В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримкою
Міжнародного Фонду "Відродження"

Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Нажаль, мусимо визнати - існуючій стратегії євроінтеграції, бракує регіональної вкоріненості, не враховуються регіональні особливості та потенціал регіонів у питннях співробітництва України та ЄС. Нарешті, підходи, яких дотримуються київські євроінтегратори, не створюють можливостей для наповнення євроінтеграційної стратегії реальною регіональною ініціативою та регіональним змістом. Зазначені чинники визначають пасивність регіональних еліт та громадськості в питаннях євроінтеграції.

Якщо не вжити відповідних заходів, пасивне сприйняття європейського цивілізаційного вибору частиною громадськості може змінитися на стихійне відторгнення євроінтеграційних зусиль влади в регіонах. Від позиції Президента, Уряду та МЗС залежить – чи отримають регіональні еліти та громадські організації можливість безпосередньо включитися до розробки регіонального виміру євроінтеграційної стратегії.

Між тим, зовнішньополітична та зовнішньоекономічна активність українського Причорномор'я надає можливість стверджувати, що є всі передумови для формування „південного вектору” євроінтеграційної стратегії. «Діалог.UA» пропонує відмовитись від традиційного зовнішньополітичного дискурсу, який заплутався в двох соснах „Сходу” та „Заходу”, та пропонує розглянули можливості та потенціал „Півдня”.

Постановка питання про „південний вектор” євроінтеграційної стратегії не є забаганкою або елементом пропаганди. Розвиток подій об'єктивно буде повертати Україну „обличчям до півдня”:

- в 2007 році мають відбудуться суттєві геоекономічні зрушення в Чорноморському регіоні;

- очікується набуття членства в ЄС з боку Болгарії та Румунії. Відбудеться не лише механічне розширення Євросоюзу;

- ЄС після розширення на південний-схід офіційно набуде статусу „чорноморської держави”;

- вперше з часів падіння Константинополя, будуть створені передумови для відновлення середземноморсько-чорноморської зони економічної співпраці та безпеки;

- Україна, разом із іншими причорноморськими країнами, вже залучається до опрацювання ініційованого ЄС проекту щодо створення Причорноморського єврорегіону (по моделі єврорегіон „Адріатика”).

Зростаючий інтерес до Чорноморського регіону та взаємодія в ньому різних місцевих, регіональних і міжнародних сил потребує чіткого, лаконічного та виваженого політичного аналізу. Таким чином, розширення у 2007 році Євросоюзу на південний-схід створює нові можливості для України, але для цього вона повинна консолідувати свою політику в регіоні Чорного моря, залучити регіональні еліти та громадськість до розробки та реалізації „Південного вектору” євроінтеграційної стратегії держави . Саме тому «Діалог.UA» запрошує до обговорення можливостей та викликів, з якими стикається Україна на південному напрямку.

Володимир Лупацій, виконавчий директор Центру соціальних досліджень „Софія”

Свернуть

Тема „Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України"
розробленна за підтримки Міжнародного Фонду "Відродження"
Євроінтеграційна стратегія є ключовим зовнішньополітичним пріоритетом України. Курс на європейську інтеграцію визнається більшістю політичних сил, що представлені в новому українському парламенті. Однак, де-факто, євроінтеграційна стратегія ще не вийшла за межі Києва, не позбулася іміджу політико-дипломатичного проекту, який спускається „згори” для впровадження в регіонах. Іншими словами, для успішного просування євроінтеграційної стратегії вона повинна отримати регіональний вимір.

Развернуть

Мнения экспертов
Другие диалоги:

Ригідність державної політики

Ярослав Матійчик: Ригідність державної політики

Ярослав Матійчик, Виконавчий директор ГНДО "Група стратегічних та безпекових студій"

Про перспективність для України “південного вектора“ і доцільність відповідного пожвавлення діяльності на цьому напрямі відомо усім. Можна стверджувати, що він є своєрідним “тестом на зрілість” – перевіркою для України у її прагненні до регіонального лідерства.

