В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Російською мовою

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

У багатонаціональному соціумі етнічні і національні групи розвиваються в численних контактах між собою. І наш Інтернет-журнал «Діалог.UA» зацікавився питанням, чи є у цих контактів єдина, загальна мета, яка б не залежала від етнонаціональної ідентичності, наприклад, – побудова єдиної моделі держави, єдиного бачення та формування образу України?

Ми спробували розглянути цю тему в теоретичному і в практичному ракурсах. На сторінках нашого видання можна ознайомитися з роздумами вчених, що досліджують міжетнічні відносини, і з висновками експертів, які брали участь у розробці засад етнонаціональної політики на державному рівні. Ми також наводимо думки найбільш зацікавлених учасників діалогу – представників національних меншин.

Спроби штучно прискорити інтеграційні процеси, маргіналізація етнічних меншин на рівні держави ведуть до ще складніших протиріч. Впродовж 15 років незалежності Україна «напівстихійно/напівсвідомо» прагнула дотримуватися принципу «всі різні – всі рівні». І наші експерти підтвердили, що, попри зафіксоване (чи стимульоване?) окремими ЗМІ зростання ксенофобських настроїв, Україні вдається йти у цьому питанні «між крапельками дощу». Не можна бути цілісною унітарною державою, якщо відсутнє цілісне суспільство, і цю цілісність слід розвивати й оберігати.

Ідея «рідної крові» сьогодні — це ідея консолідації малих соціальних груп в умовах, коли суспільству вкрай не вистачає стійких соціальних зв'язків. Але вона не повинна використовуватися для протиставлення ідеї загальногромадянської ідентичності та провокувати розкол Української держави.

Немає загальної схеми поведінки, цілей, стереотипів, які можна було б поширити на всі меншини, що живуть в Україні. Вони перебувають в абсолютно різних вимірах — за кількістю, якістю, розвиненістю, за рівнем ідентичності і бажанням її зберегти. Немає загальної схеми того, чого хочуть національні меншини України. Але, незважаючи на це, існує прагнення до своєрідної „солідарності”, розуміння того, що проблеми кожної спільноти, на перший погляд, начебто її власні, мають багато спільного. Адже, щоб досягти якоїсь гуманної мети, набагато ефективніше діяти не відокремленими групами чи спільнотами, а цілеспрямовано шукати підтримки у інших. Тому ми свідомо наголошуємо, що всі наявні досягнення і прорахунки у побудові і тієї моделі України, що нині існує, і тієї, яку ми хочемо побачити у майбутньому, залежать як від титульної нації, так і від меншин – всі ми є співзасновниками і співвиконавцями «проекту Україна».

Вже стало доброю традицією представляти зі сторінок нашого сайту досвід інших країн, які чимало зробили для вирішення обговорюваних питань, зокрема, на законодавчому рівні. Попри наявність «Закону про національні меншини», ухваленого 1992 року, стан нашого правового поля в цій галузі залишається незадовільним. Давно вже перезріло питання про необхідність розробки концепції і стратегії державної етнонаціональної політики та інших правових актів.

Навіть короткий перелік проблем національних меншин як співзасновників «проекту Україна», показує, що стосуються вони кожного з нас, і хочеться сподіватися, їхнє обговорення на сторінках «Діалог.UA» нікого не залишить байдужим.

Свернуть

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

«Українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини»

15 янв 2007 года
«Українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини»: «Українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини»

Володимир Кушніренко, керівник Центру міждисциплінарних досліджень світової політики при НаУКМА

В радянську добу побутував культ «дружби народів», інтернаціоналізму. Зараз дедалі частіше говорять про толерантність. Наскільки толерантне українське суспільство?

Звісно, момент «дружби народів» відіграв свою роль. Причини, чому не було міжетнічних конфліктів тоді, це, по перше, дуже централізована влада, акцентуація зовсім на інших проблемах, - на класових, соціально-економічних. Це відводило увагу від міжетнічних питань, проте все ж не знімало проблему міжетнічного спілкування, навіть можна сказати міжетнічної ворожнечі, адже, все одно піднімалось питання репресованих народів. Ці питання не набували достатньої гостроти, оскільки соціально-політичні процеси в країні чітко регламентувалися державою. Відповідно, невирішені за радянських часів міжетнічні питання постають в сучасному українському суспільстві.

