В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

17 ноя 2006 года
Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС: Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

К 2007 году Евросоюз получит выход к Черному морю. Как это может повлиять на ситуацию в Черноморском регионе? Какие перспективы при этом откроются для Украины?

Прежде всего, после вступления в Евросоюз Румынии и Болгарии, для нас откроются новые возможности в плане транзита. Крым, со своими морскими портами и, в частности, Севастополь, имеющий глубоководную бухту и большие причалы, могут стать транзитерами грузов для дальнейшей их переправки на Каспий и на Восток (к примеру, в Иран). В то же время для нас нет особой необходимости переправлять грузы в сторону Румынии, или Болгарии, поскольку за Румынией находится Словакия, Чехия, Польша, куда мы осуществляем грузопотоки по железной дороге, а за Болгарией - Греция, куда мы тоже доставляем грузы по морю. Таким образом, нам особой пользы от близости этих стран нет, однако им мы будем нужны.

Таким образом, это принесет для нас экономическую выгоду?

Безусловно. Когда Евросоюз будет использовать порты Болгарии и Румынии для перевалки грузов на Восток, то часть грузов могут передаваться в порты Крыма и, в частности, города Севастополя, а далее переправляться в восточном направлении. Кроме того, в Севастополь будут осуществляться судозаходы для судоремонта, в случае аварийных ситуаций, и здесь, о п ять - таки, выиграют наши судоремонтники. Мы находимся на важном пути из Евросоюза к Каспию и должны всячески использовать свое выгодное географическое положение.

Какие уже существуют экономические, культурно-гуманитарные и социальные связи между Севастополем и его соседями по Черному морю?

Если говорить об экономике, то здесь мы развиваем взаимовыгодные экспортно-импортные взаимоотношения с нашими южными соседями. К примеру, за январь-июнь этого года у нас в Севастополе экспорт в Болгарию составил 63,43 тыс. дол., а импорт 23,7 тыс. дол. То есть, сальдо около 40 тыс. дол., что свидетельствует о том, что мы экспортируем в Болгарию значительно больше, чем импортируем оттуда. По Румынии у нас экспорт составил 94,72 тыс. дол., а импорт 40,22 тыс. дол., получается, что и туда мы вывозим товаров на 54 тыс. дол. больше, чем импортируем, и этим, соответственно, содействуем работе предприятий в севастопольской зоне. Имеем также большие показатели по сотрудничеству с Турцией (3 млн. 808 тыс. у нас составляет экспорт в эту страну и 1,5 млн. импорт). Таким образом, получается, что во взаимоотношениях с Турцией у нас 2,3 млн. положительного сальдо.

Если же взять социально-экономические аспекты, то между Севастопольской госадминистрацией и мэрией города Галац (Румыния) в ноябре 2003 года подписано соглашение о сотрудничестве в сферах экономики, транспорта, торговли, городского управления, образования, культуры, здравоохранения, спорта и туризма, а также экологии. Стоит заметить, что делегации из города Галац ежегодно посещают Севастополь, делясь с нами своим опытом.

Кроме того, между севастопольской городской госадминистрацией подписано также соглашение с турецкой провинцией Коджаели о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Ее представители тоже периодически приезжают сюда, у нас налажено морское сообщение между Севастополем и Турцией. В городе теперь успешно работают небольшие турецкие фирмы, занимающиеся фасадными работами на строящихся объектах.

Хотелось бы, конечно, чтобы у нас было еще больше точек соприкосновения с черноморскими соседями, однако как говорят «курочка по зернышку клюет», и нынешние достижения уже весьма радуют.

Насколько перспективным, на Ваш взгляд, будет создание Еврорегиона «Причерноморье», планы которого вынашивает сейчас Евросоюз?

Важно, что именно вкладывается в понятие этого Еврорегина. Какие именно страны будут присутствовать в нем. Это будут Болгария, Румыния и, в перспективе, Турция?

Этот Еврорегион не обойдет вниманием и Украину, что вполне возможно поспособствует притоку инвестиций в нашу страну?

В свое время у нас были надежды на инвестиции в наш туристический бизнес со стороны Турции. Однако, в частности, в город Севастополь на сегодня никаких вложений со стороны Турции нет, поскольку турки поняли, что таким образом могут создать себе серьезных конкурентов. Конечно же, когда они очень мощно встанут на ноги в своей туристической сфере, то начнут вкладывать деньги и на другом берегу Черного моря. Но этого момента следует ждать.