Читать далее

«Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ігор Лосєв: «Української присутності на Півдні України практично не відчутно»

Ігор Лосєв, кандидат філософських наук, доцент Національного університету „Києво-Могилянська академія”

Колись іще Михайло Сергійович Грушевський написав так звану «Чорноморську доктрину», в якій йшлося про величезне значення для української політики та економіки саме руху в південному напрямку. Згадайте, на чому виникла Київська Русь? Вона виникла на шляху «з варягів у греки», тобто з півночі на південь.

Читать далее

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

«Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»: «Україна здатна відігравати роль лідера у Чорноморському регіоні»

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна»

Наш рух до Європи саме в тих площинах, де ключовою є роль центрального уряду, найближчим часом може суттєво уповільнитися, і тоді прикордонне та міжрегіональне співробітництво України із країнами Європи набуде особливого значення.

Читать далее

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор: Чорноморський регіон є полем для геополітичних ігор

Євген Жеребецький, експерт Національного інституту проблем міжнародної безпеки

Проект ГУАМ, як і інші регіональні проекти, задумувався для всебічної реалізації чорноморського потенціалу. Але ці організації будуть дієздатними, якщо буде відбуватися рух товарів і енергоносіїв по осі південь-північ – між каспійсько-чорноморським регіоном і Балтикою.

Читать далее

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины: США заинтересованы в черноморском лидерстве Украины

Сергей Коноплев, директор Гарвардской программы черноморской безопасности

Сейчас между Западом и Россией идет демократическая холодная война, эпицентр которой находится в Черном море. Можно наблюдать, как США пытаются распространить свое влияние на этот регион, а Россия, которая в последнее время стала и финансово сильнее, и заручилась большей поддержкой Европы, стремится вернуть себе влияние на страны бывшего СССР.

Читать далее

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб: Снижение статуса Украины как транзитного государства может нанести ей серьезный ущерб

Владимир Макогон, директор Донецкого филиала Национального института стратегических исследований

Украине следует придерживаться государственного нейтралитета и политики интеграции, но только на равноправных условиях, на условиях не дискриминационных.

Читать далее

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге: Украине следует более решительно отстаивать свои интересы на юге

Игорь Корнилов, заведующий отделом Национального института проблем международной безопасности

Не исключено, что в рамках различных гуманитарных проектов раскроются и совершенно новые экономические возможности. В рамках ОЧЭС есть возможности создания транспортного кольца вокруг Черного моря, разные энергетические проекты. Потому что развитие туристической сферы выгодно всем, и от капризов политики не зависит

Читать далее

«Черноморский регион является резервным регионом»

Тантели РАТУВУХЕРИ: «Черноморский регион является резервным регионом»

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

Важно то, что Черное море связывает Украину с океанами, соответственно украинские порты находятся в корреляции не столько с Европой, сколько с азиатскими судостроительными компаниями и транспортными морскими путями.

Читать далее

«Чорноморський регіон не несе виразної стратегічної складової в геополітичних комбінаціях»

 

Олексій Коломієць, президент Центру європейських та трансатлантичних студій

Регіональна політика Європейського Союзу, та вступ Румунії і Болгарії до ЄС, а також потенційне приєднання до нього Хорватії та інших західнобалканських країн дійсно відкриватиме нові можливості для південних і південно-західних українських областей. Однак, на стратегічні відносини України із Європейським Союзом ці регіони можуть здійснювати дуже обмежений вплив.

