынии, которая имеет ряд спорных вопросов к Украине. Речь идет, во-первых, о судоходстве на Дунае. До 2004 года Украина, имеющая уникальные морские порты Рени и Измаил, не имела собственного выхода из Дуная в Черное море. Румыния же обладала фактической монополией на это. Когда Украиной был поднят вопрос о восстановлении судоходства в украинской части дельты Дуная через устье Быстрое, Румыния заняла резко негативную позицию по отношению к данному проекту. Формальным поводом для протестов, был, как известно, тот факт, что глубоководный судоходный ход должен был проходить по территории биосферного заповедника «Дунайские плавни». Тогда Румынии удалось привлечь на свою сторону европейские структуры, экологическую общественность. Судоходный ход Украиной все же был открыт, хотя с его эксплуатацией сегодня существуют определенные проблемы. Несомненно, Румыния и в дальнейшем будет отстаивать свою монополию на Дунае, только теперь уже опираясь на авторитет Европейского Союза.

Второй спорный вопрос связан с разграничением исключительной морской экономической зоны в районе острова Змеиный. Как известно, Румыния обратилась в Международный суд в Гааге с просьбой размежевать морскую границу. Здесь идет откровенная борьба за возможность экономической эксплуатации шельфа, в частности, добычи углеводородов. К сожалению, неоправданно пассивная позиция украинского МИДа в этом вопросе ведет к тому, что Украина может действительно лишиться части морской экономической зоны. Румынская дипломатия достаточно сильна и последовательна, поэтому присоединение к ЕС даст ей дополнительные козыри в споре с нашей страной.

Кроме того, румынская сторона в июле нынешнего года выступила с собственной инициативой относительно маршрута транспортировки каспийской нефти. Для этого предлагается использовать порт Констанца. Очевидно, что подобная инициатива составляет конкуренцию украинскому варианту Одесса-Броды. И пока неизвестно, на чью сторону станет Евросоюз.

Вы уже много сказали о проблемах в отношениях с Румынией. Как бы Вы охарактеризовали в целом экономические, культурные, социальные взаимоотношения между Одесской областью и ее юго-западными заграничными соседями?

Здесь, безусловно, имеются как достижения, так и проблемы. К сожалению, проблем за последние годы становится больше. Если говорить о Румынии, то здесь присутствуют отношения «сотрудничества-соперничества», и о ряде проблем в отношениях с этим государством я уже сказал. Объективно Румыния заинтересована в развитии взаимовыгодных отношений с Украиной, поскольку она имеет с ней общую границу. Нас объединяет необходимость совместного решения вопросов рационального использования Дуная, защиты окружающей среды, борьбы с терроризмом, организованной преступностью, нелегальной миграцией, контрабандой оружия, с распространением наркотиков. Поскольку с обретением Румынией членства в ЕС Одесская область превращается в своеобразную «санитарную зону», не думаю, что Европа и Румыния как член ЕС были бы заинтересованы в том, чтобы из этой зоны к ним просачивались вредные влияния. Поэтому мы рассчитываем на поддержку со стороны Евросоюза.

Что касается Молдовы, то в отношениях с этой страной определяющим является приднестровский конфликт. Непризнанное Приднестровье в основном граничит именно с Одесской областью. Именно на этот участок приходится значительный поток контрабанды и нелегальной миграции. Как известно, с марта нынешнего года на приднестровском участке введены новые таможенные правила и начала работать миссия ЕС. Должен отметить, что работа миссии уже приносит свои плоды.

Вместе с тем, я бы не стал давать однозначно позитивные оценки украинской политике в отношении Приднестровья, ведь любое обострение отношений между Кишиневом и Тирасполем «аукается» в украинском Придунавье. К сожалению, такой стратегически важный регион, как Придунавье не имеет надежной транспортной связи с Украиной. Основная автотрасса Одесса-Рени проходит через территорию Молдовы. Железная дорога, по которой идут грузы на порт Рени, также проходит по территории Молдовы. Более того, ее небольшой участок проходит по территории непризнанной ПМР. В ответ на введение Украиной новых таможенных правил Приднестровье заблокировало движение грузов через свою территорию. В ответ Молдова вообще прекратила движение на этом участке, поскольку еще в прошлом году построила железную дорогу в обход Приднестровья. Грузы пошли через север Молдовы, в результате чего и «Укрзализныця» и порт Рени стали нести убытки. Как только в сентябре Украина сумела добиться решения вопроса о возобновлении движения поездов через Приднестровье, Молдавская железная дорога подняла транзитные тарифы, в результате чего в убытке вновь оказались украинские предприятия.

Можно также вспомнить и о существующей проблеме в энергоснабжении юга Одесской области, которое полностью зависит от поставок с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье, и о строительстве Молдовой нефтетерминала на Дунае в районе Джурджулешть, который представляет собой экономическую и экологическую угрозу украинскому порту Рени.

К сожалению, украинское руководство и украинский МИД, похоже, не замечают этой проблемы. На мой взгляд, существующие противоречия между Украиной и Молдовой могут быть одним из препятствий в реализации нашего курса на европейскую интеграцию. Молдова также заявила о желании стать членом ЕС, но она преодолевает этот путь, в отличие от Украины, с учетом собственных национальных интересов.

Как развивается сотрудничество в рамках Еврорегиона «Нижний Дунай», к которому принадлежит Одесская область?

