В украинской системе нечего исправлять, - там все надо менять.

Евгений Чичваркин

Пользовательского поиска
Диалог: Чи готова Україна „мислити глобально, діяти локально”?
Другие диалоги:
Стояти осторонь інтеграційних процесів, які сьогодні охоплюють всю планету, ще не вдалося жодній країні. Хочемо ми чи ні, але крім внутрішньополітичних ритмів, наше життя все більше підпорядковується глобалізованим ритмам, хвилям інтернаціоналізації та інтеграції. І від того, наскільки Україна зможе синхронізувати себе з процесами, які пов’язані з глобальними та регіональними вимірами, навчиться "вбудовувати" свої внутрішньополітичні плани та проекти в глобальні геостратегічні контексти залежатиме не лише конкурентоздатність економіки країни, але і умови для підтримання внутрішньополітичного консенсусу та збереження власної національної ідентичності.

Читать далее

Борьба за статус

Александр Пасхавер, президент Центра экономического развития.

Кто получит глобализационный дивиденд?

Вадим Карасев, политолог, лидер партии «Единый центр»

Нас уже интегрируют, а куда - не спрашивают

Александр Литвиненко, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Суть глобализации в глобальном мышлении

Тантели РАТУВУХЕРИ, кандидат политических наук, политолог

Переваги потрібно реалізовувати в реальній конкурентній боротьбі

Ігор Бураковський, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

„Рівень залученості України до глобальних процесів не відповідає її об’єктивному потенціалу”

Олександр Сушко, директор Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України

„Україні було б корисніше бути автаркічною країною, ніж настільки безглуздо відкритою, як зараз”

Валерій Новицький, заввідділом зовнішньоекономічних досліджень Інституту світової економіки і міжнародних відносин

Нынешнему рыночному порядку будет положен конец

Кагарлицкий Борис Юльевич, Директор Института проблем глобализации (Москва)

„Діяльність транснаціональних компаній може реально пожвавити роботу нашої економіки”

Ярослав Жалило, кандидат экономических наук, первый заместитель директора НИСИ

Україна задіяна в глобалізації асиметрично

Володимир Сіденко, директор економічних програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова

С процессами интеграции нельзя торопиться

Евгений Минченко, генеральный директор аналитического агентства «Нью Имидж» (Москва)

Вплив глобалізації на Україну швидше негативний

Олексій Плотніков, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України

На тлі фінансової кризи національні ринки будуть закриватися

Олександр Шморгун, канд. філос. наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України, старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України

За глобализацию равных возможностей

Илья Пономарев, директор Центра новых технологий ИПРОГ (Россия).

„Європейський Союз потрібен Україні значно більше, ніж Україна ЄС”

Олег Зарубінський, народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань Європейської інтеграції

Глобализация для Украины: проникающий нейтралитет и смена элит

Инна Богословская, президент фонда «Вече Украины», президент консалтинговой фирмы «Пруденс»

Мы должны пробиваться на внешние рынки

Владимир Дубровский, старший экономист центра «CASE-Украина», Киевская школа экономики, старший консультант.

Новий ізоляціонізм

Антон Бутейко, екс-посол України у Сполучених Штатах, заступник голови Української народної партії

„Україна може стати ристалищем”

Сергій Телешун, доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедрою політичної аналітики та прогнозування Національної Академії державного управління при Президентові України, голова Платформи «Діалог Євразії» в Україні

“Пропорційність інвестицій – одна з умов рівноправної інтеграції”

Ростислав Павленко, директор програм Школи політичної аналітики при НаУКМА

„Невизначеність з вибором напрямку інтеграції є вкрай загрозливою”

Сергій Максименко, директор Інституту регіональних та євроінтеграційних досліджень „ЄвроРегіо Україна”

Экспансия культуры – средство сохранения монополии в интегрированном мировом хозяйстве

Владимир Бревнов, экономист

Україні потрібно знайти новий, виключно свій шлях

Ернст Заграва, економіст-аналітик, автор книги "Глобалізація і нації"

 

Другие темы

Проект «U-next25. Будущая повседневность»

Украина в Европе – контуры и формат будущих взаимоотношений

Государственное управление: нужен ли «капитальный ремонт власти»?

