В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Російською мовою

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

У багатонаціональному соціумі етнічні і національні групи розвиваються в численних контактах між собою. І наш Інтернет-журнал «Діалог.UA» зацікавився питанням, чи є у цих контактів єдина, загальна мета, яка б не залежала від етнонаціональної ідентичності, наприклад, – побудова єдиної моделі держави, єдиного бачення та формування образу України?

Ми спробували розглянути цю тему в теоретичному і в практичному ракурсах. На сторінках нашого видання можна ознайомитися з роздумами вчених, що досліджують міжетнічні відносини, і з висновками експертів, які брали участь у розробці засад етнонаціональної політики на державному рівні. Ми також наводимо думки найбільш зацікавлених учасників діалогу – представників національних меншин.

Спроби штучно прискорити інтеграційні процеси, маргіналізація етнічних меншин на рівні держави ведуть до ще складніших протиріч. Впродовж 15 років незалежності Україна «напівстихійно/напівсвідомо» прагнула дотримуватися принципу «всі різні – всі рівні». І наші експерти підтвердили, що, попри зафіксоване (чи стимульоване?) окремими ЗМІ зростання ксенофобських настроїв, Україні вдається йти у цьому питанні «між крапельками дощу». Не можна бути цілісною унітарною державою, якщо відсутнє цілісне суспільство, і цю цілісність слід розвивати й оберігати.

Ідея «рідної крові» сьогодні — це ідея консолідації малих соціальних груп в умовах, коли суспільству вкрай не вистачає стійких соціальних зв'язків. Але вона не повинна використовуватися для протиставлення ідеї загальногромадянської ідентичності та провокувати розкол Української держави.

Немає загальної схеми поведінки, цілей, стереотипів, які можна було б поширити на всі меншини, що живуть в Україні. Вони перебувають в абсолютно різних вимірах — за кількістю, якістю, розвиненістю, за рівнем ідентичності і бажанням її зберегти. Немає загальної схеми того, чого хочуть національні меншини України. Але, незважаючи на це, існує прагнення до своєрідної „солідарності”, розуміння того, що проблеми кожної спільноти, на перший погляд, начебто її власні, мають багато спільного. Адже, щоб досягти якоїсь гуманної мети, набагато ефективніше діяти не відокремленими групами чи спільнотами, а цілеспрямовано шукати підтримки у інших. Тому ми свідомо наголошуємо, що всі наявні досягнення і прорахунки у побудові і тієї моделі України, що нині існує, і тієї, яку ми хочемо побачити у майбутньому, залежать як від титульної нації, так і від меншин – всі ми є співзасновниками і співвиконавцями «проекту Україна».

Вже стало доброю традицією представляти зі сторінок нашого сайту досвід інших країн, які чимало зробили для вирішення обговорюваних питань, зокрема, на законодавчому рівні. Попри наявність «Закону про національні меншини», ухваленого 1992 року, стан нашого правового поля в цій галузі залишається незадовільним. Давно вже перезріло питання про необхідність розробки концепції і стратегії державної етнонаціональної політики та інших правових актів.

Навіть короткий перелік проблем національних меншин як співзасновників «проекту Україна», показує, що стосуються вони кожного з нас, і хочеться сподіватися, їхнє обговорення на сторінках «Діалог.UA» нікого не залишить байдужим.

Свернуть

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Иммигранты обогащают культуру Великобритании

24 янв 2007 года
Иммигранты обогащают культуру Великобритании: Иммигранты обогащают культуру Великобритании

Монти Метьюз, социальный работник, гражданин Великобритании

Можно ли говорить о том, что вопрос сосуществования нескольких национальностей (англичан, шотландцев, валлийцев и ирландцев) в Великобритании уже решен?

На мой взгляд, нет, особенно если говорить о Северной Ирландии. Хотя здесь в течение последних десяти лет идет процесс постепенного примирения католиков и протестантов, однако до сих пор он еще не завершен, и проблемы остаются. Северная Ирландия напрямую управляется из центра в Лондоне, поскольку там до сих пор не смогли разработать эффективную модель взаимного существования католиков и протестантов. Полиция и армия в Северной Ирландии ассоциируются у местных жителей с правительством в Лондоне, поскольку в ней служат преимущественно протестанты. В некоторых католическиех районах полицейским, ассоциирующимся с центральной властью, быть порой очень опасно, поэтому полиция не часто туда заезжает, и жители этих районов стараются управлять порядком собственными силами. Кроме того, в этих районах нередки случаи стычек между католиками и протестантами и убийств из мести.

