В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска

Проект Україна: українська самосвідомість і етнонаціональні трансформації

Російською мовою

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

У багатонаціональному соціумі етнічні і національні групи розвиваються в численних контактах між собою. І наш Інтернет-журнал «Діалог.UA» зацікавився питанням, чи є у цих контактів єдина, загальна мета, яка б не залежала від етнонаціональної ідентичності, наприклад, – побудова єдиної моделі держави, єдиного бачення та формування образу України?

Ми спробували розглянути цю тему в теоретичному і в практичному ракурсах. На сторінках нашого видання можна ознайомитися з роздумами вчених, що досліджують міжетнічні відносини, і з висновками експертів, які брали участь у розробці засад етнонаціональної політики на державному рівні. Ми також наводимо думки найбільш зацікавлених учасників діалогу – представників національних меншин.

Спроби штучно прискорити інтеграційні процеси, маргіналізація етнічних меншин на рівні держави ведуть до ще складніших протиріч. Впродовж 15 років незалежності Україна «напівстихійно/напівсвідомо» прагнула дотримуватися принципу «всі різні – всі рівні». І наші експерти підтвердили, що, попри зафіксоване (чи стимульоване?) окремими ЗМІ зростання ксенофобських настроїв, Україні вдається йти у цьому питанні «між крапельками дощу». Не можна бути цілісною унітарною державою, якщо відсутнє цілісне суспільство, і цю цілісність слід розвивати й оберігати.

Ідея «рідної крові» сьогодні — це ідея консолідації малих соціальних груп в умовах, коли суспільству вкрай не вистачає стійких соціальних зв'язків. Але вона не повинна використовуватися для протиставлення ідеї загальногромадянської ідентичності та провокувати розкол Української держави.

Немає загальної схеми поведінки, цілей, стереотипів, які можна було б поширити на всі меншини, що живуть в Україні. Вони перебувають в абсолютно різних вимірах — за кількістю, якістю, розвиненістю, за рівнем ідентичності і бажанням її зберегти. Немає загальної схеми того, чого хочуть національні меншини України. Але, незважаючи на це, існує прагнення до своєрідної „солідарності”, розуміння того, що проблеми кожної спільноти, на перший погляд, начебто її власні, мають багато спільного. Адже, щоб досягти якоїсь гуманної мети, набагато ефективніше діяти не відокремленими групами чи спільнотами, а цілеспрямовано шукати підтримки у інших. Тому ми свідомо наголошуємо, що всі наявні досягнення і прорахунки у побудові і тієї моделі України, що нині існує, і тієї, яку ми хочемо побачити у майбутньому, залежать як від титульної нації, так і від меншин – всі ми є співзасновниками і співвиконавцями «проекту Україна».

Вже стало доброю традицією представляти зі сторінок нашого сайту досвід інших країн, які чимало зробили для вирішення обговорюваних питань, зокрема, на законодавчому рівні. Попри наявність «Закону про національні меншини», ухваленого 1992 року, стан нашого правового поля в цій галузі залишається незадовільним. Давно вже перезріло питання про необхідність розробки концепції і стратегії державної етнонаціональної політики та інших правових актів.

Навіть короткий перелік проблем національних меншин як співзасновників «проекту Україна», показує, що стосуються вони кожного з нас, і хочеться сподіватися, їхнє обговорення на сторінках «Діалог.UA» нікого не залишить байдужим.

Свернуть

Україна у нас одна. Але кожен народ, кожна етнічна група, які мешкають на її території, бачать майбутнє країни, як і своє власне - через втілення національних, культурних та соціальних уподобань.

Развернуть

Мнение эксперта
Другие диалоги:
Версия для печати

Если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет

1 фев 2007 года
Если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет: Если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет

Мустафа Джемилев, глава Меджлиса Крымскотатарского народа

Насколько возможно реализовать право национальных меньшинств стать соучредителем проекта украинской полиэтнической нации? И существует ли такое желание – со стороны титульной нации, государства, наконец, самих национальных меньшинств?

Крымские татары – это коренной народ, который за пределами Украины не имеет никакой родины. Соответственно, и подход должен быть иной. Крымские татары настаивают на том, - и это их естественное право, - чтоб здесь была создана национально-территориальная автономия. Даже не создана, а восстановлена, потому что в 21-ом году, когда создавалась эта автономная республика, она была мотивирована именно тем, что здесь проживает коренной народ. И в 44-ом году, после депортации крымскотатарского народа, в соответствии с логикой большевиков, она была ликвидирована. Перед распадом Советского союза возник вопрос о восстановлении автономной республики. Кстати, это была инициатива коммунистов и русскоязычного населения полуострова, которые хотели иметь простор для себя - провести референдум, определить статус автономии, который давал бы широкие права, то есть присоединится как субъект так называемого Союза независимых государств в рамках России или же стать независимой Крымской республикой. Тогда крымские татары категорически выступили против этого, потому что они говорили, что это их национальная территория и не могут люди, завезенные из других краев, в частности из России, определять статус Крыма.