Что же касается Болгарии и Румынии, то у нас в Севастополе есть крупный судоремонтный завод «Севморзавод», который ремонтирует суда любого типа и тоннажа. На этом заводе регулярно проходит мелкий и крупный ремонт флагман болгарского торгового флота судно водоизмещением почти в 50 тыс. тонн «Болгария». Таким образом, мы являемся достойными конкурентами болгар в вопросе судоремонта. А вот с румынами конкурировать в плане использования морского порта, мы пока не можем, поскольку у них значительно ниже ставки за судозаход в порты, чем у нас. Наши порты действуют в рамках законодательства Украины, согласно которому наши тарифы превышают румынские в два раза.

Следует сказать, что когда создадут Еврорегион «Причерноморье», о котором Вы говорите, мы, безусловно, получим выгоду благодаря тому, что нам придется соблюдать нормы ЕС по судоремонту. Таким образом, в Севастополе повысится качество судоремонтных работ, и мы приблизимся к европейским стандартам.

В последнее время в Украине возрос евроскептицизм. В то же время, наши южные регионы активно развивают связи со своими черноморскими соседями, которые рано или поздно станут членами ЕС. Способны ли наши южные области, АРК и Севастополь, как отдельная административно-территориальная единица, стать, в некотором роде, провайдерами украинской евроинтеграции, благодаря своим связям с регионами Европейского Союза? Что им для этого нужно?

Сто процентов по вопросам судоремонта, судообеспечения - Севастополь выступит таким провайдером для других секторов экономики Украины. В свою очередь, это повлияет на качество отечественного машиностроения.

Кроме того, мы будем вынуждены предоставлять такое же качество туристических услуг и те же цены на них, что и на юге Турции или Болгарии. В связи с этим, высокое качество туруслуг распространится и на Западную Украину (с другой стороны, там будут перенимать качество зеленого туризма из Польши, Венгрии, Словакии). Потом от Севастополя, как самого южного города Украины, высокие европейские стандарты распространятся в другие города Крыма и по всей Украине.

Таким образом, мы станем провайдерами не именно в евроинтеграции, а в аспектах ведения бизнеса как в морехозяйственном комплексе, так и в туристическо-рекриационном.

Возможно, благодаря Севастополю будет налажен приток иностранных туристов в Крым, а оттуда в Киев и другие регионы Украины?

Однозначно. Уже сейчас налажена морская и речная составляющая Киев-Севастополь-Одесса, по которой ходят четырехпалубные теплоходы класса река-море. Сейчас многие туристы сначала летят в Киев, а оттуда по Днепру спускаются к Черному морю. Когда же к странам Евросоюза присоединятся Румыния и Болгария, через морские порты этих стран в Крым будут прибывать все новые и новые иностранные туристы. Учитывая, что Севастополь является форпостом Крыма, то, конечно же, через нас туристы пойдут в первую очередь.

Кроме того, развитие должны получить паромные переправы и ваш севастопольский аэропорт…

В нашем городе находится международный аэропорт Бильбек, откуда производятся регулярные полеты в Турцию. Следует заметить, что когда в Румынии и Болгарии будет введен визовый режим стран Евросоюза, то наши граждане будут чуть ограничены в поездках в эти государства, ведь тогда возникнет надобность в дополнительных документах. Однако, нам более важно, чтобы сюда , в Украину , приезжали туристы из стран ЕС и покупали наши туруслуги. Если каждый турист будет оставлять здесь за десять дней хотя бы тысячу долларов, то тысячу туристов – уже принесут миллион, и таким образом, наше малое предпринимательство получит существенный толчок к развитию, что ему крайне необходимо.

Кроме того, в Крыму получит развитие конференционный сервис, будут проводиться международный конференции…

Уже сейчас в конце сентября в Ялте будет проводиться международный форму ОАЭ-Украина. У нас в Севастополе 28 сентября пройдет заседание Международного трейд-клуба, организованное совместно с Торгово-промышленной палатой Украины, в котором примут участие представители порядка 60-ти посольств, находящихся в Украине. К сожалению, у нас еще нет такого зала, где бы мы могли, на должном уровне, провести мероприятие такого масштаба. То есть, если даже сейчас Севастополь представляет интерес для организаторов таких мероприятий, то при нужном развитии нашей инфраструктуры, подобные конференции, форумы и заседания будут носить у нас регулярный характер, тем самым, привнося дополнительные инвестиции в развитие города.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,056