Фактически жители Северной Ирландии различаются тем, что протестанты лояльны к властям в Лондоне, а католики требуют отделения от Великобритании и присоединения к республике Ирландия.

Что касается Шотландии и Уэльса, то после вступления в премьерские права Тони Блэра в этих регионах были проведены референдумы о том, стоит ли создавать региональные автономии с центрами в Эдинбурге, Кардифе, или же остаться под управлением из центра в Лондоне. Вопреки ожиданиям лишь половина проголосовавших в Уэльсе выступила за создание местных автономий, а в Шотландии – чуть больше половины граждан проголосовало за это.

В то же время, на мой взгляд, националистические движения в Шотландии и Уэльсе довольно сильны, сейчас это автономные регионы Великобритании, и автономия помогла изменить статус языков этих народов.

А какой статус имеют шотландский и валлийский языки?

На сколько мне известно, к 70-м годам двадцатого века валлийский и шотландский языки практически умерли, ведь численность людей, владевших ими, постоянно сокращалась. Тогда, осознав, что нужно спасать эти языки, местные власти в Шотландии и Уэльсе инициировали утверждение официальных статусов шотландского и валлийского и начали преподавать их в школах, а также использовать в публичной жизни. И сейчас, если хочешь получить работу, например, в Уэльсе, очень желательно владеть валлийским языком.

Что касается Северной Ирландии, то там ирландский язык имеет статус языка национального меньшинства. Кроме того, поскольку республика Ирландия является государством-членом Евросоюза, то ирландский имеет статус официального языка ЕС, хотя и с некоторыми ограничениями. Однако, в Северной Ирландии протестанты, пребывая в оппозиции к католикам, одновременно отвергают и ирландский язык, который для них является атрибутом католиков. Вообще, в Ольстере все очень символично, и эти символы на улицах всегда дадут понять, в каком из районов находишься. Если все вокруг в красно-сине-белых цветах (цветах британского флага), то это протестантский квартал, если же доминируют зеленый, золотой и белый (цвета ирландского флага), то это значит, что здесь живут католики. Там даже асфальт выкрашен в цвета флагов.

То есть, ирландцы и сейчас расколоты по национально-религиозному признаку…

Именно так. Большинство католиков проживает на юго-западе Северной Ирландии, а сам Белфаст разделен большой стеной на две половины: в одной из них живут католики, а в другой – протестанты. Дома украшены картинами героев обеих сторон. Вообще, исторические традиции в Ольстере очень сильны. Хотя там ИРА уже не ведет военных действий, однако стычки между различными протестантскими и католическими группами случаются довольно часто. Католики все равно не хотят жить в составе Соединенного Королевства.

Существуют ли сейчас какие-либо проблемы во взаимоотношениях между англичанами, шотландцами и ирландцами на бытовом уровне?

В принципе, между народами, населяющими Великобританию, нормальные отношения. Своеобразным ритуалом, через который воплощаются национальные чувства, является спорт (прежде всего футбол и регби). Преимущественно, это мирное соперничество. Однако в Северной Ирландии остаются проблемы, связанные с тем, в частности, что в ее сборной по футболу не играют католики. В социальной работе такое явление называется социальным исключением, и это свидетельствует о напряженной ситуации в регионе.

Оказывает ли влияние Европейский Союз на решение национальных противоречий в Британии?

Европа действительно помогает нам решать эти проблемы, в частности, путем защиты статусов национальных языков в Соединенном Королевстве. Кроме того, Шотландия и Уэльс имеют собственные представительства в Брюсселе, и таким образом напрямую отстаивают свои права перед Еврокомиссией.

Что же касается Северной Ирландии, то хотя отношения между католиками и протестантами там являются внутренней проблемой Соединенного Королевства, однако ЕС мог бы способствовать ее решению, поскольку он не ассоциируется у ирландцев-католиков с властью англичан, и в то же время является надгосударственной властью, которую признает Великобритания.

