В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

29 ноя 2006 года

У 2007 році, зробивши своїми членами Болгарію і Румунію, Євросоюз отримає вихід до Чорного моря. Яким чином завдяки цьому зміниться ситуація у Чорноморському регіоні, і які можливості при цьому відкриються для України?

Зараз для Чорного моря (як свого часу для Балтійського) відкривається нова сторінка в історії, пов`язана з тим, що спочатку НАТО, а потім і Європейський Союз зробили кроки у напрямку наближення до нього. Чорноморський регіон стає безпосередньо дотичним до сфери ЄС. Інша річ, що сам Євросоюз не є організацією, зацікавленою у геополітичних аспектах своєї діяльності, і у даному випадку немає прямого зв`язку між виходом його до Чорного моря і набуттям Чорноморським регіоном нового геополітичного значення.

Навряд чи Румунія та Болгарія в силу деякої хиткості свого становища (адже це будуть найменш розвинені країни ЄС) зможуть мати такий вплив у Євросоюзі, аби визначати стратегічну політику Брюсселю. Тому, я би не переоцінював вплив виходу ЄС до чорноморського басейну як для самого Чорноморського регіону, так і для України. Це скоріше буде певний крок, що змусить Європейський Союз приділяти більше уваги регіонові, але поки це станеться не так через ті можливості, які цей регіон відкриває, як через певні проблеми, котрі він несе через свою неоднорідність.

Які саме проблеми Ви маєте на увазі?

Насамперед, проблемою є те, що ті ж Румунія і Болгарія у найменшій мірі підготовлені до європейського членства, і тому ЄС іще довго доведеться підтягувати ці країни до свого середнього рівня. Не секрет, що за рівнем ВВП на душу населення ці країни мають не більш ніж 25% від середньоєвропейських показників. Відповідно, і політична вага цих країн не може бути дійсно сильною. Зокрема тому, що в Болгарії та Румунії ще залишаються проблеми з незавершеністю реформ, а також зберігається високий рівень корупції, на що постійно звертає увагу Європа.

Окрім Болгарії і Румунії країною Чорноморського регіону є також і Туреччина, котра має особливі відносини з ЄС і теж сподівається стати скоро його членом. Чи розглядає, на вашу думку, Євросоюз чорноморський басейн в якості окремого регіону, і чи має він наміри впливати на розвиток його інфраструктури?

В офіційній термінології Європейського Союзу важко знайти такий усталений термін, як «Чорноморський регіон», скоріше вони говорять про поняття «Південно-Східна Європа», «Західні Балкани». Через надзвичайну неоднорідність Чорноморського регіону його поняття має швидше географічне, ніж геополітичне значення.

Окрім того, у цьому регіоні багато країн мають самостійні амбіції щодо регіонального лідерства, причому це лідерство часом має різноспрямований характер, що у свою чергу не додає ентузіазму тим, хто хотів би бачити Чорноморський регіон об`єднаним певною магістральною ідеєю, чи напрямком розвитку.

Які саме країни прагнуть бути лідерами у цьому регіоні? Чи має Україна потенціал до такого лідерства?

Таких країн чотири: Україна, Росія, Туреччина та Румунія. Кожна з них має свої акценти лідерства, і нажаль, їхні зусилля переважно різноспрямовані. Дуже часто ці країни конкурують між собою за більш вдалі пропозиції, більш цікаві ідеї, більш привабливі проекти, і жодна з них поки що не здобула тієї ролі в регіоні, якої би вона хотіла.

Україна, безумовно, має інтерес, аби відігравати провідну роль у Чорноморському регіоні, проте дуже важливо, щоби вона змогла запропонувати порядок денний, котрий би був цікавий для всіх інших держав регіону, а цього, поки що, немає.

У Чорноморському регіоні працює багато міжнародних організацій (ГУАМ, Співдружність демократичного вибору, Чорноморський форум, Балто-Чорноморський союз, ОЧЕС та ін.) Які із них є найбільш життєздатними, і участь у якій із цих організацій найбільш вигідна для України?