Еврорегион «Нижний Дунай» существует с 1998 года. С самого начала сотрудничества в его рамках у нас стали складываться конструктивные отношения с нашими соседями, ведь у нас много общих проблем. Кроме того, Придунавье – это многонациональный край. В Одесской области молдаване составляют порядка 5% населения, а в румынском Придунавье проживает немало украинцев. Наверное, поэтому на первом месте в рамках региона «Нижний Дунай» стоит сотрудничество в гуманитарной сфере. Традиционными стали интерэтничные форумы, которые проводились поочередно на территории Румынии, Украины и Молдовы. Есть также определенные продвижения в сфере охраны окружающей среды. Я лично горжусь тем, что в период, когда Одесская область председательствовала в Еврорегионе «Нижний Дунай» (2002–2004 гг.) он был отмечен наградой Ассоциации приграничных регионов Европы «Парус Папенбурга», как наиболее динамично развивающийся Еврорегион.

К сожалению, трансграничное сотрудничество сдерживается несовершенством украинского законодательства. Румыния, в частности, приняла закон «О региональном развитии», который во многом соответствует стандартам ЕС. Наши же законы в сфере региональной политики, такие, как Закон «О трансграничном сотрудничестве» и «О стимулировании развития регионов», мало что добавили к уже существующей законодательной базе.

Кроме того, на трансграничное сотрудничество негативно влияет и политическая нестабильность в стране. Только за последние два года в Одесской области сменилось два председателя облгосадминистрации (а полгода это место вообще оставалось вакантным), три председателя областного совета. Весьма возможно, что трансграничное сотрудничество обретет качественно новый формат после проведения второго этапа политической реформы, если конечно он будет проведен. Во всяком случае, именно областные советы могли бы стать ключевым звеном в трансграничном сотрудничестве.

На мой взгляд, Еврорегион «Нижний Дунай» имеет серьезные перспективы, учитывая предстоящее членство Румынии в Европейском Союзе, поскольку это даст возможность привлечь средства европейских фондов и начать реализацию целевых программ.

Существуют поддерживаемые Евросоюзом планы создания Еврорегиона «Причерноморье», которые, безусловно, затронут Вашу область. Насколько удачным и своевременным будет этот проект?

Если говорить непосредственно об Одесской области, то мы, де-факто, уже состоим в таком Еврорегионе. Ведь помимо приграничных областей Румынии и Молдовы, с которыми осуществляется сотрудничество в рамках Еврорегиона «Нижний Дунай», область имеет договоры еще с целым рядом причерноморских регионов, в частности, с Варненской областью Болгарии, с губернаторством Стамбул (Турция). Надо отметить, что в свое время контакты с этими регионами были весьма плодотворными. В последнее время Одесская облгосадминистрация налаживает контакты с Аджарией.

Я думаю, что создание такого Еврорегиона будет весьма полезно для всех регионов Причерноморья. Во-первых, межрегиональное сотрудничество стало бы весьма весомым дополнением к межгосударственному сотрудничеству в рамках Организации Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС). Во-вторых, Причерноморье – это не только перекресток транспортных коммуникаций, но и перекресток цивилизаций. И здесь надо стремиться не столько к известному «столкновению цивилизаций», сколько к диалогу между ними. У причерноморских территорий много общих проблем, которые стоит решать сообща. Это не только вопросы развития транспорта, но и взаимодействие в охране окружающей среды, сохранении биологического разнообразия Черного моря, использовании запасов континентального шельфа. Если возможно трансграничное сотрудничество через сухопутные границы, то почему препятствием для такого сотрудничества должна служить граница морская?

На мой взгляд, крайне важно было бы привлечь к участию в Еврорегионе также Россию. Без нее, сотрудничество в его рамках было бы неполным и не совсем эффективным.

В последнее время в Украине возрос евроскептицизм, вызванный отсутствием конкретных перспектив членства нашей страны в Европейском Союзе. В то же время, южные регионы (в частности, Одесская область) имеют постоянные контакты со своими соседями, которые скоро вступят в ЕС. Могут ли наши южные области стать провайдерами евроинтеграционного движения Украины? Что для этого нужно?

Южные области, безусловно, могли бы стать провайдерами в продвижении Украины на пути к объединенной Европе. Один европейский политик в беседе со мной как-то заметил, что если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там. И это не лесть. В 2004 году состоялась презентация региона в Брюсселе и Париже. Мы четко дали понять – Одесса и Одесская область на протяжении столетий были связаны с Европой. Со времен древнегреческого поселения Тира и до наших дней мы находились и находимся в орбите европейской политики. Одесса – единственный город Украины, где стоит памятник премьер-министру Франции герцогу де Ришелье, улицы Одессы носят имена французов, бельгийцев, испанцев, поляков. Говоря словами Пушкина, «здесь все Европой дышит, веет».

За пятнадцать лет независимости Одесская область стала членом пяти европейских организаций – Ассамблеи Европейских регионов (объединяет 300 регионов Европы и является их политическим голосом), Рабочего содружества придунайских стран, Ассоциации приграничных регионов Европы, Конференции приморских регионов Европы и Ассоциации винодельческих регионов Европы. Кроме того, с 1998 года Одесская область осуществляет трансграничное сотрудничество с соседними регионами Румынии и Молдовы в рамках Еврорегиона «Нижний Дунай». Подписаны соглашения с разными регионами Польши, Румынии, Болгарии – как с действующими, так и с будущими членами Евросоюза.

На мой взгляд, межрегиональное сотрудничество могло бы получить дополнительный стимул, если бы были расширены полномочия регионов и их финансовая база. Например, регионы некоторых европейских стран могут иметь свои представительства на территории Украины. Румынские регионы имеют свои представительства в Брюсселе. Украинские регионы такой возможности не имеют. Повторюсь, слабым остается и действующее законодательство в сфере региональной политики. Стоит понять, что сегодня эффективная региональная политика – это ключ не только к решению внутренних проблем, но и к решению проблем внешних.

Беседовала Оксана Гриценко

 

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,081