Насколько мне известно, в Соединенном Королевстве, особенно в ее больших городах, живет сейчас очень много иммигрантов из стран третьего мира? Не создают ли они проблем для британского общества?

Здесь важно подчеркнуть разницу между беженцами и иммигрантами. Беженцы – это люди, прибывающие к нам из воющих стран, или же спасающиеся от политического преследования. В Британии сейчас очень много беженцев преимущественно из Ирака, Сомали, Афганистана, Ирана и стран Западной Африки.

Что же касается экономических иммигрантов, то они к нам чаще всего приезжают из Восточной Европы, в том числе из новых стран-членов Евросоюза, ведь Британия одна из немногих старых членов ЕС, полностью предоставивших для трудовых иммигрантов из новых стран Евросоюза возможность для въезда. Больше всего к нам едут поляки, а также жители Балтии. Кроме того, в Лондоне сейчас живет очень много выходцев из бывших колоний Великобритании, в частности, из Индии, Пакистана, Бангладеш, из стран Африки.

Существует ошибочное мнение среди многих британцев о том, что иммигранты имеют у нас особые права, что они отбирают у местных жителей рабочие места, создавая при этом безработицу. Однако, на самом деле, иммигранты приносят нам намного больше пользы, чем получают взамен. Люди, приезжающие к нам, – это наиболее работоспособные и амбициозные граждане других стран. Чаще всего, они молоды, хорошо работают и развивают нашу экономику. Они действительно создают конкурс на рабочие места, хотя кому-то из британцев это и не нравится, однако, безусловно, это повышает качество производимой продукции и услуг. Кроме того, эти люди обогащают культуру Великобритании. Сейчас в Лондоне открыто много национальных ресторанов, демонстрируются иностранные фильмы, развиваются разные языки.

Но разве иммигранты не требуют социального обеспечения, деньги на которое идут из кармана ваших налогоплательщиков?

На самом деле, финансовые пособия от государства получают лишь беженцы, иммигранты же такого права не имеют. Британские СМИ много пишут о том, что иммигранты живут «за наш счет», однако иностранцев, пользующихся британской системой социального обеспечения, очень малый процент. В нашей стране нужно прожить не менее семи лет, для того, чтобы получать какие-либо государственные дотации. Кроме того, неправильно говорить, о том, что у нас слишком уж большое количество иммигрантов. На самом деле их число у нас не превышает количество иммигрантов, проживающих в других государствах ЕС.

На мой взгляд, наиболее острым вопросом, связанным с иммиграцией, как у нас, так и в других странах ЕС, сейчас являются взаимоотношения с мусульманами. Это вызвано, во-первых, с угрозой терроризма, а во-вторых, с дебатами относительно ношения мусульманских платков женщинами-мусульманками. Во Франции уже возникали конфликты из-за запрета носить такие платки девочкам в школах. Сейчас в Голландии суд решает, запретить ли ношение таких платков в общественных местах, а в Бельгии это уже запрещено. В Британии пока нет подобных запретов и, думаю, что если они появятся, то это может стать ущемлением прав человека и национальных культур.

Адаптируются ли иммигранты в британское общество, или же они живут обособленно?

Думаю, что большинство иммигрантов у нас хорошо приспосабливаются к условиям жизни в Великобритании, они преимущественно владеют нашим языком, привыкают к нашей культуре. Есть, конечно же, такие, кому трудно свыкнуться с жизнью у нас, но их немного. Стоит отметить, что британское государство обеспечивает бесплатные уроки английского языка для беженцев.

На мой взгляд, британцы толерантно относятся к новоприбывшим. Кроме того, в Лондоне иммигранты не живут общинами в отдельных районах, как в Париже, а селятся в различных районах по соседству с британцами.

Вы уже довольно долго живете в Украине как иностранец. Толерантно ли украинское общество, по Вашему мнению?

На мой взгляд, да. Ко мне, в частности, здесь относятся очень хорошо. Не знаю, конечно, каково здесь отношение к другим национальностям. Как мне кажется, украинцы толерантны, потому что Украина никогда не была империей, напротив ее народ часто был ущемлен в правах, поэтому теперь украинцы терпимы и стараются не ущемлять других.