И до этого, еще в 91 году, тоже перед распадом Советского союза крымские татары провели свой национальный съезд, где четко определили, что будущее крымские татары видят в составе независимой Украины, как национальной территориальной республики. Вот этого и добивается крымскотатарский народ.

Что касается других национальностей, конечно, в соответствии с цивилизованными принципами, все права граждан должны уважаться, они должны иметь возможность развивать свою национальную культуру, должны быть созданы все условия для сохранения национальной идентичности, но, разумеется, в рамках украинского государства.

Как, по Вашим наблюдениям, соотносятся гражданское и этническое самосознание граждан Украины? Какое из них является превалирующим?

Мы реалисты и отлично понимаем, что в интересах крымскотатарского народа быть в составе Украины. Так уж сложилось в мире, что не может каждая национальность иметь свое государство. Поэтому у нас это вполне согласуется. Мы есть гражданами Украины. Кстати говоря, о крымских татарах говорят, что они основные украинцы в Крыму, потому что они основная организованная сила, которая активно противодействует сепаратистским тенденциям значительной части политиков русскоязычного большинства в Крыму. Мы стараемся интегрироваться в украинское общество, обучать своих детей украинскому языку и сейчас среди крымских татар значительно больше владеющих украинским языком, чем, например, среди русскоязычного населения в Крыму. Но, разумеется, не меньшее значение мы придаем и сохранению своего родного языка, своей национальной культуры и идентичности.

Каковым может стать этнический компонент нового проекта «Украина», новой модели украинской государственности? Что могла бы предложить титульная нация национальным меньшинствам? Чем национальные меньшинства могли бы помочь Украине в процессе становления новой модели государственности?

Необходимо, чтобы все национальности чувствовали себя в Украине, как у себя дома. Проявления шовинизма, попытки нивелировать – все это будет вызывать обратную реакцию, будет вызывать сопротивление. То, что делалось при советской власти, - единый советский народ, - это формально, но политика была направлена на русификацию, создание единого образа человека. Практика показала, что это не срабатывает, и как раз это способствовало распаду Советского Союза.

Украине надо с должным уважением относиться ко всем правам национальностей. Но, опять таки, должно быть разделение, - одно дело, когда речь идет о стремлении какой-то части русскоязычных граждан создать русскоязычный административный регион, что, в конечном счете, непременно может привести к распаду Украины. И, другое дело, удовлетворение законных прав коренного народа, который за пределами Украины не имеет иной национальной территории и без удовлетворения этих прав может ассимилироваться, русифицироваться и исчезнуть с лица земли.

Крым часто называют «пороховой бочкой», но, тем не менее, у нас пока что не было серьезных конфликтов. По вашему мнению, какие особенности Украины позволяли до сих пор избежать конфликтов, и есть ли возможность возникновения чего-нибудь подобного в будущем?

Оценки вроде «пороховая бочка», «украинская Чечня» и т.п. обычно исходят из средств информации и политологов большой соседней страны, а там довольно много политиков, которые действительно хотели бы, чтобы Крым стал «пороховой бочкой» и однажды взорвался. Но мы делаем все для того, чтобы такое не произошло.

Объясняя, почему в Крыму до сего времени не произошло масштабных межэтнических столкновений, хотя поводов и причин для этого было значительно больше, чем в некоторых иных регионах постсоветского пространства, ставших ареной кровопролитных столкновений, некоторые украинские руководители приписывают это собственной мудрости. Но главная причина, на мой взгляд, заключается в том, что крымскотатарское национальное движения, кстати, одно из самых старейших национально-демократических движений в бывшем СССР, всегда придерживалось принципов ненасилия. Отстаивая свои законные права, крымские татары вынуждены зачастую прибегать к каким-то политическим акциям, в том числе акциям гражданского неповиновения, но во всех случаях придерживаются принципа не применения насилия.

И вторая причина, конечно, в том, что украинский политический менталитет, политика высших эшелонов власти в национальном вопросе значительно отличается, скажем, от политики соседнего государства. Здесь больше терпимости и понимания, поскольку и сама Украина до недавнего времени подвергалась национальному гнету, больше демократии, и это тоже способствует тому, что кровавые сценарии, которые развернулись в соседней стране, здесь не возникли.

Как можно учитывать этнический фактор при проведении политики на региональном уровне? Достаточно ли делается в этом направлении со стороны государства?

К сожалению, очень недостаточно делается. Крым, конечно, особый регион в Украине и внимание украинского политического истеблишмента должно быть значительно больше. До сегодняшнего дня еще не принят ни один закон для восстановления прав крымскотатарского народа. Единственный закон по восстановлению прав депортированных, который был принят в июне 2004 года и ветирован экс-президентом Кучмой, по, в общем-то, не очень убедительным аргументам, до сих пор еще не подписан и мы сейчас собираемся повторно вынести его на рассмотрение сессии Верховной Рады. Но со стороны ВР звучат нелогичные аргументы. Мы об этом неоднократно разговаривали с президентом, и с секретариатом. Но там остались те самые эксперты, которые были во времена Кучмы.

Поэтому я хочу сказать, что если Украина будет более внимательна к законным интересам и требованиям национальностей, то никаких конфликтов не будет.