Читать далее

Не стоит строить оптимистические прогнозы

 

Зураб Маршания, генеральный консул Грузии в Украине

ЕС до сих пор предпочитает работать с Черноморскими странами в формате двусторонних отношений, согласно своей же программе добрососедства, фактически игнорируя многосторонний формат. Поэтому в ближайшей перспективе не стоить строить особо оптимистические прогнозы на этот счет

Читать далее

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС: Стабільність чорноморського регіону має бути основною метою політики ЄС

Анджей Ананіч, колишній посол Польщі в Туреччині

Для Європи існує доволі серйозна проблема – середньоазіатським газом вже зараз цікавляться Китай та Індія, що змушує європейські країни пришвидшити реалізацію цих проектів. Для цього потрібно посилити стабілізаційну політику ЄС на Кавказі. Як тільки ми забезпечимо мінімальні гарантії безпеки, в цей регіон одразу підуть гроші.

Читать далее

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ : Україні достатньо реалізувати тільки один проект – Одеса-Броди-Гданськ

Єжи Козакєвіч, колишній посол Польщі в Україні

Для того, щоб проводити власну політику, потрібно лише інтенсифікувати свої можливості як транзитера енергоносіїв. Для цього було б достатньо закінчити тільки один проект Одеса-Броди-Гданськ. І цей проект кардинально змінив би всю ситуацію в басейні Чорного моря

Читать далее

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

«Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»: «Не зависимо, занимается ли Украина «южным вектором», этот «вектор» занимается Украиной»

Сергей Позний, координатор Института независимых стратегических исследований

Отсутствие «южной составляющей» в национальной геостратегической политике было бы обстоятельством, балансирующим на грани фола национальным интересам, если бы Украина имела геостратегическую политику. На самом деле всё много хуже — подобная политика отсутствует в принципе

Читать далее

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

«У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»: «У Чорноморському регіоні поки ще нема домінантних лідерів»

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України

Чорне море дає нам вихід до світового океану, а відповідно і до світової економіки, адже світовий океан – це міжнародний шлях, котрий фактично дає доступ до кожної країни. Не випадково, що найбільш розвиненими, як правило, є морські країни, бо завдяки можливостям проводити широку торгівлю через морські шляхи вони отримують гарний стимул для економічного розвитку.

Читать далее

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

«Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»: «Если бы можно было принимать в ЕС отдельные области Украины, то Одесская область уже давно была бы там»

Сергей Гриневецкий, депутат Одесского областного совета, лидер фракции «Народная инициатива»

Причерноморье – это не только перекресток транспортных коммуникаций, но и перекресток цивилизаций. И здесь надо стремиться не столько к известному «столкновению цивилизаций», сколько к диалогу между ними. У причерноморских территорий много общих проблем, которые стоит решать сообща.

Читать далее

Украине следует формировать не южный вектор, а новую государственную стратегию

 

Александр Лондаридзе - канд. эконом. наук, доцент Тбилисского государственного университета им. Ив. Джавахишвили, факультет экономики и бизнеса

Украина смогла бы в тандеме с Россией в противовес идее «ЕС плюс США», как единого государственного объединения предложить современному миру, по своей сути, новую концепцию государственной стратегии, стратегии существования народов и стран триединой системы Славянской цивилизации

Читать далее

Південний вектор зовнішньої політики України недооцінюється нашим МЗС

 

Наталія Мхитарян, кандидат політичних наук, головний консультант відділу досліджень країн Близького Сходу і Азійсько-Тихоокеанського регіону Національного Інституту стратегічних досліджень.

Євросоюз стає безпосереднім політичним гравцем у Чорноморському регіоні, що сприятиме стабілізації ситуації в Чорноморсько-Каспійському регіоні. Особливо це стосується взаємовідносин по лінії Росія - країни Південного Кавказу, Україна-Росія, Україна-Росія-Туреччина.

Читать далее

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

«Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»: «Украина и Европейский Союз будут усиливать свою политическую и экономическую взаимосвязь»

Светлана Верба, министр экономики Автономной Республики Крым

Говорить о вступлении в Евросоюз на данный момент еще рано, мы в самом начале пути, когда цель находится на большом расстоянии и потому часто кажется неосуществимой. Но нам необходимо четко представлять и понимать, к чему мы стремимся. Поэтому сегодня нужно думать о том, как достичь европейского уровня развития экономики и жизни наших граждан.