Ще рік-два тому я б сказав, що українське суспільство толерантне. Зараз починають виникати сумніви. Знову зустрічаються прояви расизму: з'являється термін «ліца кавказкой національності», на побутовому рівні ми зустрічаємось з неприйняттям «чорних». Це передусім пов'язано із соціально-економічними проблемами в Україні. У нас з'являється дедалі більше представників тих етносів, що не жили на території України століттями. І вони займають певні економічні ніші. Для цього існує чимало передумов.

По-перше, низька народжуваність серед українців. По-друге, існують значні проблеми з трудовими ресурсами. З одного боку, фактор соціальної незабезпеченості примушує багатьох працездатних українців виїжджати на заробітки за кордон. З іншого, ми країна, де живе значний відсоток старших людей і кількість населення невпинно скорочується.

Власними силами Україна не врятується від проблеми з трудовими ресурсами, тому постає потреба інкорпорації арабів, грузинів, кавказців, наприклад. Умови для такої інкорпорації сприятливі і, звичайно, кількість мігрантів буде збільшуватись.

Чи існує в Україні поняття етнічний бізнес і в яких сферах це найбільше виражено?

Справді, є такі «поняття-маркери» – «етнічний бізнес», «ліцо кавказкой національності» тощо. Однак, що ж таке в дійсності «етнічний бізнес»? Це явище залежить від особливостей культур, наприклад, культура мусульманських народів підприємницька. Звичайно, мусульмани дуже потужні у цій сфері і тому, приїжджаючи в Україну, вони будуть займатися підприємницькою діяльністю. Чому? Тому що вони це вміють і їх конкурентноздатність вища (в цілому – я кажу не за окремих представників). Вони соціально мобільні, в них є дуже хороша організація.

Проте, будь-який «етнічний бізнес», це просто бізнес. Якщо в культурі та світогляді цих людей, які досить часто є вихідцями з колишнього Радянського Союзу, при соціальному становленні був момент підприємницький, то вони й зараз його проявляють.

Якщо брати Крим, то це плацдарм для дуже серйозних зовнішньополітичних ігор. Наприклад, проблема землі. Насправді на Кримському півострові багато не використовуваної землі. Тому, проблема не в нестачі землі, а в тому, що вона стала бізнесом, - її скуповують, перепродають. І тут не причина міжетнічні стосунки кримських татар і, як кажуть, місцевих слов'ян. Навіть те, що вводять поняття «слов'яни» і мусульмани є проблемою.

Певні конфлікти інспірує Росія, бо їй вигідно це. Якщо ми абстрагуємось від цього, то абстрагуємось і від того, що в Криму проводиться цілеспрямована робота в мас-медіа, населенню нав'язують міфи про мусульман і слов'ян. Вносяться певні речі, які насправді квазіреальні.

Тож, проблема толерантності в Україні з'являється. А звідки вона береться? Це насадження мас-медіа різних маркерів.

Як співвідноситься громадянська і етнічна самосвідомість українців? Яке з цих понять домінує?

В Україні з цим складно. У нас завжди основними були соціально-економічні питання. Подивімось, в історії, починаючи від створення першої української республіки в 1917 році, домінували соціальні партії. Була єдина націоналістична партія, яка зникла. Тому що насправді актуальними були саме соціальні питання, питання землі.

Україна традиційно була територією, де проходили, жили, асимілювались, змішувались різні етнічні групи. Через це існує традиція співжиття, гуртожитку, різних етнічних груп. Для багатьох людей питання ідентичності неактуальне взагалі. Тобто, у нас в Україні можна дивитись на три групи. Перша група, - населення України, якому взагалі байдужа ідентичність. Вони просто проживають на території, кожен намагається вижити. Друга група – це народ України. Це люди, які живуть на території України, відчувають свою спорідненість з іншими людьми, що живуть на території України, переживають за це, але не доводять до жорсткого протиставлення себе іншим. Є ще українська нація – люди, які жорстко протиставляють себе іншим. Таких людей дуже мало.