Ваша страна, так же как и наша, является многонациональным государством и, насколько мне известно, репутация Украины относительно соблюдения здесь прав национальных меньшинств очень хорошая. Это большой плюс для вас.

Беседовала Оксана Гриценко

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

Кибервойна это война, и мы должны быть к ней готовы

Далеко не всегда одна страна действует против другой открыто, и не всегда целенаправленно. Скорее наоборот, в нашу сложную эпоху, борьба идет, как правило, закулисно - дипломатически, и экономически. Гораздо удобнее избегать прямой конфронтации, добиваться своих целей тайно, и кибервойна для этого самое подходящее средство, если, конечно, считать войну средством политики, а не самоцелью.

Несмотря на все это, сегодня многие авторы все еще разделяют виртуальный мир и реальный, считая, что кибератаки не могут принести большого вреда. Однако в последнее время на Западе проблемы кибербезопасности обсуждаются совершенно серьезно. Когда большинство физических систем постоянно связаны с Интернетом, включая инфраструктуру, транспорт, промышленность, не говоря уже о системах вооружения, грань между атакой на реальную инфраструктуру или ее программное обеспечение становится все более размытой. Разница в том, что порт закрыт, потому что он заминирован или потому, что разрушено его программное обеспечение, в глазах большинства наблюдателей будет выглядеть не слишком существенной. В отличие от ракетного удара по нефтеперерабатывающему заводу или разрушения военной части кибервойна «убивает мягко», временно выводя из строя оборудование, и нанося относительно небольшой ущерб.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Эмине Авамилєва, Адвокат, Глава правления Лиги крымскотатарских юристов "Инициум"

Вариант квотирования представителей различных национальностей был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа

Мустафа Джемилев, глава Меджлиса Крымскотатарского народа

Если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет

Константин Шуров, председатель Русской общины Украины

«Мы себя меньшинством не считаем»

Борис Драгін журналіст, заступник головного редактора газети польської нацменшини України "Dziennik Kijowski"

Держава повинна допомагати нацменшинам «не рибою, а вудкою»

Назели Налбандян, глава молодежной организации Киевской армянской общины

«Все, чем мы можем помочь Украине, это наши головы и руки»

Лі Світлана Денхаківна - президент Асоціації корейців України, заступник директора департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України

«Я не можу зайняти жодної керівної посади, будучи особою, що належить до нацменшини»

Петро Григориченко, голова Конгресу Ромен України

Рома себе ідентифікують, по-перше, як Рома, і по-друге, як українці

Иосиф Зисельс, председатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины

Народ Украины по своей идентичности достаточно коммуникабелен и толерантен

Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, декан факультету вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Під територіальним патріотизмом варто розуміти загальнодержавний патріотизм

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Этнически окрашенные партии в Украине успешными не будут

Володимир Кушніренко, керівник Центру міждисциплінарних досліджень світової політики при НаУКМА

«Українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини»

Юлія Тищенко, політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень

Міжетнічні конфлікти Україні не загрожують

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

«Українці справді достатньо толерантні»

Віктор Олексійович Котигоренко, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

„Колективні права є, але їх можна і треба реалізувати через пріоритет права особи, людини, громадянина”

Валентин Якушик, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту Європейських досліджень НАН України

Проблеми національного порозуміння між різними складовими українського суспільства

Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика

Стан вітчизняного законодавства, що регулює етнополітичну сферу, просто ганебний

Лариса Лойко, директор Міжнародного центру толерантності, кандидат філософських наук

Етнічні спільноти в Україні дуже потужні

Ірина Кресіна, заввідділом правових проблем політології Інституту держави і права ім. Корецького, НАН України, доктор політичних наук, професор

«Нація – салат, в якому кожен інгредієнт має свій смак, і смак салату залежить від багатства цих інгредієнтів»

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, Інститут етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса

У кожного народу – свій вибір, але Конституція для всіх одна

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Зростання самоусвідомлення національних меншин піде на користь і державі, і меншинам

Володимир Євтух, член-кореспондент НАН України, декан факультету соціології і психології Національного університету ім. Тараса Шевченка

Українське суспільство в плані етнічної взаємодії лише формується

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,138