Читать далее

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС: Мы выиграем, благодаря необходимости соблюдать стандарты ЕС

Александр Фещун, начальник Отдела инвестиционной политики и поддержки предпринимательства Севастопольской горгосадминистрации

Мы будем вынуждены предоставлять такое же качество туристических услуг и те же цены на них, что и на юге Турции или Болгарии. Потом от Севастополя, как самого южного города Украины, высокие европейские стандарты распространятся в другие города Крыма и по всей Украине.

Читать далее

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

«Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»: «Крым уже давно живет в режиме ожидания реализации Украиной черноморской стратегии»

Александр Форманчук, политолог, руководитель Информационно- аналитического управления ВР Крыма

После вступления в Евросоюз Болгарии и Румынии у нашей страны появятся реальные возможности конструировать модель своей евроинтеграции, наполняя ее конкретным содержанием.

Читать далее

«Заимствование опыта наших соседей на пути в Европу позволит нам избежать многих ошибок»

 

Андрей Туманник, первый заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации

Украину и Болгарию связывает общая история и культура, наличие крупных диаспор, сходный экономический потенциал. Со вступлением Болгарии в Европейский Союз Николаевщина, через своих болгарских партнеров, приблизится к инструментам и ценностям Евросоюза.

Читать далее

Причорноморська співпраця, безумовно, актуальна для Херсонщини

 

Микола Вороніч, начальник Головного управління економіки Херсонської облдержадміністрації

Вступ Румунії та Болгарії до Євросоюзу з 1 січня 2007 року, початок переговорів між ЄС та Туреччиною у жовтні 2005 року, а також політичні зміни в Україні та Грузії створили унікальний історичний момент, в якому трансграничне співробітництво повинно набувати нового статусу.

Читать далее

У 2007 році ситуація на півдні зміниться кардинально

 

Тетяна Стародуб, головний консультант Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБОУ

Румунія вже намагається стати регіональним лідером країн Причорномор’я. Вона, безперечно, буде використовувати свою присутність у Євросоюзі для вирішення цілої низки питань на свою користь, і це неминуче торкнеться і стосунків з Україною

Читать далее

„Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Сергій Дацюк: „Зіткнення інтересів ЄС, Росії та США в Чорному морі в інфраструктурній політиці”

Сергій Дацюк, философ

Не зовсім доречно вести мову про «південний вектор», оскільки цей термін походить від недобитої політики багатовекторності. На жаль, у свідомості наших людей і досі живе уявлення про наявність якихось векторів, хоча насправді їх не існує, а є лише невизначеність української зовнішньої політики на будь-якому з векторів.

Читать далее

«Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Олександр Сушко: «Зараз для Чорного моря відкривається нова сторінка в історії»

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

В інтересах України зробити Чорне море внутрішнім морем як ЄС, так і НАТО, проте це дуже довгострокова і амбітна мета, яка потребуватиме серйозної консолідації як всередині України, так і консолідації Чорноморського регіону, який на сьогодні залишається доволі конкурентним середовищем, у якому ключову роль відіграє боротьба за лідерство, а не спільні проекти та плани спільного майбутнього.

Читать далее

Нам потрібна системна розробка моделі південного геополітичного регіону як форми ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Шморгун: Нам потрібна системна  розробка моделі південного геополітичного регіону як форми  ефективної адаптації України до ЄС.

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Питання про південний вектор постає вкрай актуальним. Побудувати геополітичну ідею Криму можна тільки синтезувавши цінності християнського і ісламського світів і є підстави для утворення подібної моделі регіональної самоідентифікації. І тут Крим може стати своєрідним етнополігоном для розв’язання і цивілізаційних, і геоекономічних проблем, розробки механізмів вкрай актуальних і для Росії, і навіть для Європи.

Читать далее

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,318