Названі Вами організації доволі різні, тому складно між ними обирати, адже кожна має свою функцію, свої завдання. Важко сказати, яка із них життєздатніша. Наприклад, ГУАМ існує вже 10 років, проте назвати його ефективним не можна. Хоча весь цей час ведеться діяльність відносно цієї організації на рівні міністерств закордонних справ її країн-членів, міністерств оборони, проте в основному ми дізнаємося про неї лише під час її саммітів. Таким чином, ГУАМ є організацією із тривалою історією, яка, проте, так і не знайшла ще свого місця у регіоні.

З іншого ж боку, в регіоні Чорного моря є і організації із менш амбітними цілями, котрі однак можуть привернути до себе більший інтерес, наприклад, Спільнота демократичного вибору. Однак, знову ж таки, існування цього об`єднання теж потребує постійної політичної волі та інтересу збоку вищого керівництва тих держав, які його ініціювали. До цієї організації від початку був дуже великий інтерес, лідери великих держав збиралися на Київському і Вільнюському її форумах, проте на сьогодні бачимо, що Спільнота теж має характер «від самміту до самміту», а між тим ніякої діяльності з її розвитку практично не ведеться.

Що ж стосується ОЧЕС, то я іще не бачив експерта, який би вважав цю організацію ефективною. Однак, оскільки країни зберігають до неї інтерес, і вона продовжує свою діяльність, то напевно у її держав-членів є своя логіка для того, аби продовжувати брати участь у її роботі.

Ми звикли думати, що процес інтеграції України до Європи має відбуватися через західний напрямок, водночас зараз ЄС, вийшовши до Чорного моря, опиниться і на півдні від України. Можливо, варто звернути увагу і на південний вектор євроінтеграції, залучивши до цього процесу наші південні регіони?

Безумовно, наші сусіди з півдня (в тому числі і Туреччина) формально знаходяться ближче до Європейського Союзу, ніж Україна, і тому нам було би корисно принаймні активніше працювати з цими країнами. На жаль, традиційно у нас склалася доволі слабка динаміка стосунків і з Румунією, і з Болгарією, і з Туреччиною якщо порівнювати її із взаєминами з нашими західними сусідами.

На жаль, на сотнях кілометрів україно-румунського кордону вздовж Дунаю (протяжністю понад 600 км ) немає жодного пункту перетину. Наше сусідство з Румунією майже не відчутно, між нами нема ні морського, ні повітряного сполучення, маємо лише поїзд Москва-Софія, котрий проходить через Київ. І такі речі, звісно не повинні сприйматися як норма. Ми не використовуємо можливості співпраці із цією країною в тому числі і в питаннях євроінтеграції, членства в НАТО тощо.

Безумовно, в інтересах України зробити Чорне море внутрішнім морем як ЄС, так і НАТО, проте це дуже довгострокова і амбітна мета, яка потребуватиме серйозної консолідації як всередині України, так і консолідації Чорноморського регіону, який на сьогодні залишається доволі конкурентним середовищем, у якому ключову роль відіграє боротьба за лідерство, а не спільні проекти та плани спільного майбутнього.

Бесіду вела Оксана Гриценко

Версия для печати
Публикации автора

 

Рекомендуем к прочтению

Опасность распространения прав человека

Если бы права человека были валютой, их курс сегодня оказался бы в состоянии свободного падения в силу инфляции многочисленных правозащитных договоров и необязательных международных инструментов, принятых за последние десятилетия самыми разными организациями. Сегодня на эту валюту можно, скорее, купить страховку для диктатур, нежели защиту для граждан. Права человека, некогда вознесенные на пьедестал основных принципов человеческой свободы и достоинства, сегодня могут быть чем угодно – от права на международную солидарность до права на мир.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Сергій Дацюк, философ

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

Не стоит строить оптимистические прогнозы

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

«Черноморский регион является резервным регионом»

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Ригідність державної політики

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,245