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У «ЛЕВОГО ДВИЖЕНИЯ» в УКРАИНЕ?

МИР В ВОЙНЕ или ВОЙНА В МИРУ?

НОВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ родится в Украине?

УКРАИНСКИЙ ПРОЕКТ – реформирование, перезагрузка, создание нового?

Будущее ТВ и Интернета – слияние, поглощение, сосуществование?

ФЕНОМЕН УКРАИНСКОГО МАЙДАНА

Поляризация общества - источник перманентной нестабильности. Найдет ли Украина социальный компромисс?

Партнерство Украина-Евросоюз: вызовы и возможности

МАЛЫЕ ГОРОДА – богатство разнообразия или бедность упадка

Права или только обязанности?

Виртуальная реальность и нетократия: новые штрихи к портрету Украины

Таможня или Союз

ДЕНЬГИ БУДУЩЕГО: валюты локальные, национальные, глобальные? Бумажные или электронные?

Кадры решают все? Или почему из Украины утекают мозги?

Мультикультурализм VS национализм

Религия в социально-политическом контексте Украины

Гуманитарная политика в Украине – а есть ли будущее?

Новый мировой экономический порядок

Рынок земли и будущее аграрной Украины

ДЕМОКРАТИИ КОНЕЦ? или ОНА ВРЕМЕННО СДАЕТ ПОЗИЦИИ?

Судьба реформ в Украине или Реформировать нереформируемое?!

20 наших лет

Будущее без будущего? или Почему Украина теряет образованное общество?

Украинский характер – твердыня или разрушающаяся крепость?

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА В УКРАИНЕ: куда дует ветер перемен

20 лет независимости Украины – мифы и реалии

Поход Украины в Европу: остановка или смена курса?

Местные выборы 2010: прощание с самоуправлением?

Республика: «де-юре» или «де-факто»?

Каков капитал, таков и труд

Идеология умерла. Да здравствует новая идеология?!

Повестка дня нового Президента – стабилизация или развитие?

Соблазн и искушение диктатурой

Реформа украинского здравоохранения или ее отсутствие: причины и следствия

Выборы-2010: готова ли Украина к переменам?

Новый общественный договор – быть или не быть?

Неосознанный сталкер. Или. Скрытые и явные угрозы жизни Украины и возможности их предотвращения

КАК СПАСТИ СТРАНУ? или Приговор вынесен. Обжалованию подлежит?!

Человеческий капитал в топке экономического кризиса

Украинское общество в условиях кризиса

Большой договор между Украиной и Россией: от проекта влияния к проекту развития

Украинская власть: царствует, господствует или руководит?

Украина: нация для государства или государство для нации?

Cоціальний капітал і проблеми формування громадянського суспільства в Україні

«Социальные мифологемы массового сознания и политическое мифотворчество»

В зеркале украинского культурного продукта

Есть ли «свет» в конце регионального «туннеля» или кого интересуют проблемы местного самоуправления?

Национальная идея: от украинской мечты к новой парадигме развития

Досрочные выборы: политическое представление к завершению сезона

Реформи економіки України: причини, наслідки, перспективи

Кризис ценностей: что такое хорошо, и что такое плохо?

Гражданин и власть: патерналистские и авторитарные настроения в Украине.

Информационное пространство – кривое зеркало Украинской действительности

Постсоветское поколение – здравствуй! (или некоторые подробности из жизни молодежи)

Проект Украина: украинское самосознание и этнонациональные трансформации

„Південний вектор” євроінтеграційної стратегії України

Феноменологія української корупції та її специфічні риси

Украинской Конституции 10 лет: от «одной из лучших в Европе» до правового хаоса.