Беседовала Олеся Мигаль

Версия для печати
Рекомендуем к прочтению

НАТО: ответ на кризис в Украине и безопасность в центральной и восточной Европе

Действия России в Украине вынудили наблюдателей и политиков по обе стороны Атлантики, включая членов Конгресса США, пересмотреть роль Соединенных Штатов и НАТО в укреплении европейской безопасности. Особую обеспокоенность в плане безопасности вызывает ситуация вокруг таких стран не-членов НАТО, как Молдова и Украина. Отражая взгляды США и их европейских союзников, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назвал военную агрессию России «самым серьезным кризисом в Европе после падения Берлинской стены», и заявил, что НАТО «больше не может вести дела с Россией, как раньше».

Этот отчет, подготовленный всего месяц назад Исследовательской службой Конгресса США, хорошо передает образ мысли и расхождения позиций среди американских законодателей в отношении НАТО и кризиса в Украине – с одной стороны, заявления о готовности защитить интересы членов альянса, а с другой – ссылки на пророссийское общественное мнение в ряде стран Запада.

Читать далее

 

Мнения других экспертов

Эмине Авамилєва, Адвокат, Глава правления Лиги крымскотатарских юристов "Инициум"

Вариант квотирования представителей различных национальностей был бы оправдан, если бы не наступала на пятки политическая реформа

Константин Шуров, председатель Русской общины Украины

«Мы себя меньшинством не считаем»

Борис Драгін журналіст, заступник головного редактора газети польської нацменшини України "Dziennik Kijowski"

Держава повинна допомагати нацменшинам «не рибою, а вудкою»

Монти Метьюз, социальный работник, гражданин Великобритании

Иммигранты обогащают культуру Великобритании

Назели Налбандян, глава молодежной организации Киевской армянской общины

«Все, чем мы можем помочь Украине, это наши головы и руки»

Лі Світлана Денхаківна - президент Асоціації корейців України, заступник директора департаменту інформаційної політики Державного комітету телебачення і радіомовлення України

«Я не можу зайняти жодної керівної посади, будучи особою, що належить до нацменшини»

Петро Григориченко, голова Конгресу Ромен України

Рома себе ідентифікують, по-перше, як Рома, і по-друге, як українці

Иосиф Зисельс, председатель Ассоциации еврейских организаций и общин (Ваада) Украины, исполнительный вице-президент Конгресса национальных общин Украины

Народ Украины по своей идентичности достаточно коммуникабелен и толерантен

Володимир Трощинський, доктор історичних наук, професор, декан факультету вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

Під територіальним патріотизмом варто розуміти загальнодержавний патріотизм

Кость Бондаренко, директор Института проблем управления имени Горшенина

Этнически окрашенные партии в Украине успешными не будут

Володимир Кушніренко, керівник Центру міждисциплінарних досліджень світової політики при НаУКМА

«Українське суспільство виникло через те, що воно поліетнічне зсередини»

Юлія Тищенко, політолог, керівник програм розвитку громадянського суспільства Українського незалежного центру політичних досліджень

Міжетнічні конфлікти Україні не загрожують

Максим Стріха, керівник наукових програм Інституту відкритої політики, доктор фізико-математичних наук

«Українці справді достатньо толерантні»

Віктор Олексійович Котигоренко, доктор політичних наук, головний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ

„Колективні права є, але їх можна і треба реалізувати через пріоритет права особи, людини, громадянина”

Валентин Якушик, доктор політичних наук, провідний науковий співробітник Інституту Європейських досліджень НАН України

Проблеми національного порозуміння між різними складовими українського суспільства

Наталя Беліцер, експерт Інституту демократії ім. Пилипа Орлика

Стан вітчизняного законодавства, що регулює етнополітичну сферу, просто ганебний

Лариса Лойко, директор Міжнародного центру толерантності, кандидат філософських наук

Етнічні спільноти в Україні дуже потужні

Ірина Кресіна, заввідділом правових проблем політології Інституту держави і права ім. Корецького, НАН України, доктор політичних наук, професор

«Нація – салат, в якому кожен інгредієнт має свій смак, і смак салату залежить від багатства цих інгредієнтів»

Марія Кармазіна, доктор політичних наук, Інститут етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса

У кожного народу – свій вибір, але Конституція для всіх одна

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

Зростання самоусвідомлення національних меншин піде на користь і державі, і меншинам

Володимир Євтух, член-кореспондент НАН України, декан факультету соціології і психології Національного університету ім. Тараса Шевченка

Українське суспільство в плані етнічної взаємодії лише формується

 

Другие диалоги

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности? (О состоянии соблюдения прав человека в Украине и мире на протяжении последних 65 лет)

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз?

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

Новый общественный договор – быть или не быть?

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса: социальные вызовы и мистификации.

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

„Социальный капитал” и проблемы формирования гражданского общества в Украине

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Реформы в экономике Украины: причины, следствия, перспективы

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Українській Конституції 10 років: від «однієї з найкращих в Європі» до правового хаосу

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. или Очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?

Демократия по-украински

Какая Россия нужна Украине?

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

page generation time:0,049