Та частина, яку ми називаємо українською національною свідомістю – це етносвідомість. Принаймні, я дотримуюсь такої точки зору, що українці – це поліетнічна культурна спільнота, в якій певні групи асимілювались і нівелювались повністю, а деякі тільки входять. От наприклад, кримські татари тільки входять. Чи стануть вони частиною цієї великої спільноти невідомо.

Тож усі ці ідентичності слід розглядати через досить серйозну проблему, - проблему націотворення в Україні. Цей процес поки сирий, хоча він зазнав певного вибуху під час «помаранчевої революції».

Які саме моменти сприяли тому, що в Україні немає етнічних конфліктів? Завдяки чому це так, і чи слід очікувати проблем у майбутньому?

Як на мене, в майбутньому у нас можливі етнічні конфлікти, бо українське суспільство є деетнізованим. Якщо серйозно і по-науковому підійти до цього питання, то у нас існує поліетнічна культурна спільнота. Можна пояснити, звідки виникають регіональні відмінності між подолянами, волинянами, галичанами, адже колись існували різні етноси – древляни, білі хорвати, сіверяни, поляни. І вони з часом не асимілювались. Зараз відбувається модернізація, але на місцях все одно зберігається регіональна ідентичність. І це попри те, що Україну захопила урбанізація, а у ХХ столітті розвинулись можливості комунікації.

Водночас, це територія, через яку проходило дуже багато різних народів, - гуни, готи, авари, печеніги, половці. Частина з них осідала і включалась в процес. І, зрештою, тодішня різниця між різними цими групами закріпилась в регіональній ідентичності, в певних культурних проявах, в побуті, чи навіть в етнічному одязі. Зрештою, українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини. Тобто, етнос – це, скажімо, древляни, це давня етнічна форма. Всередині ж всіх українців закладена певна толерантна збалансованість, яка підтримується завжди, бо це є основою виживання цієї спільноти.

А якою, на вашу думку, має бути формула національної згоди?

Національна згода – це досить абстрактний термін. Прагматика цього терміну – це процес національної консолідації. Що може стати основою? Загалом, процес націотворення вимагає певного міфу, екскурсів в минуле (згадок про минуле). В українському варіанті єдина формула національної згоди і формула творення нації , - це формула майбутнього. Етнічний не українець і етнічний українець – різниці немає. Тому що, якщо дивитись у минуле, то нас все роз'єднує. Подивимось на козацьку епоху – роз'єднує (селян козаки не вважали рівними собі), українська шляхта не вважала рівними собі селян і козаків. І це тільки в межах української групи. А візьмімо росіян, що живуть на території України. Наприклад, на півдні росіяни живуть, зберігаючи свою ідентичність, вони пам'ятають, що були переселені, коли освоювали ці землі.

Формула згоди національної – це створення майбутньої єдності, розуміння, що багатоманітність може стати основою міцних стосунків в контексті традиційної гармонії міжетнічного спілкування в Україні, збалансованості. Ми не така маленька країна, але й не така велика, щоб не зберегти цю щільність та збалансованість по регіонах. Формула – це майбутнє, це сильна країна з поважаючим себе населенням та з інтересами регіонального лідера.

Тоді хто має сформулювати цю формулу і втілювати її в життя?

Мені здається, що цьому треба вчити студентів, вчити в школах, треба, щоб це стало національною ідеологією, державною ідеологією.

Тобто, спрямовувати має держава?

Не тільки. Соціальні групи. Суспільство також. Тобто, це має стати етапом соціалізації. Це навіть прагматичний момент, адже не можна бути нормальною державою, якщо відсутнє цілісне суспільство. Йдеться не про тотальну рівність, а про цілісність. Коли «білий» і «чорний» співіснують і почувають себе комфортно, бо розуміють, що вони залежні одне від одного. Започаткувати це має нове покоління, люди, яким до 35 років і які це відчувають.

Ви згадували про відновлення стереотипу «ліца кавказкой національності». Кажуть, що зараз існує тенденція збільшення у нас кількості мігрантів з країн Близького та Далекого Сходу, а також із Південно-Східної Азії. Чи не може в Україні постати питання наявності нацменшин із цих регіонів? Чи готова Україна до цього? Чи несе це якусь небезпеку для нас?