Украина в геополитических играх 2006-2025 гг. – или – очередное обновление внешней политики

Яку Україну пропонують Україні чи Програми та реальні практики політичних партій України

Парламентський злам: проблеми взаємодії владних гілок

Майдан, рік по тому

Вызовы или стимулы глобализации?

Демографический кризис или последний украинец

Адміністративно-територіальна реформа – тест на ефективність нової влади

Ролевые игры: социодрама Украина – ЕС

Славянские миры: цивилизационный выбор

Повестка дня будущего президента

Новое украинское Просвещение

„Внутрішня геополітика” України.

Какая Россия нужна Украине?

Демократия по-украински

Українська національна еліта – становлення чи занепад?

Середній клас в Україні : майбутнє народжується сьогодні

Україна шукає свою ідентичність

Камо грядеши, Украина?

Материалы по теме
Проект "Украина"

Організаційні межі нового світового порядку

Юрій Таран

Мiсце України в майбутньому світі

Сергій Дацюк, философ

Страх по имени «Глобализация»: образы и заклятия

Андрей Маклаков

Де сходяться Європа і Азія?

Михайло Сидоржевський

Интеграция по-украински

Владимир Головко, кандидат исторических наук, Центр политического анализа

Единое экономическое в глобальном контексте

Виктор Пащенко

Украинская самостийнисть: конспект тезисов

Владимир Золоторев, журналист

Проект "расширение-V": выгоды и издержки

Олександр Рудик, Асоціація аналітиків політики, кандидат політичних наук

Жоден з напрямків зовнішньої політики України не має достатнього обґрунтування

Юрій Таран

Національні держави в сучасному світі

Юрий Таран

Примарність успіху

Ольга Піндюк

Интеграция и транснационализация

Виталий Коваленко, экономический эксперт

Что делать украинцам с чужими мифами?

Святослав Денисенко, эксперт Института стратегических исследований «Новая Украина»

Глобализация: их деньги – наши души

Андрей Маклаков

Миграция и глобализация

Андрей Маклаков

Технологии и глобализация: страна синей таблетки

Андрей Маклаков

Зал периодики

Г. Почепцов: "Западный мир ожидает революция среднего класса"

Г. Почепцов

Період напіврозпаду

Михайло Дубинянський

«Виклики для безпеки України давно вже не стояли так гостро, як сьогодні»

Тетяна КОЗИРЄВА

Без самоврядування немає демократії

Іван ДЗЮБА

Рух і формування концептуальних засад зовнішньої політики незалежної України

Володимир ВАСИЛЕНКО

Останнє слово залишилося не за Юлією Тимошенко

Редакція, Независимая газета

Кавказский конфликт и судьба Каспия

Юрий Сигов

Глобализация приходит через сериалы

Андрей Блинов, Олег Волошин, в подготовке материала принимал участие Алексей Боровский (Институт изучения России)

Сепаратизм в арабском мире — насколько реальна угроза?

А.Б. Подцероб

Паралелі історії. Плата за егоїзм

Олександр Крамар

Туркменистан: не отвечая Западу ни да, ни нет

Николас Бёрч

Пятый элемент. Арабские страны укрепляют свои позиции в Центральной Азии

Замир Каражанов

От геополитики к геоэкономике - вызовы для национальных правительств. Часть 2

Юрий Романенко

Внешнеполитические капитуляции Украины

Тарас Дашкевич

Политические цели глобализации

Теймур Атаев, политолог, Азербайджан

Латинская Америка АЛБАнизируется

Николай Голыгин

Индия и Китай -- братья на XXI век

Александр Ъ-Габуев

Очень центральная Азия для Украины

Виталий Кулик, для «Главреда»

Глобальная экономика: Выйти в плюс

Мартин Вулф

Дать альтернативу

Александр Кокшаров

Архив (1398)

 

page generation time:2,656