Якщо не буде нормальних умов адаптації цих людей, не буде нормальних умов інтеграції і не проводитиметься просвітницька робота, то цілком можливо, що Україна матиме значні проблеми із напливом іммігрантів і зіштовхнеться зі складністю їх адаптації в нашому суспільстві. Водночас, забезпечувати «чистоту української нації» теж неможливо і не варто. Якщо для цих людей Україна – певна мета, якщо вони хочуть жити тут і створювати щось для своїх дітей, то необхідно проводити правильну політику для їх адаптації. Якщо ж люди приїхали створювати нечесний бізнес, злочинний, то це зовсім інше, і такі дії повинні бути зупинені силами держави.

Україна завжди була відкритою країною, і це добре, бо дає нам можливість бути більш динамічною. Європа змінює свій колір і своє віросповідання, за рахунок мігрантів. І добре, що ми не випали з цього процесу. Можна сказати, що це по-європейському.

Слід пам'ятати, що найбільш відданими націобудівниками є іноетнічні елементи. Візьміть, наприклад Туреччину. Французи, араби, бербери, черкеси, боснійці, серби – коли вони інкорпорувались ставали відданими турками, османами. Чому? Тому що позбавляючись однієї ідентичності, вони намагались інкорпоруватись в це суспільство. Отже, Україні теж може цілком прислужитися імміграційний сплеск.

Бесіду вела Олеся Мигаль

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Эмине Авамилєва, Адвокат, Глава правления Лиги крымскотатарских юристов "Инициум"

Вариант квотирования представителей различных национальностей был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа

Мустафа Джемилев, глава Меджлиса Крымскотатарского народа

Если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет

Константин Шуров, председатель Русской общины Украины

«Мы себя меньшинством не считаем»

Борис Драгін журналіст, заступник головного редактора газети польської нацменшини України "Dziennik Kijowski"

Держава повинна допомагати нацменшинам «не рибою, а вудкою»

Монти Метьюз, социальный работник, гражданин Великобритании

Иммигранты обогащают культуру Великобритании

Назели Налбандян, глава молодежной организации Киевской армянской общины

«Все, чем мы можем помочь Украине, это наши головы и руки»

Лі Світлана Денхаківна - президент Асоціації корейців України, заступник директора департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України

«Я не можу зайняти жодної керівної посади, будучи особою, що належить до нацменшини»

Петро Григориченко, голова Конгресу Ромен України

Рома себе ідентифікують, по-перше, як Рома, і по-друге, як українці

Иосиф Зисельс, председатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины

Народ Украины по своей идентичности достаточно коммуникабелен и толерантен

Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, декан факультету вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Під територіальним патріотизмом варто розуміти загальнодержавний патріотизм

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Этнически окрашенные партии в Украине успешными не будут

Юлія Тищенко, політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень

Міжетнічні конфлікти Україні не загрожують

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

«Українці справді достатньо толерантні»

Віктор Олексійович Котигоренко, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

„Колективні права є, але їх можна і треба реалізувати через пріоритет права особи, людини, громадянина”

Валентин Якушик, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту Європейських досліджень НАН України

Проблеми національного порозуміння між різними складовими українського суспільства

Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика

Стан вітчизняного законодавства, що регулює етнополітичну сферу, просто ганебний

Лариса Лойко, директор Міжнародного центру толерантності, кандидат філософських наук

Етнічні спільноти в Україні дуже потужні

Ірина Кресіна, заввідділом правових проблем політології Інституту держави і права ім. Корецького, НАН України, доктор політичних наук, професор

«Нація – салат, в якому кожен інгредієнт має свій смак, і смак салату залежить від багатства цих інгредієнтів»

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, Інститут етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса

У кожного народу – свій вибір, але Конституція для всіх одна

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Зростання самоусвідомлення національних меншин піде на користь і державі, і меншинам

Володимир Євтух, член-кореспондент НАН України, декан факультету соціології і психології Національного університету ім. Тараса Шевченка

Українське суспільство в плані етнічної взаємодії лише формується

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,033